Demander à Google

Vous avez cherché: profitmargener (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

Det er utåleligt for tekstilsektoren, som arbejder med store mængder og små profitmargener.

Anglais

This is intolerable for the textile sector, which works with large volumes and low profit margins.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

Virksomhedernes tilpasning til den langsomme vækst gav forringede profitmargener og en markant svækkelse i investeringerne.

Anglais

Corporate adjustment to slow growth yielded depressed profit margins and a pronounced weakness of investment.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Konsekvensen var en voldsom svækkelse i væksten i arbejdsproduktiviteten i euroområdet, hvilket førte til forringede profitmargener.

Anglais

The effect was a profound weakening in the growth of labour productivity in the euro area, which translated into depressed profit margins.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Konkurrencepresset fra det liberale handelssystem er ikke kraftigt nok til i væsentlig grad at nedbringe de meget høje profitmargener inden for detailhandelen.

Anglais

These are designed, in particular, to provide safety, public health, environmental and consumer protection, public confidence in the services sector, appropriately qualified persons to practize certain specialist occupations and, where necessary, introduction or coordination of regulatory and monitoring mechanisms; all systematic checks and inspections necessary to ensure correct application of the rules are carried out on the market, not at frontier crossings.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

For det første delte Polen ikke Kommissionens tvivl med hensyn til de profitmargener, der forventedes i virksomhedens omstruktureringsplan.

Anglais

First, Poland did not share the Commission’s doubts surrounding the future profit margins envisaged by the company in the restructuring plan.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Væksten i investeringerne har været hæmmet af den svage efterspørgsel og mindre profitmargener på grund af stigende input-priser.

Anglais

Investment growth has been hampered by weak demand and a squeeze in profits, due to rising input prices.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Investeringerne har været en kraftig bremseklods på den økonomiske aktivitet og blev holdt nede af den nødvendige tilpasning i virksomhedernes balancer og faldende profitmargener.

Anglais

Investment has been a major drag on economic activity and was held back by the required adjustment in corporate balance-sheets and depressed profit margins.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Og endelig udøver de ekstremt høje realrenter fortsat et meget stærkt pres på virksomhedernes potentielle efterspørgsel, samtidig med at deres profitmargener sandsynligvis kun vil bedres langsomt.

Anglais

Finally, extremely high real interest rates are still exercising strong pressure on the potential demand of firms, while their profit margins are likely to recover only slowly.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Desuden vil genterapi kun være til rådighed for de mest udbredte sygdomme, da industrien ingen interesse vil have i at udvikle behandlingsmetoder, der ikke giver de nødvendige profitmargener.

Anglais

We were told that the common position takes into account 66 crucial amendments that Parliament passed, but on examination you find that is not the case.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Desuden vil genterapi kun være til rådighed for de mest udbredte sygdomme, da industrien ingen interesse vil have i at udvikle behandlingsmetoder, der ikke giver de nødvendige profitmargener.

Anglais

In addition, gene therapy will only be available for the most common diseases, given that the companies will not be interested in developing therapy for rare diseases which cannot offer sufficient profits.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

Hovedårsagen ligger et andet sted, nemlig faldende efterspørgsel, barsk konkurrence på verdensmarkedet og frem for alt distributionsselskabernes uacceptable profitmargener, som mange forbrugersammenslutninger har kritiseret.

Anglais

The main causes lie elsewhere: a fall in demand, fierce competition worldwide, and above all, the unacceptable profit margins of the distribution companies, which have been criticised by many consumer associations.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

Shsmæssige oplysninger tyder dog på, at dette delvis afspejler en vedvarende klemme på profitmargener eller p i de relative limninger i nogle lande, hvilket kan vise sig svært at opretholde på mellemlangt sigt.

Anglais

Tentative evidence suggests, however, that this may partly reflect a persistent squeeze in profit margins or in relative wages in some countries, which may prove difficult to sustain over the medium-term.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Danois

Hvis der bliver tale om en konjunkturbetinget stigning i produktiviteten eller en olieprisrelateret inflation, bør lønudviklingen forblive beskeden, så der igen kan dannes profitmargener til støtte for øgede investeringer med heraf følgende jobskabelse.

Anglais

If a cyclical recovery in productivity or oil price-related inflation materialise, wage developments should remain moderate to allow for a restoration of profit margins so as to underpin job-creating investment growth.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Beløbet på 150000 EUR baseres på en vurdering af det minimale incitament i en sektor, hvis indtjeningsevne under normale markedsbetingelser stadig anses for svag på grund af de lange afskrivningstider på kapitalen og de meget lave profitmargener.

Anglais

The amount of EUR 150000 was based on an estimate of the minimum incentive in a sector where profitability under normal market conditions was deemed to be still low, due to long pay-back periods and very slim profit margins.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Investeringerne blev bremset af virksomhedernes behov for at rette op pa˚ deres økonomi som respons pa˚ akkumuleringen af gæld i den sidste ekspansionsfase og af indsnævringen af deres profitmargener.

Anglais

Investment was held back by the required adjustment incorporate balance sheets in response to the build-up of debt during the last expansionaryphase and by depressed profit margins.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Store forskelle i pris, profitmargener og salgsstrategier fra den ene medlemsstat til den anden og stor ensartethed inden for de enkelte medlemsstater blev anset for tegn på fortsat regulerings- eller adfærdsbetinget konkurrencebegrænsning.

Anglais

High degrees of variation of prices, profit margins and selling patterns between Member States and high degrees of homogeneity within Member States were found to be indicative of persisting regulatory or behavioural barriers to competition.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

Alligevel var investeringsaktiviteten bemærkelsesværdig lav, hvilket afspejler den store betydning af makroøkonomiske faktorer som dårlige efterspørgselsudsigter, forringede profitmargener og en lav kapacitetsudnyttelsesgrad, men også de øgede risiko aversion og den høje gældsætning i virksomhederne på trods af den løbende korrektion af deres balancer.

Anglais

Nevertheless, investment activity remained particularly weak, reflecting the importance of macroeconomic factors such as weak demand prospects, a worsening of profit margins and a low degree of capacity utilisation but also the increase of risk aversion and high debt in the corporate sector despite the ongoing correction of corporate balance sheets.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Skærpelsen af konkurrencen har reduceret stigningen i virksomhedernes profitmargener (i størrelsesordenen 0,5 procentpoint mellem 1987 og 1991), særligt i de sektorer, hvor handelsbarriererne har været mest betydningsfulde.

Anglais

Intensification of competition has reduced the increase in firms' profit margins (of the order of 0.5 percentage points between 1987 and 1991), particularly in sectors where trade barriers used to be most significant.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Samtidig var investeringerne præget af en stramning af profitmargenerne, svag efterspørgsel og det forhold, at ballonen bristede inden for informations- og kommunikationsteknologisektoren.

Anglais

At the same time, investment was hit by a squeeze in profit margins, weak demand, and the bursting of the bubble in the information and communication technology sector.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

De direkte omkostninger, der skal afholdes i særlige tilfælde, kan blive høje alt efter omsætningen eller indsnævringen af profitmargenen.

Anglais

The direct costs to be borne in specific cases could be high in relation to turnover or in terms of erosion of profit margins.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK