Vous avez cherché: shall i bring it over to you (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

i need to take the matter to the relevant minister , and i will bring it back to you

Gallois

bydd yn rhaid imi ddwyn y mater i sylw'r gweinidog perthnasol , a deuaf yn ôl atoch

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i bring it before you to enable assembly members to discuss their communities ' concerns -- as they clearly did

Gallois

fe'i cyflwynaf ichi i alluogi aelodau'r cynulliad i drafod pryderon eu cymunedau -- fel y gwnaethant yn glir

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

any proposal for a traffic study is a matter for the local authority to consider , so over to you william

Gallois

mater i'r awdurdod lleol ei ystyried yw unrhyw gynnig ar gyfer astudiaeth traffig , felly drosodd atoch chi william

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i suggest that , when we know the outcome of these further discussions with aventis , i bring it back either by the will of the assembly to plenary or to the agriculture and rural development committee

Gallois

pan fyddwn yn gwybod canlyniad y trafodaethau pellach hyn gydag aventis , awgrymaf fy mod yn dod â'r mater yn ôl naill ai yn unol ag ewyllys y cynulliad i gyfarfod llawn neu i'r pwyllgor amaethyddiaeth a datblygu gwledig

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

if that is the case , we then , presumably , have to pass it over to the secretary of state for education and employment in london

Gallois

os felly , wedyn mae'n debyg fod yn rhaid inni basio'r mater drosodd i'r ysgrifennydd gwladol dros addysg a chyflogaeth yn llundain

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

she has £4 .5 billion of public money to spend and she hands it over to quangos -- unelected bodies that are not accountable to the national assembly for how they run the health service

Gallois

mae ganddi £4 .5 biliwn o arian cyhoeddus i'w wario ac mae'n ei drosglwyddo i gwangos -- cyrff anetholedig nad ydynt yn atebol i'r cynulliad cenedlaethol am y modd y maent yn rhedeg y gwasanaeth iechyd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

you cannot get up to the gold, so you must get the enemies to bring it down to you. but how do you get them to keep going back? if you are feeling stressed, you can hit the pause key (default p or esc) and take a break. also, you can use the settings menu to slow down the action.

Gallois

ni allwch cyrraedd yr aur, felly rhaid i chi wenud i' r gelynion dod â fo i lawr i chi. ond sut byddwch yn llwyddo gwneud iddynt ddal i ddychwelyd drosodd a throsodd? os ydych yn teimlo' r straen, gwasgwch y fysell p neu esc a chael seibiant. gallwch hefyd ddefnyddio' r ddewislen osodiadau i arafu' r gweithrediadau.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

do you want the national assembly for wales to remain in cardiff only , or do you want it to have a regional presence outside cardiff , in areas such as south-west wales and north wales ? do you want to hand it over to another elected body ? peter black is right that the opposition is confused

Gallois

a ydych am i gynulliad cenedlaethol cymru aros yng nghaerdydd yn unig , neu a hoffech iddo gael presenoldeb rhanbarthol y tu allan i gaerdydd , yn y de-orllewin a'r gogledd ? a hoffech ei drosglwyddo i gorff etholedig arall ? mae peter black yn llygad ei le wrth ddatgan bod yr wrthblaid wedi drysu

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK