Demander à Google

Vous avez cherché: dumping (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

That is now referred to as ` tax dumping '

Gallois

Gelwir hynny bellach yn ddadlwytho treth

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Steel dumping has come up from time to time in the past

Gallois

Mae mater dympio dur wedi codi o bryd i'w gilydd yn y gorffennol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

However , we still need tighter regulations on dumping waste

Gallois

Fodd bynnag , parha'r angen am reoliadau tynnach o ran gwaredu gwastraff

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Dumping those people in jail as soon as possible is not the answer

Gallois

Nid taflu'r bobl hynny i'r carchar cyn gynted ag y bo modd yw'r ateb

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Germany is ferocious about thi ; it will not allow tax dumping

Gallois

Mae'r Almaen yn ffyrnig am hy ; ni fydd yn caniatáu dadlwytho treth

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

We simultaneously undermine third world agriculture by dumping subsidised produce on their markets

Gallois

Ar yr un pryd , yr ydym yn tanseilio amaethyddiaeth y trydydd byd drwy waredu cynnyrch cymorthdaledig ar eu marchnadoedd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Although concerns were raised by local councillors , that dumping continued for another 19 months

Gallois

Er i gynghorwyr lleol godi pryderon , parheid i waredu sbwriel am 19 mis arall

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

That must include working towards ending the dumping of domestic waste at landfill sites such as Trecatti

Gallois

Rhaid i hynny gynnwys gweithio i roi'r gorau i waredu gwastraff cartref mewn safleoedd tirlenwi fel Trecati

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The CAP must be reformed to prevent the dumping of subsidised agricultural exports into third world countries

Gallois

Rhaid diwygio'r CAP er mwyn atal allforion amaethyddol sy'n derbyn cymhorthdal rhag cael eu gwaredu ar wledydd y trydydd byd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

We must ensure that Wales does not become the dumping ground for other people's waste

Gallois

Rhaid inni sicrhau na ddaw Cymru'n domen ysbwriel i wastraff pobl eraill

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

What worries us more than anything else is the dumping of the sort of steel that Corus can make into our market

Gallois

Yr hyn sy'n ein poeni ni'n fwy na dim arall yw'r posibilrwydd y caiff y math o ddur y gall Corus ei wneud ei ollwng yn ein marchnad ni

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Sue Essex : It is interesting that we are changing the priority from just dumping waste in landfill sites

Gallois

Sue Essex : Mae'n ddiddorol ein bod yn newid y flaenoriaeth oddi wrth gladdu mewn safleoedd tirlenwi

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Decoupling payments may act as an implicit production subsidy , and direct payments are no guarantee of an end to export dumping

Gallois

Gall taliadau datgysylltu weithredu fel cymhorthdal cynhyrchu uniongyrchol , ac nid yw taliadau uniongyrchol yn gwarantu y daw gwaredu allforion i ben

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

However , ultimately , the only assurance that my constituents will accept is the end to the dumping of organic household waste

Gallois

Fodd bynnag , yn y pen draw , yr unig sicrwydd a dderbynia fy etholwyr yw diwedd ar waredu gwastraff cartref organig

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Recent reports state that instances of fly-tipping and illegal dumping have risen by 80 per cent in three years

Gallois

Mae adroddiadau diweddar yn nodi bod nifer yr achosion o arllwys ysbwriel a gollwng gwastraff yn anghyfreithlon wedi codi o 80 y cant mewn tair blynedd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The First Secretary : It is my intention to ensure that we do not allow Wales to be a dumping ground

Gallois

Y Prif Ysgrifennydd : Y bwriad sydd gennyf yw sicrhau na fyddwn yn gadael i Gymru fod yn domen ysbwriel

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

This Order will prevent the area from becoming a dumping site , and will contribute to a nuclear-free Wales

Gallois

Bydd y Gorchymyn hwn yn atal yr ardal rhag mynd yn domen wastraff , a bydd yn cyfrannu at Gymru ddi-niwclear

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Decoupling and direct payments are no guarantee that European farmers will stop export dumping and stop destroying the livelihood of farmers in developing countries

Gallois

Nid yw datgysylltu a thaliadau uniongyrchol yn sicrwydd y bydd ffermwyr Ewrop yn rhoi'r gorau i gael gwared ar allforion ac yn atal bywoliaeth ffermwyr rhag cael eu dinistrio mewn gwledydd sy'n datblygu

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

That has placed great pressure on the administration to introduce temporary anti-import and anti-dumping duties

Gallois

Mae hynny wedi rhoi cryn bwysau ar y weinyddiaeth i gyflwyno tollau gwrthfewnforio a gwrthddympio dros dro

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

We could well see the indirect effect of dumping steel in the UK and other European countries , thereby further lowering prices

Gallois

Gallem weld effaith anuniongyrchol allforio dur i'r DU a gwledydd eraill yn Ewrop , a thrwy hynny ostwng prisiau ymhellach

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK