Demander à Google

Vous avez cherché: overdragelsesaktens (Danois - Néerlandais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Néerlandais

Infos

Danois

Overdragelsesaktens gyldighedsperiode

Néerlandais

Lengte van de periode waarvoor een onderneming met het beheer van de dienst van algemeen economisch belang wordt belast

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Den relevante swaprente er den rente, hvis løbetid og valuta svarer til overdragelsesaktens løbetid og valuta.

Néerlandais

De relevante swaprente is de swaprente waarvan de looptijd en de valuta overeenstemmen met de looptijd en de valuta van het besluit waarbij de onderneming met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang wordt belast.

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Tillægget på 100 basispoint skal bl.a. kompensere for den likviditetsrisiko, der er forbundet med at investere kapital, der er bundet i udførelsen af tjenesteydelsen i hele overdragelsesaktens løbetid.

Néerlandais

De opslag van 100 basispunten dient onder meer om het liquiditeitsrisico te compenseren dat verband houdt met de beschikbaarstelling van kapitaal dat voor het beheer van de dienst wordt vastgelegd gedurende de periode waarvoor de onderneming met het beheer van die dienst wordt belast.

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Kompensation, der er ydet til udførelse af en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, men som af virksomheden reelt anvendes til aktiviteter på et andet marked til andre formål end dem, der er fastsat i overdragelsesakten, er ikke nødvendig for at udføre tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse og kan som følge heraf også udgøre uforenelig statsstøtte, der skal tilbagebetales.

Néerlandais

Compensatie die ten behoeve van het beheer van de dienst van algemeen economisch belang wordt verleend, maar die in feite door de betrokken onderneming wordt gebruikt om op andere markten actief te zijn voor andere doeleinden dan die welke zijn bepaald in het besluit waarbij die onderneming met dat beheer is belast, is niet noodzakelijk voor het beheer van de dienst van algemeen economisch belang en kan dus ook onverenigbare staatssteun vormen die dient te worden terugbetaald.

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Medlemsstaterne bør f.eks. kunne opstille produktivitetsmål i overdragelsesakten og lade kompensationen afhænge af, i hvor høj grad målene opfyldes.

Néerlandais

Zo dienen de lidstaten bijvoorbeeld de mogelijkheid te hebben om in het besluit waarbij de onderneming met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang wordt belast, doelstellingen inzake productie-efficiëntie vast te stellen waarbij de hoogte van de compensatie afhankelijk wordt gesteld van de mate waarin die doelstellingen worden gehaald.

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Overdragelsesakten bør også indeholde en henvisning hertil for at sikre gennemsigtighed i forbindelse med anvendelsen af denne afgørelse.

Néerlandais

Om transparantie bij de toepassing van het onderhavige besluit te garanderen, dient het besluit waarbij de onderneming met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang wordt belast, ook een verwijzing naar het onderhavige besluit te bevatten.

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Overdragelsesakten kan indeholde en bestemmelse om, at hvis virksomheden ikke opfylder målene, skal kompensationen nedsættes ved anvendelse af en beregningsmetode fastsat i overdragelsesakten, hvorimod kompensationen vil kunne forhøjes, hvis virksomheden overgår forventningerne, ved anvendelsen af en beregningsmetode fastsat i overdragelsesakten.

Néerlandais

In dat besluit kan worden bepaald dat, indien de onderneming de doelstellingen niet haalt, de compensatie dient te worden verlaagd volgens een in dat besluit nader bepaalde berekeningsmethode, terwijl, ingeval de onderneming de doelstellingen overtreft, de compensatie kan worden verhoogd volgens een in dat besluit nader bepaalde methode.

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

overdragelsesakten eller en sammenfatning heraf indeholdende de i artikel 4 nævnte oplysninger

Néerlandais

het besluit waarbij de ondermening met het beheer van de dienst van algemeen economisch belang wordt belast, of een samenvatting daarvan die de in artikel 4 genoemde gegevens bevat;

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Overdragelsesaktens gyldighedsperiode på seks et halv år er i overensstemmelse med EU-retningslinjerne på området [126], idet der her henvises til en periode på »omkring seks år«.

Néerlandais

De lengte van de periode waarvoor een onderneming met het beheer van de dienst van algemeen economisch belang wordt belast (zes en een half jaar) is in overeenstemming met de communautaire richtsnoeren ter zake [126], waarin wordt verwezen naar een grens van zes jaar.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Vedrørende behovet for en overdragelsesakt, der indeholder forpligtelserne til offentlig tjeneste og beregningsmetoderne til kompensationen, præciseres de omhandlede forpligtelser i aftalen sammen med kompensationsparametrene.

Néerlandais

Voor wat betreft de noodzaak om openbaredienstverplichtingen en de berekeningswijze van de compensatie vast te leggen in een besluit waarbij een onderneming met het beheer van de dienst van algemeen economisch belang wordt belast, worden de verplichtingen in kwestie en de parameters voor de compensatie vastgesteld in de DOD-overeenkomst.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Denne meddelelse omhandler de forskellige betingelser, der følger af retspraksis fra Altmark-sagen, navnlig begrebet tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse i henhold til artikel 106 i TEUF, behovet for en overdragelsesakt, forpligtelsen til at fastlægge parametre for kompensationen, principperne for at undgå overkompensation og principperne for valg af leverandør.

Néerlandais

In deze mededeling wordt nader ingegaan op de verschillende in het Altmark-arrest vastgestelde voorwaarden, met name het begrip „dienst van algemeen economisch belang” in de zin van artikel 106 VWEU, het bestaan van een besluit waarbij een onderneming met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang wordt belast, de verplichting om de parameters voor de compensatie vast te stellen, de beginselen met betrekking tot het vermijden van overcompensatie en de beginselen met betrekking tot de keuze van de dienstverrichter.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Subsidiært mener de franske myndigheder, at man i det foreliggende tilfælde har opfyldt de samlede betingelser i SGEI-rammebestemmelserne, uanset om det drejer sig om definitionen af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse, præciseringen af overdragelsesakten, den ikke for lange kontraktperiode, foreneligheden med direktiv 2006/111/EF om finansiel gennemskuelighed [43] og fraværet af overkompensation.

Néerlandais

Voorts zijn de Franse autoriteiten van mening dat in casu is voldaan aan de voorwaarden van de DAEB-kaderregeling, wat betreft de definitie van de DAEB, de duidelijke omschrijving van het besluit waarbij een onderneming met een DAEB wordt belast, de redelijke looptijd ervan, de overeenstemming met Richtlijn 2006/111/EG betreffende financiële doorzichtigheid [43] en de afwezigheid van overcompensatie.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK