Demander à Google

Vous avez cherché: odo (Anglais - Grec)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Grec

Infos

Anglais

Odo, in 1 192, from what was then known as "the Low Countries".

Grec

σπουδαστής μας λέγεται ότι υπήρξε κάποιος Odo το 1192 από την περιοχή που ήταν γνωστή τότε ως «Οι Χαμηλές Χώρες».

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

The European Investment Bank (EIB), the European Union's long-term financing institution, is providing a total of EUR 106.6 million to the Concessionaire ATTIKI ODOS S.A. (AO), for completing the new Athens peripheral motorway.

Grec

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) το όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων χορηγεί 106,6 εκατομ. ευρώ στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α:Ε. (ΑΟ) για την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου περιφερειακού αυτοκινητόδρομου Αθηνών.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The non-confidential versions of the state aid decisions will be made available under the case numbers SA.36878 (Olympia Odos), SA.36894, (Ionia Odos), SA.36893 (Central Motorway) and SA.36877 (Aegean Motorway) in the State Aid Register of the DG Competition website once any confidentiality issues have been resolved.

Grec

Οι μη εμπιστευτικές εκδοχές των αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο των υποθέσεων SA.36878 (Ολυμπία Οδός), SA.36894 (Ιονία Οδός), SA.36893 (Κεντρική Οδός) και SA.36877 (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου) στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων στην ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις επιλυθούν όλα τα ζητήματα εμπιστευτικότητας.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Thermaiki Odos S.A.

Grec

Θερμαϊκή Οδός Α.Ε.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The most important road project, Attiki Odos, is intended to ease traffic in Athens.

Grec

Το πιο σημαντικό οδικό έργο, η Αττική Οδός, προορίζεται για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην Αθήνα.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

West of Athens proper, Eleusis (Elefsina in the modern vernacular) was the starting point of the Iera Odos (Sacred Way) that connected Eleusis with ancient Athens to the east, and was also the home of the cryptic and pre-eminent Eleusinian Mysteries.

Grec

Βρισκόμενη δυτικά από την πόλη των Αθηνών, η Ελευσίνα αποτελούσε την αφετηρία της Ιεράς Οδού η οποία συνέδεε την Ελευσίνα με την αρχαία Αθήνα στα ανατολικά και επίσης ήταν το σπίτι των διαπρεπών, μυστικών Ελευσίνιων Μυστηρίων.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

839 3351), Greece (Ypsilantou Odos 13-15, Kolonaki, 10675 Athens, tel. 724 98 Π/12/13) and Portugal (144-156 Avenida de la liberdade, 8", P-1200 Lisbon, tel. 32 89 89).

Grec

839 33 51), στην Ελλάδα (Υψηλάντου 13-15, Κολωνάκι, GR-10675 Αθήνα, τηλ.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

A building permit is required for the construction, outfitting and extension of commercial premises. It is issued with absolute priority by the appropriate Departments of the Ministry of Public Works in Athens: Athens Town Planning Office Odos Menandrou 6 Athens within one month of submitting the application and supporting documents.

Grec

Για την ανέγερση, εσωτερική δομική διάταξη και επέκταση επαγγελματικών κτιριακών εγκαταστάσεων, απαιτείται η χορήγηση άδειας οικοδομήσεως που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Εργων στην Αθήνα: Υπηρεσία Σχεδίου Πόλεως Οδός Μενάνδρου 6 Αθήνα με τήρηση απόλυτης προτεραιότητας και σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

By reducing congestion and journey times, cutting pollution and bringing down traffic casualties, the 60-km long external ring of Athens’toll highway, called ‘Attiki Odos’, gives to commuters

Grec

Από αυτό το CD-ROM μπορείτε να μεταφορτώσετε

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

C"dcp"qp"hggfkpi"ogcv"cpf"dqpg"ogcn"*ODO+"vq"ecvvng."ujggr"cpf"iqcvu"ycu"kpvtqfwegf"kp"3;;6."yjkej"ncvgt"dgecog"a total ban on processed animal protein dg k p i " i k x g p " v q " c p { " c p k o c n " h c to g f " h q t " h q q f " r t q f we v k q p 0 " U r g e k Ý g f " t k u m " o c v g t k c n u " * U TO u + " u we j " c u " v j g " u r k p c n " e q t f . " d t c k p . " g { g u . " v q p uk n u " and intestines have to be removed from ecvvng."ujggr"cpf"iqcvu"vjtqwijqwv"vjg"GW."cpf"vjgtg"ctg"xgt{"uvtkev"uvcpfctfu"for the treatment of waste from these cpkocnu0"Yjgtg"vjgtg"ku"c"rqukvkxg"ecug"of BSE found in an animal slaughtered for jwocp"eqpuworvkqp."vjg"cpkocn"cpf"vjqug"slaughtered before and after it must be fguvtq{gf."cu"owuv"cnn"vjg"ecvvng"dqtp"cpf"tgctgf"ykvj"vjg"DUG"kphgevgf"cpkocn0"Xgt{"uvtkev"uwtxgknncpeg"ogcuwtgu"vq"fgvgev."control and eradicate BSE were also laid down at EU level.

Grec

Στο αpiοκορύφωά τη" το 1992, η ΣΕΒ είχε piροσβάλει piερισσότερα αpiό 37 300 βοοειδή στην ΕΕ, αν και όλα τα κρούσατα εκτό" αpiό 21 είχαν εφανιστεί στο Ηνωένο Βασίλειο.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

Construction of ring road north of Athens, forming part of Patras-Athens-Thessaloniki trunk road and linking Athens city centre to new international airport Attiki Odos JV 286.0

Grec

Κατασκευή περιφερειακού αυτοκινητόδρομου στα βόρεια της Αθήνας, που αποτελεί τμήμα του άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη και θα συνδέει το κέντρο της Αθήνας με το νέο διεθνή αερολιμένα Αηική Οδός Κοινοπραξία „_ _„ „__„

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

Construction of ring road north of Athens, forming part of Patras­Athens­Thessaloniki trunk road and linking Athens city centre to new international airport Attiki Odos IV 286.0

Grec

Ανασυγκρότηση της βασικής υποδομής, και ανοικοδόμηση και επισκευή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κατοικιών που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές από το σεισμό στην Αττική

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

Estimated eligible cost: EUR 950 million EU funding: EUR 475 million Organisation responsible:Attiki Odos AE http://www.aodos.gr/en/

Grec

■ Φωτογραφίες των έργων με υψηλή σαφήνεια

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

Greece Odos Loukianou, 19 TT 139 Athens

Grec

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Ubier Straße 78, 5300 Bonn 2

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

Kingdom (68 Pall Mall, London SWIY 5[;.S, tel.: 839 »51) and ('.recce (Ypsilantou Odos 13­15, Kolonaki, GR­106­.5 Athens, tel.: 724 98 11 12 13).

Grec

230 98 90), Ιταλία (via Sardegna 38, 1-00187 Ρώμη, τηλ. 49 79 41), στο Ηνω­ μένο Βασίλειο (68, Pall Mall, GB-Λονδίνο SWIY 5ES, τηλ.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

Ministry for Industry and Energy Directorate-General I Odos Michalakopoulou 80 Athens

Grec

Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας Πρώτη Γενική Διεύθυνση Οδός Ηιχαλακοπούλου 80 Αθήνα.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

Such projects include the Athens ring motorway, known as the “Attiki Odos”, which reduces traffic in the city centre and provides access to Athens international airport (Eleftherios Venizelos), also financed by the Bank; the cablestayed Rion-Antirion bridge connecting the Peloponnese to northwestern Greece at the western end of the Gulf of Corinth near the city of Patras; and the Thessaloniki submerged tunnel, a new urban expressway along the seafront of Thessaloniki designed to ease east-west traffic in the city’s congested historical centre.

Grec

Ορισένα αpiό τα σηαντικότερα έργα piου έχει χρηατοδοτήσει η Τράpiεζα υλοpiοι-ήθηκαν στο piλαίσιο συpiράξεων του δηό-σιου ε τον ιδιωτικό τοέα (ΣΙΤ), εθόδου piου εpiιτρέpiει τον καταερισό των κινδύνων εταξύ των ερών, τη διασφάλιση δηοσιονοική piειθαρχία και την αξιο-piοίηση των ικανοτήτων και τη αpiοτελε-σατικότητα του ιδιωτικού τοέα.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

Such projects include the Athens ring motorway, known as the “Attiki Odos”, which reduces traffic in the city centre and provides access to the Athens international airport (Eleftherios Venizelos), also financed by the Bank, and the cable-stayed Rion-Antirion bridge connecting the Peloponnese to northwestern Greece at the western end of the Gulf of Corinth near the city of Patras.

Grec

Μεταξύ των έργων αυτών piεριλαβάνονται ο piεριφερειακό δακτύλιο Αττική, γνωστό ω «Αττική Οδό», ο οpiοίο συβάλλει στην αpiοσυφόρηση τη κυκλοφορία στο κέντρο τη Αθήνα και piαρέχει piρόσβαση στο ˆιεθνή Αερολιένα Αθηνών «Ελευθέριο Βενιζέλο» – έργο piου έχει εpiίση χρηατοδοτηθεί αpiό την ΕΤΕpi.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

The year 1998 was critical for the organisation of the 'Egnatia Odos SA' agency and construction of the Egnatia motorway.

Grec

Το 1998 ήταν ένα κρίσιμο έτος για την οργάνωση της «Εγνατίας Οδού ΑΕ» καθώς και για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK