Demander à Google

Vous avez cherché: dictate (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

They have to intervene , cap and dictate

Gallois

Rhaid iddynt ymyrryd , capio a gorchymyn

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I cannot dictate the content of answers

Gallois

Ni allaf roi gorchymyn ynghylch cynnwys yr atebion

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

It is not for Plenary to dictate to a Committee

Gallois

Nid gwaith y Cyfarfod Llawn yw dweud y drefn wrth y Pwyllgorau

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

We cannot be too prescriptive or dictate from the centre

Gallois

Ni allwn fod yn rhy gyfarwyddol na gorchymynol o'r canol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

We will respond as circumstances dictate and as matters progress

Gallois

Byddwn yn ymateb yn ôl yr amgylchiadau ac wrth i faterion ddatblygu

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Our role is to facilitate local solutions , not to dictate them

Gallois

Ein rôl yw hwyluso atebion lleol , yn hytrach na'u gorfodi

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I do not believe that she wants to dictate to local government

Gallois

Ni chredaf ei bod am roi gorchmynion i lywodraeth leol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

They still want to be able to dictate the wording of the motion

Gallois

Maent yn dal i fod eisiau penderfynu ar eiriad y cynnig

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Such transfers will take place as that is what the laws of competition dictate

Gallois

Bydd trosglwyddo o'r fath yn digwydd gan fod deddfau cystadleuaeth yn mynnu hynny

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

We should not allow the media to dictate the Assembly's agenda

Gallois

Ni ddylem adael i'r cyfryngau benderfynu ar agenda'r Cynulliad

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

These are recommendations to business and we are not seeking to dictate to it in any way

Gallois

Argymhellion i fusnes yw'r rhain ac nid ydym yn ceisio rhoi gorchmynion iddo mewn unrhyw fodd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

If we are in a true sense a partnership , we should not try to dictate from the top

Gallois

Os oes gennym wir bartneriaeth , ni ddylem geisio tra-arglwyddiaethu o'r brig

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

It is not for the administration to dictate to the media how the Assembly is to be covered

Gallois

Nid lle'r weinyddiaeth yw dweud wrth y cyfryngau sut y dylent gofnodi gwaith y Cynulliad

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

It is important that local councils retain their independence and that we do not dictate to them

Gallois

Mae'n bwysig bod cynghorau lleol yn cadw eu hannibyniaeth ac nad ydym yn rhoi gorchmynion iddynt

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

It is not for me to dictate whether Members can or cannot quote from any particular document

Gallois

Nid fy nghyfrifoldeb i yw dweud a all Aelodau ddyfynnu o unrhyw ddogfen benodol ai peidio

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

That is important -- it is not for us to dictate how they use it within their communities

Gallois

Mae hwnnw'n bwysig -- nid ni a ddylai ddweud sut y'i defnyddiant yn eu cymunedau

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Having said that , the Assembly should not dictate to local government except as a last resort

Gallois

Wedi dweud hynny , ni ddylai'r Cynulliad orchymyn llywodraeth leol ac eithrio fel cam eithaf

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Unitary development plans are produced by the local authoritie ; the Assembly does not dictate them

Gallois

Cynhyrchir cynlluniau datblygu unedol gan yr awdurdodau lleo ; nid y Cynulliad sy'n eu deddfu

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

We do not , at any point , seek to be prescriptive and dictate what happens within the forum

Gallois

Nid ydym , o gwbl , yn ceisio cyfarwyddo a phennu beth sy'n digwydd yn y fforwm

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I am not an interventionist , but market forces dictate that biotechnology will be a wealth generator in the future

Gallois

Ni chredaf mewn ymyrraeth , ond mae grymoedd y farchnad yn mynnu y bydd biotechnoleg yn creu cyfoeth yn y dyfodol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK