Demander à Google

Vous avez cherché: udvælgelsesudvalgenes (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

Ombudsmandens undersøgelse afslørede finansielle forbindelser mellem et medlem af udvælgelsesudvalget og en af de udvalgte ansøgere.

Anglais

The Ombudsman's investigation revealed economic interests between a member of the Selection Board and one of the successful candidates.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Bør der til hjælp ved udvælgelsen af egnede eksperter nedsættes et udvælgelsesudvalg, eventuelt med deltagelse af tilsvarende eksterne eksperter?

Anglais

Should a selection committee, possibly including external ‘peers’, be convened to help select suitable experts?

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Det nationale SAPARD-udvælgelsesudvalg indstillede 465 projekter til støtte under programmet med en samlet finansiel bistand på over 49 mio. EUR.

Anglais

The National SAPARD selection Committee recommended 465 projects for funding from the programme with the total financial support amounting to over € 49 million.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Det nationale SAPARD-udvælgelsesudvalg indstillede derefter 435 projekter til støtte under programmet med en samlet finansiel bistand på 45 mio. EUR.

Anglais

Subsequently, the National SAPARD Selection Committee recommended 435 projects for funding from the programme with the total financial support amounting to € 45 million.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Efter samråd med Kommissionen blev antallet af møder i udvælgelsesudvalget øget fra seks til tolv om året23.

Anglais

Following consultations with the European Commission, the number of Selection Committee meetings per year was extended from 6 to 1223.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Et internt udvælgelsesudvalg bestående af tjenestemænd fra Kommissionen gennemgår forslagene og kontrollerer:

Anglais

An internal selection committee consisting of Commission officials examines the proposals, checking the following in succession:

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Forskeren har ligeledes tilladelse til lejlighedsvis at udføre lønnede aktiviteter, som har tilknytning til hans forskningsarbejde, f.eks. yde bidrag til en videnskabelig publikation, deltage i et udvælgelsesudvalg, gennemføre en sagkyndig undersøgelse eller yde faglig rådgivning.

Anglais

Researchers are also authorised occasionally to perform paid work related to their research, such as contributing to a scientific publication, taking part in a selection board, producing a report or giving professional advice.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

I løbet af 2002 skete der for hvert møde i Udvælgelsesudvalget en støt stigning i antallet af projekter, der blev godkendt.

Anglais

In 2002 the number of projects approved per Selection Committee meeting grew steadily over the year.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Kommissionen er af den opfattelse, at udvælgelsesudvalgene (under de nationale kontorer eller Kommissionen) bør være åbne over for ”youth workers”.

Anglais

The Commission considers that the selection committees (national agency or Commission level) should be open to "youth workers".

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Kommissionen vil undersøge, hvordan informationen om udvælgelsesudvalgene og de beslutninger, de træffer på EU-plan og nationalt, kan forbedres (jf. anbefaling 10).

Anglais

The Commission will examine ways of improving information at European and national levels on the selection committees and on the decisions they take (see recommendation 10).

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Lokaludviklingsstrategier udvælges af et udvælgelsesudvalg, der er nedsat til dette formål af programmernes relevante forvaltningsmyndigheder.

Anglais

Local development strategies shall be selected by a committee set up for this purpose by the relevant managing authorities of the programmes.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Når udvælgelsesudvalget for lokale udviklingsstrategier nedsat i henhold til artikel 29, stk. 3, bestemmer, at gennemførelse af den valgte lokale udviklingsstrategi kræver støtte fra mere end én fond, kan der udpeges en ledende fond.

Anglais

Where the selection committee for the local development strategies set up under Article 29(3) determines that the implementation of the local development strategy selected requires support from more than one Fund, a lead Fund may be designated.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Når udvælgelsesudvalget for lokale udviklingsstrategier styret af lokalsamfundet, som er nedsat i henhold til artikel 33, stk. 3, bestemmer, at gennemførelse af den valgte lokale udviklingsstrategi styret af lokalsamfundet kræver støtte fra mere end én fond, kan det i overensstemmelse med nationale bestemmelser og procedurer udpege en ledende fond til at støtte alle forberedelses-, drifts- og aktivitetsomkostninger i henhold til artikel 35, stk. 1, litra a), d) og e), for lokaludviklingsstrategien styret af lokalsamfundet."

Anglais

Where the selection committee for the community-led local development strategies set up under Article 33(3) determines that the implementation of the community-led local development strategy selected requires support from more than one Fund, it may designate in accordance with national rules and procedures, a lead Fund to support all preparatory, running and animation costs under points (a), (d) and (e) of Article 35(1) for the community-led local development strategy."

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Et paritetisk udvælgelsesudvalg, som de to parter har nedsat, har ved afslutningen af sine drøftelser foreslået, at Mabousso THIAM (Senegal) udnævnes til direktør for Centret for Virksomhedsudvikling for den resterende del af mandatperioden —

Anglais

At the end of its proceedings, a joint selection committee established by both sides proposed the appointment of Mr Mabousso THIAM (Senegal) as Director of the Centre for the Development of Enterprise for the remainder of the current term of office,

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Et udvælgelsesudvalg udpeget af regionsrådet for det sydlige Moravia vurderede og prioriterede buddene.

Anglais

A selection committee appointed by the Southern Moravia Regional Council assessed and rated the tenders.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Udvælgelsesudvalget tog hensyn til kriterier vedrørende tydelighed og fuldstændighed ved vurderingen af buddene.

Anglais

The criteria taken into account by the selection committee in assessing the tenders were clarity and completeness.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Et paritetisk udvælgelsesudvalg, som de to parter har nedsat, har ved afslutningen af sine drøftelser foreslået, at Jyoti JEETUN (Mauritius) udnævnes til vicedirektør for Centret for Virksomhedsudvikling —

Anglais

At the end of its proceedings, a joint selection committee established by both sides proposed the appointment of Ms Jyoti JEETUN (Mauritius) as Deputy Director of the Centre for the Development of Enterprise,

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Et paritetisk udvælgelsesudvalg, som de to parter har nedsat, har ved afslutningen af sine drøftelser foreslået, at Michael HAILU (Etiopien) udnævnes til direktør for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne —

Anglais

At the end of its proceedings, a joint selection committee established by both sides proposed the appointment of Mr Michael HAILU (Ethiopia) as Director of the Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation,

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Et paritetisk udvælgelsesudvalg, som de to parter har nedsat, har ved afslutningen af sine drøftelser foreslået, at Jean-Erick ROMAGNE (Frankrig) udnævnes til direktør for Centret for Virksomhedsudvikling —

Anglais

At the end of its proceedings, a joint selection committee established by both sides proposed the appointment of Mr Jean-Erick ROMAGNE (France) as Director of the Centre for the Development of Enterprise,

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Ansøgerne forbliver anonyme, indtil udvælgelsesudvalget har afgivet udtalelse.

Anglais

Candidates shall remain anonymous until the selection board has given its opinion.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK