Vous avez cherché: gruppefritagelsesforordningen (Danois - Maltais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Maltais

Infos

Danois

gruppefritagelsesforordningen

Maltais

ir-regolament ta’ l-eżenzjoni ta’ kategorija

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

gruppefritagelsesforordningen for motor-

Maltais

ir-rego- lament għall-eżenzjoni tal-kategorija tal-vetturi bil-mutur (93

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

i 2006 anmeldte medlemsstaterne 57 foranstaltninger inden for rammerne af gruppefritagelsesforordningen for uddannelsesstøtte (51).

Maltais

fl-2006, kien hemm 57 miżura sottomessi mill-istati membri taħt irregolament ta’ eżenzjoni ta’ kategorija għallgħajnuna għat-taħriġ51.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

kommissionen var i tvivl om, hvorvidt støtten kunne anses for at være forenelig med fællesmarkedet på grundlag af gruppefritagelsesforordningen for smv eller ef-rammebestemmelserne for forskning

Maltais

ilkummissjoni tiddubita li lgħajnuna tista’ tinstab kompatibbli fuq il-bażi tar-regolazzjoni ta’ l-eżenzjoni ta’ kategorija għall-smes jew il-qafas komunitarju dwar ir-riċerka u l-iżvilupp jew kull eżenzjoni oħra prevista mill-artikolu 87(2) u 87(3) tat-trattat (279).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

gruppefritagelsesforordningen indeholder kun en sort liste (17): alt, hvad der ikke eksplicit er udelukket fra gruppefritagelsesforordningens anvendelsesområde, er nu fritaget.

Maltais

): dak kollu li mhuwiex eskluż b’mod espliċitu mill-eżenzjoni ta’ kategorija issa huwa eżentat.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

for at gøre bedømmelsen af a aler, der falder uden for gruppefritagelsesforordningen, mere forudsigelig og begrænse de detaljerede analyser til sager, hvor der er sandsynlighed for reelle konkurrenceproblemer, har kommissionen afgrænset endnu en såkaldt sikker havn i retningslinjerne.

Maltais

sabiex tingħata spinta ’l quddiem lill-kapaċità ta’ previżjoni lil hinn mill-applikazzjoni tat-ttber u biex l-analiżi dettaljata tiġi limitata għal każijiet li huwa probabbli li jippreżentaw kawżi reali ta’ tħassib dwar il-kompetizzjoni, ilkummissjoni ħolqot it-tieni kenn ħdan il-linji ta’ gwida.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

gruppefritagelsesforordninger på transportområdet

Maltais

ir-regolamenti dwar l-eżenzjoni ta’ kategorija tat-trasport

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Danois

generel gruppefritagelsesforordning

Maltais

regolament għal eżenzjoni Ġenerali sħiħa

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

gruppefritagelsesforordning

Maltais

eżenzjoni ta' kategorija

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

gruppefritagelsesforordning

Maltais

eżenzjoni ġenerali ta' kategorija

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

(2) vedtagelsen af en gruppefritagelsesforordning for takstkonsultationer inden for luftfragt var hovedsagelig begrundet i to faktorer:

Maltais

(2) Żewġ fatturi bażiċi wasslu għall-adozzjoni ta'regolament ta'eżenzjoni rigward konsultazzjonijiet ta'tariffi għall-merkanzija:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

(5) gruppefritagelsesforordninger vil øge gennemsigtigheden og retssikkerheden; de kan anvendes direkte af de nationale domstole, jf. dog traktatens artikel 5 og 177;

Maltais

(5) billi regolamenti għal eżenzjoni ta'gruppi jżidu t-trasparenza u ċ-ċertezza legali; billi jistgħu jkunu direttament applikabbli mill-qrati nazzjonali, mingħajr preġudizzju għall-artikoli 5 u 177 tat-trattat;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

-gruppefritagelsesforordningen indeholder kun en sort liste[17]: alt, hvad der ikke eksplicit er udelukket fra gruppefritagelsesforordningens anvendelsesområde, er nu fritaget. dermed har virksomhederne større frihed til at udforme deres licensaftaler i overensstemmelse med deres kommercielle behov.

Maltais

-it-ttber fiha biss lista sewda[17]: dak kollu li mhuwiex eskluż b’mod espliċitu mill-eżenzjoni ta'kategorija issa huwa eżentat. dan iħalli aktar libertà lill-kumpaniji biex ifasslu l-ftehimiet tal-liċenzjar tagħhom skond il-ħtiġiet kummerċjali tagħhom.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

-gruppefritagelsesforordningens såkaldt sikre havn tilgodeser kun licensaftaler mellem konkurrenter med en sammenlagt markedsandel på under 20% og aftaler mellem ikke-konkurrenter med en sammenlagt markedsandel på under 30%. markedsandelen skal beregnes for både de berørte relevante produktmarkeder og teknologimarkedet[19].

Maltais

-it-ttber jipprovdi l-kenn biss taħt ċertu limiti ta'ismha tas-suq, jiġifieri 20% kumulattiv għall-ftehimiet tal-liċenzjar bejn il-kompetituri u 30% għal kull wieħed mill-ftehimiet bejn dawk li mhumiex kompetituri. l-ishma tas-suq jeħtieġ li jiġu kkalkulati kemm għas-suq(swieq) tal-prodotti rilevanti affettwat(i) u kemm għas-suq tat-teknoloġija[19];

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

16. sideløbende med udarbejdelsen af en ny gruppefritagelsesforordning har kommissionens afdelinger indledt drøftelser med iata og en række individuelle luftfartsselskaber om interlining.

Maltais

16. b’mod parallel mal-preparazzjoni ta'regolament ġdid dwar eżenzjoni tal-kategorija, is-servizzi tal-kummissjoni involvew irwieħhom f’konsultazzjonijiet ma'l-iata u ma'diversi linji ta'l-ajru individwali dwar il-futur tas-servizzi ta'trasport bejn il-linji.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

381. gruppefritagelsesforordningen vil gælde for støtte til små og mellemstore virksomheder (smv) for beløb under 1 mio. eur eller til støtte, der er beregnet til at finansiere foranstaltninger med et maksimalt støtteberettiget beløb på 2 mio. eur.

Maltais

381. l-eżenzjoni ta'kategorija ser tapplika għall-għajnuna mogħtija lill-intrapriżi żgħar u ta'daqs medju (smes) għal ammonti inqas minn € 1 miljun jew għal għajnuna maħsuba biex tiffinanzja miżuri b’ammont massimu eliġibbli ta'€ 2 miljuni.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

5. denne forordning gælder ikke for vertikale aftaler, hvis genstand er omfattet af anvendelsesområdet for andre gruppefritagelsesforordninger.

Maltais

5. dan ir-regolament m'għandux japplika għal ftehim vertikali li l-argument tas-suġġett tiegħu jaqa'fi ħdan l-iskop ta'ebda regolament ieħor ta'eżenzjoni ġenerali.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

[14] retningslinjer for anvendelse af ef-traktatens artikel 81 på teknologioverførselsaftaler (eut c 101 af 27.4.2004). gruppefritagelsesforordningen og retningslinjerne vedrørende teknologioverførselsaftaler findes også på:http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#technology.

Maltais

[14] il-linji ta'gwida dwar l-applikazzjoni ta'l-artikolu 81 tat-trattat ke għall-ftehimiet tat-trasferiment tat-teknoloġija, Ġu c 101 tas-27.4.2004. it-ttber u l-linji ta'gwida huma wkoll disponibbli fuq: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#technology

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

[292] denne mekanisme er fastlagt i gruppefritagelsesforordningerne og erstatter anmeldelsespligten.

Maltais

[292] il-mekkaniżmu previst mir-regolament dwar eżenzjoni ta'kategorija u li jissostitwixxi il-ħtieġa tan-notifika.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

en afløsning af kommissionens gruppefritagelsesforordning (eØf) nr. 1617/93

Maltais

is-sostituzzjoni tar-regolament tal-kummissjoni dwar l-eżenzjoni tal-kategorija (kee) nru 1617/93

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK