Demander à Google

Vous avez cherché: luftkvalitetsstrategi (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

Prioriteten bør behandles i overensstemmelse med Unionens kommende luftkvalitetsstrategi for perioden frem til 2030.

Anglais

It should be addressed in line with the forthcoming EU Air Quality Strategy for the period up to 2030.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Revisionen bør indgå i en integreret luftkvalitetsstrategi for revision og om nødvendigt ændring af Fællesskabets luftkvalitetsmålsætninger, herunder for forsuring og eutrofiering.

Anglais

Such review should be part of an integrated air quality strategy designed to review and if necessary revise Community air quality objectives, including those for acidification and eutrophication.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Det vigtigste punkt i vores luftkvalitetsstrategi på dette område er de nationale emissionslofter, og så længe de overholdes, bør medlemsstaterne have en vis fleksibilitet.

Anglais

The main plank of our air quality strategy in this area is the national emission ceilings and, as long as they are met, Member States should have a degree of flexibility.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

Rapporten forelægges som led i en luftkvalitetsstrategi, hvis formål er at foreslå målsætninger for Fællesskabets luftkvalitet, genbehandle dem og opstille gennemførelsesstrategier for at sikre deres gennemførelse.

Anglais

The report shall be presented as an integral part of an air quality strategy, designed to review and propose Community air quality objectives and develop implementing strategies to ensure the achievement of those objectives.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Rapporten skal indgå i en luftkvalitetsstrategi, hvis formål er at foreslå målsætninger for Fællesskabets luftkvalitet, genbehandle dem og opstille gennemførelsesstrategier for at sikre deres gennemførelse.

Anglais

The report will be presented as an integral part of an air quality strategy, designed to review and propose Community air quality objectives and develop implementing strategies to ensure the achievement of those objectives (see Section 4.8 below).

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Rapporten forelægges som en integrerende del af en luftkvalitetsstrategi, der har til formål at revidere og foreslå luftkvalitetsmålsætninger på fællesskabsplan og opstille gennemførelsesstrategier til sikring af, at disse målsætninger opfyldes.

Anglais

The report shall be presented as an integral part of an air quality strategy designed to review and propose Community air quality objectives and develop implementing strategies to ensure achievement of those objectives.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

Kommissionens rapport bør forelægges som en integrerende del af en luftkvalitetsstrategi, der har til formål at revidere og foreslå luftkvalitetsmålsætninger på fællesskabsplan og opstille gennemførelsesstrategier til sikring af, at disse målsætninger opfyldes.

Anglais

The Commission's report should be presented as an integral part of an air quality strategy designed to review and propose Community air quality objectives and develop implementing strategies to ensure achievement of those objectives.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

Rapporten forelægges som en integreret del af en luftkvalitetsstrategi, der har til formål at revidere og foreslå luftkvalitetsmålsætninger på fællesskabsplan og opstille gennemførelsesstrategier til sikring af, at disse målsætninger opfyldes.

Anglais

The report shall be presented as an integral part of an air quality strategy designed to review and propose Community air quality objectives and develop implementing strategies to ensure achievement of those objectives.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

Kommissionens rapport bør forelægges som en integrerende del af en luftkvalitetsstrategi, der har til formål at revidere og foreslå luftkvalitetsmålsætninger på fællesskabsplan og opstille gennemførelsesstrategier til sikring af, at disse målsætninger opfyldes.

Anglais

The Commission's report should be presented as an integral part of an air quality strategy designed to review and propose Community air quality objectives and develop implementing strategies to ensure achievement of those objectives.

Dernière mise à jour : 2017-02-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

En fuldt integreret, resultatorienteret luftkvalitetsstrategi skal have et videre sigte end de en gang opstillede prioriteringer og fastlagte virkemidler og skal også omfatte en kritisk evaluering af den nuværende politiks succes med hensyn til at formindske luftforureningen og dens virkninger.

Anglais

A fully integrated, result-oriented air quality strategy will also need to look beyond established priorities and instruments, and will need to include a critical evaluation of the success of existing policy in reducing air pollution and its effects.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

FREMHÆVER betydningen af genbehandlingen af de afledte luftkvalitetsdirektiver og direktivet om nationale emissionslofter som led i en mere fuldstændig, integreret og resultatorienteret luftkvalitetsstrategi med det langsigtede mål ikke at overskride de identificerede kritiske niveauer og belastninger og at beskytte alle mennesker effektivt mod anerkendte sundhedsfarer ved luftforurening.

Anglais

STRESSES the importance of the review of the air quality daughter Directives and the Directive on national emission ceilings as elements of a more complete and integrated, result-oriented air quality strategy, with the aim, in the long-term, of not exceeding identified critical levels and loads and of effective protection of all people against recognised health risks from air pollution.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

Kommissionen vil foretage en omfattende gennemgang af EU's luftkvalitetsstrategi inden 2013 og er i gang med at træffe kortsigtede hasteforanstaltninger for at løse de vedvarende problemer, som medlemsstaterne har med at opfylde luftkvalitetsstandarderne, navnlig for fint støv (de såkaldte partikler, PM) og ozon.

Anglais

The Commission will carry out a comprehensive review of the EU air strategy by 2013, and is taking urgent short-term measures to resolve persistent problems encountered by the Member States in complying with air quality standards, notably for the fine dust known as particulate matter (PM), and for ozone.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

Da mange af de foranstaltninger som skal formindske benzenkoncentrationerne, også vil begrænse koncentrationerne af andre luftforurenende stoffer, vil rapporten blive forelagt som led i en luftkvalitetsstrategi, hvis formål er at foreslå målsætninger for Fællesskabets luftkvalitet, genbehandle dem og opstille gennemførelsesstrategier for at sikre deres gennemførelse.

Anglais

Since many of the measures which would reduce concentrations of benzene would also reduce concentrations of other air pollutants, the report will be presented as an integral part of an air quality strategy, designed to review and propose Community air quality objectives and develop implementing strategies to ensure the achievement of those all objectives.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

Endelig skal Kommissionen senest den 31. december 2004 som led i luftkvalitetsstrategien fremlægge en rapport om gennemførelsen af dette direktiv, herunder forslag til revision af direktivet.

Anglais

Lastly, by 31 December 2004 the Commission has to publish a report on the implementation of this directive as part of the air quality strategy; the report will also contain proposals for the revision of the directive.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Danois

Barroso og hr. Verheugen, nemlig at et brev fra UNICE var nok til, at man skar kraftigt ned på luftkvalitetsstrategien på trods af en konsekvensvurdering, som kostede 2 millioner euro, og som viste, at der ikke kun var omkostninger for virksomhederne, men også for sundheden.

Anglais

I shall give you an example, Mr Barroso and Mr Verheugen: a letter from UNICE was all it took to drastically cut back the air quality strategy, despite a EUR 2 million impact assessment that said that the costs to consider were not only the costs to businesses but also the costs to people ’ s health.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK