Vous avez cherché: enquire (Anglais - Maltais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Maltais

Infos

Anglais

if you think you might be affected by these rules, you should enquire at your social welfare local office.

Maltais

dan iċ-ċertifikat irid jiġġedded għal kull ġimgħa ta’ inkapaċità.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

the person wishing to enquire about the recognition of his or her professional qualifications can turn to the local contact point.

Maltais

il-persuna li tixtieq tistaqsi dwar irrikonoxximent talkwalifiki tagħha tista’ tmur għand il-punt ta’ kuntatt lokali.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

if the employer does not contact you after one or two weeks, you can enquire about the results by phone or email.

Maltais

min iħaddem wisq probabb- li jirċievi mijiet ta’ applikazzjonijiet. ipprova iġbed l-attenzjoni b’mod pożittiv biex tispikka fost il-bqija tal-kandidati.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

if you think you might be affected by these rules, you should enquire at the appropriate office listed in section 3.

Maltais

benefiċċji għal korrimenti industrijali jew mard professjonali jitħallsu jekk issir inkapaċitat b’riżultat ta’ inċident fuq ilpost taxxogħol jew jekk taqbdek marda industrijali preskritta.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

for more information, enquire at your local district centre or consult the guide:“the community provisions on social security.

Maltais

• l-impjegat u min jimpjega għandhom ikunu laħqu ftehim ta’ l-irtirar bikri.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

physicians should enquire about any known familial history of sudden death at a young age as this may be suggestive of congenital qt prolongation.

Maltais

it-tobba għandhom isaqsu dwar jekk kien hemm membri tal-familja tal-pazjenti tagħhom li mietu f’daqqa ta’ età żgħira għax dan jista’ jissuġġerixxi titwil konġenitali f’qt.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

discussions were held with representatives of turkish civil society to enquire as to whether civil society organisations had experienced any changes in their operating conditions since september 2013.

Maltais

saru diskussjonijiet mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili tat-turkija sabiex jiġi mistoqsi jekk l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili rawx tibdil fil-kundizzjonijiet tal-ħidma tagħhom minn settembru 2013 'l hawn.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

furthermore, consumers face a number of barriers, including language, if they want to enquire about products in other member states.

Maltais

barra minn hekk, il-konsumaturi jiffaċċaw għadd ta’ ostakli, inkluża l-lingwa, jekk huma jixtiequ jistaqsu dwar il-prodotti fi stati membri oħra.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

(iiii) the location of the certificate validity status services that can be used to enquire the validity status of the qualified certificate.

Maltais

(iiii) il-post tas-servizzi dwar l-istatus ta’ validità taċ-ċertifikat li jistgħu jintużaw biex wieħed jindaga dwar l-istatus ta’ validità taċ-ċertifikat kwalifikat.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

(xxx) the location of the certificate validity status services that can be used to enquire the validity status of the qualified certificate;

Maltais

(xxx) il-post tas-servizzi dwar l-istatus ta’ validità taċ-ċertifikat li jistgħu jintużaw biex wieħed jindaga dwar l-istatus ta’ validità taċ-ċertifikat kwalifikat;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

(hhh) the location of the certificate validity status services that can be used to enquire about the validity status of the qualified certificate;

Maltais

(hhh) il-post tas-servizzi dwar l-istatus ta’ validità taċ-ċertifikat li jistgħu jintużaw biex wieħed jindaga dwar l-istatus ta’ validità taċ-ċertifikat kwalifikat;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

finally, the commission has launched a formal consultation to the member states that are contracting parties of the fiscal compact to enquire about their progress in implementing in national law the provisions of the .

Maltais

fl-aħħar nett, il-kummissjoni nediet konsultazzjoni finali fil-każ tal-istati membri li huma partijiet kontraenti tal-patt fiskali biex tindaga dwar il-progress li qegħdin jagħmlu fl-implimentazzjoni fil-liġi nazzjonali tad-dispożizzjonijiet tal-.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

given that similar concerns had arisen in other member states, vice-president viviane reding wrote to all consumer affairs ministers to draw attention to the case and enquire as to the enforcement action taken nationally.

Maltais

fid-dawl li qamu diffikultajiet simili fi stati membri oħra, il-viċi-president viviane reding kitbet lill-ministri tal-protezzjoni tal-konsumaturi kollha biex tiġbdilhom l-attenzjoni dwar dan il-każ u tara x’qed isir fir-rigward tal-azzjoni ta' infurzar fuq il-livelli nazzjonali.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

if you are a posted to work, or an employer considering posting workers, to another member state, you may enquire about the employment conditions applicable in this country by addressing your question to the liaison ocer concerned.

Maltais

jekk inti tkun issekondat għal xogħol, jew inti tħaddem u qiegħed tqis li tissekonda lil xi ħaddiema lejn stat membru ieħor, inti tista’ tistħarreġ dwar ilkundizzjonijiet taxxogħol applikabbli f’dan ilpajjiż billi tindirizza l-mistoqsija tiegħek lill-uffiċjal ta’ kollegament ikkonċernat.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

4.8 the eesc enquires about the reason behind the rule that the depositary has to be a credit institution.

Maltais

4.8 il-kese jistaqsi x’inhi r-raġuni wara r-regola li timponi li d-depożitarju jrid ikun istituzzjoni tal-kreditu.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

any enquires about offences or disciplinary measures must also relate to the profession or the service concerned and not to any other offences or disciplinary measures that the migrant professional may have committed in the country of origin.

Maltais

kwalunkwe indaġni dwar ksur jew miżuri dixxiplinarji jrid ikunu wkoll relatati mal-professjoni jew is-servizz konċernat u mhux ma kwalunkwe ksur jew miżura dixxiplinarja li l-professjonist migrant jista' jkun wettaq fil-pajjiż tal-oriġini.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

any persons intending to seek an authorisation for a plant protection product shall, before carrying out tests or studies, enquire of the competent authority of the member state to which they intend to make an application whether an authorisation has already been granted in that member state for a plant protection product containing the same active substance, safener or synergist.

Maltais

kull persuna li tkun beħsiebha tfittex xi awtorizzazzjoni għal prodott tal-ħarsien tal-pjanti għandha, qabel ma twettaq it-testijiet jew l-istudji, issaqsi lill-awtorità kompetenti ta' l-istat membru li għandha beħsiebha tagħmel applikazzjoni dwar jekk ġietx mogħtija awtorizzazzjoni diġà f'dak l-istat membru għal prodott tal-ħarsien tal-pjanti li fih l-istess sustanza attiva, safener jew synergist.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

any persons intending to seek an authorisation for a plant protection product shall, before carrying out tests or studies, enquire of the competent authority of the member state to which they intend to make an application whether an authorisation has already been granted in that member state for a plant protection product containing the same active substance, safener or synergist.

Maltais

kwalunkwe persuna li biħsiebha tfittex awtorizzazzjoni għal prodott għall-ħarsien tal-pjanti, qabel ma twettaq testijiet jew studji, għandha tistaqsi lill-awtorità kompetenti ta’ l-istat membru li quddiemha biħsiebha tagħmel applikazzjoni, jekk f’dak l-istat membru ingħatatx diġà awtorizzazzjoni għal prodott għall-ħarsien tal-pjanti li fih l-istess sutanza attiva, safener jew synergist.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

the applicant does not typically need to answer questions dealing with his/her religious or political persuasion, illnesses, pregnancy, family planning or trade union activities. employers can make precise enquires about health if good physical condition is vital in order to carry out the required duties of the job.

Maltais

l-istadji laktar komuni normalment huma(i) titqiegħed lapplikazzjoni għal impjieg fuq is-sit elettroniku tal-amministrazzjoni taxxogħol, fuq sit elettroniku privat jew f’gazzetta (minn min iħaddem);(ii) issir applikazzjoni għall-pożizzjoni battala (minn min qed ittex impjieg);(iii) issir għażla ta’ bejn tlieta u għaxar kandidati fost l-aħjar għallintervista (minn min iħaddem);(iv) issir l-għażla tal-aħjar kandidat għall-pożizzjoni battala u tintbagħat ittra/email lill-applikanti kolha biex jiġu infurmati birriżultati tal-proċess (minn min iħaddem).waqt ilproċedura tal-applikazzjoni kemm ilpersuna li qiegħda tttex impjieg kif ukoll min iħaddem għandhom iżommu mad-dati ta’ skadenza.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

the seventh chapter deals with presence in administrative offices and participation in administrative enquires.

Maltais

is-seba’ kapitolu tar-regolament jittratta l-preżenza fl-uffiċċji amministrattiva u l-parteċipazzjoni fl-inkjesti amministrattivi.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK