Demander à Google

Vous avez cherché: kedel (Danois - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Tchèque

Infos

Danois

Kedel (varme)

Tchèque

Kotel-pouze ohřev

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Brændsel til kedel

Tchèque

Palivo pro kotel

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Em står ud af dens Næsebor som af en ophedet, kogende Kedel.

Tchèque

Z chřípí jeho vychází dým, jako z kotla vroucího aneb hrnce.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

standardkedel: en kedel, hvis gennemsnitlige driftstemperatur kan begrænses i kraft af kedlens udformning

Tchèque

standardním kotlem: kotel, u něhož průměrná teplota vody může být omezena jeho konstrukcí,

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

kondensationsgaskedel: en kedel med evne til konstant at kunne kondensere en betydelig del af vanddampene i forbrændingsgassen

Tchèque

kondenzačním kotlem na plynná paliva: kotel konstruovaný tak, že v něm trvale dochází ke kondenzaci značné části vodní páry obsažené ve spalinách,

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

- standardkedel: en kedel, hvis gennemsnitlige driftstemperatur kan begraenses i kraft af kedlens udformning

Tchèque

- standardním kotlem: kotel, u něhož průměrná teplota vody může být omezena jeho konstrukcí,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

- kondensationsgaskedel: en kedel med evne til konstant at kunne kondensere en betydelig del af vanddampene i forbraendingsgassen

Tchèque

- kondenzačním kotlem na plynná paliva: kotel konstruovaný tak, že v něm trvale dochází ke kondenzaci značné části vodní páry obsažené ve spalinách,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Herfra vil det levere brændstof til et biogas kraftværk og kedel – og tilbyde både kraft og varme.

Tchèque

Vyčistit ten kolektor vyžadovalo dva dny intenzivní práce a byl jsem z toho týden nemocný – bolesti hlavy, nevolnost a spousta dalších potíží.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Fabrikanten anbringer CE-mærket på hver enkel kedel og hvert enkelt apparat og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

Tchèque

Výrobce opatří každý kotel a spotřebič značkou CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě.

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

6) "kedel": en kombination af kedelbeholder og brænder, der er konstrueret til at overføre forbrændingsvarme til vand

Tchèque

6. "kotlem" kombinovaná tepelná jednotka, která se skládá z kotlového tělesa a hořáku, konstruovaná tak, že teplo vzniklé spalováním je předáváno vodě;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

kedel: et samlet kedel/brænder-anlæg, som skal overføre varme, der frigøres ved forbrændningen, til vand

Tchèque

kotlem: kombinovaná jednotka skládající se z kotlového tělesa a hořáku, konstruovaná tak, že teplo vzniklé spalováním je předáváno vodě,

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

æder mit Folks Kød og flænger dem Huden af Kroppen, sønderbryder deres Ben. og breder dem som Kød i en Gryde, som Suppekød i en Kedel?

Tchèque

A jedí maso lidu mého, a kůži jejich s nich svláčejí, i kosti jejich rozlamují, a rozdělují jako do hrnce, a jako maso do kotlíku.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

6)%quot%kedel%quot%: en kombination af kedelbeholder og brænder, der er konstrueret til at overføre forbrændingsvarme til vand

Tchèque

6. "kotlem" kombinovaná tepelná jednotka, která se skládá z kotlového tělesa a hořáku, konstruovaná tak, že teplo vzniklé spalováním je předáváno vodě;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

- kedel: et samlet kedel/braender-anlaeg, som skal overfoere varme, der frigoeres ved forbraendningen, til vand

Tchèque

- kotlem: kombinovaná jednotka skládající se z kotlového tělesa a hořáku, konstruovaná tak, že teplo vzniklé spalováním je předáváno vodě,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

CEN -EN 303-3:1998 Centralvarmekedler. Del 3: Gasfyrede centralvarmekedler. Sammenbygning af kedel og blæseluftbrænder -— --

Tchèque

CEN -EN 303-3:1998 Kotle pro ústřední vytápění – Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva – Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem -— --

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 10
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

lavtemperaturkedel: en kedel, som kan fungere kontinuerligt med en tilførselsvandtemperatur på 35-40o C og under givne omstændigheder danner kondensat, herunder kondensationskedler, der anvender flydende brænsel

Tchèque

nízkoteplotním kotlem: kotel, který lze provozovat nepřetržitě při teplotě vstupní vody 35 až 40 °C, v němž případně může za určitých okolností dojít ke kondenzaci, včetně kondenzačních kotlů na kapalná paliva,

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

- back boiler: en kedel, som er beregnet til at forsyne et centralvarmeanlaeg og til at installeres i et kaminildsted (fire-place recess) som del af et samlet anlaeg bestaaende af back boiler og gasbraender

Tchèque

- přídavným teplovodním výměníkem: kotel určený k zásobování systému ústředního vytápění a k instalování do odtahu spalin z topeniště jako součást kombinace přídavný teplovodní výměník/plynové topeniště,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

- en undersoegelse af en typerepraesentativ kedels virkningsgrad ifoelge modul B som beskrevet i bilag III

Tchèque

- přezkoušením účinnosti typu kotle v souladu s modulem B popsaným v příloze III,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

- kedel til installering i beboelsesrum: en kedel med en nominel nytteeffekt paa mindre end 37 kW, som er beregnet til ved afgivelse af varme fra sin kappe at opvarme det beboelsesrum, hvori den er opstillet, og som er forsynet med en aaben ekspansionsbeholder med naturlig cirkulation af varmtvandstilfoerslen; kedlens kappe baerer paaskrift om, at kedlen skal installeres i et beboelsesrum.

Tchèque

- kotlem určeným k instalaci v obytném prostoru: kotel o jmenovitém výkonu nižším než 37 kW konstruovaný tak, že sáláním tepla z vnějšího pláště vytápí tu část obytného prostoru, v níž je instalován; má otevřenou expanzní nádobou, dodávka teplé vody se uskutečňuje samotížným oběhem; na vnější stěně těchto kotlů musí být výslovně udáno, že jsou určeny výlučně k instalaci v obytném prostoru.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

- lavtemperaturkedel: en kedel, som kan fungere kontinuerligt med en tilfoerselsvandtemperatur paa 35-40o C og under givne omstaendigheder danner kondensat, herunder kondensationskedler, der anvender flydende braensel

Tchèque

- nízkoteplotním kotlem: kotel, který lze provozovat nepřetržitě při teplotě vstupní vody 35 až 40 °C, v němž případně může za určitých okolností dojít ke kondenzaci, včetně kondenzačních kotlů na kapalná paliva,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK