Vous avez cherché: ranging in scale (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

the crisis is now far more wide-ranging in its effects

Gallois

erbyn hyn mae effeithiau'r argyfwng yn llawer ehangach

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

however , ireland is differen ; it is centralised and the country is different in scale

Gallois

fodd bynnag , mae iwerddon yn wahano ; mae'n ganoledig ac mae'r wlad yn wahanol o ran maint

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it is different in scale to the voluntary operations that we have heard about , and is a significant employer in my constituency , clwyd west

Gallois

mae'n wahanol yn ei faint i'r gweithrediadau gwirfoddol y clywsom amdanynt ac mae'n gyflogwr sylweddol yn fy etholaeth , gorllewin clwyd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it is interesting to note that some of the most exciting technological advances in energy , as in communications , electronics and biology , are micro in scale

Gallois

mae'n ddiddorol nodi bod rhai o'r datblygiadau technolegol mwyaf cyffrous ym maes ynni , fel ym maes cyfathrebu , electroneg a bioleg , ar raddfa micro

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

she will probably know of dyfed-powys police's proposals , which are of great concern to me as they are significant in scale

Gallois

mae'n siwr y gwyr am gynigion heddlu dyfed-powys sydd o bryder mawr i mi gan eu bod ar raddfa fawr

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the self-help organisation , depression alliance , which has a base in cardiff , has a membership ranging in age from 10 to 90 years old

Gallois

mae aelodaeth y mudiad hunan-gymorth , y gynghrair iselder , sydd â chanolfan yng nghaerdydd , yn amrywio mewn oed o 10 i 90 oed

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

andrew davies : i have a wide range of safety improvements planned for trunk roads in rural wales , ranging in size from major bypass schemes to small skidding-resistance improvements on roads

Gallois

andrew davies : mae gennyf ystod eang o welliannau diogelwch arfaethedig ar gyfer cefnffyrdd yng nghymru wledig , yn amrywio o ran maint o gynlluniau ffyrdd osgoi mawr i welliannau gwrth-sgidio bach ar ffyrdd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

there is room to consider good practice in other countries and for concern that we have returned to a situation of lack of specific provision for the youngest children since the introduction of the early years schemes -- that children as young as three are sitting at desks in a classroom of children ranging in age from three to seven

Gallois

mae lle i ystyried yr arfer da mewn gwledydd eraill , ac i bryderu ein bod wedi mynd yn ôl i sefyllfa o ddiffyg darpariaeth benodol ar gyfer y plant ieuengaf ers cyflwyno'r cynlluniau blynyddoedd cynnar -- bod plant mor ifanc â phrin bedair oed yn eistedd wrth ddesgiau mewn dosbarth o blant rhwng tair a saith oed

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

will you take this matter as seriously as you took the closure of corus , because its impact on the upper severn valley will be similar in scale ? in the case of corus , a £60 million investment package was put together within a matter of days

Gallois

a fyddwch yn cymryd y mater hwn o ddifrif i'r un graddau â'r mater o gau corus , oherwydd bydd ei effaith ar ddyffryn hafren uchaf ar raddfa debyg ? yn achos corus , rhoddwyd pecyn buddsoddi o £60 miliwn at ei gilydd o fewn ychydig ddyddiau

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK