Demander à Google

Vous avez cherché: dechargemyndigheden (Danois - Espagnol)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Espagnol

Infos

Danois

Årsberetning til dechargemyndigheden om intern revision i 2005

Espagnol

Informe anual a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2005

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Beretningen, med institutionernes svar til Rettens bemærkninger, er fremsendt til dechargemyndigheden og de øvrige institutioner.

Espagnol

El Informe, acompañado de las respuestas de las instituciones a las observaciones del Tribunal, ha sido transmitido a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión y a las demás instituciones.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Beretningerne, med institutionernes svar til Rettens bemærkninger, er fremsendt til dechargemyndigheden og de øvrige institutioner.

Espagnol

Los Informes, acompañados de las respuestas de las instituciones a las observaciones del Tribunal, han sido transmitidos a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión y a las demás instituciones.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

6. glæder sig over, at ombudsmanden har lovet at fremsende den overordnede anvisningsberettigedes årsberetning til dechargemyndigheden.

Espagnol

6. Celebra que el Defensor del Pueblo se haya comprometido a presentar cada año a la autoridad competente para la aprobación de la gestión un informe sobre la actividad de quienes ejercen cargos de dirección en sus servicios.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

der henviser til Kommissionens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner i 2004 (KOM(2005)0257),

Espagnol

Visto el Informe anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2004 (COM(2005)0257),

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

- der henviser til årsberetningen til dechargemyndigheden om interne revisioner i 2003 (KOM(2004)0740),

Espagnol

- Visto el Informe Anual presentado a la Autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2003 (COM(2004) 0740),

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

- der henviser til årsberetningen til dechargemyndigheden om interne revisioner i 2003 (KOM(2004)0740),

Espagnol

- Visto el Informe Anual presentado a la Autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en el 2003 (COM(2004) 0740),

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

230. mener, at udvidelsen vil stille store krav til Kommissionens rapportering til dechargemyndigheden og offentligheden, og at denne kan forbedres ved, at Kommissionen

Espagnol

230. Opina que la ampliación va a plantear grandes exigencias en lo que respecta a la información que la Comisión debe transmitir a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria y a la opinión pública, y que la Comisión puede mejorar dicha información:

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Kommissionen mener, at den gennem vedtagelsen af synteserapporten fuldt ud påtager sig sit politiske ansvar for budgettets gennemførelse og dermed giver udtryk for sin politiske ansvarlighed over for dechargemyndigheden.

Espagnol

La Comisión considera que con la adopción del informe de síntesis asume plenamente su responsabilidad política en relación con la ejecución del presupuesto y expresa su responsabilidad política frente a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión presupuestaria.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

e) repræsenterer Retten i dens forbindelser udadtil, særlig i forbindelserne til dechargemyndigheden, de øvrige fællesskabsinstitutioner samt medlemsstaternes revisions- og kontrolorganer.

Espagnol

e) representará al Tribunal en sus relaciones con el exterior y, en particular, en sus relaciones con la Autoridad de aprobación de la gestión, con las demás instituciones de la Comunidad y con los órganos de control de los Estados miembros.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Årsberetning til dechargemyndigheden om interne revisioner i 2003 (Finansforordningens artikel 86, stk. 4){SEK(2004) 1351}

Espagnol

Informe anual a la Autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en el 2003 (Apartado 4 del artículo 86 del Reglamento financiero){SEC(2004) 1351}

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Forvaltningsorganet sender årligt dechargemyndigheden og Kommissionen en rapport udarbejdet af forvaltningsorganets direktør. Heri angives antal og typer af interne revisioner udført af den interne revisor, de fremsatte henstillinger og opfølgningen af disse henstillinger.

Espagnol

La agencia remitirá anualmente a la autoridad encargada de aprobar la gestión presupuestaria y a la Comisión un informe del Director de la agencia, en el que se indiquen la cantidad y el tipo de auditorías internas efectuadas por el auditor interno, las recomendaciones formuladas y la tramitación reservada a éstas.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

102. forventer, at såvel Kommissionen som Revisionsretten i fremtiden vil styrke indsatsen for at sikre, at revisionsresultater fremlægges for dechargemyndigheden på en så klar og entydig måde som overhovedet muligt;

Espagnol

102. Espera que tanto la Comisión como el Tribunal hagan mayores esfuerzos para asegurar que los resultados de la auditoría se presentan a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria de la manera más clara e inequívoca posible;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

der henviser til Kommissionens årlige beretning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2005 (KOM(2006)0279),

Espagnol

Visto el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2005 [COM(2006) 0279],

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Vedtagelsen af den sammenfattende beretning er den vigtige handling, hvorved Kommissionen påtager sig det fulde politiske ansvar for gennemførelsen af budgettet i overensstemmelse med traktaten, og hvorved Kommissionen giver udtryk for sin politiske ansvarlighed i forhold til dechargemyndigheden.

Espagnol

La adopción del informe de síntesis es el acto principal en el que la Comisión asume completamente su responsabilidad política en la ejecución presupuestaria conforme al Tratado y a través del cual se recoge la responsabilidad política de la Comisión ante la autoridad de descargo presupuestario.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Inden krisen havde Retten og dechargemyndigheden over for Kommissionen fremført en række anbefalinger, hvoraf nogle var de samme som dem, Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret havde fremsat, jf. punkt 46.

Espagnol

El Tribunal y las autoridades de aprobación de la gestión habían comunicado sus recomendaciones a la Comisión, antes de la crisis, que en algunos casos coincidían con las constataciones de la OAV, mencionadas en el apartado 46.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Kommissionen sender hvert år dechargemyndigheden en beretning, der opsummerer det antal og de typer interne revisioner, der er foretaget, de henstillinger, der er fremsat, og den opfølgning af disse henstillinger, der har fundet sted.

Espagnol

La Comisión presentará anualmente a la autoridad de descargo de la gestión financiera un informe con una síntesis del número y tipo de auditorías internas efectuadas, las recomendaciones formuladas y la tramitación dada a tales recomendaciones.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

6. henleder opmærksomheden på følgende uddrag fra årsberetningen til dechargemyndigheden om interne revisioner i 2003 [8], for så vidt angår regnskabs- og forvaltningsinformationssystemer:

Espagnol

6. Llama la atención sobre los siguientes extractos del "Informe anual a la Autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en el 2003"" [8] en lo que se refiere a los sistemas contables y de gestión de la información:"

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

99. mener, at effekten af Revisionsrettens undersøgelser i væsentlig grad afhænger af dechargemyndighedens behandling og opfølgning af Rettens undersøgelsesresultater, og at Retten og dechargemyndigheden derfor har en fælles interesse i til stadighed at forbedre kvaliteten af beretningerne og af det kompetente udvalgs behandling af beretningerne;

Espagnol

99. Considera que el efecto de las investigaciones del Tribunal de Cuentas depende esencialmente de la tramitación y del curso dado a los resultados de las investigaciones del Tribunal por parte de la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria y que, por consiguiente, el Tribunal y la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria tienen un interés común en mejorar la calidad de los informes y la tramitación de dichos informes por parte de la comisión competente;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

dechargemyndighed

Espagnol

autoridad de aprobación de la gestión

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK