Demander à Google

Vous avez cherché: disfruti (Catalan - Espagnol)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Catalan

Espagnol

Infos

Catalan

disfruti (vostè)

Espagnol

disfrute (usted)

Dernière mise à jour : 2015-01-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

As disfrutat

Espagnol

disfrutar

Dernière mise à jour : 2020-02-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

.Por atender debidamente las alteraciones originadas por las cosechas u otras situaciones propias de la actividad , las empresas disfrutarán de la posibilidad de alargar las jornadas de trabajo , hasta 10 horas al día , y dentro de un plazo máximo de tres meses cada año , seguidas o alternadas ...

Espagnol

.Por atender debidamente las alteraciones originadas por las cosechas u otras situaciones propias de la actividad , las empresas disfrutarán de la posibilidad de alargar las jornadas de trabajo , hasta 10 horas al día , y dentro de un plazo máximo de tres meses cada año , seguidas o alternadas ...

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

.Por atender debidamente las alteraciones originadas por las cosechas u otras situaciones propias de la actividad , las empresas disfrutarán de la posibilidad de alargar las jornadas de trabajo , seguidas o alternadas .. ,

Espagnol

.Por atender debidamente las alteraciones originadas por las cosechas u otras situaciones propias de la actividad , las empresas disfrutarán de la posibilidad de alargar las jornadas de trabajo , seguidas o alternadas. . ,

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

.S ' estableix el període per disfrutar de les vacances de gener a desembre .

Espagnol

.Se establece el período para disfrutar de las vacaciones de enero a diciembre .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

48.3 En el supòsit que el permís per maternitat / paternitat coincideixi amb el període vacacional legalment establert a l ' empresa , aquest període vacacional es disfrutarà amb posterioritat .

Espagnol

48.3 En el supuesto de que el permiso por maternidad/ paternidad coincida con el período vacacional legalmente establecido en la empresa , este período vacacional se disfrutará con posterioridad .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

5 dies a l ' any per assumptes propis , a disfrutar 2 durant el primer i segon quadrimestre de l ' any , i 1 durant l ' últim quadrimestre restant de l ' any .

Espagnol

5 días al año por asuntos propios , a disfrutar 2 a lo largo del primer y segundo cuatrimestre del año , y 1 a lo largo del último cuatrimestre restante del año .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

Així mateix , s ' ha d ' atenir als requisits de la doctrina subvencional en relació amb l ' excepció de la centralització « [ … ] que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional » ( FJ 7 ) .

Espagnol

Asimismo , debe atenerse a los requisitos de la doctrina subvencional en relación con la excepción de la centralización « [… ] que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional » ( FJ 7 ) .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

Als treballadors que causin baixa se ' ls farà repercutir en la seva liquidació , de manera positiva o negativa , segons correspongui , la part de vacances meritada i no gaudida o bé aquella disfrutada i no meritada .

Espagnol

A los trabajadores que causen baja se les hará repercutir en su liquidación , de forma positiva o negativa , según corresponda , la parte de vacaciones devengada y no disfrutada o bien aquella disfrutada y no devengada .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

Amb independència dels dies de descans reglamentaris , el personal disfrutarà de 2 dies més de descans , a les dates que , d ' acord amb el pla de direcció ( escoltada per la representació del personal ) es decideixi .

Espagnol

Con independencia de los días de descanso reglamentarios , el personal disfrutará de 2 días más de descanso , en las fechas que , de acuerdo con el plan de dirección ( oída la representación del personal ) se decida .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

Amb independència dels dies de descans reglamentaris , el personal disfrutarà de 2 dies més de descans , sense perjudici de la total jornada establerta a l ' article 14 , les dates que , d ' acord amb el pla de direcció ( escoltada per la representació del personal ) es decideixi .

Espagnol

Con independencia de los días de descanso reglamentarios , el personal disfrutará de 2 días más de descanso , sin perjuicio de la total jornada establecida en el artículo 14 , en las fechas que , de acuerdo con el plan de dirección ( oída la representación del personal ) se decida .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

Aquelles condicions econòmiques personals que , globalment considerades , siguin més beneficioses per als treballadors que les establertes en el conveni o que individualment s ' estiguessin disfrutant amb anterioritat , seran respectades per l ' empresa .

Espagnol

Aquellas condiciones económicas personales que , globalmente consideradas , sean más beneficiosas para los trabajadores que las establecidas en el Convenio o que individualmente vinieran disfrutando con anterioridad , serán respetadas por la empresa .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

Aquest permís es disfrutarà a opció de la interessada sempre que , com a mínim , sis setmanes siguin immediatament posteriors al part .

Espagnol

Dicho permiso se disfrutará a opción de la interesada siempre que , como mínimo , seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

Aquest permís podrà ser disfrutat indistintament per la mare o el pare , en cas de que els dos treballin .

Espagnol

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre , en caso de que ambos trabajen .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

Aquesta petició s ' ha de fer amb 15 dies d ' antelació , no podent disfrutar dels 2 dies consecutius .

Espagnol

Esta petición deberá hacerla con 15 días de antelación , no pudiendo disfrutar de los 2 días consecutivos .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

Aquests dies de vacances es disfrutaran dins del període comprès entre el 1 de juliol de cada any i el 30 de juny de l ' any següent , havent de gaudir-se dintre del període immediat següent al que s ' han reportat .

Espagnol

Estos días de vacaciones se devengarán dentro del periodo comprendido entre el 1 de julio de cada año y el 30 de junio del año siguiente , debiendo disfrutarse dentro del periodo inmediato siguiente al que se han devengado .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

Article 15 Descans setmanal i festius abonables El personal en general , disfrutarà del reglamentari descans setmanal , i dels dies festius que s ' assenyalen al calendari anual promulgat per la Generalitat de Catalunya .

Espagnol

Artículo 15 Descanso semanal y festivos abonables El personal , en general , disfrutará del reglamentario descanso semanal , y de los días festivos que se señalen en el calendario anual promulgado por la Generalitat de Catalunya .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

Así , en la STC 102 / 1995 , de 26 de junio , FJ 7 , declaramos que [ ... ] la protección del medio ambiente “ consiste en una acción de amparo , ayuda , defensa y fomento , guarda y custodia , tanto preventiva como represiva ” , pudiendo caracterizarse también como “ una actividad beligerante que pretende conjurar el peligro y , en su caso , restaurar el daño sufrido e incluso perfeccionar las características del entorno , para garantizar su disfrute por todos ” . » ( STC 33 / 2005 , de 17 de febrer , FJ 5 )

Espagnol

Así , en la STC 102/ 1995 , de 26 de junio , FJ 7 , declaramos que [ ... ] la protección del medio ambiente “ consiste en una acción de amparo , ayuda , defensa y fomento , guarda y custodia , tanto preventiva como represiva” , pudiendo caracterizarse también como “ una actividad beligerante que pretende conjurar el peligro y , en su caso , restaurar el daño sufrido e incluso perfeccionar las características del entorno , para garantizar su disfrute por todos” . » ( STC 33/ 2005 , de 17 de febrero , FJ 5 )

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

Cada treballador haurà de conèixer el seu període de vacances dos mesos abans de començar a disfrutar-les .

Espagnol

Cada trabajador deberá conocer su periodo de vacaciones dos meses antes de empezar a disfrutarlas .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Catalan

D ' aquesta vacança com a mínim 15 dies laborables hauran de disfrutar-se de forma ininterrompuda dins del periode de gaudi fixat al calendari anual .

Espagnol

De esta vacación como mínimo quince días laborables habrán de disfrutarse de forma ininterrumpida dentro del periodo de disfrute fijado en el calendario anual .

Dernière mise à jour : 2015-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK