Demander à Google

Vous avez cherché: solidaritetsklausulen (Danois - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Suédois

Infos

Danois

Det er et positivt signal, at der er udpeget en antiterrorkoordinator, og at solidaritetsklausulen er blevet taget op fra forfatningen.

Suédois

Det är ett positivt budskap att en samordnare för kampen mot terrorism har utsetts och att solidaritetsklausulen från utkastet till konstitution har lagts fram.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Vi bifalder ligeledes, at forfatningstraktaten indeholder bestemmelser, der sikrer EFSP' s fremtid, især vedrørende struktursamarbejde, dvs. solidaritetsklausulen.

Suédois

Vi välkomnar också att man i konstitutionsfördraget har infogat bestämmelser som innebär en framtid för ESFP , särskilt på området strukturellt samarbete, det vill säga solidaritetsklausulen.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Der er behov for tættere samarbejde på internationalt niveau, sammen med gennemførelse af bestemmelserne i artikel 43 i den europæiske forfatning, eller med andre ord solidaritetsklausulen, som er så vigtig for os.

Suédois

Det kommer att krävas ett närmare samarbete på internationell nivå , och vi måste tillämpa bestämmelserna i artikel 43 i den europeiska konstitutionen . Vi måste med andra ord tillämpa solidaritetsklausulen som är så viktig för oss .

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

solidaritetsklausul

Suédois

interlocking clause

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

57. noterer sig EU's højtstående repræsentants rapport til Det Europæiske Råd den 16.- 17. december 2004 om integration af terrorismebekæmpelsen i EU's udenrigspolitik; noterer sig rapportens konklusion, hvorefter at kapaciteterne som et led i det overordnede mål for 2010 og det civile overordnede mål for 2008 bør tilpasses kravene i forbindelse med de forskellige mulige terrortrusler og scenarier — herunder en eventuel intervention i henhold til solidaritetsklausulen (artikel I-43 i forfatningen);

Suédois

57. Europaparlamentet noterar rapporten från EU:s höge representant till Europeiska rådet den 16- 17 december 2004 om att införliva kampen mot terrorismen i EU:s utrikespolitik. Parlamentet konstaterar att möjligheterna inom ramarna för det övergripande målet för 2010 och det civila övergripande målet för 2008 enligt rapporten skall anpassas till de krav som olika tänkbara terrorhot och scenarion innebär - inbegripet eventuella insatser i enlighet med solidaritetsklausulen (artikel I-43 i konstitutionen).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Det finder således, at en solidaritetsklausul ville gøre det muligt for medlemsstaterne at mobilisere alle civile og militære redskaber i Unionen, der er nødvendige for at forebygge ter rortruslerne Hvad det økonomiske angår, foreslår Parlamentet, at de fælles udgifter til militære operationer inden for rammerne af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik bør dækkes via fællesskabsbudgettet.

Suédois

1.6.8 Följande uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om överlämnandet av presidentskapet i Burundi som fastställts till den 1 maj offentliggjordes i Bryssel och Aten den 9 april:

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Solidaritetsklausul, der forpligter de stater, som ikke er bundet af en RIA-retsakt

Suédois

Solidaritetsklausul som binder de stater som inte skulle vara bundna av en RIF-akt

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Traktaten indfører en (frivillig) solidaritetsklausul for tilfælde, hvor en af medlemsstater- ne er udsat for terroristangreb eller en naturkatastrofe eller menneskeskabt katastrofe.

Suédois

Fördraget innehåller också en klausul om solidaritet (på frivillig basis) om någon medlemsstat skulle drabbas av en terroristattack eller en katastrof.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Traktaten indfører en (frivillig) solidaritetsklausul for tilfælde, hvor en af medlemsstaterne er udsat for terroristangreb eller en naturkatastrofe eller menneskeskabt katastrofe.

Suédois

Fördraget innehåller också en klausul om solidaritet (på frivillig basis) om någon medlemsstat skulle drabbas av en terroristattack eller en katastrof.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

I dag vil jeg ikke koncentrere mig om de allerede gennemdiskuterede forskellige spørgsmål i beslutningsforslaget vedrørende udkastet til EU-forfatningen- udenrigsministerens beføjelser, kommunitarisme, afstemning med kvalificeret flertal, oprettelsen af et separat forsvarshovedkvarter eller en gensidig solidaritetsklausul til fælles forsvar.

Suédois

I dag vill jag inte inrikta mig på skillnader i synen på frågor i resolutionen som uppstått till följd av utkastet till EU: s konstitution eftersom dessa skillnader redan diskuterats noga – utrikesministerns makt, överföring av befogenheter till gemenskapen, omröstning med kvalificerad majoritet, upprättandet av separata EU-försvarshögkvarter eller en dubbel solidaritetsklausul för ömsesidigt försvar.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Den er baseret på grundlagene i chartret om grundlæggende rettigheder, Parlamentets medbestemmelse, offentlighed i lovgivningsprocessen, solidaritetsklausulen, retten til at træffe bestemmelse om fremlæggelse og brug af ens egne personlige data, parlamentarisk og retslig kontrol samt opløsningen af søjlestrukturen til fordel for et forenet Europa.

Suédois

Den bygger på grunderna för stadgan för de grundläggande rättigheterna , parlamentariskt medbeslutande, ett öppet lagstiftningsförfarande, solidaritetsklausulen, rätten att själv bestämma om man vill avslöja och använda sina personuppgifter, parlamentarisk granskning, kontroll av lagenligheten och upplösning av pelarstrukturen till fördel för ett förenat Europa .

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

De omfatter en solidaritetsklausul, et styrket samarbejde om krisestyring, et tættere samarbejde om forsvarsmateriel og en forpligtelse til at bistå de øvrige medlemsstater i tilfælde af et militært angreb, dvs. gensidigt forsvar.

Suédois

De omfattar en solidaritetsklausul, ökat samarbete i fråga om krishantering , närmare samarbete i fråga om försvarsmateriel och kravet att stödja andra medlemsstater i händelse av ett militärt angrepp , dvs. ett ömsesidigt försvar.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

- Hr. formand, vi er alle dybt berørte af attentatet i Madrid, og jeg glæder mig over, at Det Europæiske Råd den 25. marts svarede på det ved at vedtage en solidaritetsklausul.

Suédois

– Herr talman! Vi är alla djupt berörda av attacken i Madrid , och det gläder mig oerhört att Europeiska rådet besvarade det genom att påskynda solidaritetsklausulen den 25 mars.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Det er en solidaritetsklausul mod terrorisme.

Suédois

Detta är en solidaritetsklausul mot terrorism .

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Det er rigtigt, at man på topmødet vedtog den solidaritetsklausul, som fremgår af forfatningen.

Suédois

Det stämmer att toppmötet har accepterat solidaritetsklausulen som den kommer till uttryck i konstitutionen .

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Hvorfor fremskynder vi ikke- som det var tilfældet på det seneste europæiske råd, hvor man anvendte solidaritetsklausulen, som er fastsat i forfatningstraktatudkastet- iværksættelsen af den beslutningstagningsprocedure med kvalificeret flertal, som allerede er indeholdt i teksten til vores kommende forfatning?

Suédois

Så varför följer vi inte exemplet från det senaste mötet med Europeiska rådet, där man använde solidaritetsklausulen i förslaget till konstitutionellt fördrag, som fortfarande bara är ett förslag – och föregriper införandet av systemet med beslutsfattande med kvalificerad majoritet som redan finns i texten till vår kommande konstitution?

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Vi kan tale om solidaritet og solidaritetsklausuler, så meget vi vil, men grundlæggende er det faktisk sådan, at det er først med fælles netværk, at det bliver muligt for lande som Estland, Letland og Litauen eller ethvert andet land, som kan blive genstand for politisk afpresning, at opnå solidaritet i praksis.

Suédois

Vi kan tala om solidaritet och solidaritetsklausuler hur mycket vi än vill, men i grunden är det faktiskt så att det är först med gemensamma nät som länder som Estland, Lettland och Litauen, eller varje annat land som kan bli föremål för politisk utpressning , det är först med det som vi kommer att kunna klara den faktiska solidariteten.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Vi skal arbejde for et solidarisk net, som ikke er rettet mod andre- jeg mener, at solidaritetsklausuler, som kan sammenlignes med NATO-traktaten, er den forkerte vej- og organisere den interne solidaritet praktisk gennem sådanne net.

Suédois

Jag anser att solidaritetsklausuler som kan jämföras med Natoavtalet är fel tillvägagångssätt. Vi behöver ett solidaritetsnätverk som inte riktar sig mot andra , och det är genom sådana nätverk som vi måste organisera den interna solidariteten i praktiken .

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK