Demander à Google

Vous avez cherché: forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

FORBRUGERBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Anglais

CONSUMER PROTECTION MEASURES

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Derfor bliver forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger stadig vigtigere.

Anglais

As a result, consumer protection measures are steadily growing in importance.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Forbrugerpolitik: principper og instrumenter Forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger Folkesundhed

Anglais

General consumer policy: principles and instruments Consumer protection measures Public health

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Det nye direktiv omfatter nogle vigtige forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger vedrørende områder som reklamer og kontrakter.

Anglais

The new directive includes some vital consumer protection safeguards, relating to areas such as advertising and contracts.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Sådanne regler forhindrer ikke medlemsstaterne i at opretholde eller indføre skrappere forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger.

Anglais

Such regulation shall not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent protective measures for consumers.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Sådanne regler må ikke forhindre medlemsstaterne i at opretholde eller indføre skrappere forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger.

Anglais

Such regulation shall not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent protective measures for consumers.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

De forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i direktivet om elektronisk handel, vil også gælde for videoudvekslingsplatformene.

Anglais

Consumer protection measures provided for in the E-Commerce Directive will also apply to video-sharing platforms.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Fjernelsen af hindringer må hverken medføre dyrere produkter eller en forringelse af de nuværende forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger.

Anglais

The dismantling of barriers must lead neither to increased product prices nor to deterioration in the present protection measures.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre andre og strengere forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger i relation til sådanne aktiviteter.

Anglais

Member States should be able to adopt other, including more stringent, consumer protection measures in relation to such activities.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Medlemsstaterne skulle sikre, at der findes tilstrækkelige forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, specielt med hensyn til klager og afhjælpning.

Anglais

Member States to ensure that adequate consumer protection measures were in place, particularly with regard to complaints and redress procedures;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

En garanti for gennemskuelige takster og ajourførte oplysninger om standardkontrakt­vilkårene er en af grundpillerne i de forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, som er nedfældet i forsyningspligtdirektivet.

Anglais

A guarantee of transparent tariffs and up-to-date information on standard terms and conditions is one of the cornerstones of the consumer protection measures enshrined in the Universal Service Directive.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

I videst mulige omfang udvides Fællesskabets forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger for lufttransportsektoren til at omfatte andre transportformer, særligt jernbanetransport og søtransport og så vidt muligt bytransport.

Anglais

Extend the Community measures protecting passengers’ rights as far as possible to include other modes of transport other than air transport, and in particular the railways, maritime transport and, as far as possible, urban transport services.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Lige som med markedsføringsregler kan der være et behov for en bedre overensstemmelse mellem forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger idet behovet for større harmonisering af landenes regler må afvejes mod behovet for beskyttelse af produktionsinnovation og produktudvalg.

Anglais

As with marketing rules, further convergence of consumer protection measures may be needed in order to balance the need for greater uniformity between convergence of national rules with the need to maintain product innovation and choice.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

En af hovedårsagerne er, at vidtgående forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger i halvfjerdserne på baggrund af den akutte økonomiske krise blev betragtet som omkostningsforstærkende og en alt for stor belastning for erhvervslivet og derfor blev afvist.

Anglais

The effect of this harmonization approach is, firstly, to open the internal frontiers for unhindered trade in toys and, secondly, to guarantee a uniform high level of protection to purchasers in all countries of the European Com munity.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Direktivet følger princippet om minimumsharmonisering gennem fastsættelse af det lavest acceptable niveau for forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, som medlemsstaterne derefter har kunnet bygge videre på, hvis de har ønsket det.

Anglais

The directive adheres to the principle of minimal harmonisation, establishing a low level of consumer protection measures that the Members States could then extend if they so wish.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Danois

Det gældende direktiv om forbrugerkredit (87/102/EØF) blev vedtaget i 1987 og omhandler kun grundlæggende forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger.

Anglais

The current Directive on consumer credit (87/102/EC) was adopted in 1987 and provides only for basic consumer protection measures.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

at medvirke til at sikre sammen med andre relevante myndigheder, at forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, herunder de i bilag I fastsatte, er effektive og håndhæves

Anglais

helping to ensure, together with other relevant authorities, that the consumer protection measures, including those set out in Annex I, are effective and enforced;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

46 % af virksomhederne forventer, at andelen af deres grænseoverskridende salg vil stige ved fuld harmonisering af alle bestemmelser vedrørende reklame, handelspraksis og andre forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger.

Anglais

46% of companies expect the proportion of their cross-border sales to increase with complete harmonisation of all regulations on advertising, commercial practices and other consumer protection regulations;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Det indeholder nogle særlige, salgsrelaterede regler om aftaler om levering af digitalt indhold, som i fremtiden kunne give grundlag for en mere omfattende politik og forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger på det digitale marked.

Anglais

It contains some specific, sales-related rules for contracts for the supply of digital content which could in the future provide a basis for a more comprehensive policy and measures on consumer protection in the digital market.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Kommissionen mener generelt, at en succesrig overgang til de nye rammer afhænger af, at de nuværende rammer, herunder forsyningspligt og forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, gennemføres fuldstændigt.

Anglais

The Commission believes as a general principle that a successful transition to the new framework depends on the full implementation of the current framework, including universal service and consumer protection measures.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK