Demander à Google

Vous avez cherché: pagpakaulaw (Cébouano - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Cébouano

Anglais

Infos

Cébouano

Ug daghan ang mga pulong nga ilang gisulti batok kaniya, sa pagpakaulaw kaniya.

Anglais

And many other things blasphemously spake they against him.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Papahawaa ang mayubiton, ug ang pagpakigbingkil mogula; Oo, ang pagkalalis ug pagpakaulaw mohunong.

Anglais

Cast out the scorner, and contention shall go out; yea, strife and reproach shall cease.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ako wala magsulat niini aron sa pagpakaulaw kaninyo, kondili aron sa pagtambag kaninyo ingon nga akong pinalanggang mga anak.

Anglais

I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Busa mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo, nga magapas-an sa mga pagpakaulaw tungod kaniya.

Anglais

Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ikapulo na kining pagpakaulaw ninyo kanako: Kamo walay kaulaw sa inyong dautan nga pakigharong kanako.

Anglais

These ten times have ye reproached me: ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Kay ang pagpaningkamot sa imong balay naglamoy kanako; Ug ang mga pagpakaulaw nila nga nanagpakaulaw kanimo nangahulog sa ibabaw nako.

Anglais

For the zeal of thine house hath eaten me up; and the reproaches of them that reproached thee are fallen upon me.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

apan gipili sa Dios ang ginapakaboang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon, gipili sa Dios ang ginapakahuyang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan,

Anglais

But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ako nagasulti niini aron sa pagpakaulaw kaninyo. Sarang ba nga diha kaninyo walay bisan usa ka tawo nga may igong kaalam nga makamaong mohusay sa managsoon?

Anglais

I speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? no, not one that shall be able to judge between his brethren?

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Nakasala ba ako sa akong pagpakaulaw sa akong kaugalingon aron kamo mahituboy, tungod kay giwali ko diha ang Maayong Balita sa Dios sa walay pagpagasto kaninyo?

Anglais

Have I committed an offence in abasing myself that ye might be exalted, because I have preached to you the gospel of God freely?

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ikaw nahibalo pagpakaulaw kanako, ug sa akong kaulaw, ug sa akong pagkatinamay: Sa atubangan mo anaa ang tanan ko nga mga kaaway.

Anglais

Thou hast known my reproach, and my shame, and my dishonour: mine adversaries are all before thee.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ang usa ka babaye nga may katakus maoy purong-purong sa iyang bana; Apan kadtong nagahimo ug pagpakaulaw maingon sa pagkamadunoton sa iyang mga bukog.

Anglais

A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug iyang gisugilon kaniya sumala niining mga pulonga nga nagaingon: Ang ulipon nga Hebreohanon nga imong gidala dinhi kanamo, misulod nganhi kanako sa pagpakaulaw kanako.

Anglais

And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant, which thou hast brought unto us, came in unto me to mock me:

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

ug unya managpanibug sila, dili na gayud mahimo ang pagpabalik pa kanila sa paghinulsol, sanglit gituyoan man nila ang paglansang pag-usab sa Anak sa Dios ug pagpakaulaw kaniya sa dayag.

Anglais

If they shall fall away, to renew them again unto repentance; seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Sa wala pa makuhai sa tabon ang imong pagkadautan, ingon sa panahon sa pagpakaulaw sa mga anak nga babaye sa Siria, ug sa tanan nga nanaglibut diha kaniya, ang mga anak nga babaye sa mga Filistehanon, nga nanaglibut sa pagtamay kanimo.

Anglais

Before thy wickedness was discovered, as at the time of thy reproach of the daughters of Syria, and all that are round about her, the daughters of the Philistines, which despise thee round about.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ang pagpakaulaw nakadugmok sa akong kasingkasing; ug ako natugob sa mga kasub-anan: Ug nangita ako ug uban nga malooy kanako, apan walay mausa; Ug sa mga maglilipay, apan wala akoy hingkaplagan.

Anglais

Reproach hath broken my heart; and I am full of heaviness: and I looked for some to take pity, but there was none; and for comforters, but I found none.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK