Demander à Google

Vous avez cherché: jurist (Anglais - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Tchèque

Infos

Anglais

jurist

Tchèque

soudce

Dernière mise à jour : 2009-07-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Jurist

Tchèque

Právník

Dernière mise à jour : 2014-12-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

It is with the political economist as with the feudal jurist.

Tchèque

Ekonom si tu počíná stejně, jako si počínal feudální právník.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

articled clerk, judge, jurist, lawyer, notary, public prosecutor, ...

Tchèque

číšník, kuchař, prodejce zájezdů, průvodce, ...

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

In Tus, al-Tusi's father was a jurist in the Twelfth Imam School.

Tchèque

V Tus, al-Tusi jeho otec byl právník v dvanáctého imáma školy.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

Is a caricature of the president sufficient, or a joke at the expense of a jurist?

Tchèque

Stačí v tomto případě již karikatura prezidenta nebo vtip na účet znalců práva?

Dernière mise à jour : 2014-10-20
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

The change followed Ayatollah Khomeini’s theory of the “jurist-ruler.”

Tchèque

Tato změna vycházela z teorie ajatolláha Chomejního o „právníku-vládci“.

Dernière mise à jour : 2015-05-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

He served as a jurist in Gurganj, was in Khwarazm, then was a teacher in Gurgan and next an administrator in Rayy.

Tchèque

Působil jako právník v Gurganj, byl v Khwarazm, poté byl učitelem v Gurgan a další správce v Rayy.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

In the 20th century, some trace them to the German American émigré Leo Strauss, even to Carl Schmitt, Hitler's Jurist.

Tchèque

V rámci 20. století vidí někteří jejich původ u Leo Strausse, Němce uprchlého do Ameriky, a dokonce u Hitlerova právníka Carla Schmitta.

Dernière mise à jour : 2015-05-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

In Khomeini’s view, the jurist-ruler could modify religious laws, depending on his interpretation of the needs of the regime.

Tchèque

Podle Chomejního názoru právník-vládce může upravovat náboženské zákony dle své interpretace potřeb režimu.

Dernière mise à jour : 2015-05-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

Finally he remarks that he had no intention of making an accusation against the Ministers and that as a jurist he knew only too well that up to now all ministerial responsibility was illusory so long as there existed no law concerning this point.

Tchèque

Nakonec poznamenává, že vůbec nepomýšlel na nějakou obžalobu ministrů; jako právník ví prý příliš dobře, že celá dosavadní odpovědnost ministrů je ilusorní, dokud není stanovena zákonem.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

During the burning of the District Court a liberal jurist from the circle of that same, senator started to express in the street his regret that a roomful of judicial decisions and notarial archives was perishing.

Tchèque

Při požáru okresního soudu jal se liberální právník z vrstev téhož senátora vyslovovat na ulici politování nad tím, že se zničí laboratoř soudního znalectví a notářský archiv.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

Iran’s current supreme ruler, Seyyed Ali Khamenei, whose religious degree was a focus of suspicion in the seminary and among the clerical elite, was not considered a jurist by merit.

Tchèque

Současný íránský nejvyšší vládce Sajjad Alí Chameneí, jehož náboženská hodnost byla v semináři a mezi duchovní elitou terčem podezřívání, nebyl dle zásluh považován za právníka.

Dernière mise à jour : 2015-05-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

Even a none too pedantic jurist would be horrified at the fact that the nationalisation of the land, a new social principle of world-historic importance, is inaugurated in the form of a list of instructions adjoined to a basic law.

Tchèque

Dokonce i právník ne příliš pedantský by musil užasnout, že nacionalisace půdy, nový to sociální princip světově-dějinné důležitosti, se vyhlašuje v textu prováděcího nařízení k původnímu zákonu.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

The 1979 revolution, which ended Iran’s monarchical tradition, created a new political order based on Shiite theological foundations and giving absolute ruling power to a Shiite jurist/cleric.

Tchèque

Revoluce roku 1979 ukončila íránskou monarchickou tradici a vytvořila nový politický řád, který byl vystavěn na šíitských teologických základech a dal absolutní vládní pravomoc šíitskému právníkovi a duchovnímu.

Dernière mise à jour : 2015-05-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

It cannot see the woods for the trees. For everyday purposes, we know and can say, e.g., whether an animal is alive or not. But, upon closer inquiry, we find that his is, in many cases, a very complex question, as the jurists know very well. They have cudgelled their brains in vain to discover a rational limit beyond which the killing of the child in its mother's womb is murder. It is just as impossible to determine absolutely the moment of death, for physiology proves that death is not an instantaneous, momentary phenomenon, but a very protracted process.

Tchèque

Běžně například víme a můžeme s jistotou říci, zda nějaký živočich existuje nebo ne; ale při bližším zkoumání zjistíme, že je to leckdy krajně spletitá věc, jak to velmi dobře vědí právníci, kteří se marně plahočili, aby objevili nějakou racionální hranici, za kterou je usmrcení dítěte v matčině těle vražda; a stejně nemožné je stanovit okamžik smrti, neboť fyziologie dokazuje, že smrt není událost, k níž dochází naráz, okamžitě, nýbrž velice zdlouhavý proces.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

Three Rhenish jurists spoke against it.

Tchèque

Tři porýnští právníci byli proti.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

No wonder that the Rhenish jurists, among them the people’s representative Zweiffel, voted against a Polish commission with absolute authority!

Tchèque

Není divu, že porýnští právníci, mezi nimi zástupce lidu Zweiffel, hlasovali proti polské komisi, vybavené neomezenou pravomocí!

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

It is indeed among professional politicians, theorists of public law, and jurists of private law, that the connection with economic facts gets lost for fair.

Tchèque

Souvislost s ekonomickými skutečnostmi uniká totiž už docela politikům z profese, theoretikům státního práva a juristům soukromého práva.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

Jurists know, however, that the conscientiousness of a witness by no means guaran tees the reliability of his testimony. It is necessary to take into consideration his level of development, his vision, hearing, memory, his mood at the moment of the event, etc. Sukhanov is an impres sionist of the intellectual type, and like the majority of such people lacks the ability to understand the political psychology of men of a different mould.

Tchèque

Právníci však vědí, že dobrá vůle svědkova nikterak není ještě zárukou hodnověrnosti jeho svědectví: třeba ještě mít zření na úroveň svědkova vývoje, sílu jeho zraku, sluchu a paměti, jeho náladu ve chvíli události apod. Suchanov je impresionista inteligentského typu a jako většina takových lidí je zbaven schopnosti rozuměti politické psychologii lidí jiného složení.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK