Demander à Google

Vous avez cherché: lukrets (Danois - Italien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Italien

Infos

Danois

Lukrets

Italien

Lucrezio

Dernière mise à jour : 2012-11-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Anvendelse af en andens varemærke og firmanavn må ikke være illoyal eller åbne mulighed for, at der lukreres på andres renommé med det formål at fremme efterligninger.

Italien

Il quadro di un simile codice potrebbe essere precedentemente definito mediante regolamentazione comunitaria.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Den, der fornægter det historiske ansvar for magtherredømmets og krigens millioner af ofre, fornægter også årsagerne til nationalsocialismens og facismens opståen, for midtens ekstremisme, for den metode at stemple mennesker til samfundets syndebukke og af lede aggressionerne på dem, for den tyske industris ansvar der finansierede Hitlers forbryderiske politik og lukrerede på den.

Italien

Vorrei congratularmi con i presidenti dei gruppi i quali, contrariamente alle critiche acerbe che sono state fatte all'inizio della seduta, hanno colto l'oc­casione per indurre il Presidente americano Reagan a parlare di fronte al Parlamento Γ8 maggio.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Dette bør ligeledes suppleres af et øget politi-og toldsamarbejde over hele EU, der er rettet mod kriminelle, der ud øver dette nederdrægtige erhverv, og som lukrerer så stærkt på den menneskelige lidelse og elendighed, som de skaber. Profitmargenerne er betydelige.

Italien

Il Parlamento ha espresso voto favorevole all'estensione del testo concernente la deroga per l'agricoltore intesa a consentire il riutilizzo delle sementi della sua azienda e l'allevamento di animali brevettati perché la proposta originaria della Commissione era tecnicamente limitata.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Lad mig slutte med et citat af Machiavelli, som De måske holder lige så meget af som jeg, hr. rådsformand. Han siger: »Fornyeren gør alle de mennesker til sine fjender, der lukrerer på de gamle tings tilstand, mens han kun får lunken støtte af dem, der nyder godt af fornyelserne.«

Italien

Mi si lasci concludere citando Machiavelli, che forse piace a lei come piace anche a me, signor Presidente del Consiglio: «Il novatore s'inimica tutti gli uomini che traggono profitto dallo stato delle cose vecchie, mentre riceve solo un tiepido aiuto da coloro che traggono vantaggio dalle innovazioni».

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Ligeledes finder Kommissionen det hensigtsmæssigt, at der indføres en vis minimumsbeskyttelse af ophavsrettigheder på verdensplan for herved navnlig at undgå, at man i visse tredjelande uretmæssigt lukrerer på den af EF-skabere gjorte indsats.

Italien

Essa ritiene inoltre opportuno che si giunga ad una protezione minima dei diritti d'autore a livello mondiale per evitare anche che gli sforzi dei creatori comunitari siano sfruttati abusivamente da parte di alcuni paesi terzi.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Nu lukrerer virksomhederne i de lande, der gik forrest med antiapartheid, på den nye situation.

Italien

È nostra opinione che si debba accentuare la pressione diplomatica sui militari al governo, inviando loro inoltre un chiaro segnale.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Skal beskyttelsesbestemmelserne i direktiv 89/104/EØF overholdes, må man forhindre enhver illoyal anvendelse af en andens varemærke og firmanavn, som åbner mulighed for at lukrere på andres renommé med det formål at fremme efterligninger.

Italien

Nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti, è stata avanzata una proposta che stabili sce le norme atte ad assicurare che, nel territorio della Comunità, le sostanze chimiche dette i «precursori» non vengano dirottate verso la

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Vi må ikke opbygge et enormt bureaukrati, der lukrerer på de små landmænd.

Italien

Non dobbiamo imporre enormi oneri burocratici ai piccoli agricoltori.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Vi bør også se i øjnene, at det ikke kun er den organiserede kriminalitet, der lukrerer; de billige cigaretter på det sorte marked kan også skaffe producenten en udvidet markedsandel på rivalernes bekostning.

Italien

Dovremmo anche riflettere non solo al vantaggio che ne ricava il crimine organizzato, ma anche al fatto che le sigarette a buon mercato possono consentire ai produttori di espandere le proprie quote di mercato a danno dei concorrenti.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Inden for denne ramme skal der naturligvis være forebyggende foranstaltninger, der støtter udviklingen og sætter kvinderne i oprindelseslandene i stand til at handle, så de undgår at falde i hænderne på dem, der udnytter deres sårbarhed, og strafferetlige foranstaltninger mod dem, der lukrerer på menneskehandelen.

Italien

Tale quadro deve evidentemente prevedere misure preventive, che incoraggino lo sviluppo e l’ assunzione di potere e di responsabilità da parte delle donne nei paesi di origine, per impedire che esse cadano preda di chi approfitterebbe della loro vulnerabilità; ma occorrono altresì misure punitive esemplari contro coloro che si arricchiscono con la tratta di esseri umani.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Det er således nødvendigt, at dette agentur bliver et teknisk værktøj til standardisering og certificering, som først og fremmest lukrerer på eksperternes og industriens arbejde, men det er også nødvendigt, at det kontrolleres politisk.

Italien

Bisogna quindi che quest' Agenzia sia uno strumento tecnico di normalizzazione e di certificazione alimentato anzitutto dal lavoro degli esperti e degli industriali, ma è altresì necessario che venga controllata politicamente.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Også her har Kommissionen for at få eksistensberettigelse tilranet sig beføjelser, som den ikke har, idet den til lejligheden har opfundet fuldstændigt tilfældige og nærmest latterlige kriterier, når den f.eks. analyserer markedsandele land for land og produkt for produkt, samtidig med at den lukrerer på de franske myndigheders overfladiskhed for ikke at sige manglende tilstedeværelse, når det drejer sig om at forsvare de franske industrivirksomheders interesser.

Italien

Ancora una volta la Commissione si è arrogata poteri che non ha, inventando a tal fine criteri del tutto arbitrari e addirittura ridicoli quando, ad esempio, analizza i settori di mercato paese per paese e prodotto per prodotto, approfittando della scarsa incisività o dell' assenza delle autorità francesi quando si tratta di difendere i propri interessi industriali.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

I den grad, at den førende fjerkræproducent i Europa, Doux, er flyttet til Brasilien, hvor virksomheden lukrerer på billig arbejdskraft og rigelige og billige råvarer.

Italien

Tant’ è vero che, per inciso, il numero uno della produzione di pollame in Europa,, ha trasferito la produzione in Brasile per approfittare di manodopera a buon mercato e di materie prime abbondanti e poco costose.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Dette bør ligeledes suppleres af et øget politi- og toldsamarbejde over hele EU, der er rettet mod kriminelle, der udøver dette nederdrægtige erhverv, og som lukrerer så stærkt på den menneskelige lidelse og elendighed, som de skaber.

Italien

Nel contempo occorre aumentare il controllo di polizia e la collaborazione doganale in tutta l' Unione europea per individuare i criminali che esercitano questo diabolico commercio e che traggono grandi guadagni dalla sofferenza e dalla miseria di cui sono i fautori.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Nu lukrerer virksomhederne i de lande, der gik forrest med antiapartheid, på den nye situation.

Italien

Ora le aziende dei paesi che combattevano in prima linea contro l' apartheid lucrano sulla nuova situazione.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

De er både brugere og skabere, men ikke udelukkende, og de kan endda lukrere på beskyttelse på internationalt niveau, men det kan filmskuespillere ikke.

Italien

Sono sia utilizzatori che produttori, ma non esclusivamente, e persino loro godono di quella protezione a livello internazionale che gli artisti del settore audiovisivo non hanno.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Danois

Det er også vigtigt at skelne klart mellem dem, der drager direkte og aktiv fordel af ulovlig indvandring, det vil sige dem, der organiserer og deltager i transporten af ulovlige indvandrere, og de passive og indirekte begunstigede, som er dem, der lukrerer på de andres arbejde.

Italien

E' parimenti importante distinguere nettamente tra chi trae profitto dall' immigrazione clandestina in modo diretto e attivo, come per esempio gli organizzatori del trasporto degli immigranti clandestini e coloro che vi prendono parte, ed i beneficiari passivi e indiretti, cioè coloro che lucrano sull' attività lavorativa di queste persone.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK