Demander à Google

Vous avez cherché: f) the sender's file number (reference num... (Anglais - Hongrois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Hongrois

Infos

Anglais

f) the sender's file number (reference number),

Hongrois

f) a küldő iktatószáma (hivatkozási szám),

Dernière mise à jour : 2012-09-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

f) the sender's reference number,

Hongrois

f) a küldő iktatószáma (hivatkozási szám),

Dernière mise à jour : 2012-09-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

(f) the batch reference number and the date of manufacture;

Hongrois

f) a tétel referenciaszáma és a gyártási idő;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

(f) the following reference numbers are added: >TABLE POSITION>

Hongrois

f) A következő hivatkozási számokkal egészül ki: "a _BAR_ b _BAR_ c _BAR_ d _BAR_ e _BAR_ f _BAR_

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

to reference number 12 in column (f) the sentence: '(a) Wear suitable gloves' should be added;

Hongrois

az "f" oszlopban a 12-es hivatkozási szám a) pontja a "Megfelelő kesztyűt használjunk" mondattal egészül ki;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: EU_acquis
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

(b) to reference number 12 in column (f) the sentence: '(a) Wear suitable gloves' should be added;

Hongrois

b) az "f" oszlopban a 12-es hivatkozási szám a) pontja a "Megfelelő kesztyűt használjunk" mondattal egészül ki;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: EU_acquis
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

to reference number 12 in column (f) the sentence: '(a) Wear suitable gloves' should be added;

Hongrois

az "f" oszlopban a 12-es hivatkozási szám a) pontja a "Megfelelő kesztyűt használjunk" mondattal egészül ki;

Dernière mise à jour : 2014-06-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

The outer cover shall indicate only the name of the addressee organ, the destination, the name of the sender organ and the file number of the mail but shall not indicate any data which allows any conclusion as to that the mail (envelope) includes a data carrier comprising foreign classified data.

Hongrois

A külső borítón csak a címzett szerv megnevezése, a célállomás, a küldő szerv megnevezése és a küldemény iktatószáma szerepel, nem tüntethető fel olyan adat, ami arra enged következtetni, hogy a csomagban (boríték) külföldi minősített adatot tartalmazó adathordozó van.

Dernière mise à jour : 2012-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Under reference numbers 27, 48 and 56, in column f, the following points (a) and (b) are added:

Hongrois

a 27., 48. és 56. hivatkozási számnál az „f” oszlop a következő a) és b) ponttal egészül ki:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

to reference numbers 8, 9 and 10 in paragraph (b) of column (f) the sentence: 'Wear suitable gloves' should be added;

Hongrois

az "f" oszlop b) pontjában a 8-as, 9-es és 10-es hivatkozási szám a "Megfelelő kesztyűt használjunk" mondattal egészül ki;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: EU_acquis
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

Under reference number 16, in column f, the text ‘Can cause allergic reaction.’ is replaced by the following:

Hongrois

a 16. hivatkozási számnál az „f” oszlopban az „Allergiás reakciót válthat ki” szöveg helyébe a következő szöveg lép:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: EU_acquis

Anglais

to reference numbers 8, 9 and 10 in paragraph (b) of column (f) the sentence: 'Wear suitable gloves' should be added;

Hongrois

az "f" oszlop b) pontjában a 8-as, 9-es és 10-es hivatkozási szám a "Megfelelő kesztyűt használjunk" mondattal egészül ki;

Dernière mise à jour : 2014-06-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

(a) to reference numbers 8, 9 and 10 in paragraph (b) of column (f) the sentence: 'Wear suitable gloves' should be added;

Hongrois

a) az "f" oszlop b) pontjában a 8-as, 9-es és 10-es hivatkozási szám a "Megfelelő kesztyűt használjunk" mondattal egészül ki;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

g) the classification level of the data contained in the package, the file number of the original copy of the data carrier and the name of the sender organ in cased the data on the cover sheet can be known only when the package is opened owing to the method applied for packaging.

Hongrois

g) a csomagban található adatok minősítési szintje, az adathordozó eredeti példányának iktatószáma és a küldő szerv megnevezése abban az esetben, ha a csomagolásnál alkalmazott eljárás miatt a borítólapon található adatok megismerése csak a csomag felbontásakor válik lehetővé.

Dernière mise à jour : 2012-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

of micro-organisms: identification of the strain(s) in accordance with the authorization granted, the file number of the strain(s), the number of colony-forming units (CFU per gram), the EC registration number of the additive, the name or business name and the address or registered place of business of the person responsible for the particulars on the label, the name or business name and the address or registered place of business of the manufacturer, if he is not responsible for the particulars on the label, the approval number assigned to the establishment or the intermediary pursuant to Article 5 of Directive 95/69/EC, the expiry date of the guarantee or the storage life from the date of manufacture, the batch reference number and the date of manufacture, the directions for use and, where applicable, safety recommendations as provided for in the authorization for the additive, the net weight and, in the case of liquid additives, either the net volume or the net weight, where appropriate an indication of special significant characteristics due to the manufacturing process, in accordance with the provisions concerning labelling in the authorization of the additive.

Hongrois

mikroorganizmusok: a törzs(ek) azonosító(i) a megadott engedélynek megfelelően, a törzsszám(ok), a telepképző egységek száma (CFU/gramm), az adalékanyag EK-nyilvántartási száma, a címkén feltüntetett adatokért felelős személy neve vagy cégneve, és címe vagy bejegyzett székhelye, a gyártó neve vagy cégneve, és címe vagy bejegyzett székhelye, ha nem ő a felelős a címkén feltüntetett adatokért, a létesítménynek vagy a közvetítőnek a 95/69/EK irányelv 5. cikkének megfelelően adott engedélyezési száma, a szavatossági határidő vagy a gyártás idejétől számított eltarthatósági idő, a tétel referenciaszáma és a gyártási idő, a használati utasítás és, ahol ez szükséges, az adalékanyag engedélyeztetése során rögzített biztonsági ajánlások, a nettó súly, illetve folyékony adalékanyagok esetében a nettó térfogat vagy a nettó súly, adott esetben az előállítási folyamatból eredő különleges, lényegi jellemzők feltüntetése, az adalékanyag engedélyezése során a címkézésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: EU_acquis

Anglais

Under reference numbers 4, 20, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 44, column f, the following text is added:

Hongrois

a 4., 20., 26., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39. és 44. hivatkozási számnál az „f” oszlop a következő szöveggel egészül ki:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: EU_acquis

Anglais

Under reference numbers 5, 6, 12, 19, 21, 22, 25 and 33, in column f, the text ‘Can cause allergic reaction.’ is replaced by the following:

Hongrois

a 5., 6., 12., 19., 21., 22., 25. és 33. hivatkozási számnál az „f” oszlopban az „Allergiás reakciót válthat ki” szöveg helyébe a következő szöveg lép:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: EU_acquis

Anglais

(b) of micro-organisms: identification of the strain(s) in accordance with the authorization granted, the file number of the strain(s), the number of colony-forming units (CFU per gram), the EC registration number of the additive, the name or business name and the address or registered place of business of the person responsible for the particulars on the label, the name or business name and the address or registered place of business of the manufacturer, if he is not responsible for the particulars on the label, the approval number assigned to the establishment or the intermediary pursuant to Article 5 of Directive 95/69/EC, the expiry date of the guarantee or the storage life from the date of manufacture, the batch reference number and the date of manufacture, the directions for use and, where applicable, safety recommendations as provided for in the authorization for the additive, the net weight and, in the case of liquid additives, either the net volume or the net weight, where appropriate an indication of special significant characteristics due to the manufacturing process, in accordance with the provisions concerning labelling in the authorization of the additive.

Hongrois

b) mikroorganizmusok: a törzs(ek) azonosító(i) a megadott engedélynek megfelelően, a törzsszám(ok), a telepképző egységek száma (CFU/gramm), az adalékanyag EK-nyilvántartási száma, a címkén feltüntetett adatokért felelős személy neve vagy cégneve, és címe vagy bejegyzett székhelye, a gyártó neve vagy cégneve, és címe vagy bejegyzett székhelye, ha nem ő a felelős a címkén feltüntetett adatokért, a létesítménynek vagy a közvetítőnek a 95/69/EK irányelv 5. cikkének megfelelően adott engedélyezési száma, a szavatossági határidő vagy a gyártás idejétől számított eltarthatósági idő, a tétel referenciaszáma és a gyártási idő, a használati utasítás és, ahol ez szükséges, az adalékanyag engedélyeztetése során rögzített biztonsági ajánlások, a nettó súly, illetve folyékony adalékanyagok esetében a nettó térfogat vagy a nettó súly, adott esetben az előállítási folyamatból eredő különleges, lényegi jellemzők feltüntetése, az adalékanyag engedélyezése során a címkézésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: EU_acquis

Anglais

The following shall be indicated on the envelope or the package: data concerning the addressing and the sender organ, the file number and classification level of the classified data and the warning "To be opened by the sender organ in case of an accident or extraordinary situation!" and any special handling instruction.

Hongrois

A borítékon, a csomagon a címzésen és a küldő szervre vonatkozó adatokon kívül a minősített adat iktatószáma, minősítési szintje, példánysorszáma és „Baleset esetén vagy rendkívüli helyzetben a küldő szerv bonthatja fel!” figyelmeztetés, valamint a különleges kezelési utasítás kerül feltüntetésre.

Dernière mise à jour : 2012-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: EU_acquis
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK