Demander à Google

Vous avez cherché: naglakaw (Cébouano - Chamorro)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Cébouano

Chamorro

Infos

Cébouano

Ug ang tanang tawo nakakita kaniya nga naglakaw na ug nagdayeg sa Dios.

Chamorro

Ya todo y taotao lumie güi na mamomocat, yan jaalalaba si Yuus;

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug sa pagkabuntag, sa naglakaw siya balik sa siyudad, siya gigutom.

Chamorro

N 21 18 31610 ¶ Y egaan, anae tumalo guato gui siuda, ñalang.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug sa sunod nga adlaw, sa naglakaw sila gikan sa Betania, si Jesus gigutom.

Chamorro

N 11 12 39690 ¶ Ya y inagpaña anae manmato guinen Betania, ñalang.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Kay ang imong mahigugmaongkalolot anaa sa atubangan sa akong mga mata; Ug sa imong kamatuoran naglakaw ako.

Chamorro

Sa y güinaeyamo gaegue gui menan atadogjo; ya gui minagajetmo nae jumajanaoyo.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Tapus niini, sa lain nga dagway siya mitungha sa duha kanila samtang naglakaw sila sa dalan paingon sa balangay.

Chamorro

Ya anae manmalofan estesija, manmalie talo yan dos, lao otro jechuraña; gui anae manjajanao gui fangualuan.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug sa naglakaw siya sa may ikasiyam ang takna sa buntag, iyang nakita sa tiyanggihan ang uban pang mga walay buhat.

Chamorro

Ya y mina tres na ora, jumajanao ya jalile palo na manotojgue gui plasa manaechoco,

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug sa naglakaw siya, sa nagsingabut siya sa Damasco, usa ka kahayag gikan sa langit mikalit pagsidlak libut kaniya.

Chamorro

Ya y jinanaoña, susede na matogüe jijot Damasco; ya enseguidas manina gui oriyaña y candet guinen y langet;

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug sa ikaupat nga hugna sa bantay sa kagabhion, kanila miadto siya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, sa lanaw.

Chamorro

Ya y mina cuatro na guatdia gui puenge, si Jesus jumanao para iyasija mamomocat gui jilo tase.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug sa naglakaw siya padulong sa Jerusalem, siya miagi subay sa pag-utlan sa Samaria ug sa Galilea.

Chamorro

N 17 11 49790 ¶ Ya susede anae jumanao para Jerusalem, ya malofan gui inanaco Samaria, yan Galilea.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw ibabw sa tubig, ilang gidahum nga siya abat, ug sila naniyagit;

Chamorro

Ya anae malie nu sija, na mamómocat gui jilo tase, jinasoñija na pantasma, ya managang;

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

"Tungod niini, sa naglakaw ako padulong sa Damasco dinala ang pagbuot ug sugo gikan sa mga sacerdote nga punoan,

Chamorro

Ya anae jumajanaoyo para Damasco yan y ninasiña guinin y magas mamale sija,

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Cébouano

Ug sa nakagaud na silag mga lima o unom ka kilometro, nakita nila si Jesus nga naglakaw ibabaw sa tubig ug nagkahiduol sa sakayan. Ug sila nangalisang,

Chamorro

Ya anae esta manmamogsae gui tase calang bente sinco pot trenta estadio, malie si Jesus na mamomocat gui jilo y tase ya lumalajijot guato gui sajyan: ya manmaañao sija.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Dihadiha mibangon ang bata ug naglakaw; kay siya napulog-duha na man ka tuig ang idad. Ug dihadiha giabut silag dakung kahibulong.

Chamorro

Ya enseguidas ayo na patgon palaoan cajulo, ya mamocat; sa sacaña y dose años. Ya enseguidas ninafanmanman ni gosdangculo na namanman.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug si Jesus mipahawa sa templo, ug samtang naglakaw siya miduol kaniya ang iyang mga tinun-an ug ilang gitudlo kaniya ang mga bahin sa templo.

Chamorro

YA si Jesus jumuyong gui templo ya mapos; manmato y disipuluña sija, para umafanue ni y mafatinas y templo.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug miabut sila pag-usab sa Jerusalem. Ug sa naglakaw si Jesus sulod sa templo, miduol kaniya ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga escriba ug ang mga anciano

Chamorro

N 11 27 39840 ¶ Ya manmato talo Jerusalem, ya anae mamomocat gui templo, manmato y magas mamale, yan y escriba, yan y manamco sija;

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug sa naglakaw siya sa ubay sa Lanaw sa Galilea, nakita niya si Simon ug si Andres nga igsoon niya ni Simon, nga nanglaya diha sa lanaw, kay mga mangingisda man sila.

Chamorro

N 1 16 35480 ¶ Ya mamomocat gui oriyan tasen Galilea, jalie si Simon, yan si Andres chelun Simon, na jayuyute y lagua gui tase, sa sija manpescadot.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug sa pag-ugpo pa niya, siya nakatindog ug nakalakaw; ug kuyog kanila siya misulod sa templo nga naglakaw ug nagluksolukso ug nagdayeg sa Dios.

Chamorro

Ya güiya tumayog julo, ya tumojgue, ya jatutujon mamocat; ya jumalom yan sija gui jalom y guimayuus, mamomocat yan tumatayog, yan jaalalaba si Yuus;

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Hukmi ako, Oh Jehova, kay naglakaw ako sa akong pagkahingpit-sa-kasingkasing: Ako misalig usab kang Jehova sa walay pagduhaduha,

Chamorro

JUSGAYO, O Jeova, sa guajo jumajanao yo gui tininasso: juangocoyo locue gui as Jeova: pot enao na ti jusulong.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

ug siya mitan-aw kang Jesus samtang kini naglakaw, ug siya miingon, "Tan-awa, mao kana ang Cordero sa Dios!"

Chamorro

N 1 36 53970 ¶ Ya Jaatan si Jesus ni mamomocat güije, ya ilegña: Estagüe y Corderon Yuus.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Cébouano

Niadtong panahona, si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa adlaw nga igpapahulay; ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom, ug sila misugod sa pagpangutlog mga uhay ug nangaon.

Chamorro

AYO na tiempo nae jumajanao si Jesus un sabalo na jaane gui entalo mais ya y disipuluña manñalang, ya jatutujon manmañule ni espiga ya jacano.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK