Demander à Google

Vous avez cherché: nigeria (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

Nigeria

Gallois

Nigeria

Dernière mise à jour : 2012-05-29
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

Nigeria

Gallois

NigeriaCity name (optional, probably does not need a translation)

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

Nigeria

Gallois

NigeriaName

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

Nigeria

Gallois

Nigeriaworld. kgm

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

Nigeria

Gallois

Tsiad

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

An appropriate motto , used on a freedom newspaper in Nigeria , typifies the influence that I think Val had on our work

Gallois

Mae arwyddair priodol , a ddefnyddir ar bapur rhyddid yn Nigeria , yn nodweddu'r dylanwad a gâi Val ar ein gwaith yn fy marn i

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

As the Minister pointed out , up to 40 per cent of fridges have been exported to third-world countries , particularly Nigeria , which I understand has an electricity system similar to that of the UK

Gallois

Fel y nododd y Gweinidog , allforiwyd hyd at 40 y cant o oergelloedd i wledydd y trydydd byd , yn arbennig Nigeria , sydd , yn ôl fy nealltwriaeth , â system drydan debyg i'r un yn y DU

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Charities working in coalition was the vision of Martin Dent , a professor at Keele University who has worked in Nigeria , is a devout Christian and a descendant of campaigners for the abolition of slavery and is , incidentally , a Liberal Democrat

Gallois

Mae'r weledigaeth o gael yr elusennau i gydweithio yn eiddo i Martin Dent , athro ym Mhrifysgol Keele sydd wedi gweithio yn Nigeria , sydd yn Gristion selog ac yn ddisgynydd i rai a ymgyrchodd dros wahardd caethwasiaeth ac sydd , fel y mae'n digwydd , yn Ddemocrat Rhyddfrydol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

However , the real tragedy is not in the loss of jobs or the millions of pounds that we must spend , it is in the fact that until two years ago , those fridges were being packaged and sent to countries in eastern Europe and Africa , Nigeria in particular

Gallois

Fodd bynnag , nid colli swyddi neu'r miliynau o bunnoedd y mae'n rhaid inni eu gwario yw'r wir drasiedi , ond y ffaith bod yr oergelloedd hynny , tan ddwy flynedd yn ôl , yn cael eu pacio a'u hanfon i wledydd yn nwyrain Ewrop ac Affrica , a Nigeria'n benodol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

We must also remember those in the third world who have lost out as a result of these regulations , because , before they were introduced , many of those fridges were exported to countries such as Nigeria and Romania , where the electricity system is similar to ours

Gallois

Rhaid inni gofio hefyd am y rhai yn y trydydd byd sydd ar eu colled oherwydd y rheoliadau hyn , oherwydd , cyn eu cyflwyno , allforid llawer o'r oergelloedd hynny i wledydd fel Nigeria a Romania , mae eu system drydan yn debyg i'n hun ni

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Among the most recent visitors are the Premier of New South Wales , who addressed the Assembly , the Vice Premier of the People's Republic of China , the President of Nigeria , Crown Prince Billah of Brunei , the Taoiseach , Bertie Aherne , who addressed us on St David's Day , and President Pujol of Catalunya

Gallois

Ymhlith yr ymwelwyr mwyaf diweddar yr oedd Prif Weinidog De Cymru Newydd , a anerchodd y Cynulliad , Dirprwy Brif Weinidog Gweriniaeth y Bobl , China , Arlywydd Nigeria , Tywysog Coronog Billah o Brunei , y Taoiseach , Bertie Aherne , a'n hanerchodd ar Ddydd Gwyl Dewi , ac Arlywydd Pujol o Gatalunya

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

However , I wonder if , in doing so , we should spare a thought for the inhabitants of third-world countries , particularly Romania and Nigeria , which have a similar electricity system to us and which used to benefit from a supply of fridges sold at around £5 each

Gallois

Fodd bynnag , tybiaf , drwy wneud hynny , a ddylem feddwl am drigolion gwledydd y trydydd byd , yn arbennig Rwmania a Nigeria , sydd â system drydan sy'n debyg i'n system ni ac a arferai fanteisio ar gyflenwad o oergelloedd a werthwyd am tua £5 yr un

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK