Demander à Google

Vous avez cherché: horseman (Anglais - Hongrois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Hongrois

Infos

Anglais

"What is it?" said the light-horseman.

Hongrois

Halljuk! - mondta a svalizsér.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

In the first horseman she recognized d’Artagnan.

Hongrois

Megismerte az élen száguldó lovast: D'Artagnan volt.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

"Yes, the wager!" said the light-horseman.

Hongrois

Igen halljuk! - mondta a svalizsér is.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

The two parties had not yet joined, before her quick eye distinguished one horseman in particular from those around him.

Hongrois

A két csapat még nem is találkozott, amikor a leány éles szeme máris megkülönböztetett egy lovast a többiek közül.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

To so practised and indefatigable a horseman as Mr. Rochester, it would be but a morning's ride.

Hongrois

És különösen egy ilyen kitűnő és fáradhatatlan lovasnak, amilyen Mr. Rochester? Néhány óra alatt odaér.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

In his seat he had nothing of the awkwardness of the convent, but displayed the easy and habitual grace of a well-trained horseman.

Hongrois

Gazdája nem úgy ült a nyeregben, mint egy esetlen kolostori cellalakó, hanem fesztelenül és könnyedén, a gyakorlott lovas nyugodt biztonságával.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

She was urging her niece to take some refreshment after her fatiguing expedition, when the noise of a horseman riding to the door, announced the return of the major.

Hongrois

Éppen arra kérte unokahúgát, hogy egyék valamit az úti fáradalmai után, amikor a bejárat előtt lódobogás hangzott fel, jelezve az őrnagy megérkezését.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The noise of a horseman was heard approaching the house, and Dunwoodie was yet taking leave of his bride and her aunt, when an officer was shown into the room by his own man.

Hongrois

Ekkor odakintről egy lovas közeledése hallatszott, s Dunwoodie még el sem búcsúzott Frances-től és a nagynénjétől, amikor legénye egy tisztet vezetett be a szobába.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

"With the greatest care. The safety of the horseman, you know, depends almost always upon the goodness of his horse."

Hongrois

Saját magam, mégpedig felettébb gondosan; a lovas, jól tudjuk, általában csak akkor ül biztosan a nyeregben, ha a lova megbízható!

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

"Confounded brute!" cried the unhorsed horseman, suddenly degraded into a pedestrian, just as ashamed as a cavalry officer degraded to a foot soldier.

Hongrois

Átkozott dög! - kiabált a professzor, hirtelen gyalogossá válva. Úgy szégyellte magát, mint egy huszártiszt, akiből gyalogos baka lett.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

The eyes of the peddler followed the retiring figure of the horseman so long as it continued within view, and as it disappeared from his sight, he drew a long and heavy sigh, as if relieved from a load of apprehension.

Hongrois

A házaló szemmel kísérte a lovas távolodó alakját, ameddig csak végleg el nem tűnt, s akkor egy hatalmasat sóhajtott, mintha nagy kő esett volna le a szívéről.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Crowds were hurrying, it is true, to the grove by side-paths, but on the main road were groups which pushed aside hurriedly before the on-rushing horseman.

Hongrois

A tömegek a mellékösvényeken igyekeztek ugyan a ligetbe, de a fő országúton is ácsorogtak csoportok, és sietve húzódtak félre a vágtató lovas elől.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

"But it is probable," said the light-horseman, "that they will send pioneers this morning to repair the bastion."

Hongrois

Nagyon valószínű - szólt a svalizsér -, hogy ma reggel árkászokat küldenek oda, és rendbehozatják a bástyát.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

"'Twas the horseman that disturbed me, or I would have ended this Captain Lawton on the spot; besides, the cold had set me a-shivering, and I had no longer a steady hand."

Hongrois

- Az a lovas katona zavart meg, különben ott helyben végeztem volna ezzel a Lawton kapitánnyal; meg aztán vacogtam is a hidegtől, s nem volt elég biztos a kezem.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

"Ah, yes," said a light-horseman, with a glass of brandy in his hand, which he sipped slowly. "I hear you gentlemen of the Guards have been in the trenches tonight, and that you did not get much the best of the Rochellais."

Hongrois

Igaz is, gárdista urak - szólt egy svalizsér, aki pálinkáspoharat tartott kezében, és lassan kortyolgatott, miközben törzsét jobbra-balra himbálta -, ha jól hallom, az éjszaka odakinn voltak a vonalban, és ugyancsak meggyűlt a bajuk a La Rochelle-iekkel.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

"There, Mister Light-Horseman," said Caesar eagerly, who believed the Americans were retiring in earnest; "why you rebels don't fight - see - see how King George's men make Major Dunwoodie run!

Hongrois

- Tessék, Mr. Könnyű Lovas - mondta izgatottan Caesar, aki azt hitte, hogy az amerikaiak csakugyan vissza akarnak vonulni -, maguk lázadók mért nem harcolni?... Nézze... nézze, György király katonái egykettőre megfutamítani Dunwoodie őrnagyot!

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

"Which you please, monsieur!" said the light-horseman, drawing from his fob a very handsome watch, studded with diamonds; "half past seven."

Hongrois

Ahogy parancsolja, uram! - szólt a svalizsér, s egy igen szép gyémántberakásos órát vett ki mellényzsebéből. - Nálam fél nyolc van - fűzte hozzá.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

Although the door was too nearly closed to admit of a minute scrutiny of the accommodations within, enough had been seen to cause the horseman to endeavor, once more, to penetrate the gloom, with longing eyes, in search of a more promising roof, before, with an ill-concealed reluctance, he stated his necessities and wishes.

Hongrois

Bár az ajtó nem nyílt ki annyira, hogy a lovas alaposabban szemügyre vehette volna a benti körülményeket, mégis eleget látott; így hát sóvár szemmel még egyszer körülnézett a homályba borult tájon, valami biztatóbb hajlékot keresve, mielőtt rosszul leplezett viszolygással előadta volna kívánságát.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

And this feeling had been more painfully perceived by young d’Artagnan--for so was the Don Quixote of this second Rosinante named--from his not being able to conceal from himself the ridiculous appearance that such a steed gave him, good horseman as he was. He had sighed deeply, therefore, when accepting the gift of the pony from M. d’Artagnan the elder.

Hongrois

Ez a szenzáció annál kínosabban érintette az ifjú D'Artagnant - e névre hallgatott e második Rocinante Don Quijoteja -, mivel nem áltatta magát, és tisztán látta, hogy akármilyen kitűnő lovas, paripája nevetségessé teszi; vakarta is a fejét, mikor idősb D'Artagnan úrtól ajándékba kapta.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

At that moment a horseman, rushing also like a whirlwind, but in the opposite direction, toward Antium, shouted as he raced past, "Rome is perishing!" and on he went.

Hongrois

Erre végigfeküdt a lovon, ujjait hajába mélyesztette, s fájdalmában képes lett volna a ló nyakába harapni. De ebben a pillanatban egy lovas, aki éppen úgy száguldott, mint ő, csakhogy ellenkező irányban, Antium felé, mellette elhaladva nagyot kiáltott: „Rómának vége!”, s vágtatott tovább.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK