Demander à Google

Vous avez cherché: udelukkelsesmetoden (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

Så valgte man efter udelukkelsesmetoden Somalia.

Anglais

That is what I can specify at this juncture.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Jeg mener, at det er meget godt at gå frem efter udelukkelsesmetoden.

Anglais

I think it is an excellent idea to take a complementary approach.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

Vi foreslår ved udelukkelsesmetoden og næsten ved reductio ad absurdum, at vi på længere sigt skal søge at nå frem til frihandelsaftaler.

Anglais

It also involves the building of a more homogeneous and egalitarian society, in which the enormous social problems currently ob served have found a solution.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Der var efter hans opfattelse mindst fire drivakser, hvorom den fornyede vækst kunne dreje. Han valgte efter udelukkelsesmetoden.

Anglais

As he saw it there were four possible roads to recovery so he proceeded by elimination.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Men eftersom tekniske instanser som CEDEFOP har til opgave at fremsætte forslag til forbedring af den nuværende situation, kan vi begynde med udelukkelsesmetoden.

Anglais

But, as technical bodies like CEDEFOP have the task of presenting proposals to improve the existing situation, we can start by excluding what is inadequate.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Ganske vist begrænser Conseil d'Etat statens ansvarspådragelse til usædvanlige og særlige tab. Ifølge Kommissionens ekspert kan man for at finde frem til den usædvanlige karakter benytte udelukkelsesmetoden.

Anglais

It is true that the Council of State restricts the liability of the State to injury ‘of an abnormal and specific kind’. As regards the ‘abnormal’ character of the injury, the Commission’s expert takes the view that one can proceed by elimination.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

a) "Tredjelandsstatsborger" defineres ved udelukkelsesmetoden som borgere, der ikke er unionsborgere, således som i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Anglais

a) "Third-country national" is defined by default, by excluding citizens of the Union as specified in the Treaty establishing the European Community.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Det foreslås med hensyn til den første kategori at fastholde det nuværende system, der fungerer efter udelukkelsesmetoden, hvor man i mangel af andet først anvender et andet veterinærlægemiddel, herefter et humanmedicinsk lægemiddel og som sidste mulighed et præparat til øjeblikkelig brug.

Anglais

In the former case, it is intended to retain the system whereby either another veterinary medicinal product, a medicinal product for human use, or a product prepared extemporaneously must be used in that order of priority ("cascade").

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Det skal erindres, at den ikke-fortrolige version af klagen, der indeholder en redegørelse for udelukkelsesmetoden, var tilgængelig i det ikke-fortrolige dossier fra indledningen af proceduren.

Anglais

It is recalled that the non-confidential version of the complaint, setting out the exclusion methodology, was available in the non-confidential file as from the initiation of the proceeding.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Antallet af brugsdyr, der anvendes til forsøg af veterinærlægemidler, er begrænset i forhold til antallet af dyr, som eventuelt kan blive behandlet med et lægemiddel, uden at de gældende bestemmelser for tilladelsen er opfyldt, f.eks. i henhold til den såkaldte "udelukkelsesmetode" (jf. ovenstående betragtninger i punkt C.2).

Anglais

The number of productive livestock used in testing veterinary medicinal products is small compared with the number of animals likely to be treated with a medicinal product outside the authorised use, if only because of the "cascade" provisions described in C.2).

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Serviceydelser er traditionelt blevet defineret ved udelukkelsesmetoden, dvs. ved, hvad de ikke er (materielle, varige, mulige at oplagre, transporterbare osv.).

Anglais

Services have traditionally been defined in negative terms, not by what they are, but what they are not (tangible, durable, storable, transportable, etc.).

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Ved hjælp af udelukkelsesmetoden blev det vurderet, at udvidelse af anvendelsesområdet for instrumentet til udviklingssamarbejde til at omfatte foranstaltninger, der ikke er relateret til udvikling, skaber risiko for, at de enkelte mål modarbejder hinanden, hvilket kunne skabe store forsinkelser i beslutningstagningen og gennemførelsen.

Anglais

Proceeding by elimination, it was judged that extending the scope of the Development Cooperation Instrument to cover non-developmental actions creates the risk of tension between different objectives, and could lead to significant delays in decision-making and implementation.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

en beskrivelse af anvendte skøn, aggregeringer og udelukkelsesmetoder.

Anglais

a description of estimations, aggregations and exclusion methods used.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

Eftersom parterne ikke foreslog en alternativ udelukkelsesmetode, blev deres bemærkninger anset for at være ubegrundede.

Anglais

Further, in view of the fact that parties did not propose an alternative method of exclusion, their comments were considered as unsubstantiated.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

Det skal erindres, at den ikke-fortrolige version af klagen, der indeholder en detaljeret redegørelse for udelukkelsesmetoden, var tilgængelig i det ikke-fortrolige dossier fra indledningen af proceduren.

Anglais

It is recalled that the non-confidential version of the complaint, setting out in a detailed manner the exclusion methodology, was available in the non-confidential file as from the initiation of the proceeding.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

I dag var De heldig endnu en gang, men på langt sigt vil denne udelukkelsesmetode ikke have succes.

Anglais

For today you have again been lucky, but in the long term this exclusion method will not be successful.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

Den form for udelukkelsesmetode er besynderlig med henblik på den offentlige deltagelse i beslutningstagningen, og der spildes også unødvendig tid og energi hos selve myndigheden.

Anglais

Such restriction is odd from the point of view of public participation, and also squanders the time and energy of the authority itself.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

Det når man frem til ved at anvende de kriterier, der benyttes til at fastlægge denne merværdi ved at anvende en rangordnings- og udelukkelsesmetode.

Anglais

Such areas would be pinpointed by applying criteria for defining this added value in terms of creating rankings and exclusion.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK