Demander à Google

Vous avez cherché: adapted (Anglais - Macédonien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Macédonien

Infos

Anglais

Content settings can be adapted to each site

Macédonien

Поставките за содржина може да се прилагодат на секој сајт

Dernière mise à jour : 2010-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

Cookie settings can be adapted to each site

Macédonien

Поставките за колаче може да се прилагодат на секој сајт

Dernière mise à jour : 2010-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

The adapted version was screened on December 22nd in Zagreb.

Macédonien

Адаптираната верзија беше прикажана на 22-ри декември во Загреб.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

It was later adapted to screenplay by Sean Penn who also directed the movie in 2007.

Macédonien

Подоцна, тој беше преработен во сценарио напишано од Шон Пен, кој беше исто така и режисер на филмот што излезе во 2007 година.

Dernière mise à jour : 2016-02-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

It is an adapted story from Damiana Eugenio's collection of Philippine Mythologies.

Macédonien

Тоа е адаптирана приказна од колекцијата на Дамиана Еугенио за филипински митологии.

Dernière mise à jour : 2016-02-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

The text of this post has been adapted from Puerto Rico Indie's press release.

Macédonien

Овојтекст е прилагоден од соопштението за печат на Порторико Инди.

Dernière mise à jour : 2016-02-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

Also in cultural news: the first Croatian movie is adapted for the hearing impaired.

Macédonien

Исто така во вестите од културата: прв хрватски филм приспособен за лицата со оштетен слух.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

However, the logistics must be adapted to adhere to each country's legal standards.

Macédonien

Сепак, логистиката мора да се прилагоди на законските стандарди на секоја одделна земја.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

Built during the communist regime, the hyrdoelectric plants were never adapted to handle increased consumption.

Macédonien

Изградени за време на комунистичкиот режим хидроелектричните централи никогаш не беа адаптирани за да ја задоволат зголемената потрошувачка.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

There, the state has allowed Communist-era miltary and industrial facilities to be adapted into hostels.

Macédonien

Таму државата дозволи воените и индустриските капацитети од времето на комунизмот да бидат адаптирани во хостели.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

And some business-savvy Belgrade residents have adapted apartments or houses, offering them as inexpensive lodging.

Macédonien

Исто така, некои белграѓани со чувство за бизнис ги адаптирале своите станови и куќи и ги нудат како евтини сместувања.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

Since the law was passed, several stations have adapted their programming, but most have reduced their airtime sharply.

Macédonien

По усвојуваоето на законот, неколку станици ги адаптираа своите програми, но повеќето драстично го намалија нивното време на емитуваое програма.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

The screenplay was adapted by Croatian writer Ante Tomic from his novel "Nothing Can Surprise Us".

Macédonien

Сценариото претставува адаптација на романот на хрватскиот писател Анте Томиќ „Ништо не може да не изненади“.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

Just because of their participation and our desire to stick together with them, we are organizing this action, which is adapted to our political and ethical context.

Macédonien

Ја огранизираме оваа акција, адаптирана на нашиот личен политички и етички концепт, од единствена причина што сакаме да учествуваме и да сочуствуваме со нив.

Dernière mise à jour : 2016-02-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

This next video shows how, even though technology gets adapted for people with disabilities, efforts fall short of the mark as in the next example of ATM use.

Macédonien

Следното видео покажува како, иако технологијата се прилагодува на лица со посебни потреби, недостигаат напори како што ќе видиме во следниот пример на користење на банкомат.

Dernière mise à jour : 2016-02-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

As a sophisticated form of criminal activity, it has developed and adapted itself to criminals' new needs in order to circumvent the law.

Macédonien

Како софистициран облик на криминална активност, истиот се разви и се приспособи на новите потреби на криминалците со цел да се одбегне законот.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

This is very cynical and ignores the fact that homeless people are often obliged to use public space to survive because of a lack of services, especially ones adapted to their needs.

Macédonien

Ова е многу цинично и се игнорира фактот дека бездомните луѓе се често приморани да го користат јавниот простор да преживеат бидејќи им недостасуваат услуги, особено услуги прилагодени кон нивните потреби.

Dernière mise à jour : 2016-02-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Anglais

Although the blood feud phenomenon dates back to the Middle Ages, many of the "rules" have not been adapted to modern times.

Macédonien

Иако феноменот на крвната одмазда датира од средниот век, многу од „правилата“ не се адаптирани на модерните времиња.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

The mosque "should be returned to its previous condition, and the new one must be adapted to the old architecture," he said.

Macédonien

Џамијата „треба да се врати во нејзината претходна состојба, а новата мора да се прилагоди на старата архитектура“, рече тој.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

The adapted Ushahidi platform can be located on Al Jazeera's official site, while reports can be sent in by anyone using the following channels:

Macédonien

Адаптираната платформа на Ушахиди е поставена на официјалниот веб-сајт на Ал Џезира, додека извештаите може да ги праќа било кој преку следните канали:

Dernière mise à jour : 2016-02-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK