Vous avez cherché: nettogevinster (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

nettogevinster/-tab på valutahandel,

Anglais

gains less losses arising from dealing in foreign currencies;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

nettogevinster/-tab på kortfristede værdipapirer,

Anglais

gains less losses arising from dealing securities;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

nettogevinster/-tab på langfristede værdipapirer,

Anglais

gains less losses arising from investment securities;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

nettogevinster eller nettotab hidrørende fra:

Anglais

net gains or net losses on:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

i disse tilfælde bogføres urealiserede nettogevinster på en revalueringskonto .

Anglais

in such case , net unrealised gains shall be recorded in a revaluation account .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

i disse tilfælde bogføres urealiserede nettogevinster på en revalueringskonto.

Anglais

in such case, net unrealised gains shall be recorded in a revaluation account.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

i disse tilfælde bogføres urealiserede nettogevinster på en revalueringskonto.

Anglais

in such case, net unrealised gains shall be recorded in a revaluation account.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

i disse tilfælde bogføres urealiserede nettogevinster på en revalueringskonto.

Anglais

in such case, net unrealised gains shall be recorded in a revaluation account.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

nettogevinster blev realiseret ved salg af værdipapirer som led i almindelig porteføljeforvaltning.

Anglais

net realised gains arose on sales of securities asaresultofnormalportfoliomanagementtransactions.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

på den måde forhindres det, at investeringer med langsigtede nettogevinster ikke iværksættes.

Anglais

this will prevent investment which is profitable in the long term from being dropped.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

2.2 med hensyn til giftige stoffer vurderer kommissionens tjenestegrene, at denne omarbejdning vil resultere i globale nettogevinster, om end de er beskedne.

Anglais

2.2 where toxic products are concerned, the commission's staff consider that this recast will result in modest but clear overall benefits.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

2.2 med hensyn til giftige eller farlige stoffer vurderer kommissionens tjenestegrene, at denne omarbejdning vil resultere i globale nettogevinster, om end de er beskedne.

Anglais

2.2 where toxic or dangerous substances are concerned, the commission's staff consider that this recast will result in modest but clear overall benefits.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

valgmulighed b er den mest balancerede mulighed og samtidig den mulighed, der er forbundet med størst sandsynlighed for at opnå de største nettogevinster i denne fase af udviklingen af sportens europæiske dimension.

Anglais

option b is the most balanced option and the one that is likely to provide the greatest net benefits in this phase of developing the eu dimension in sport.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

med henblik herpå kan den foreslåede begrænsnings nettogevinster for menneskers sundhed og miljøet sammenholdes med nettoomkostningerne for producenter, importører, downstreambrugere, distributører, forbrugere og samfundet som helhed.

Anglais

to this end, the net benefits to human health and the environment of the proposed restriction may be compared to its net costs to manufacturers, importers, downstream users, distributors, consumers and society as a whole.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

ved afståelse af en investering, der står til rådighed for salg, overføresde samlede urealiserede tab eller gevinster, der var ført over egenkapitalen, til nettogevinster eller nettotab i perioden.

Anglais

on disposal of an available for sale investment, the accumulated unrealised gain or loss included in own funds is transferred to net profit orloss for the period.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

personaleomkostningerne faldt hovedsagelig på grund af en ændring i den regnskabsmæssige behandling af, hvordan aktuarmæssige nettogevinster og –tab i forbindelse med ecbs pensionsordning og øvrige ydelser efter fratræden indregnes.

Anglais

staff costs decreased primarily due to a change in the accounting treatment applied to the recognition of net actuarial gains and losses in respect of the ecb’s retirement plan and other post-employment benefits.

Dernière mise à jour : 2017-04-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

nye evalueringer af visse typer arbejdsmarkedsprogrammer tyder dog på noget blandede resultater (med hensyn til nettogevinster forbeskæftigelsen), hvilket understreger vigtigheden af fortsat at gøre dem mere effektive.

Anglais

however, recent evaluations of some types of almps indicate a relatively mixed outcome (in terms of the net gains in employment),underlining the importance of further improving their efficiency.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

fratrækning af eventuelle nettogevinster, der skyldes kapitalisering af fremtidige indtægter som krævet i artikel 32, stk. 1, skal behandles uden for det maksimumsbeløb, der angives i det foregående afsnit.

Anglais

deduction of net gains, if any, arising from the capitalisation of future income required under article 32(1), shall be treated outside the maximum amount indicated in the preceding subparagraph.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

af samme grund kan der forventes små direkte økonomiske nettogevinster for erhvervslivet og brugere af ozonlagsnedbrydende stoffer, især for små og mellemstore virksomheder, der ikke har let ved at få adgang til specialviden om, hvordan forordningen skal anvendes.

Anglais

for the same reason, small net direct economic gains for industry and users of ods could be expected, notably for smes which have less access to specialist knowledge for implementing the regulation.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

fratrækning af eventuelle nettogevinster, der skyldes kapitalisering af fremtidige indtægter som krævet i artikel 29, stk. 1, skal behandles uden for det maksimumsbeløb, der angives i det foregående afsnit.

Anglais

deduction of net gains, if any, arising from the capitalisation of future income required under article 29(1), shall be treated outside the maximum amount indicated in the preceding sub-paragraph.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK