Vous avez cherché: algèbriques (Catalan - Espagnol)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Catalan

Espagnol

Infos

Catalan

expressions algèbriques i gràfiques .

Espagnol

expressions algèbriques i gràfiques .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

alguns càlculs senzills amb fraccions algèbriques .

Espagnol

algunos cálculos sencillos con fracciones algébricas .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

funcions algèbriques , polinòmiques , racionals i irracionals .

Espagnol

funciones algebraicas , polinómicas , racionales e irracionales .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

aplicació de models geomètrics per representar i explicar relacions numèriques i algèbriques .

Espagnol

aplicación de modelos geométricos para representar y explicar relaciones numéricas y algébricas .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

2.4 plantejament i càlcul d ' expressions numèriques i algèbriques sobre problemes concrets .

Espagnol

2.4 planteamiento y cálculo de expresiones numéricas y algebraicas sobre problemas concretos .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

transcriure al llenguatge algèbric el concepte de lloc geomètric , i saber interpretar les expressions algèbriques corresponents .

Espagnol

transcribir al lenguaje algebraico el concepto de lugar geométrico , y saber interpretar las expresiones algebraicas correspondientes .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

transcriure al llenguatge algèbric problemes expressats en llenguatge retòric , i resoldre ' ls fent servir tècniques algèbriques .

Espagnol

transcribir al lenguaje algebraico problemas expresados en lenguaje retórico , y resolverlos utilizando técnicas algebraicas .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

operar ( sumar , multiplicar i treure el factor comú ) amb expressions algèbriques de primer i segon grau .

Espagnol

operar ( sumar , multiplicar y sacar el factor común ) con expresiones algebraicas de primer y segundo grado .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

-el càlcul amb polinomis : la transformació d ' expressions algèbriques , per aplicar a l ' estudi de funcions

Espagnol

- el cálculo con polinomios : la transformación de expresiones algebraicas , para aplicar en el estudio de funciones .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Catalan

analitzar un conjunt de dades i trobar-hi possibles relacions , fent ús de models matemàtics elementals ( estadístics , funcionals , algèbrics ) .

Espagnol

analizar un conjunto de datos y encontrar posibles relaciones mediante el uso de modelos matemáticos elementales ( estadísticos , funcionales , algebraicos ) .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

aplicar els conceptes bàsics de la programació lineal a situacions que requereixen una modelització prèvia ; és a dir , saber formular algèbricament i resoldre gràficament el conjunt de restriccions i la funció objectiu en problemes de programació lineal de dues variables .

Espagnol

aplicar los conceptos básicos de la programación lineal a situaciones que requieren una modelización previa ; es decir , saber formular algebraicamente y resolver gráficamente el conjunto de restricciones y la función objetivo en problemas de programación lineal de dos variables .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

aquells alumnes que ho necessitaran en estudis posteriors han d ' haver adquirit una mínima seguretat en la manipulació algèbrica .

Espagnol

aquellos alumnos que lo vayan a necesitar en estudios posteriores deberán haber adquirido una mínima seguridad en la manipulación algebraica .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

càlcul algèbric : refermament d ' aspectes lligats a la funció quadràtica i a la de proporcionalitat inversa , com a iniciació a l ' estudi d ' una casuística nova en el comportament funcional .

Espagnol

cálculo algebraico : consolidación de aspectos ligados a la función cuadrática y a la de proporcionalidad inversa , como iniciación al estudio de una casuística nueva en el comportamiento funcional .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

de la mateixa manera , les successions , les mesures , el llenguatge algèbric , la geometria analítica i l ' estadística no s ' han de limitar a la comprensió de les terminologies i dels conceptes matemàtics .

Espagnol

del mismo modo , las sucesiones , las medidas , el lenguaje algebraico , la geometría analítica y la estadística no se deben limitar a la comprensión de las terminologías y de los conceptos matemáticos .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

de la mateixa manera , les successions , les mesures , el llenguatge algèbric , la trigonometria , la geometria analítica , les còniques i l ' estadística no s ' han de limitar a la comprensió de les terminologies i dels conceptes matemàtics .

Espagnol

de la misma manera , las sucesiones , las medidas , el lenguaje algebraico , la trigonometría , la geometría analítica , las cónicas y la estadística no se deben limitar a la comprensión de las terminologías y de los conceptos matemáticos .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

emprar , quan convingui , diferents llenguatges matemàtics ( algèbric , estadístic , geomètric , gràfic ) per tal que les seves possibilitats expressives i de raonament millorin en rigor i precisió .

Espagnol

utilizar , cuando convenga , diferentes lenguajes matemáticos ( algebraico , estadístico , geométrico , gráfico ) para que sus posibilidades expresivas y de razonamiento mejoren en rigor y precisión .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

emprar correctament el llenguatge algèbric , i comprendre ' n el significat .

Espagnol

utilizar correctamente el lenguaje algebraico , y comprender su significado .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

en aquest sentit , cal observar que l ' alumnat , en començar el batxillerat , ja s ' ha introduït en els procediments generals d ' identificació , ordenació , representació i càlcul amb nombres , en l ' obtenció , el tractament i la interpretació de dades , en la identificació , la interpretació i l ' ús de funcions en les seves formes més elementals , en els procediments de mesura , interpretació i representació de les formes i en la resolució de problemes emprant el llenguatge aritmètic i algèbric .

Espagnol

en este sentido , se hace preciso observar que el alumnado , al empezar el bachillerato , ya se ha introducido en los procedimientos generales de identificación , ordenación , representación y cálculo con números , en la obtención , tratamiento e interpretación de datos , en la identificación , interpretación y uso de funciones en sus formas más elementales , en los procedimientos de medida , interpretación y representación de las formas y en la resolución de problemas empleando el lenguaje aritmético y algebraico .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

en aquest sentit , cal observar que l ' alumnat , en començar el batxillerat , ja s ' ha introduït en els procediments generals d ' identificació , ordenació , representació i càlcul amb nombres , en l ' obtenció , tractament i interpretació de dades , en la identificació , interpretació i ús de funcions en les seves formes més elementals , en els procediments de mesura , interpretació i representació de les formes i en la resolució de problemes emprant el llenguatge aritmètic i algèbric .

Espagnol

en este sentido , es necesario observar que el alumnado , al empezar el bachillerato , ya se ha introducido en los procedimientos generales de identificación , ordenación , representación y cálculo con números , en la obtención , tratamiento e interpretación de datos , en la identificación , interpretación y uso de funciones en sus formas más elementales , en los procedimientos de medida , interpretación y representación de las formas y en la resolución de problemas empleando el lenguaje aritmético y algebraico .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Catalan

en particular , el tractament algèbric en profunditat o el treball amb full de càlcul són aspectes que s ' hauran d ' afermar en el segon cicle .

Espagnol

en particular , el tratamiento algebraico con profundidad o el trabajo con hoja de cálculo son aspectos que se deberán afianzar en el segundo ciclo .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK