Demander à Google

Vous avez cherché: except where indicated (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

Except where indicated , it is an agreed report

Gallois

Oni nodir yn wahanol , cafwyd cytundeb yn yr adroddiad

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

However , there is no evidence that it has happened , except where the numbers of pupils were reducing

Gallois

Fodd bynnag , nid oes tystiolaeth iddo ddigwydd , heblaw pan oedd niferoedd y disgyblion yn gostwng

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

` Except where Standing Orders provide otherwise , amendments may be proposed to any motion . '

Gallois

` Ac eithrio lle mae Rheolau Sefydlog yn darparu fel arall , gellir cynnig gwelliannau i unrhyw gynnig . '

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

be held in public , except where it was considered that this would prejudice the outcome of the investigatio ;

Gallois

gael ei gynnal yn gyhoeddus , ac eithrio pan ystyrir y byddai hynny'n andwyol i ganlyniad yr archwilia ;

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Also , we are providing information free of charge except where the cost of collecting it and disgorging it exceeds £500

Gallois

Hefyd , darparwn wybodaeth am ddim ac eithrio lle y bo'r gost o'i chasglu a'i datgelu'n fwy na £500

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I am not responsible for the content of Members ' statements , except where those statements are out of order

Gallois

Nid myfi sydd yn gyfrifol am gynnwys datganiadau'r Aelodau , ar wahân i'r rheini sydd allan o drefn

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

In our opinion testing should not be mandatory except where individual are to accused of crime where drugs are a factor.

Gallois

Yn ein barn ni ni ddylai'r profion fod yn orfodol ond lle cyhuddir unigolyn o drosedd y mae cyffuriau yn ffactor ynddi

Dernière mise à jour : 2015-10-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Funding for special grants is accommodated within the overall annual budget , except where there is a need to make additional funds available in-year

Gallois

Darperir arian ar gyfer grantiau arbennig o fewn y gyllideb flynyddol gyffredinol , heblaw am achosion pan fydd angen rhyddhau arian ychwanegol yn ystod y flwyddyn

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The regulations perpetuate the previous situation whereby most school meals staff were under LEA's management except where school meals responsibilities were delegated to the school

Gallois

Mae'r rheoliadau'n parhau â'r sefyllfa flaenorol lle'r oedd y rhan fwyaf o staff prydau ysgol dan reolaeth yr AALl ac eithrio lle y dirprwywyd y cyfrifoldebau am brydau ysgol i'r ysgol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I should also say that this does not seek to increase the level of Members ' or office holders ' salaries , except where there was not a decision in the original determination

Gallois

Dylwn ddweud hefyd nad yw hyn yn ceisio cynyddu lefel cyflogau Aelodau neu ddeiliaid swyddi , ac eithrio lle na chynigiwyd ateb yn y penderfyniad gwreiddiol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

` Except where standing orders provide otherwise , the chair of a committee shall determine its procedures , subject to guidelines which may be issued by the Presiding Officer after consulting the Business Committee and the panel of subject committee chairs . '

Gallois

` Ac eithrio lle mae'r rheolau sefydlog yn darparu fel arall , cadeirydd pwyllgor fydd yn pennu ei weithdrefnau , yn amodol ar ganllawiau y gall y Llywydd eu rhoi ar ôl ymgynghori â'r Pwyllgor Busnes a phanel cadeiryddion y pwyllgorau pwnc . '

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK