Vous avez cherché: transportfartøjernes (Danois - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Suédois

Infos

Danois

transportfartøjernes navne

Suédois

namnen på de mottagande fartygen.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

2. inspektørerne har mulighed for at undersøge alle relevante områder, broer og skibsrum på fiskerfartøjet, fangster (også forarbejdede), fiskeredskaber, udstyr og alle relevante dokumenter, der anses for nødvendige for at kontrollere, om de bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget af iccat, overholdes, herunder logbog og ladelister, hvis der er tale om moderskibe eller transportfartøjer.

Suédois

2. inspektörerna skall ha möjlighet att undersöka alla relevanta områden, fiskefartygets däck och utrymmen, fångster (bearbetade eller obearbetade), redskap, utrustning samt alla dokument som bedöms vara nödvändiga för att kontrollera att iccat:s bevarandeåtgärder har iakttagits, inklusive loggboken och lastförteckningarna om det rör sig om moderfartyg och transportfartyg.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

2. inspektørerne har mulighed for at undersøge alle relevante områder, broer og skibsrum på fiskerfartøjet, fangster (også forarbejdede), fiskeredskaber, udstyr og alle relevante dokumenter, der anses for nødvendige for at kontrollere, om de bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget af iccat, overholdes, herunder logbog og ladelister, hvis der er tale om moderskibe eller transportfartøjer.

Suédois

2. inspektörerna skall ha möjlighet att undersöka alla relevanta områden, fiskefartygets däck och utrymmen, fångster (bearbetade eller obearbetade), redskap, utrustning samt alla dokument som bedöms vara nödvändiga för att kontrollera att iccat:s bevarandeåtgärder har iakttagits, inklusive loggboken och lastförteckningarna om det rör sig om moderfartyg och transportfartyg.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

2. inspektørerne har mulighed for at undersøge alle relevante områder, broer og skibsrum på fiskerfartøjet, fangster (også forarbejdede), fiskeredskaber, udstyr og alle relevante dokumenter, der anses for nødvendige for at kontrollere, om de bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget af iccat, overholdes, herunder logbog og ladelister, hvis der er tale om moderskibe eller transportfartøjer.

Suédois

2. inspektörerna skall ha möjlighet att undersöka alla relevanta områden, fiskefartygets däck och utrymmen, fångster (bearbetade eller obearbetade), redskap, utrustning samt alla dokument som bedöms vara nödvändiga för att kontrollera att iccat:s bevarandeåtgärder har iakttagits, inklusive loggboken och lastförteckningarna om det rör sig om moderfartyg och transportfartyg.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

2. inspektørerne har mulighed for at undersøge alle relevante områder, broer og skibsrum på fiskerfartøjet, fangster (også forarbejdede), fiskeredskaber, udstyr og alle relevante dokumenter, der anses for nødvendige for at kontrollere, om de bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget af iccat, overholdes, herunder logbog og ladelister, hvis der er tale om moderskibe eller transportfartøjer.

Suédois

2. inspektörerna skall ha möjlighet att undersöka alla relevanta områden, fiskefartygets däck och utrymmen, fångster (bearbetade eller obearbetade), redskap, utrustning samt alla dokument som bedöms vara nödvändiga för att kontrollera att iccat:s bevarandeåtgärder har iakttagits, inklusive loggboken och lastförteckningarna om det rör sig om moderfartyg och transportfartyg.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

2. inspektørerne har mulighed for at undersøge alle relevante områder, broer og skibsrum på fiskerfartøjet, fangster (også forarbejdede), fiskeredskaber, udstyr og alle relevante dokumenter, der anses for nødvendige for at kontrollere, om de bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget af iccat, overholdes, herunder logbog og ladelister, hvis der er tale om moderskibe eller transportfartøjer.

Suédois

2. inspektörerna skall ha möjlighet att undersöka alla relevanta områden, fiskefartygets däck och utrymmen, fångster (bearbetade eller obearbetade), redskap, utrustning samt alla dokument som bedöms vara nödvändiga för att kontrollera att iccat:s bevarandeåtgärder har iakttagits, inklusive loggboken och lastförteckningarna om det rör sig om moderfartyg och transportfartyg.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

2. inspektørerne har mulighed for at undersøge alle relevante områder, broer og skibsrum på fiskerfartøjet, fangster (også forarbejdede), fiskeredskaber, udstyr og alle relevante dokumenter, der anses for nødvendige for at kontrollere, om de bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget af iccat, overholdes, herunder logbog og ladelister, hvis der er tale om moderskibe eller transportfartøjer.

Suédois

2. inspektörerna skall ha möjlighet att undersöka alla relevanta områden, fiskefartygets däck och utrymmen, fångster (bearbetade eller obearbetade), redskap, utrustning samt alla dokument som bedöms vara nödvändiga för att kontrollera att iccat:s bevarandeåtgärder har iakttagits, inklusive loggboken och lastförteckningarna om det rör sig om moderfartyg och transportfartyg.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

3) "fartøj": ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri, herunder hjælpefartøjer, transportfartøjer og ethvert andet fartøj, der deltager direkte i sådant fiskeri

Suédois

3) fartyg: ett fartyg som används eller är avsett att användas för fiske, inbegripet stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som direkt bedriver fiske,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

3) "fartøj": ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri, herunder hjælpefartøjer, transportfartøjer og ethvert andet fartøj, der deltager direkte i sådant fiskeri

Suédois

3) fartyg: ett fartyg som används eller är avsett att användas för fiske, inbegripet stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som direkt bedriver fiske,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

3) "fartøj": ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri, herunder hjælpefartøjer, transportfartøjer og ethvert andet fartøj, der deltager direkte i sådant fiskeri

Suédois

3) fartyg: ett fartyg som används eller är avsett att användas för fiske, inbegripet stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som direkt bedriver fiske,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

3) "fartøj": ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri, herunder hjælpefartøjer, transportfartøjer og ethvert andet fartøj, der deltager direkte i sådant fiskeri

Suédois

3) fartyg: ett fartyg som används eller är avsett att användas för fiske, inbegripet stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som direkt bedriver fiske,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

4. hvis et fiskerfartøj lander tun, som et transportfartøj derpå laster med henblik på at transportere tunen til et andet sted, hvor den skal forarbejdes, påhviler det transportfartøjets flagstat at fremskaffe overvågningsdokumentet for den pågældende last, at opbevare oplysningerne om landingen, herunder den samlede landede vægt, hvis den er blevet kontrolleret, at kontrollere, at "tun fanget uden risiko for delfiner" hele tiden holdes adskilt fra "tun fanget med risiko for delfiner" under lastning og transport, samt at meddele alle relevante oplysninger til aidcp's sekretariat med kopi til kommissionen. de to kategorier kan under transport opbevares i samme lastrum, forudsat at de holdes fysisk adskilt ved hjælp af net eller tilsvarende materiale, og at "tun fanget med risiko for delfiner" er tydeligt identificeret som sådan.

Suédois

4. om tonfisken landas från ett fiskefartyg för att sedan lastas på ett transportfartyg för att transporteras till en annan plats för beredning, skall det åligga transportfartygets flaggstat att skaffa fram relevanta uppföljningsdokument, bevara uppgifter om landningen -inklusive den totala landade vikten om uppgift finns -kontrollera att den tonfisk som fångats utan risk för delfinerna hålls åtskild från den tonfisk som fångats med risk för delfinerna under lastning och transport samt översända all relevant information till aidcp:s sekretariat med kopia till kommissionen. båda typerna av tonfisk får lagras i samma lastrum under transport, förutsatt att de förblir åtskilda genom nät eller liknande material och att den tonfisk som fångats med risk för delfinerna är tydligt identifierad som sådan.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

4. hvis et fiskerfartøj lander tun, som et transportfartøj derpå laster med henblik på at transportere tunen til et andet sted, hvor den skal forarbejdes, påhviler det transportfartøjets flagstat at fremskaffe overvågningsdokumentet for den pågældende last, at opbevare oplysningerne om landingen, herunder den samlede landede vægt, hvis den er blevet kontrolleret, at kontrollere, at "tun fanget uden risiko for delfiner" hele tiden holdes adskilt fra "tun fanget med risiko for delfiner" under lastning og transport, samt at meddele alle relevante oplysninger til aidcp's sekretariat med kopi til kommissionen. de to kategorier kan under transport opbevares i samme lastrum, forudsat at de holdes fysisk adskilt ved hjælp af net eller tilsvarende materiale, og at "tun fanget med risiko for delfiner" er tydeligt identificeret som sådan.

Suédois

4. om tonfisken landas från ett fiskefartyg för att sedan lastas på ett transportfartyg för att transporteras till en annan plats för beredning, skall det åligga transportfartygets flaggstat att skaffa fram relevanta uppföljningsdokument, bevara uppgifter om landningen -inklusive den totala landade vikten om uppgift finns -kontrollera att den tonfisk som fångats utan risk för delfinerna hålls åtskild från den tonfisk som fångats med risk för delfinerna under lastning och transport samt översända all relevant information till aidcp:s sekretariat med kopia till kommissionen. båda typerna av tonfisk får lagras i samma lastrum under transport, förutsatt att de förblir åtskilda genom nät eller liknande material och att den tonfisk som fångats med risk för delfinerna är tydligt identifierad som sådan.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

4. hvis et fiskerfartøj lander tun, som et transportfartøj derpå laster med henblik på at transportere tunen til et andet sted, hvor den skal forarbejdes, påhviler det transportfartøjets flagstat at fremskaffe overvågningsdokumentet for den pågældende last, at opbevare oplysningerne om landingen, herunder den samlede landede vægt, hvis den er blevet kontrolleret, at kontrollere, at "tun fanget uden risiko for delfiner" hele tiden holdes adskilt fra "tun fanget med risiko for delfiner" under lastning og transport, samt at meddele alle relevante oplysninger til aidcp's sekretariat med kopi til kommissionen. de to kategorier kan under transport opbevares i samme lastrum, forudsat at de holdes fysisk adskilt ved hjælp af net eller tilsvarende materiale, og at "tun fanget med risiko for delfiner" er tydeligt identificeret som sådan.

Suédois

4. om tonfisken landas från ett fiskefartyg för att sedan lastas på ett transportfartyg för att transporteras till en annan plats för beredning, skall det åligga transportfartygets flaggstat att skaffa fram relevanta uppföljningsdokument, bevara uppgifter om landningen -inklusive den totala landade vikten om uppgift finns -kontrollera att den tonfisk som fångats utan risk för delfinerna hålls åtskild från den tonfisk som fångats med risk för delfinerna under lastning och transport samt översända all relevant information till aidcp:s sekretariat med kopia till kommissionen. båda typerna av tonfisk får lagras i samma lastrum under transport, förutsatt att de förblir åtskilda genom nät eller liknande material och att den tonfisk som fångats med risk för delfinerna är tydligt identifierad som sådan.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

4. hvis et fiskerfartøj lander tun, som et transportfartøj derpå laster med henblik på at transportere tunen til et andet sted, hvor den skal forarbejdes, påhviler det transportfartøjets flagstat at fremskaffe overvågningsdokumentet for den pågældende last, at opbevare oplysningerne om landingen, herunder den samlede landede vægt, hvis den er blevet kontrolleret, at kontrollere, at "tun fanget uden risiko for delfiner" hele tiden holdes adskilt fra "tun fanget med risiko for delfiner" under lastning og transport, samt at meddele alle relevante oplysninger til aidcp's sekretariat med kopi til kommissionen. de to kategorier kan under transport opbevares i samme lastrum, forudsat at de holdes fysisk adskilt ved hjælp af net eller tilsvarende materiale, og at "tun fanget med risiko for delfiner" er tydeligt identificeret som sådan.

Suédois

4. om tonfisken landas från ett fiskefartyg för att sedan lastas på ett transportfartyg för att transporteras till en annan plats för beredning, skall det åligga transportfartygets flaggstat att skaffa fram relevanta uppföljningsdokument, bevara uppgifter om landningen -inklusive den totala landade vikten om uppgift finns -kontrollera att den tonfisk som fångats utan risk för delfinerna hålls åtskild från den tonfisk som fångats med risk för delfinerna under lastning och transport samt översända all relevant information till aidcp:s sekretariat med kopia till kommissionen. båda typerna av tonfisk får lagras i samma lastrum under transport, förutsatt att de förblir åtskilda genom nät eller liknande material och att den tonfisk som fångats med risk för delfinerna är tydligt identifierad som sådan.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

h) "fiskerfartøj": ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri, herunder hjælpefartøjer, transportfartøjer og ethvert andet fartøj, der er direkte involveret i sådant fiskeri

Suédois

h) fiskefartyg: ett fartyg som används eller är avsett att användas för fiske, inbegripet stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som är direkt inblandade i fiske.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

h) "fiskerfartøj": ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri, herunder hjælpefartøjer, transportfartøjer og ethvert andet fartøj, der er direkte involveret i sådant fiskeri

Suédois

h) fiskefartyg: ett fartyg som används eller är avsett att användas för fiske, inbegripet stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som är direkt inblandade i fiske.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

h) "fiskerfartøj": ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri, herunder hjælpefartøjer, transportfartøjer og ethvert andet fartøj, der er direkte involveret i sådant fiskeri

Suédois

h) fiskefartyg: ett fartyg som används eller är avsett att användas för fiske, inbegripet stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som är direkt inblandade i fiske.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

h) "fiskerfartøj": ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri, herunder hjælpefartøjer, transportfartøjer og ethvert andet fartøj, der er direkte involveret i sådant fiskeri

Suédois

h) fiskefartyg: ett fartyg som används eller är avsett att användas för fiske, inbegripet stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som är direkt inblandade i fiske.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

h) "fiskerfartøj": ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri, herunder hjælpefartøjer, transportfartøjer og ethvert andet fartøj, der er direkte involveret i sådant fiskeri

Suédois

h) fiskefartyg: ett fartyg som används eller är avsett att användas för fiske, inbegripet stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som är direkt inblandade i fiske.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK