Demander à Google

Vous avez cherché: 当然 (dāngrán) (Chinois (simplifié) - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Chinois (simplifié)

Slovaque

Infos

Chinois (simplifié)

当然 (dāngrán)

Slovaque

istý

Dernière mise à jour : 2009-07-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Chinois (simplifié)

当然,您也可以要求网站管理员以设置合法安全的 Cookie。

Slovaque

Mali by ste požiadať správcu webu o nastavenie správnych cookies.

Dernière mise à jour : 2013-04-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

... 当然, 我们还要感谢 Google 里组织这些项目的人们 。

Slovaque

... a samozrejme chceli by sme poďakovať aj ľuďom zo spoločnosti GoogleVďaka ktorým bolo možné tieto projekty uskutočniť.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

您可以在此开启或关闭对过滤器操作的记录。 当然, 仅当开启记录功能时, 才会收集并显示日志数据 。

Slovaque

Týmto môžete zapnúť alebo vypnúť zaznamenávanie aktivity filtrov. Dáta o aktivite sa samozrejme ukladajú, iba ak je táto voľba zapnutá.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

若启用此选项, 您发送的所有信件默认都会被签名; 当然, 如果您愿意的话也可以单独禁用每封信的签名 。

Slovaque

Ak je táto voľba povolená, všetky správy ktoré zašlete budú štandardne podpísané. Samozrejme, že je možné zakázať podpis pre každý správu osobitne.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

若启用此选项, 只要可以并且您希望加密, 您发送的所有信件都会被加密; 当然, 如果您愿意的话也可以单独禁用每封信的自动加密 。

Slovaque

Ak je táto voľba povolená, každá správa ktorú zašlete bude zašifrovaná vždy keď je šifrovanie možné a žiadúce. Samozrejme, že je možné vypnúť šifrovanie správ pre každú individuálne.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

1) 如果在你启动计算机前没有出现 TrueCrypt 启动管理器屏幕(或者 Windows 没有能够启动),那么 TrueCrypt 启动管理器可能已经损坏。TrueCrypt 应急盘允许您恢复启动管理器并重新获取对加密系统和数据的访问(当然您仍然需要输入正确的密码)。在应急盘屏幕选择修复选项 'Repair Options' > 'Restore TrueCrypt Boot Loader'(恢复启动管理器)。之后按下 'Y' 按键确认操作,从光驱中取出应急盘并重启计算机。

Slovaque

1) If the TrueCrypt Boot Loader screen does not appear after you start your computer (or if Windows does not boot), the TrueCrypt Boot Loader may be damaged. The TrueCrypt Rescue Disk allows you to restore it and thus to regain access to your encrypted system and data (however, note that you will still have to enter the correct password then). In the Rescue Disk screen, select 'Repair Options' > 'Restore TrueCrypt Boot Loader'. Then press 'Y' to confirm the action, remove the Rescue Disk from your CD/DVD drive and restart your computer.

Dernière mise à jour : 2013-04-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Chinois (simplifié)

2) 如果您持续输入正确密码而 TrueCrypt 仍然意识密码错误(password is incorrect),很可能是主密钥或其它关键数据已经毁坏。TrueCrypt 应急盘允许您恢复这些数据因此就可以重新访问这些加密的系统和数据了(当然您仍然需要输入正确的密码)。在应急盘屏幕,选择修复选项 'Repair Options' > 'Restore key data'(恢复密钥数据)。之后输入您的密码,按下键盘的 'Y' 确认操作,从光驱中取出应急盘并重启计算机。

Slovaque

2) If you repeatedly enter the correct password but TrueCrypt says that the password is incorrect, the master key or other critical data may be damaged. The TrueCrypt Rescue Disk allows you to restore them and thus to regain access to your encrypted system and data (however, note that you will still have to enter the correct password then). In the Rescue Disk screen, select 'Repair Options' > 'Restore key data'. Then enter your password, press 'Y' to confirm the action, remove the Rescue Disk from your CD/DVD drive, and restart your computer.

Dernière mise à jour : 2013-04-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Chinois (simplifié)

可能存在某些人强迫您解密操作系统的情况。在很多情况下您可能无法拒绝泄漏密码(例如,被诈骗)。使用本向导,您将能够创建一个没有任何手段可以识别的隐形操作系统(当然这得需要您遵循一定的步骤创建)。因此,您一定不要解密或者泄漏隐形操作系统的密码(译者注:这是因为隐形操作系统的存在只有你才知道,你不说没有任何手段可以检测到)。

Slovaque

It may happen that you are forced by somebody to decrypt the operating system. There are many situations where you cannot refuse to do so (for example, due to extortion).Using this wizard, you can create a hidden operating system whose existence will be impossible to prove (provided that certain guidelines are followed). Thus, you will not have to decrypt or reveal the password for the hidden operating system.

Dernière mise à jour : 2013-04-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

保存当然的快键键到 keymap 文件 。

Slovaque

Uloží aktuálne klávesové skratky do súboru keymap.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

如果您不希望“ 删除” 命令显示在桌面和文件夹管理器菜单里, 请取消选中此项。 当然您仍然可以在调用“ 移至回收站” 菜单功能时, 按住 Shift 键来直接删除文件 。

Slovaque

Odčiarknite túto možnosť, ak nechcete zobraziť príkazy 'Odstrániť' v menu na ploche, v menu správcu súborov a v kontextových menu. Súbory môžete stále odstrániť podržaním klávesy Shift pri 'Presunúť do koša'.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

如果选中此项, 当您再打开一个新视图时编辑器将进入 Vi 输入模式。 当然您可以在编辑菜单栏下随时切换此模式的开闭 。

Slovaque

Keď je vybraný, vi vkladací mód bude povolený pri otváraní nového náhľadu. Môžete stále prepnúť vi vi vkladací mód zapnúť/ vypnúť pre detailné zobrazenie Zobraziť menu.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

当你对问题一无所知的时候, 当然容易提出解决方法 。

Slovaque

Je veľmi jednoduché navrhovať riešenia problémov, o ktorých nič neviete.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

您可以在这里选择要在连接的特定阶段执行的命令。 这些命令将用您 真实的用户号运行, 所以您无法在这里执行需要管理员权限的命令 。 (当然, 除非您就是管理员) 。 请确定提供了程序的完整路径, 否则 kppp 可能无法找到它 。

Slovaque

Tu môžete vybrať príkazy, ktoré sa budú spúšťať v určitých krokoch nadväzovania spojenia. Príkazy sa spúšťajú s vaším skutočným id, teda nemôžete tu spúšťať príkazy, ktoré vyžadujú práva root- a (samozrejme s výnimkou, ak vy ste root). Overte, že je uvedená úplná cesta k programom, pretože inak ich kppp nemusí nájsť!

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

您可以在配置对话框中的 加亮显示 页上下载新的或更新的 语法加亮定义 只需点击 打开/ 保存 - gt; 模式和文件类型 标签上的 下载... 按钮即可( 当然, 您必须得在线才行...) 。

Slovaque

Nové alebo aktualizované Definície zvýrazňovania syntaxe si môžete stiahnuť zo stránky Zvýrazňovanie v dialógu nastavení. Stačí kliknúť na tlačidlo Stiahnuť... v Módy zvýrazňovania záložke (samozrejme musíte byť pripojený...).

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

显示当然的项目即使它没有获得焦点

Slovaque

Zobraziť aktuálnu položku, aj keď nie je zameraná

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

此设置用于同步模式 。 同步模式可用来同时修改 两个分支的翻译 。 将其设定为分支工程的基准目录相符的路径 (例如, 工程的“ 翻译目录” 作为二级分支) , 而二级同步视图将自动从分支中打开文件 。 这样, 每次您在您的主分支作出修改时 , 它们会自动复制到各个分支中 (当然, 要在它包含相同英文字符串的时候) 。 参见文档获取更多详情 。 @ label: textbox

Slovaque

@ label: textbox

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Chinois (simplifié)

退出演示模式有两种方法, 您可以按 Esc 键, 也可以将鼠标移至右上角, 单击随后出现的退出按钮。 当然, 您也可以轮换到其它窗口( 默认键位是 Alt+Tab) Reason for inhibiting the screensaver activation, when the presentation mode is active

Slovaque

Existujú dva spôsoby, akým ukončiť režim prezentácie. Buď stlačíte kláves ESC alebo kliknete na tlačidlo Ukončiť, ktoré sa zobrazí po presunutí kurzora myši do pravého horného rohu. Prepínanie medzi oknami (Alt+TAB) samozrejme zostane funkčné. Reason for inhibiting the screensaver activation, when the presentation mode is active

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK