Vous avez cherché: reliably authentic (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

authentic indian cuisine

Gallois

coginio indiaidd

Dernière mise à jour : 2007-01-17
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: LowriWilliams

Anglais

that is the authentic voice of plaid cymru

Gallois

dyna lais gwirioneddol plaid cymru

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i am reliably informed that one large company is interested

Gallois

mae gennyf wybodaeth ddibynadwy sy'n dweud bod un cwmni mawr wedi mynegi diddordeb

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i am reliably informed that the number in january was 153

Gallois

cefais wybod o le da mai'r nifer ym mis ionawr oedd 153

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

slivovica, a plum brandy, is an authentic slovak alcoholic drink.

Gallois

nid oes angen dweud bod y gloch yn canu'n ddi-baid!

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it is currently difficult to consider any social services data and reliably draw inferences from it

Gallois

ar hyn o bryd , mae'n anodd ystyried unrhyw ddata o eiddo gwasanaethau cymdeithasol a dod i gasgliadau dibynadwy ar eu sail

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the scheme itself is a viable one and can be implemented reliably in wales alone

Gallois

mae'r cynllun ei hun yn un ymarferol a gellir ei weithredu'n ddibynadwy yng nghymru'n unig

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

this message is not signed. there is no guarantee that this message is authentic.

Gallois

nid yw'r neges wedi ei llofnodi. does dim gwarant fod y neges hon yn ddilys.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

this message is signed and is valid meaning that it is very likely that this message is authentic.

Gallois

mae'r neges hon wedi ei llofnodi ac yn ddilys, sy'n golygu ei bod hi'n ddigon tebyg fod y neges yn un dilys.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

that figure reliably measures the government's success in pursuing its obligation to sustainable development

Gallois

mae'r ffigur hwnnw'n fesur dibynadwy o lwyddiant y llywodraeth i gyflawni'i ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i am reliably informed that fitting sprinklers in school buildings amounts to a cost similar to carpeting a new school building

Gallois

cefais wybod o le da bod y gost o osod taenellwyr mewn adeiladau ysgol yn debyg i'r gost o osod carpedi mewn adeiad ysgol newydd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i hope that your officials will check this , because i am reliably informed that there is a mistake in the report

Gallois

hyderaf y bydd eich swyddogion yn ymchwilio i hyn , oherwydd mae gennyf wybodaeth o ffynhonnell ddibynadwy nad yw'r adroddiad yn gywir

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

she also mentioned two new recycling facilities : i have been reliably informed that there is a third in gwynedd

Gallois

cyfeiriodd hefyd at ddau gyfleuster ailgylchu newydd : yr wyf wedi cael gwybod , o ffynhonnell ddibynadwy , fod trydydd yng ngwynedd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

their staff have worked reliably and supportively for many years and we must deal sensitively with their needs during the abolition

Gallois

mae eu staff wedi gweithio'n ddibynadwy ac wedi bod yn gefnogol ers blynyddoedd lawer a rhaid inni ddelio yn sensitif â'u hanghenion yn ystod y broses ddiddymu

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

before trusting a certificate authority (ca) you should verify the certificate is authentic.

Gallois

cyn ymddiried mewn awdurdod tystysgrifo (at) dylech sicrhau fod y dystysgrif yn ddilys.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i do not pretend to understand the intricacies of regressive analysis , but i am reliably informed that the method used in this case is flawed

Gallois

ni chymeraf fy mod yn deall manylion dadansoddi atchweliadol , ond cefais wybod gan ffynhonnell ddibynadwy , fod y dull a ddefnyddir yn yr achos hwn yn ddiffygiol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

you , huw , are the authentic voice of 1980s labour party socialism , which lost you one election after another

Gallois

chi , huw , yw llais gwirioneddol sosialaeth y blaid lafur yn yr 1980au , a olygodd ichi golli un etholiad ar ôl y llall

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i am reliably informed that no data was lost as a result of the server farm being shut down , or having to be closed down for a short period

Gallois

dywedwyd wrthyf na chollwyd unrhyw ddata o ganlyniad i gau'r gweinydd , neu iddi fod ar gau am gyfnod byr

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

in terms of the role that education can play , david melding has reliably informed me that cookery classes are now called home economics classes

Gallois

yn nhermau'r rôl y gall addysg ei chwarae , mae david melding wedi fy hysbysu'n sicr y gelwir dosbarthiadau coginio bellach yn ddosbarthiadau economeg y cartref

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the presiding officer : i am reliably informed that the house committee has already considered this matter and i am sure that it will continue to review it

Gallois

y llywydd : yr wyf wedi cael gwybod o le da bod pwyllgor y ty wedi ystyried y mater hwn eisoes ac yr wyf yn siwr y bydd yn parhau i'w ddal dan sylw

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK