Vous avez cherché: genaktiveres (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

kun genaktiveres med godkendelse fra den efterforskende myndighed

Anglais

are reactivated only with the agreement of the investigating authority;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

ansporingssystemet genaktiveres straks, og maskinen immobiliseres efter 2 motordriftstimer.

Anglais

the inducement system is immediately reactivated and machine operation is disabled after 2 engine operating hours;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

den funktionsorienterede forskning i officielle statistikker skal genaktiveres ved at tilskynde til netværksdannelse.

Anglais

the functional research community in official statistics will be reactivated by encouraging networks.

Dernière mise à jour : 2014-11-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

den funktionsorienterede forskning i officielle statistikker skal genaktiveres ved at tilskynde til netværksdannelse.

Anglais

the functional research community in official statistics shall be re-activated by encouraging networks.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

det er så meget mere tilfældet, når afsluttet eksisterende støtte genaktiveres flere måneder senere.

Anglais

a fortiori, this is also the case when a terminated existing aid is reactivated several months later.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

ved genstart skal trækkraftenhedens effektafbryder først genaktiveres, når strækningen igen har været strømførende i mindst tre sekunder.

Anglais

on re-energisation, the traction unit circuit breaker shall not reclose within three seconds of the line being re-energised.

Dernière mise à jour : 2016-10-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

da imlygic indeholder et herpesvirus, kan det genaktiveres på et senere tidspunkt og forårsage herpesinfektioner såsom forkølelsessår.

Anglais

because imlygic contains a herpes virus, it may reactivate at a later time causing herpes infections such as cold sores.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

der kan let opstå en humanitær katastrofe, hvis besættelsesmagten ikke håndhæver lov og orden, og hvis institutionerne ikke genaktiveres.

Anglais

there could easily be a humanitarian disaster if the occupying powers fail to enforce law and order and institutions are not reactivated and put back in charge.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

lægemidlet kan genaktiveres optil 48 timer efter den første aktivering og skal anvendes inden for 12 timer efter anden aktivering.

Anglais

the product can be re-activated up to 48 hours after initial activation and used up to 12 hours after the second activation.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

systemet med ansporing på lavt niveau genaktiveres straks, og tælleren begynder igen fra den værdi, den havde på tidspunktet for reparationen.

Anglais

the low-level inducement system is immediately reactivated and the counter restarts from the value it had at the time of repair.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

hvis det sker, kan fordelingsstationens effektafbrydere først genaktiveres, når effektafbryderne aktiveres på den trækkraftenhed, der befinder sig i den zone, der bliver forsynet fra fordelingsstationen.

Anglais

in such a case, the sub-station circuit breakers may only be re-closed after the tripping of the circuit breakers on the traction units present in the zone supplied by the sub-station.

Dernière mise à jour : 2016-10-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

under alle omstændigheder skal obd-systemet genaktiveres lige så snart der er sket genkendelse af brændstofkvalitet og -sammensætning eller motorparametrene er justeret.

Anglais

in any case, the obd system shall be re-enabled as soon as either the fuel quality and composition is recognised or the engine parameters are readjusted.

Dernière mise à jour : 2017-02-14
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

i forbindelse med udfærdigelsen eller revisionen af et bat-referencedokument oprettes (eller genaktiveres) der en teknisk arbejdsgruppe af kommissionen.

Anglais

for the drawing up or reviewing of a bref document, a twg is set up (or reactivated) by the commission.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

organisationen aftaler en plan for deaktiveringen, opbevaring og genaktivering med den kompetente myndighed for at sikre, at fstd'en kan genaktiveres på det oprindelige kvalifikationsniveau.

Anglais

the organisation shall agree with the competent authority a plan for the de-activation, any storage and re-activation to ensure that the fstd can be restored to active status at its original qualification level.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

når effektafbryderen i en trækkraftenhed skal genaktiveres, vil inputfilteret (hvis det er monteret) sørge for, at spændingsvariationen ikke får beskyttelsesenhederne i fordelingsstationerne til at blive aktiveret unødigt.

Anglais

when the circuit breaker of a traction unit is going to be closed, with the input filter (if fitted), the transient current should not cause the protection devices in the sub-stations to trip unnecessarily.

Dernière mise à jour : 2016-10-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

det er forstyrrende, at kernekraften pludselig fremføres som værende klimavenlig i forbindelse med energidrøftelserne, og at udtjente reaktorer, der har fået millioner i støtte, som er blevet brugt til afvikling, pludselig genaktiveres.

Anglais

it is disturbing that nuclear power is suddenly being promoted as 'climate friendly' as part of the energy debate and that reactors which have come to the end of their useful life and which have had millions in subsidies spent on decommissioning are suddenly being reactivated.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

vi har alle kunnet konstatere, at maltas regering i mellemtiden har genaktiveret den ansøgning, der ikke blev trukket tilbage for to år siden- jeg refererer naturligvis til ansøgningen om medlemskab af den europæiske union- der faktisk var udsat, men som nu på ny er kaldt til live hos formandskabet, hvilket har ført til den normale procedure, hvor formandskabet og rådet anmoder om en udtalelse fra kommissionen.

Anglais

we all know that the maltese government has reactivated its application to join the european union, which it withdrew, or rather postponed, two years ago, and has resubmitted it to the presidency. as normally happens, the presidency and the council have asked the commission to deliver an opinion on it.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

kunne ikke logge på yahoo-tjenesten. din konto er blevet låst. besøg%1 for at genaktivere den.

Anglais

could not log into yahoo service: your account has been locked. visit%1 to reactivate it.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

webstedet har angivet et krypteringsniveau, der ikke er sikkert. du har manuelt deaktiveret nogle af de stærkest krypteringsmetoder, hvilket kan have tvunget serveren til at vælge det aktuelle niveau. vi anbefaler, du genaktiverer stærk kryptering, før du fortsætter. Ønsker du at fortsætte med et lavt krypteringsniveau?

Anglais

this site specifies a level of encryption that is not secure. you have manually disabled some of the strongest encryption methods, and this may have forced the server to select the current level. we recommend that you re-enable strong encryption before proceeding. do you wish to continue using a low encryption level?

Dernière mise à jour : 2017-02-27
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

desuden vil det være muligt på grundlag af dette program at genaktivere europæiske forskningsinstitutioner med speciale i tropiske spørgsmål.

Anglais

it should also help to give fresh impetus to european research bodies specializing in tropical subjects.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK