Vous avez cherché: toksicitetsækvivalenter (Danois - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Suédois

Infos

Danois

(4) hver kongener af dioxiner eller dioxinlignende pcb'er har et forskelligt toksicitetsniveau. for at kunne opsummere disse forskellige kongeneres toksicitet er begrebet toksicitetsækvivalensfaktor (tef) blevet indført for at lette risikovurderingen og den forskriftsmæssige kontrol. det betyder, at analyseresultaterne for hver enkelt af de 17 dioxin-kongenere og af de tolv dioxinlignende pcb-kongenere udtrykkes ved én mængdeenhed, nemlig "tcdd toksicitetsækvivalent" (teq).

Suédois

(4) varje kongen av dioxin eller dioxinlika pcb uppvisar olik grad av toxicitet. för att kunna sammanställa dessa olika kongeners toxicitet har begreppet toxisk ekvivalent (tef) införts för att underlätta riskbedömning och kontrollreglering. detta innebär att analysresultaten från samtliga 17 olika dioxinkongener och 12 dioxinlika pcb uttrycks i en kvantifierbar enhet:%quot%total tcdd-ekvivalens%quot% (teq).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

(4) der er siden da fremkommet flere data om forekomsten af dioxinlignende pcb'er i foder og fødevarer. der er følgelig blevet fastsat grænseværdier for summen af dioxiner og dioxinlignende pcb'er udtrykt i who's toksicitetsækvivalenter ved anvendelse af who-tef, da dette er mest hensigtsmæssigt set fra et toksikologisk synspunkt. for at sikre en overgang uden gnidninger bør de eksisterende grænseværdier for dioxiner fortsat gælde i en overgangsperiode samtidig med de nyfastsatte værdier for summen af dioxiner og dioxinlignende pcb'er.

Suédois

(4) sedan dess har nya uppgifter om dioxinlika pcb i foder och livsmedel blivit tillgängliga. till följd av detta har gränsvärden fastställts för summan av dioxiner och dioxinlika pcb uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt världshälsoorganisationen (who) med användning av det av who fastställda tef, eftersom detta är det lämpligaste sättet ur toxikologisk synvinkel. för att åstadkomma en smidig övergång bör de nuvarande gränsvärdena för dioxiner gälla under en övergångsperiod jämte de nya fastställda halterna för summan av dioxiner och dioxinlika pcb.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

(3) kongenere af dioxiner eller dioxinlignende pcb'er har hver deres toksicitetsniveau. for at kunne opsummere disse forskellige kongeneres toksicitet er begrebet toksicitetsækvivalensfaktor (tef) blevet indført for at lette risikovurderingen og den forskriftsmæssige kontrol. det betyder, at analyseresultaterne for hver enkelt af de 17 dioxin-kongenere og af de 12 dioxinlignende pcb-kongenere udtrykkes ved én mængdeenhed, nemlig "tcdd toksicitetsækvivalent" (teq).

Suédois

(3) varje kongen av dioxin eller dioxinlika pcb uppvisar en annan grad av toxicitet. för att kunna sammanställa dessa olika kongeners toxicitet har begreppet toxisk ekvivalent (tef) införts, varigenom riskbedömning och kontrollreglering underlättas. detta innebär att analysresultaten från samtliga 17 olika dioxinkongener och 12 dioxinlika pcb-kongener uttrycks i en kvantifierbar enhet, nämligen total tcdd-ekvivalens (teq).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

(10) det foreslås, at grænseværdierne for summen af dioxiner og dioxinlignende pcb'er udtrykt i who's toksicitetsækvivalenter fastsættes ved anvendelse af who-tef, da dette er mest hensigtsmæssigt set fra et toksikologisk synspunkt. for at sikre en overgang uden gnidninger bør de eksisterende værdier for dioxiner fortsat gælde i en overgangsperiode samtidig med de nyfastsatte værdier for summen af dioxiner og dioxinlignende pcb'er. den grænseværdi, der gælder specifikt for dioxiner (pcdd/f), forbliver gældende midlertidigt. de produkter bestemt til foder, der er omhandlet i punkt 27a, skal i overgangsperioden overholde såvel grænseværdierne for dioxiner som grænseværdierne for summen af dioxiner og dioxinlignende pcb'er. senest den 31. december 2008 tages der stilling til, om der skal dispenseres med hensyn til den grænseværdi, der gælder specifikt for dioxiner.

Suédois

(10) det föreslås att högsta tillåtna halter bör fastställas för summan av dioxiner och dioxinlika pcb, uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt världshälsoorganisationen (who) med användning av det av who fastställda tef, eftersom detta är det lämpligaste sättet ur toxikologisk synvinkel. för att åstadkomma en friktionsfri övergång bör de nuvarande gränsvärdena för dioxiner gälla under en övergångsperiod jämte de nya fastställda värdena för summan av dioxiner och dioxinlika pcb. de individuella högsta tillåtna halterna för dioxiner (pcdd/f) bör fortsätta att gälla tills vidare. de foderprodukter som anges i punkt 27a får under den perioden inte överskrida de högsta tillåtna halterna för dioxiner och de högsta tillåtna halterna för summan av dioxiner och dioxinlika pcb. senast den 31 december 2008 kommer man att överväga att stryka de separata högsta tillåtna halterna för dioxiner.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

(3) kongenere af dioxiner eller dioxinlignende pcb'er har hver deres toksicitetsniveau. for at kunne opsummere disse forskellige kongeneres toksicitet er begrebet toksicitetsækvivalensfaktor (tef) blevet indført for at lette risikovurderingen og den forskriftsmæssige kontrol. det betyder, at analyseresultaterne for hver enkelt af dioxin-kongenerne og de toksiske dioxinlignende pcb-kongenere udtrykkes ved én mængdeenhed, nemlig "tcdd toksicitetsækvivalent" (teq).

Suédois

(3) varje kongen av dioxin eller dioxinlika pcb uppvisar olika grad av toxicitet. för att kunna sammanräkna dessa olika kongeners toxicitet har begreppet toxisk ekvivalent (tef) införts, varigenom riskbedömning och kontrollreglering underlättas. detta innebär att analysresultaten från alla de individuella kongener av dioxin och dioxinlika pcb som utgör ett problem i toxikologiskt hänseende uttrycks i en kvantifierbar enhet, nämligen%quot%total tcdd-ekvivalens%quot% (teq).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

(8) det foreslås, at grænseværdierne for summen af dioxiner og dioxinlignende pcb'er udtrykt i who's toksicitetsækvivalenter fastsættes ved anvendelse af who-tef, da dette er mest hensigtsmæssigt set fra et toksikologisk synspunkt. for at sikre en overgang uden gnidninger bør de eksisterende værdier for dioxiner fortsat gælde i en overgangsperiode samtidig med de nyfastsatte værdier for summen af dioxiner og dioxinlignende pcb'er. de fødevarer, der er omhandlet i sektion 5 i bilag i, skal i overgangsperioden overholde såvel grænseværdierne for dioxiner som grænseværdierne for summen af dioxiner og dioxinlignende pcb'er. senest den 31. december 2008 tages der stilling til, om der skal dispenseres med hensyn til den grænseværdi, der gælder specifikt for dioxiner.

Suédois

(8) det föreslås att högsta tillåtna halter bör fastställas för summan av dioxiner och dioxinlika pcb, uttryckta i toxiska ekvivalenter enligt världshälsoorganisationen (who) med användning av det av who fastställda tef, eftersom detta är det lämpligaste sättet ur toxikologisk synvinkel. för att åstadkomma en smidig övergång bör de nuvarande gränsvärdena för dioxiner gälla under en övergångsperiod jämte de nya fastställda halterna för summan av dioxiner och dioxinlika pcb. de livsmedel som anges i avsnitt 5 till bilaga i får under den perioden inte överskrida gränsvärdena för dioxiner och gränsvärdena för summan av dioxiner och dioxinlika pcb. senast den 31 december 2008 kommer man att behandla frågan om att stryka de separata gränsvärdena för dioxiner.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

(4) koncentrationsgrænserne for pcdf/pcdd er udtrykt i toksicitetsækvivalenter ("teq") med anvendelse af verdenssundhedsorganisationens toksicitetsækvivalensfaktorer ("tef") fra 1998. der foreligger ikke tilstrækkelige data om dioxinlignende pcb til, at disse stoffer kan medregnes i teq.

Suédois

(4) koncentrationsnivån för pcdf/pcdd uttrycks i toxiska ekvivalenter (teq), med världshälsoorganisationens toxiska ekvivalensfaktorer från 1998 (tef). det finns inte tillräckliga tillgängliga uppgifter om dioxinliknande pcb för att dessa föreningar skall kunna ingå i teq.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

(4) hver kongener af dioxiner eller dioxinlignende pcb'er har et forskelligt toksicitetsniveau. for at kunne opsummere disse forskellige kongeneres toksicitet er begrebet toksicitetsækvivalensfaktor (tef) blevet indført for at lette risikovurderingen og den forskriftsmæssige kontrol. det betyder, at analyseresultaterne for hver enkelt af de 17 dioxin-kongenere og af de tolv dioxinlignende pcb-kongenere udtrykkes ved én mængdeenhed, nemlig "tcdd-toksicitetsækvivalent" (teq).

Suédois

(4) varje besläktat ämne av dioxin eller dioxinlika pcb uppvisar olik grad av toxicitet. för att kunna sammanställa dessa olika ämnens toxicitet har begreppet toxinekvivalent (tef) införts för att underlätta riskbedömning och kontrollreglering. detta innebär att analysresultaten från samtliga 17 olika dioxiner och 12 dioxinlika pcb uttrycks i en kvantifierbar enhet:%quot%total tcdd-ekvivalens%quot% (teq).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

(4) koncentrationsgrænserne for pcdf/pcdd er udtrykt i toksicitetsækvivalenter (teq) med anvendelse af who's toksicitetsækvivalensfaktorer (tef) fra 1998. der foreligger ikke tilstrækkelige data om dioxinlignende pcb til, at disse stoffer kan medregnes i teq.

Suédois

(4) koncentrationsnivån för pcdf/pcdd uttrycks i toxiska ekvivalenter (teq), med världshälsoorganisationens toxiska ekvivalensfaktorer från 1998 (tef). det finns inte tillräckliga tillgängliga uppgifter om dioxinliknande pcb för att dessa föreningar skall kunna ingå i teq.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

(3) koncentrationsgrænserne for pcdf/pcdd er udtrykt i toksicitetsækvivalenter (teq) med anvendelse af who's toksicitetsækvivalensfaktorer (tef) fra 1998. der foreligger ikke tilstrækkelige data om dioxinlignende pcb til, at disse stoffer kan medregnes i teq.

Suédois

(3) koncentrationsgränserna för pcdf/pcdd uttrycks i toxiska ekvivalenter (teq), med användning av de toxiska ekvivalensfaktorer som fastställdes av världshandelsorganisationen 1998. det finns inte tillräckligt med uppgifter om dioxinliknande pcb för att ta med dessa föreningar i teq.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

toksicitetsækvivalent

Suédois

toxicitetsekvivalent

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

pcdd: polychlorerede dibenzo-p-dioxiner; pcdf: polychlorerede dibenzofuraner; pcb-dl: dioxinlignende polychlorerede biphenyler; teq: toksicitetsækvivalenter ifølge verdenssundhedsorganisationens toksicitetsækvivalensfaktorer fra 2005.«

Suédois

pcdd: polyklorerade dibenso-p-dioxiner; pcdf: polyklorerade dibensofuraner; pcb-dl: dioxinlika polyklorerade bifenyler; teq: toxiska ekvivalenter enligt who:s toxicitetsekvivalensfaktorer från 2005.”

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

(10) det foreslås, at grænseværdierne for summen af dioxiner og dioxinlignende pcb'er udtrykt i who's toksicitetsækvivalenter fastsættes ved anvendelse af who-tef, da dette er mest hensigtsmæssigt set fra et toksikologisk synspunkt.

Suédois

(10) det föreslås att högsta tillåtna halter bör fastställas för summan av dioxiner och dioxinlika pcb, uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt världshälsoorganisationen (who) med användning av det av who fastställda tef, eftersom detta är det lämpligaste sättet ur toxikologisk synvinkel.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

(3) koncentrationsgrænserne for pcdf/pcdd er udtrykt i toksicitetsækvivalenter (teq) med anvendelse af who's toksicitetsækvivalensfaktorer (tef) fra 1998.

Suédois

(3) koncentrationsgränserna för pcdf/pcdd uttrycks i toxiska ekvivalenter (teq), med användning av de toxiska ekvivalensfaktorer som fastställdes av världshandelsorganisationen 1998.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

(4) koncentrationsgrænserne for pcdf/pcdd er udtrykt i toksicitetsækvivalenter ("teq") med anvendelse af verdenssundhedsorganisationens toksicitetsækvivalensfaktorer ("tef") fra 1998.

Suédois

(4) koncentrationsnivån för pcdf/pcdd uttrycks i toxiska ekvivalenter (teq), med världshälsoorganisationens toxiska ekvivalensfaktorer från 1998 (tef).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

(4) koncentrationsgrænserne for pcdf/pcdd er udtrykt i toksicitetsækvivalenter (teq) med anvendelse af who's toksicitetsækvivalensfaktorer (tef) fra 1998.

Suédois

(4) koncentrationsnivån för pcdf/pcdd uttrycks i toxiska ekvivalenter (teq), med världshälsoorganisationens toxiska ekvivalensfaktorer från 1998 (tef).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

(8) det foreslås, at grænseværdierne for summen af dioxiner og dioxinlignende pcb'er udtrykt i who's toksicitetsækvivalenter fastsættes ved anvendelse af who-tef, da dette er mest hensigtsmæssigt set fra et toksikologisk synspunkt.

Suédois

(8) det föreslås att högsta tillåtna halter bör fastställas för summan av dioxiner och dioxinlika pcb, uttryckta i toxiska ekvivalenter enligt världshälsoorganisationen (who) med användning av det av who fastställda tef, eftersom detta är det lämpligaste sättet ur toxikologisk synvinkel.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

der er følgelig blevet fastsat grænseværdier for summen af dioxiner og dioxinlignende pcb'er udtrykt i who's toksicitetsækvivalenter ved anvendelse af who-tef, da dette er mest hensigtsmæssigt set fra et toksikologisk synspunkt.

Suédois

till följd av detta har gränsvärden fastställts för summan av dioxiner och dioxinlika pcb uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt världshälsoorganisationen (who) med användning av det av who fastställda tef, eftersom detta är det lämpligaste sättet ur toxikologisk synvinkel.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

det betyder, at analyseresultaterne for hver enkelt af de 17 dioxin-kongenere og af de 12 dioxinlignende pcb-kongenere udtrykkes ved én mængdeenhed, nemlig "tcdd toksicitetsækvivalent" (teq).

Suédois

detta innebär att analysresultaten från samtliga 17 olika dioxinkongener och 12 dioxinlika pcb-kongener uttrycks i en kvantifierbar enhet, nämligen total tcdd-ekvivalens (teq).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

det betyder, at analyseresultaterne for hver enkelt af de 17 dioxin-kongenere og af de tolv dioxinlignende pcb-kongenere udtrykkes ved én mængdeenhed, nemlig "tcdd toksicitetsækvivalent" (teq).

Suédois

detta innebär att analysresultaten från samtliga 17 olika dioxinkongener och 12 dioxinlika pcb uttrycks i en kvantifierbar enhet: "total tcdd-ekvivalens" (teq).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK