Demander à Google

Vous avez cherché: sviluppo (Anglais - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Slovaque

Infos

Anglais

PER LO SVILUPPO COMM.

Slovaque

PER LO SVILUPPO COMM.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo

Slovaque

der Agentur für Beschäftigung und Entwicklung

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Slovaque

Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Enti di sviluppo e di irrigazione (development or irrigation agencies)

Slovaque

Enti di sviluppo e di irrigazione (agentúry pre rozvoj alebo agentúry pre zavlažovanie pôdy),

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Enti di sviluppo e di irrigazione/(development and irrigation agencies),

Slovaque

(agentúry pre zúrodňovanie a zavlažovanie pôdy),

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

‘Operation Vote’ (Cooperazione per lo Sviluppo dei paesi – COSPE);

Slovaque

„Operácia Hlas“ (Operation Vote) (Cooperazione per lo Sviluppo dei paesi – COSPE),

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The Commission therefore concludes that the capital contribution by Sviluppo Italia conferred an advantage on the firm.

Slovaque

Komisia preto dospela k záveru, že kapitálový príspevok Sviluppo Italia poskytol spoločnosti výhodu.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The other shareholders were NGP with 43,6 % and Sviluppo Italia with 6,3 %.

Slovaque

Ďalšími akcionármi SIMPE sú NGP s podielom 43,6 % a Sviluppo Italia s podielom 6,3 %.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

In this respect the Commission notes that the participation by Sviluppo Italia in the capital of SIMPE was part of the restructuring plan of NGP.

Slovaque

Komisia v tomto smere poznamenáva, že podiel Sviluppo Italia na kapitále SIMPE bol súčasťou plánu reštrukturalizácie NGP.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Sviluppo del Turismo Rurale — I Villaggi delle Tradiz ioni, ries of projects in their respective mountain villages.

Slovaque

Aldeias de Portu- mysli pris qúbili rôzne združenia uzavrie � nové part nerstvá na g a l

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Following this recapitalisation, Sviluppo Italia — the public shareholder — withdrew as it had not taken part in the recapitalisation.

Slovaque

Po tejto rekapitalizácii verejný akcionár – spoločnosť Sviluppo Italia – vystúpil zo skupiny, pretože sa na tejto rekapitalizácii nezúčastnil.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Finally, Italy had at the outset notified the capital contribution by Sviluppo Italia as aid but later claimed that it was granted on market terms and was not aid.

Slovaque

Napokon treba poznamenať, že Taliansko najprv notifikovalo kapitálovú účasť Sviluppo Italia ako pomoc, neskôr však tvrdilo, že bola v súlade s trhom a nepredstavovala pomoc.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

As NGP was a firm in difficulty and as SIMPE was created only for the purposes of the restructuring of NGP, it can be considered that Sviluppo Italia decided to acquire shares in a firm in difficulty.

Slovaque

Keďže NGP bol podnikom v ťažkostiach a SIMPE bol založený iba na účely reštrukturalizácie NGP, možno sa domnievať, že Sviluppo Italia sa rozhodla kúpiť akcie podniku v ťažkostiach.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The Administrator also indicated that on 23 June 2006 Ixfin submitted a draft restructuring plan to Sviluppo Italia SpA, which had not been acted upon in view of the company’s bankruptcy.

Slovaque

Správca tiež uviedol, že 23. júna 2006 spoločnosť Ixfin predložila návrh plánu na reštrukturalizáciu spoločnosti Sviluppo Italia SpA, podľa ktorého sa vzhľadom na konkurz spoločnosti nepostupovalo.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

With respect to the adequacy of the amount of rescue aid, the Administrator passed on to the Commission the applications for rescue aid which were submitted by Ixfin to Sviluppo Italia SpA on 30 September 2005 and 11 November 2005.

Slovaque

So zreteľom na primeranosť výšky pomoci na záchranu správca postúpil Komisii žiadosti o pomoc na záchranu, ktoré spoločnosť Ixfin predložila spoločnosti Sviluppo Italia SpA 30. septembra 2005 a 11. novembra 2005.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

In this respect, it should also be noted that La Seda de Barcelona acquired the participation in SIMPE only nine months after the capital injection by Sviluppo Italia and after the other forms of aid had been granted.

Slovaque

V tomto smere by sa malo taktiež poznamenať, že La Sede de Barcelona kúpil podiel v SIMPE až deväť mesiacov po intervencii Sviluppo Italia a po poskytnutí ďalších foriem pomoci.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Regarding the aid measures, Italy again stated that the temporary participation by Sviluppo Italia in the capital of SIMPE does not qualify as State aid because it is in line with the market economy investor principle.

Slovaque

Pokiaľ ide o opatrenia pomoci, Taliansko zdôraznilo, že dočasná účasť Sviluppo Italia na kapitále SIMPE nepredstavovala štátnu pomoc, pretože je v súlade so zásadou trhového investora.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

As regards the capital contribution provided to SIMPE by Sviluppo Italia, Italy first notified the measure as State aid but then later claimed that it was not aid as it was in line with the market economy investor principle and did not confer an advantage on the firm.

Slovaque

Pokiaľ ide o kapitálový príspevok, ktorý Sviluppo Italia poskytla SIMPE, Taliansko najprv notifikovalo opatrenie ako štátnu pomoc, neskôr však tvrdilo, že nešlo o pomoc, pretože to bolo v súlade so zásadou trhového investora a neposkytovalo spoločnosti výhodu.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Sviluppo Italia is a public development agency and therefore capital injections by this agency are imputable to the State and constitute state aid, unless it can be established that Sviluppo Italia behaved like a private investor operating under market economy conditions.

Slovaque

Sviluppo Italia je verejná agentúra, a preto jej kapitálové príspevky možno pripísať štátu a predstavujú štátnu pomoc, pokiaľ sa nepotvrdí, že Sviluppo Italia konala ako súkromný investor pôsobiaci v trhovom hospodárstve.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Corte dei Conti, Indagine sulla promozione dello sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica ed aumento dei livelli occupazionali nel settore di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Slovaque

Corte dei Conti, Indagine sulla promozione dello sviluppo tecnologico dell’industria aeronautica ed aumento dei livelli occupazionali nel settore di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK