Demander à Google

Vous avez cherché: tentagoña (Chamorro - Cébouano)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Chamorro

Cébouano

Infos

Chamorro

Y palo macone y tentagoña ya manamamajlao, ya manmapuno.

Cébouano

samtang ang uban nanagdakop sa iyang mga ulipon, ug ilang gidagmalan ug gipamatay sila.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Ya jaayuda si Israel tentagoña, para ufanjaso y miñaase,

Cébouano

Ang iyang alagad nga si Israel iyang gitabangan, agig paghandum sa iyang pagkaluoy,

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Sa jajaso y santos na sinanganña, yan Abraham ni y tentagoña.

Cébouano

Kay nahinumdum siya sa iyang pulong nga balaan, Ug kang Abraham nga iyang alagad.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Sa si Jeova ujusga y taotaoña, ya ugaease ni y tentagoña sija.

Cébouano

Kay si Jehova mohukom sa iyang katawohan, Ug magabasul sa iyang kaugalingon mahatungod sa iyang mga alagad.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Ya janacajulo para jita un canggelon y satbasion, gui guima y tentagoña as David,

Cébouano

ug alang kanato iyang gipatindog ang usa ka gamhaang Manluluwas diha sa kaliwatan ni David nga iyang alagad,

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Jatago si Moises ni y tentagoña; yan si Aaron ni y guinin inayegña.

Cébouano

Iyang gisugo si Moises nga iyang alagad, Ug si Aaron nga iyang gipili.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Jatago talo y palo tentagoña sija, mas qui y finenana: ya manmafatinasja talo taegüije.

Cébouano

Unya giusban niya sila pagpadalag uban pang mga ulipon nga daghan pa kay sa nahiuna, ug kini ila gihapong gibuhatan sa ingon.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Jaayeg si David locue na tentagoña, yan jacone güe guinin y quelat y quinilo,

Cébouano

Siya nagpili usab kang David nga iyang alagad, Ug nagkuha kaniya gikan sa mga toril sa carnero:

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Ni y fumatinas y manglo sija para tentagoña: y ministroña y mañila y guafe.

Cébouano

Nga nagahimo sa kahanginan ingon nga mga sinugo; Mga siga sa kalayo maoy iyang mga alagad;

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Janalilibre si Jeova y linâlâ y tentagoña: ya taya ni uno ni umangoco güe usinentensia.

Cébouano

Si Jehova nagatubos sa kalag sa iyang mga ulipon; Ug walay mausa sa modangup kaniya nga pagahukman sa silot.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Magajet na para erensian y tentagoña guiya Israel: sa y minaaseña gagaegue para taejinecog.

Cébouano

Bisan sa usa ka panulondon ngadto sa Israel nga iyang alagad; Kay ang iyang mahigugmaongkalolot nagapadayon sa walay katapusan:

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

O Jamyo, ni y semiyan Abraham tentagoña, jamyo ni y famaguon Jacob inayegña sija.

Cébouano

Oh kamo nga kaliwat ni Abraham nga iyang alagad, Kamong mga anak ni Jacob, nga iyang mga pinili.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Ya jatago talo y otro tentagoña; ya mapoca y iluña, ya manataelaye güe gosdangculo.

Cébouano

Ug iya na usab silang gipaadtoag laing ulipon, ug kini siya ilang gisamaran sa ulo ug gipakaulawan.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Jabira y corasonñija para ujachatlie y taotaoña sija, para ufanmatinas ni y finaye gui tentagoña sija.

Cébouano

Iyang giliso ang kasingkasing nila aron managdumot sila sa iyang katawohan, Aron sa paglimbong sa iyang mga alagad.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Ya jatago y tentagoña sija, na ujaagange y manmaconbida gui guipot; lao ti manmalago manmato.

Cébouano

ug nagsugo sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapitsa kombira sa kasal; apan nanagdumili sila sa pagtambong.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Ya y semiya locue gui tentagoña uereda ni ayo: ya ayo sija y gumaeya y naanña unafañaga güije.

Cébouano

Ug ang kaliwat usab sa iyang mga ulipon magapanunod niini; Ug sila nga nahigugma sa iyang ngalan managpuyo didto.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Güiya ayo y mannae satbasion gui ray sija: ni janalibre si David ni y tentagoña gui gosnalamen na espada.

Cébouano

Ikaw mao ang nagahatag ug kaluwasan sa mga hari; Nga nagaluwas kang David nga iyang alagad gikan sa makamatay nga pinuti.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Ya manago señat sija yan mannamanman gui talo guiya jago, O Egipto: gui as Faraon yan todo y tentagoña.

Cébouano

Siya nga nagpadala ug mga ilhanan ug mga katingalahan diha sa kinataliwad-an nimo, Oh Egipto, Sa ibabaw ni Faraon, ug sa ibabaw sa tanan niyang mga ulipon;

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Ya anae esta tiempo, jatago uno gui tentagoña para ayo y manmachochocho, para ujaresibe guinen manmachochocho y tinegcha y fangualuan ubas.

Cébouano

Ug sa pag-abut na sa tingpopo, iyang gipaadto ang usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron sa pagdawat ug bahin sa abut sa parrasan gikan kanila.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chamorro

Ya anae esta jijot y tiempon y tinegcha, jatago y tentagoña sija para ayo y manfafachocho, para ujaresibe y tinegcha sija.

Cébouano

Ug sa nagsingabut na ang tingpamopo, ngadto sa mga saop gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron sa pagdawat sa bunga nga iyang bahin.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK