Demander à Google

Vous avez cherché: nerie (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

Nerie

Anglais

Oleander

Dernière mise à jour : 2012-01-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

almindelig nerie

Anglais

common oleander

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Danois

nerie-sydtaks

Anglais

Yellow wood

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 7
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Nerie-slægten

Anglais

Nerium

Dernière mise à jour : 2015-02-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1 nerie-sydtaks

Anglais

Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

National Environmental Research Institute, NERI Technical Report 325: 57 s.

Anglais

National Environmental Research Institute, NERI Technical Report 325: 57 pp.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Nerium Oleander Extract er en ekstrakt af bladene fra nerien, Nerium oleander, Apocynaceae

Anglais

Nerium Oleander Extract is an extract of the leaves of the oleander, Nerium oleander, Apocynaceae

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Brian O'SHEA Viceminister, Landbrugsministeriet, med særligt ansvar for ernæring og gartneri neri

Anglais

Brian O'SHEA Minister of State at the Department of Agriculture with special responsibility for Food and Horticulture (Minister for Food and Horticulture)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE OMRA˚DE neri netværk (R nr. 149).

Anglais

TransEuropean networks (TENs) (1

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Danmarks Miljøundersøgelser (NERI) Vejlsøvej 25 DK-8600 Silkeborg Tel.:+45 89201400 Fax.:+45 89 201414

Anglais

Europe's Environment: The Dobfis Assessment, European Environment Agency, Copenhagen/Luxembourg (with Earthscan Publications, London), (in press).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Der må ikke hele tiden opstå det indtryk, at Bruxelles ­ og der­med EU ­ er ensbetydende med konflik­ter om magt og indflydelse, et støttefordel i ngsmaski neri og et højere niveau for nationale interesser.

Anglais

But it should be borne in mind that a greater European awareness and European identity could come into being if the meaning and objectives of European policymaking become firmly

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Det skønnes, at falsk neriet beløber sig til 500000 ECU.

Anglais

1 Diversification of regions dependent on military activities.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Domstolen skal således i henhold til kompetencefordelingen mellem Domstolen og de nationale retter tage hensyn til de faktiske omstændigheder og de retsregler, som ifølge forelæggelseskendelsen er baggrunden for det præjudicielle spørgsmål (jf. bl.a. dom af 13.11.2003, sag C-153/02, Neri, Sml. I, s. 13555, præmis 34 og 35).

Anglais

The Court must take account, under the division of jurisdiction between the Community Courts and the national courts, of the factual and legislative context, as described in the order for reference, in which the question put to it is set (see, particularly, Case C-153/02 Neri [2003] ECR I-13555, paragraphs 34 and 35).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Formålet med denne udvidelse af Europol's mandat er bl.a. at beskytte euroen mod enhver form for falskmøntneri. neri.

Anglais

This extension of Europol's mandate is intended in particular to ensure better protection of the euro from counterfeiting. OJC 149,28.5.1999

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Fuldstændig afskaffelse af natskiftet. Dette ville betyde en yderligere investering, der svarer til 25 procent af den eksisterende maski neri beholdning.

Anglais

Doing away with the night shift altogether.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Følgende skal deltage i undersøgelsen: c) aile straffeanstalter, pensionater, hvilehjem, plejehjem og lignende institutioner, religiøse og andre fællesskaber, prøve- og forsøgsstationer, de offentlige tjenester for anlæg og vedligeholdelse af parker, som dyrker til deres eget behov, samt bedrifter, der er tilknyttet et ud dannelses! ns t it ut, for så vidt de i det mindste dyrker 1 ar eller holder husdyr nævnt i spørgeskemaet, hvad en ten de producerer med salg for øje eller ej; a) Alle bedrifter, hvis udnyttede landbrugsareal er på 1 ha eller derover (det udnyttede landbrugsareal omfatter agerjord, enge, græsgange, haver, frugtplantager, vin marker, planteskoler og vidjekrat); b) alle, som dyrker grønsager, frugt eller blomster, har planteskoler eller vidjekrat med handel for øje, selv om det udnyttede areal er mindre end 1 ha; d) alle personer eller organisationer, der som hovedbeskæftigelse udfører landbrugs- el ler gart neri arbjede for landbrugeres eller gartneres regning eller stiller land brugs- eller havebrugsmaskiner eller anlæg til deres rådighed, og som samtidig producerer vegetabilske eller animalske varer med salg for øje; c) alle vindyrkere, der har vinarealer på 10 ar og derover; d) alle kvæg- og fjerkræopdrættere, der producerer med salg for øje.

Anglais

(e) all persons or organizations whose principal activity is farming or market gardening on behalf of farmers or market gardeners, or who provide them with agricultural or horticultural machinery or equipment, even if they do not market crop or animal products;

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Konkurrence ­ multilateral brancheaftale ­ formaliteten" Første Afdeling) ed stævning, indgivet til Domstolen den 12. maj 1989, havrie sagsøgerne anlagt ag med påstand om annullation af de beslutninger, der ifølge sagsøgerne Mar ndeholrit i en skrivelse af 6. marts 1989 fra Sir Leon Brittan, medlem af Kom­issionen, til de nerierlanriske statssekretærer i Økonomiministeriet og i Mini­teriet for Velfærri, Folkesunrihed og Kulturelle Anliggender, samt i skrivel­erne af 16. marts og 4. april 1989 fra direktør Rocca, Kommissionens General­irektorat for Konkurrence, til sagsøgerne, forså vidt som Kommissionen i isse beslutninger fastslog, at den aftale, rier den 18. august 1988 Mar blevet nriertegnet af næsten samtlige nerier landske organisationer, der repræsenterer irksomheder inden for medicinalindustrien, offentlige sygekasser og private ygeforsi kringsselskaber samt erhvervsvirksomheder beskæftiget med levering af æqemidler ­ og ifølge hvilken rier skal ske en nedsættelse af priserne for de ægemidler, rier leveres til apoteker, i forbindelse med en ændring af de erierlanriske regler om anotekers fortjenstmargen ­ er omfattet af forbudet i ØF­Traktatens artikel 85, stk. 1, idet aftalen ved at sætte konkurrencemo­entet ud af spil hegrænser muligheden for parallelimport af lægemidler g/eller salg af synonympræparater, og for så vidt som Kommissionen ved disse eslutninger har opstillet to betingelser for at afgive en positiv udtalelse m aftalens forenelighed med EF's konkurrenceregler, nemlig at stimulerings­ræmien skal forhøjes fra 15 t ■· l 20%, og at virkningerne af aftalen skal ontrolleres overen periode på et år.

Anglais

- 32 and his colleague at the Ministry of Welfare, Health and Culture, dated 6 March 1989, and the letters addressed to the applicants by Mr Rocca, a Director in the Directorate-General for Competition, dated 16 March and 4 April 1989, were void in so far as the Commission, in those letters, decided that the agreement entered into on 18 August 1988 by almost all the Netherlands organizations representing undertakings in the pharmaceutical sector, public and private sickness insurance funds and the professions concerned with the supply of medicinal products, which provides for a reduction in the level of prices for medicinal products supplied to pharmacists and the amendment of the Netherlands rules on pharmacists' profit margins came within the scope of the prohibition contained in Article 85 (1) of the EEC Treaty inasmuch as, outside the normal functioning of the competition mechanism, it affected the competitive position of parallel imports of medicinal products and/or that of generic medicinal products, and in so far as the Commission in those decisions made its decision to deliver a favourable opinion as to the compatibility of the agreement at issue with the Community competition rules subject to two conditions, namely an increase in the inducement bonus from 15% to 20% and supervision of the agreement for one year.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Med henblik på at undgå de store økonomiske omkostninger, som et ophold i Det Forenede Kongerige i hele studietiden ville have medført, besluttede Valentina Neri at følge universitetsundervisningen ved ESE i Italien.

Anglais

In order to avoid the high financial cost attendant on residence in the United Kingdom for the entire duration of her studies, Ms Neri decided to attend university courses in Italy at ESE.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

OMVURDERING AF LÅNTAGERNE neri Europa, som det allerede kendes fra De Forenede Stater.

Anglais

becoming more sophisticated or paying even more attention to the perfor mance of their asset managers, com petition will be keener.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelati neri ngsmidler udvundet af vegetabilske stoffer: ex B. Pectinstoffer, pectinater og pectater: - pectinstoffer og pectinater

Anglais

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates ; agar-agar and other mucilages and thickeners, derived from vegetable products; ex B. Pectic substances, pectinates and pectates; — Pectic substances and pectinates

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK