Demander à Google

Vous avez cherché: momsmyndighederne (Danois - Français)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Français

Infos

Danois

Der vil også opstå administrativt besvær for momsmyndighederne.

Français

Les autorités responsables de la TVA rencontreront également des complications administratives.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Det blev fremført, at det skete i overensstemmelse med momsmyndighederne.

Français

Elle a prétendu que cette opération était approuvée par les autorités fiscales.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Som tidligere nævnt har støtten siden 1989 været fuld stændig opvejet af et fast depositum, som væddeløbsselskaberne har skullet indbetale til momsmyndighederne. derne.

Français

Comme démontré plus haut, après 1989, ces aides ont été intégralement compensées par une consignation permanente que les sociétés de courses ont dû déposer au Trésor public.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

1. at man gennemgår de oplysninger, som de afgiftspligtige har meddelt i angivelserne, og sammenholder dem med de oplysninger, som momsmyndighederne har fra andre kilder

Français

Dès lors, les États membres, en plus d'assurer leur planification, collectent de manière systématique des informations sur les activités des opérateurs.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Den franske regering mener imidlertid, at denne fordel siden 1989 har været opvejet af et fast depositum, som væddeløbsselskaberne har skullet indbetale til momsmyndighederne.

Français

Les autorités françaises estiment cependant que cet avantage est en fait compensé depuis 1989 par une consignation permanente que les sociétés de courses ont dû déposer au Trésor public.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Flere medlemsstater er således meget strikse med hensyn til, hvilken type oplysninger momsmyndighederne kan anmode om i henhold til forordningen og direktivet, og afviser ofte bistandsanmodninger af rent formelle grunde.

Français

Ainsi, certains Etats membres sont assez stricts concernant le type d'informations que les autorités en charge de la TVA sont habilitées à réclamer en vertu du règlement et de la directive et rejettent souvent des demandes d'assistance pour des motifs purement formels.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Det blev således i udtalelsen fremhævet, at en systematisk forbindelse mellem arkiverne hos hhv. told- og momsmyndighederne kunne være med til at afsløre svindel med varer importeret fra tredjelande og især med forfalskning af oprindelsesbetegnelser.

Français

Le CESE soulignait également qu'une liaison organique et programmée entre les fichiers des douanes et ceux des administrations de la TVA pourrait permettre de mettre en évidence des fraudes concernant les marchandises importées de pays tiers, en particulier les falsifications de marques d'origine.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Ikke desto mindre opfordres medlemsstaterne til at gøre størst mulig brug de muligheder, der findes, f.eks. brugen af momsmyndighederne i Frankrig til at give tidlig varsling om mulige likviditetsproblemer i bestemte virksomheder.

Français

Cela étant, les États membres sont invités à tirer le meilleur parti des possibilités existantes.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Hvert kvartal fremsender momsmyndighederne oplysnin­ger til de statistiske kontorer, således at disse kan ajourføre deres registre over erhvervsdrivende i EF­samhandelen, foruden oplysninger, så de kan kontrollere eller forbedre kvaliteten af de statistikker, der indsamles via de statistiske angivelser.

Français

Tous les trimestres, les administrations fiscales transmettent des informations aux services statistiques en vue de la mise à jour du registre des opérateurs intracommunautaires.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Der vil være behov for vidtgående harmonisering af elementer som fradragsrettens omfang og udøvelse, fritagelser, afgiftsmæssig behandling af små virksomheder, tærskler for momsregistrering, momsregnskabsperioder, særordninger, ikke-fradragsberettigede udgifter og momsmyndighedernes arbejdsmetoder.

Français

Il y aurait lieu d'harmoniser sur grande échelle des matières telles que l'exercice du droit à déduction, les exonérations, le régime fiscal des petites entreprises, les seuils d'immatriculation obligatoire, les périodes de comptes de TVA, les régimes particuliers, les dépenses non déductibles et les méthodologies des administrations fiscales.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Det er vigtigt at prioritere dette mål og hurtigt opnå resultater, bl.a. gennem et forbedret samarbejde mellem momsmyndighederne og med toldmyndighederne inden for EU og i tredjelande, mere effektive skatteforvaltninger og en styrket rolle til Eurofisc, større frivillig efterlevelse af reglerne og mere effektiv afgiftsopkrævning.

Français

Il est important que cet objectif bénéficie d’une attention prioritaire et qu’il donne des résultats rapides, par le biais notamment d’une amélioration de la coopération administrative entre les administrations fiscales et avec les administrations des douanes tant au sein de l’UE qu’avec les pays tiers, d’une amélioration de l’efficacité des administrations fiscales, d'un renforcement du rôle du réseau Eurofisc, d'un respect volontaire accru des règles, ainsi que d’un meilleur recouvrement de l’impôt.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

systemet er opbygget saaledes, at de hermed forbundne administrative strukturer, saerlig momsmyndighedernes, anvendes for saaledes at sikre en minimal indirekte kontrol med statistikken uden hermed at oege borgernes byrder; det maa dog samtidig undgaas, at der hos de paagaeldende oplysningspligtige opstaar usikkerhed om deres forpligtelser paa det statistiske og afgiftsmaessige omraade;

Français

considérant que l'économie même du système consiste à utiliser les réseaux administratifs connexes, et en particulier celui de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour assurer à la statistique un contrôle indirect minimal sans accroître pour autant la charge des assujettis; qu'il s'agit tout autant d'éviter que la confusion ne s'installe dans l'esprit des redevables de l'information concernés entre leurs obligations statistiques et leurs obligations fiscales;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

systemet er opbygget således, at de hermed forbundne administrative strukturer, særlig momsmyndighedernes, anvendes for således at sikre en minimal indirekte kontrol med statistikken uden hermed at øge borgernes byrder;

Français

considérant que l'économie même du système consiste à utiliser les réseaux administratifs connexes, et en particulier celui de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour assurer à la statistique un contrôle indirect minimal sans accroître pour autant la charge des assujettis;

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Efter momsmyndighedernes behandling af ansøgningen modtager ansøgeren en meddelelse om registeringen med angivelse af momsnummer (VAT registration number) og dato for registeringen.

Français

Après examen de la demande par l'administration compétente, le demandeur reçoit un avis d'enregistrement avec le numéro de TVA (VAT registration number) et la date d'enregistrement. L'assujetti reçoit ensuite une

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Som nævnt i Kommissionens første rapport, kan for­skelle i de nationale momsmyndigheders effektivitet

Français

— des retards observés dans la perception ainsi que l'abus des procédures permettant de reporter le paiement de la dette TVA peuvent également être à l'origine de distorsions.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Som oftest har momsmyndighederne også adgang til andre skattemyndigheders dokumenter og sagsakter (navnlig i de tilfælde, hvor momsen kontrolleres sammen med de direkte skatter). I visse tilfælde er der også adgang til relevante oplysninger om social sikring.

Français

La plupart des administrations de la TVA ont également accès aux dossiers et aux fichiers d'autres services fiscaux (en particulier lorsque la TVA est contrôlée conjointement avec les impôts directs) et par fois aux dossiers pertinents de la sécurité sociale.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Stigningen i antallet af registrerede afgiftspligtige og den øgede kompleksitet i momsmyndighedernes ar­bejde, som bl.a. skyldes momsovergangsordningerne, samt den beskedne stigning i de menneskelige ressourcer

Français

— le nombre de contrôleurs a augmenté en Irlande et au Luxembourg;

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Ud over udpegelsen af en repræsentant på beskatningsområdet i form af et offentligt dokument, et registreret privat dokument eller et brev noteret i momsmyndighedernes register skal der også i en Italiensk bank oprettes en gennem Iøbskonto i lire til moms og en gennem Iøbskonto for fakturabeløb lydende på den hånd værker, der ikke er hjemmehørende i Italien.

Français

En plus de la désignation d'un représentant fiscal par un acte authentique ou par un écrit sous seing privé enregistré ou encore par une lettre répertoriée au registre de l'administration de la TVA, l'artisan établi à l'étranger doit ouvrir, à son nom et dans une banque italienne, un compte d'ordre en lires pour la TVA et un autre compte d'ordre pour les factures.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK