Vous avez cherché: informacijä… (Espagnol - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Espagnol

Anglais

Infos

Espagnol

0 00:00:01,000 --> 00:00:04,000 hacking democracy 1 00:00:16,485 --> 00:00:19,503 amerika, najveèja demokracija na svetu. 2 00:00:19,503 --> 00:00:24,799 in v njenem srediڑèu je volilni glas, volja ljudstva. 3 00:00:24,799 --> 00:00:28,424 toda, kako lahko vemo, ali so glasovi preڑteti pravilno? 4 00:00:28,424 --> 00:00:32,565 in, èe tega ne moremo vedeti, kaj sploh imamo? 5 00:00:32,565 --> 00:00:35,877 demokracijo?!? 6 00:00:47,618 --> 00:00:52,617 sprevraبanje demokracije 7 00:00:54,876 --> 00:00:57,857 to je zgodba o majhni skupini dr‍avljanov, 8 00:00:57,857 --> 00:01:02,216 pod vodstvom babice iz seattle-a. 9 00:01:02,216 --> 00:01:05,669 na pot so se odpravili s preprostim vpraڑanjem: 10 00:01:05,669 --> 00:01:10,591 kako se v ameriki ڑteje volilne glasove? 11 00:01:10,591 --> 00:01:15,714 odkrili so pritajenost, zavr‍ene glasove in naèin, 12 00:01:15,714 --> 00:01:18,855 kako spremeniti potek zgodovine. 13 00:01:26,982 --> 00:01:33,284 بe ... ko, bodo ljudje spoznali, kaj se v resnici dogaja, 14 00:01:33,284 --> 00:01:40,573 v nobenem primeru ne bodo dopustili, da se to nadaljuje. 15 00:01:49,824 --> 00:01:54,074 leta 2000 je al gore izgubil predsedniڑke volitve na floridi, 16 00:01:54,074 --> 00:01:59,532 po vsem kaosu in prepirih, kako preڑteti glasove. 17 00:02:00,950 --> 00:02:06,134 toda nihèe se ni vpraڑal, kako so glasove ڑteli raèunalniki. 18 00:02:11,464 --> 00:02:14,822 ko je na volilni dan padel mrak, je eden od uradnikov opazil 19 00:02:14,822 --> 00:02:21,087 nekaj zelo èudnega. znak, da je demokracija v ameriki ogro‍ena. 20 00:02:22,759 --> 00:02:26,092 v okro‍ju volusia na floridi je raèunalnik ڑtel glasove za 21 00:02:26,092 --> 00:02:31,481 al gora v obratni smeri. dobil je negativne glasove. 22 00:02:32,322 --> 00:02:37,357 pred volilnimi rezultati je bil znak minus in glasove 23 00:02:37,357 --> 00:02:41,429 za al gora je odڑtelo. saj ne, da bi hoteli to skriti. 24 00:02:41,429 --> 00:02:46,008 pisalo je minus 16.022 glasov. 25 00:02:47,592 --> 00:02:50,991 kako lahko raèunalnik, ki naj bi varoval moje in vaڑe glasove 26 00:02:50,991 --> 00:02:56,349 ڑteje nazaj in pripiڑe kandidatu negativne toèke? 27 00:02:56,349 --> 00:02:58,696 bodisi je ڑlo za napako, ali pa je nekdo hotel 28 00:02:58,696 --> 00:03:01,053 poneveriti volitve. 29 00:03:02,356 --> 00:03:05,029 glede negativnih glasov so uvedli preiskavo, 30 00:03:05,029 --> 00:03:07,819 katere zakljuèek je bil, da do napake ni priڑlo zaradi 31 00:03:07,819 --> 00:03:11,567 napake v napravi, saj so bili napaèni zgolj podatki iz 32 00:03:11,567 --> 00:03:15,349 volitev za predsednika. izgledalo je, da so v napravo 33 00:03:15,349 --> 00:03:19,364 vstavili drugo spominsko kartico. spominske kartice vsebujejo 34 00:03:19,364 --> 00:03:23,129 glasove, vendar pa je ta druga kartica izginila in je ni bilo 35 00:03:23,129 --> 00:03:26,150 mo‍no pregledati. izvor negativnih glasov ni bil 36 00:03:26,150 --> 00:03:29,228 nikoli dokazan. toda nekateri in‍enirji menijo, da je bil to 37 00:03:29,228 --> 00:03:36,226 poskus volilne goljufije. nikoli ne bomo vedeli zagotovo. 38 00:03:36,226 --> 00:03:40,207 program, ki je ڑtel glasove so napisali v global election systems. 39 00:03:40,207 --> 00:03:43,738 leta 2002 jih je kupila korporacija diebold. 40 00:03:43,738 --> 00:03:46,057 program je bil poslovna skrivnost, hkrati pa je 41 00:03:46,057 --> 00:03:50,036 nezakonito odpirati volilne naprave. 42 00:03:50,036 --> 00:03:54,239 bil sem glavni tehnièni svetovalec sekretarju najveèje 43 00:03:54,239 --> 00:04:00,001 dr‍ave v zda in tudi jaz nisem smel preveriti programov, 44 00:04:00,001 --> 00:04:03,174 ki so tekli na dieboldovih ali katerikoli drugih napravah. 45 00:04:03,174 --> 00:04:08,739 do tega dne mi niso ڑe omogoèili vpogleda v te programe. 46 00:04:10,674 --> 00:04:14,597 program, kot je ta, je inڑtaliran v veè kot tridesetih dr‍avah. 47 00:04:14,597 --> 00:04:17,587 بe bi ga nekdo priredil, ali pa bi zgolj deloval napaèno, 48 00:04:17,587 --> 00:04:21,314 bi na volitvah zmagal napaèni kandidat. بe bi se to zgodilo, 49 00:04:21,314 --> 00:04:25,281 bi stotine poslancev, sodnikov in drugih uradnikov zasedlo 50 00:04:25,281 --> 00:04:28,157 polo‍aj, na katerega niso bili izvoljeni. 51 00:04:28,157 --> 00:04:32,161 demokrati ali republikanci, prizadelo bi vse. 52 00:04:38,176 --> 00:04:41,080 bev harris ‍ivi v seattlu s svojo dru‍ino. 53 00:04:41,080 --> 00:04:43,584 je pisateljica, publicistka in babica. 54 00:04:43,584 --> 00:04:47,328 o raèunalniڑkem programiranju in volilnih sistemih ni vedela niè, 55 00:04:47,328 --> 00:04:50,250 toda ko je njeno okro‍je kupilo novi sistem 56 00:04:50,250 --> 00:04:53,187 z zaslonom na dotik, je zaèela spraڑevati. 57 00:04:53,187 --> 00:04:56,686 odgovori, ki jih je prejela, razkrivajo krizo sistema. 58 00:04:56,686 --> 00:04:59,453 veste, pred vsem tem sem imela svoje ‍ivljenje. 59 00:04:59,453 --> 00:05:02,208 nikoli si nisem predstavljala, da bi postala kakrڑnakoli 60 00:05:02,208 --> 00:05:07,481 aktivistka ali zagovornica. toda, vèasih se ti v ‍ivljenju 61 00:05:07,481 --> 00:05:10,591 nekaj zgodi in zaveڑ se, da èe se ne boڑ zadeve lotil sam, 62 00:05:10,591 --> 00:05:12,654 potem se je ne bo nihèe drug. tega dela nisem mogla pustiti 63 00:05:12,654 --> 00:05:15,095 svojim otrokom. 64 00:05:15,095 --> 00:05:17,982 vnesla sem tri besede v iskalnik novic: 65 00:05:17,982 --> 00:05:22,121 »volilne naprave in napake« naڑla sem desetine volilnih 66 00:05:22,121 --> 00:05:26,136 primerov, kjer so naprave napaèno ڑtele glasove. 67 00:05:26,136 --> 00:05:31,219 v tistem trenutku sem pomislila, da to v resnici pomeni te‍ave. 68 00:05:31,219 --> 00:05:35,433 bev je odkrila, da se res ne moremo zanesti na rezultate, 69 00:05:35,433 --> 00:05:38,018 ki nam jih prika‍ejo volilne naprave. 70 00:05:38,018 --> 00:05:40,864 v louisiani je republikanska kandidatka susan bernecker 71 00:05:40,864 --> 00:05:44,151 posnela dokaz, med preverjanjem lastnih rezultatov 72 00:05:44,151 --> 00:05:47,729 na raèunalniڑki volilni napravi. 73 00:05:47,729 --> 00:05:52,703 sem sem priڑla onega dne, saj so skladiڑèa na voljo 74 00:05:52,703 --> 00:05:57,775 kandidatu, da jih pregleda. stari prijatelj je prinesel 75 00:05:57,775 --> 00:06:01,918 kamero, nato pa sem uslu‍bence prosila naj mi poka‍ejo, 76 00:06:01,918 --> 00:06:04,014 kako naprave delujejo. zaèela sem uporabljati 77 00:06:04,014 --> 00:06:07,198 napravo na vse mo‍ne naèine in ko sem pritisnila na gumb 78 00:06:07,198 --> 00:06:11,993 ob svojem imenu sem videla, da se namesto mojega imena 79 00:06:11,993 --> 00:06:16,295 izpiڑe ime protikandidata. 80 00:06:16,295 --> 00:06:20,414 - naj test ponoviva? - da, dajva ڑe enkrat. 81 00:06:20,414 --> 00:06:24,414 pritisnem ime bernecker in izpiڑe se giambelluca. 82 00:06:25,429 --> 00:06:28,805 nato smo se lotili posla in stestirali cca 15 naprav, 83 00:06:28,805 --> 00:06:32,526 nakar sem ugotovila, da ni potrebno nadaljevati. 84 00:06:32,526 --> 00:06:37,554 takrat sem rekla: o moj bog! to je grozno! 85 00:06:37,554 --> 00:06:41,842 ne moremo preڑteti naڑih glasov in kako naj vemo, 86 00:06:41,842 --> 00:06:44,477 ali so rezultati pravilni? 87 00:06:44,477 --> 00:06:47,291 ker je samo dajanje glasov skrivnost, je redko mo‍no 88 00:06:47,291 --> 00:06:50,725 dobiti dokaze o napaènem ڑtetju glasov v napravi. 89 00:06:50,725 --> 00:06:53,511 a susanina izkuڑnja ni osamljen primer. 90 00:06:53,511 --> 00:06:57,823 raèunalniki preڑtejejo cca 80% vseh glasov v ameriki. 91 00:07:01,147 --> 00:07:05,051 okro‍ja vodijo volitve in kupujejo volilne naprave. 92 00:07:05,051 --> 00:07:07,738 torej se izdelovalec in model naprave razlikujejo od kraja 93 00:07:07,738 --> 00:07:11,239 do kraja. toda obstajata dve veliki seriji teh naprav. 94 00:07:12,923 --> 00:07:15,478 na napravi z zaslonom na dotik, program ڑteje glasove, 95 00:07:15,478 --> 00:07:18,443 glede na to, katero ime izberete na zaslonu. 96 00:07:19,761 --> 00:07:22,032 naprave z optiènim bralnikom pa preberejo papirnato 97 00:07:22,032 --> 00:07:25,449 volilnico, na kateri ste oznaèili svojega kandidata. 98 00:07:26,762 --> 00:07:29,713 ura je 19.00! voliڑèe je zaprto. 99 00:07:29,713 --> 00:07:33,762 sami glasovi so shranjeni na spominskih karticah. 100 00:07:34,355 --> 00:07:39,840 to je volilna kartuڑa. je zelo pomembna in 101 00:07:39,840 --> 00:07:43,884 vstavila jo bom naravnost v zaڑèitno vreèko. 102 00:07:44,650 --> 00:07:47,041 te spominske kartice se nato vstavijo v glavni raèunalnik, 103 00:07:47,041 --> 00:07:51,385 oziroma »centralni tabulator«, ki prebere in seڑteje glasove, 104 00:07:51,385 --> 00:07:55,697 nato pa napove zmagovalca. problem je v dejstvu, 105 00:07:55,697 --> 00:07:58,867 da ne moremo nadzirati, kako raèunalnik seڑteva glasove. 106 00:07:58,867 --> 00:08:02,883 torej ... kako vemo, da ڑteje pravilno? 107 00:08:08,258 --> 00:08:10,946 vzemimo, da raèunalnikov sploh ne bi imeli. 108 00:08:10,946 --> 00:08:14,968 volili bi v zastrti volilni kabini, hkrati pa bi nekdo 109 00:08:14,968 --> 00:08:18,185 skrit za zaveso, zapisoval vaڑe glasove. vi mu poveste 110 00:08:18,185 --> 00:08:22,311 vaڑo voljo, on jo zapiڑe in ko odidete, ne morete preveriti, 111 00:08:22,311 --> 00:08:24,594 ali je vaڑ glas zapisan pravilno ali ne. 112 00:08:24,594 --> 00:08:26,526 veèina ljudi pri zdravi pameti ne bi zaupala takڑnemu procesu. 113 00:08:26,526 --> 00:08:29,304 بlovek za zaveso je lahko nesposoben, lahko narobe sliڑi, 114 00:08:29,304 --> 00:08:32,853 lahko narobe zapiڑe ali pa ne mara vaڑe politiène opredelitve 115 00:08:32,853 --> 00:08:38,365 in pripiڑe vaڑ glas drugemu kandidatu. pri elektronskih 116 00:08:38,365 --> 00:08:42,131 volilnih napravah sicer nimamo malih ljudi znotraj njih, 117 00:08:42,131 --> 00:08:44,818 ki si zapisujejo naڑ glas, vendar pa je vpletenih mnogo 118 00:08:44,818 --> 00:08:46,901 ljudi pri pisanju programa in mnogo je tudi tistih, 119 00:08:46,901 --> 00:08:50,731 ki bi lahko program spremenili, preden se ga nalo‍i v napravo. 120 00:08:50,731 --> 00:08:54,554 بe bi od vseh teh ljudi le en dodal nekaj slabega v program, 121 00:08:54,554 --> 00:08:56,836 ki se ga nato nalo‍i na volilne naprave, 122 00:08:56,836 --> 00:08:58,928 potem bi bil ta èlovek odgovoren za spremembo 123 00:08:58,928 --> 00:09:02,432 desettisoèev glasov, morda celo stotine tisoèev glasov. 124 00:09:02,432 --> 00:09:07,066 to je zelo nevarna situacija. 125 00:09:09,493 --> 00:09:12,128 zaèela sem reziskovati volilne naprave in en razlog, 126 00:09:12,128 --> 00:09:15,208 zakaj sem bila tako radovedna je bil v prikrivanju njihovega 127 00:09:15,208 --> 00:09:18,505 delovanja. izdelovalci so delovanje oznaèili za skrivnost 128 00:09:18,505 --> 00:09:21,049 in nihèe od raèunalniڑkih znanstvenikov ni imel vpogleda 129 00:09:21,049 --> 00:09:24,974 v izvorno kodo, saj naj bi bila skrivnost. laboratoriji za 130 00:09:24,974 --> 00:09:27,283 certifikacijo naprav skrivajo postopke testiranja naprav in 131 00:09:27,283 --> 00:09:30,566 celo volilnim uradnikom, ki kupijo te naprave 132 00:09:30,566 --> 00:09:33,126 je s pogodbo prepovedano kadarkoli preverjati, 133 00:09:33,126 --> 00:09:36,485 kako naprave res delujejo. 134 00:09:38,173 --> 00:09:40,752 kar se je zgodilo potem, je resnièno spremenilo 135 00:09:40,752 --> 00:09:43,963 moje ‍ivljenje. iskala sem tehnika, ki bi morda lahko 136 00:09:43,963 --> 00:09:47,661 odgovoril na moja vpraڑanja in med brskanjem po internetu 137 00:09:47,661 --> 00:09:51,335 sem naletela na nenavadno web stran, ki je bila stara 138 00:09:51,335 --> 00:09:56,156 verzija strani dieboldovega volilnega sistema. 139 00:09:56,156 --> 00:10:00,282 kliknila sem na link, ki me je popeljal na stran, 140 00:10:00,282 --> 00:10:02,787 ki sicer ni bila obièajna, temveè neka oblika spletne 141 00:10:02,787 --> 00:10:06,813 knji‍njice datotek in je vsebovala mnogo razliènih 142 00:10:06,813 --> 00:10:13,327 datotek, znotraj katerih je bilo nato ڑe mnogo drugih. 143 00:10:13,327 --> 00:10:18,312 datoteke so bile neverjetne, vsebovale so specifikacije 144 00:10:18,312 --> 00:10:21,689 programa, sam program, gonilnike za naprave, 145 00:10:21,689 --> 00:10:26,078 uporabniڑke priroènike in v nekaj primerih tudi gesla. 146 00:10:26,078 --> 00:10:28,233 bilo je, kot bi naڑla kronske dragulje za 147 00:10:28,233 --> 00:10:31,625 dieboldov volilni sistem. 148 00:10:41,481 --> 00:10:43,982 bev tega ni vedela, toda to kar je pravkar naڑla 149 00:10:43,982 --> 00:10:47,861 je bil raèunalniڑki program imenovan gems. 150 00:10:47,861 --> 00:10:53,998 gems je izelal diebold in ڑteje cca 40% ameriڑkih glasov. 151 00:10:55,652 --> 00:11:00,216 zaèela sem prenaڑati datoteke in trajalo je vso noè in 152 00:11:00,216 --> 00:11:10,932 ves vikend. bilo je toliko datotek, da je bilo potrebnih 153 00:11:10,932 --> 00:11:18,854 40 ur za prenos vseh. takrat sem se zavedla, 154 00:11:18,854 --> 00:11:24,580 da bom na tem projektu delala ڑe dolgo, dolgo èasa. 155 00:11:24,580 --> 00:11:27,369 do tega trenutka so le proizvajalci naprav vedeli, 156 00:11:27,369 --> 00:11:32,970 kako se glasovi dejansko preڑtevajo. ko pa je bev 157 00:11:32,970 --> 00:11:38,259 prenesla dieboldov program, se je zid skrivnosti sesul. 158 00:11:44,090 --> 00:11:45,868 korporacija diebold je trdila, da je bev ukradla 159 00:11:45,868 --> 00:11:50,867 njihov program iz njihovega ftp stre‍nika. 160 00:11:50,867 --> 00:11:54,492 ftp stran je bila v zoprni situaciji, to priznam. 161 00:11:54,492 --> 00:11:56,218 bila je v poziciji, ko so bile informacije dostopne 162 00:11:56,218 --> 00:12:00,275 in nekdo jih je prenesel, to je bila naڑa krivda. 163 00:12:00,275 --> 00:12:04,978 se bo to zgodilo ponovno? ne, ne bo se! 164 00:12:06,195 --> 00:12:09,023 nikoli v ‍ivljenju nisem videla programske kode. 165 00:12:09,023 --> 00:12:12,243 toda kot pisateljica sem se nauèila veliko spraڑevati in 166 00:12:12,243 --> 00:12:15,277 se skuڑati nauèiti èim veè o vsaki stvari. 167 00:12:15,277 --> 00:12:18,070 moram reèi, da najprej nisem hotela preuèevati kode. 168 00:12:18,070 --> 00:12:20,429 menila sem, da bi lahko sledila zgodbi, brez da bi 169 00:12:20,429 --> 00:12:22,271 se nauèila, kako koda deluje. toda to se ni zgodilo. 170 00:12:22,271 --> 00:12:24,616 dejansko sem se nauèila, kako koda deluje. 171 00:12:24,616 --> 00:12:28,212 po odkritju datotek sem poiskala razliène raèunalniڑke 172 00:12:28,212 --> 00:12:32,179 strokovnjake in programerje, ki so mi pomagali razumeti kodo. 173 00:12:32,179 --> 00:12:37,364 avi rubin je ڑe s tremi kolegi naredil izjemno ڑtudijo. 174 00:12:38,088 --> 00:12:40,839 dieboldova koda je bila na spletu in bev jo je naڑla 175 00:12:40,839 --> 00:12:47,662 na dieboldovi strani, nakar sem jo ‍elel analizirati. 176 00:12:47,662 --> 00:12:52,616 bil sem navduڑen glede prilo‍nosti in menim, 177 00:12:52,616 --> 00:12:56,238 da je bila to prva prilo‍nost, ko je nekdo izven korporacije 178 00:12:56,238 --> 00:13:00,147 lahko pogledal, kaj se res dogaja v volilnih napravah. 179 00:13:01,160 --> 00:13:03,322 dr. rubin je odkril, da lahko poneverite volitve, 180 00:13:03,322 --> 00:13:07,634 brez da bi sploh vedeli, kako sistem deluje. 181 00:13:07,634 --> 00:13:10,854 ... odkrili smo pomembne in obse‍ne varnostne te‍ave ... 182 00:13:10,854 --> 00:13:15,004 problem, ki ga je bev odkrila je precej pomembna varnostna 183 00:13:15,004 --> 00:13:20,738 luknja, ki ljudem odpira pot za resno manipulacijo 184 00:13:20,738 --> 00:13:24,972 z volitvami, kar pa je nato tudi zelo te‍ko odkriti. 185 00:13:24,972 --> 00:13:28,190 vendar niso bile le dieboldove naprave skrb vzbujajoèe. 186 00:13:28,190 --> 00:13:32,554 sequoia, esns in diebold imajo levji dele‍ na tr‍iڑèu. 187 00:13:32,554 --> 00:13:38,250 pravzaprav esns in diebold obvladujeta 80% trga. 188 00:13:38,250 --> 00:13:42,095 dr‍ava maryland je vlo‍ila 55 mio dolarjev za dieboldov 189 00:13:42,095 --> 00:13:45,210 volilni sistem. prosili so strokovnjake podjetja 190 00:13:45,210 --> 00:13:48,751 raba technologies, naj te naprave stestirajo. 191 00:13:48,751 --> 00:13:54,063 le-ti so potrebovali za vdor v napravo pribli‍no 10 sekund. 192 00:13:54,063 --> 00:13:57,157 za kaj so torej zapravili 55 mio dolarjev? 193 00:13:57,157 --> 00:14:01,062 za toènost, varnost in zanesljivost opreme. 194 00:14:01,062 --> 00:14:03,328 ponavljam. obstaja mnenje ... 195 00:14:03,328 --> 00:14:09,145 je veè, kot le mnenje. strokovnjaki so vdrli v napravo. 196 00:14:09,145 --> 00:14:10,935 povedal vam bom, kaj sem prebral v poroèilu 197 00:14:10,935 --> 00:14:15,856 podjetja raba zelo natanèno. koraki, ki so jih ubrali in 198 00:14:15,856 --> 00:14:20,327 postopki s katerimi so vdrli v napravo, bi bili v primeru 199 00:14:20,327 --> 00:14:25,203 pravih volitev praktièno neizvedljivi. 200 00:14:27,700 --> 00:14:29,838 veèina dr‍av zahteva, da se volilni sistem testira 201 00:14:29,838 --> 00:14:34,178 s strani neodvisnih ustanov imenovanih tudi ita. 202 00:14:34,178 --> 00:14:36,740 toda, èe so bile naprave testirane, zakaj je toliko 203 00:14:36,740 --> 00:14:39,959 varnostnih pomanjkljivosti in zakaj so lahko ڑtele 204 00:14:39,959 --> 00:14:42,964 glasove v negativo? 205 00:14:42,964 --> 00:14:45,999 izgleda, da imam prijatelje v zasebnih podjetjih in javnih 206 00:14:45,999 --> 00:14:49,731 slu‍bah, za katere ne vem in jih ne poznam, a vedo, da je 207 00:14:49,731 --> 00:14:55,101 nekaj narobe. so vznemirjeni nad tem kar vidijo in ‍elijo, 208 00:14:55,101 --> 00:14:57,418 da bi ljudje spoznali, kaj se v resnici dogaja. 209 00:14:57,418 --> 00:15:00,461 tukaj imam dokumente, katere je te‍ko pridobiti 210 00:15:00,461 --> 00:15:03,387 in vsebujejo dvoje poroèil. eno je za napravo votehere in 211 00:15:03,387 --> 00:15:06,757 drugo je za dieboldov sistem gems. 212 00:15:06,757 --> 00:15:10,262 oboje je izdalo podjetje ciber, ki je neodvisna testirna ustanova. 213 00:15:10,262 --> 00:15:16,241 tukaj imamo obڑirne tabele, ki pokrivajo razliène predpise 214 00:15:16,241 --> 00:15:24,240 in smernice fec. okno za oknom vidimo potrditve o ustreznosti, 215 00:15:24,240 --> 00:15:30,481 vse do zadnje strani, kjer je potrditev v drugem stolpcu. 216 00:15:30,481 --> 00:15:34,417 neèesa niso stestirali. in kar niso stestirali je, 217 00:15:34,417 --> 00:15:39,176 varnost sistema. to je najpomembnejڑi test, 218 00:15:39,176 --> 00:15:42,349 ki nam pove, ali je napravo mo‍no prirediti. in tukaj 219 00:15:42,349 --> 00:15:48,706 imamo oznako: »analiza vdora ni testirana s strani ita.« 220 00:15:50,081 --> 00:15:53,012 bev je ustanovila web stran www.blackboxvoting.org 221 00:15:53,012 --> 00:15:56,020 in neprofitno organizacijo, ki je posveèena varstvu 222 00:15:56,020 --> 00:16:00,370 potroڑnikov na volitvah. objavila je rezultate svoje 223 00:16:00,370 --> 00:16:05,065 raziskave na internetni strani. andy stevenson, kandidat za 224 00:16:05,065 --> 00:16:07,503 dr‍avnega sekretarja v dr‍avi washington, je prebral 225 00:16:07,503 --> 00:16:11,304 njene ugotovitve in odloèil se je, da jo poklièe. 226 00:16:11,304 --> 00:16:14,977 volilna bitka je ڑe potekala in moja reakcija je bila: 227 00:16:14,977 --> 00:16:21,368 :/ **klik** :/ nategnili so me! 228 00:16:22,739 --> 00:16:25,220 bev in jaz nisva dobila odgovorov od pristojnih, 229 00:16:25,220 --> 00:16:29,425 ne glede na to, koliko sva jim morila. bilo je nemogoèe. 230 00:16:29,425 --> 00:16:36,000 torej sva se odloèila, da odgovore poiڑèeva sama.

Anglais

hacking democracy

Dernière mise à jour : 2012-09-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Espagnol

0 00:00:01,000 --> 00:00:04,000 hacking democracy 1 00:00:16,485 --> 00:00:19,503 amerika, najveèja demokracija na svetu. 2 00:00:19,503 --> 00:00:24,799 in v njenem srediڑèu je volilni glas, volja ljudstva. 3 00:00:24,799 --> 00:00:28,424 toda, kako lahko vemo, ali so glasovi preڑteti pravilno? 4 00:00:28,424 --> 00:00:32,565 in, èe tega ne moremo vedeti, kaj sploh imamo? 5 00:00:32,565 --> 00:00:35,877 demokracijo?!? 6 00:00:47,618 --> 00:00:52,617 sprevraبanje demokracije 7 00:00:54,876 --> 00:00:57,857 to je zgodba o majhni skupini dr‍avljanov, 8 00:00:57,857 --> 00:01:02,216 pod vodstvom babice iz seattle-a. 9 00:01:02,216 --> 00:01:05,669 na pot so se odpravili s preprostim vpraڑanjem: 10 00:01:05,669 --> 00:01:10,591 kako se v ameriki ڑteje volilne glasove? 11 00:01:10,591 --> 00:01:15,714 odkrili so pritajenost, zavr‍ene glasove in naèin, 12 00:01:15,714 --> 00:01:18,855 kako spremeniti potek zgodovine. 13 00:01:26,982 --> 00:01:33,284 بe ... ko, bodo ljudje spoznali, kaj se v resnici dogaja, 14 00:01:33,284 --> 00:01:40,573 v nobenem primeru ne bodo dopustili, da se to nadaljuje. 15 00:01:49,824 --> 00:01:54,074 leta 2000 je al gore izgubil predsedniڑke volitve na floridi, 16 00:01:54,074 --> 00:01:59,532 po vsem kaosu in prepirih, kako preڑteti glasove. 17 00:02:00,950 --> 00:02:06,134 toda nihèe se ni vpraڑal, kako so glasove ڑteli raèunalniki. 18 00:02:11,464 --> 00:02:14,822 ko je na volilni dan padel mrak, je eden od uradnikov opazil 19 00:02:14,822 --> 00:02:21,087 nekaj zelo èudnega. znak, da je demokracija v ameriki ogro‍ena. 20 00:02:22,759 --> 00:02:26,092 v okro‍ju volusia na floridi je raèunalnik ڑtel glasove za 21 00:02:26,092 --> 00:02:31,481 al gora v obratni smeri. dobil je negativne glasove. 22 00:02:32,322 --> 00:02:37,357 pred volilnimi rezultati je bil znak minus in glasove 23 00:02:37,357 --> 00:02:41,429 za al gora je odڑtelo. saj ne, da bi hoteli to skriti. 24 00:02:41,429 --> 00:02:46,008 pisalo je minus 16.022 glasov. 25 00:02:47,592 --> 00:02:50,991 kako lahko raèunalnik, ki naj bi varoval moje in vaڑe glasove 26 00:02:50,991 --> 00:02:56,349 ڑteje nazaj in pripiڑe kandidatu negativne toèke? 27 00:02:56,349 --> 00:02:58,696 bodisi je ڑlo za napako, ali pa je nekdo hotel 28 00:02:58,696 --> 00:03:01,053 poneveriti volitve. 29 00:03:02,356 --> 00:03:05,029 glede negativnih glasov so uvedli preiskavo, 30 00:03:05,029 --> 00:03:07,819 katere zakljuèek je bil, da do napake ni priڑlo zaradi 31 00:03:07,819 --> 00:03:11,567 napake v napravi, saj so bili napaèni zgolj podatki iz 32 00:03:11,567 --> 00:03:15,349 volitev za predsednika. izgledalo je, da so v napravo 33 00:03:15,349 --> 00:03:19,364 vstavili drugo spominsko kartico. spominske kartice vsebujejo 34 00:03:19,364 --> 00:03:23,129 glasove, vendar pa je ta druga kartica izginila in je ni bilo 35 00:03:23,129 --> 00:03:26,150 mo‍no pregledati. izvor negativnih glasov ni bil 36 00:03:26,150 --> 00:03:29,228 nikoli dokazan. toda nekateri in‍enirji menijo, da je bil to 37 00:03:29,228 --> 00:03:36,226 poskus volilne goljufije. nikoli ne bomo vedeli zagotovo. 38 00:03:36,226 --> 00:03:40,207 program, ki je ڑtel glasove so napisali v global election systems. 39 00:03:40,207 --> 00:03:43,738 leta 2002 jih je kupila korporacija diebold. 40 00:03:43,738 --> 00:03:46,057 program je bil poslovna skrivnost, hkrati pa je 41 00:03:46,057 --> 00:03:50,036 nezakonito odpirati volilne naprave. 42 00:03:50,036 --> 00:03:54,239 bil sem glavni tehnièni svetovalec sekretarju najveèje 43 00:03:54,239 --> 00:04:00,001 dr‍ave v zda in tudi jaz nisem smel preveriti programov, 44 00:04:00,001 --> 00:04:03,174 ki so tekli na dieboldovih ali katerikoli drugih napravah. 45 00:04:03,174 --> 00:04:08,739 do tega dne mi niso ڑe omogoèili vpogleda v te programe. 46 00:04:10,674 --> 00:04:14,597 program, kot je ta, je inڑtaliran v veè kot tridesetih dr‍avah. 47 00:04:14,597 --> 00:04:17,587 بe bi ga nekdo priredil, ali pa bi zgolj deloval napaèno, 48 00:04:17,587 --> 00:04:21,314 bi na volitvah zmagal napaèni kandidat. بe bi se to zgodilo, 49 00:04:21,314 --> 00:04:25,281 bi stotine poslancev, sodnikov in drugih uradnikov zasedlo 50 00:04:25,281 --> 00:04:28,157 polo‍aj, na katerega niso bili izvoljeni. 51 00:04:28,157 --> 00:04:32,161 demokrati ali republikanci, prizadelo bi vse. 52 00:04:38,176 --> 00:04:41,080 bev harris ‍ivi v seattlu s svojo dru‍ino. 53 00:04:41,080 --> 00:04:43,584 je pisateljica, publicistka in babica. 54 00:04:43,584 --> 00:04:47,328 o raèunalniڑkem programiranju in volilnih sistemih ni vedela niè, 55 00:04:47,328 --> 00:04:50,250 toda ko je njeno okro‍je kupilo novi sistem 56 00:04:50,250 --> 00:04:53,187 z zaslonom na dotik, je zaèela spraڑevati. 57 00:04:53,187 --> 00:04:56,686 odgovori, ki jih je prejela, razkrivajo krizo sistema. 58 00:04:56,686 --> 00:04:59,453 veste, pred vsem tem sem imela svoje ‍ivljenje. 59 00:04:59,453 --> 00:05:02,208 nikoli si nisem predstavljala, da bi postala kakrڑnakoli 60 00:05:02,208 --> 00:05:07,481 aktivistka ali zagovornica. toda, vèasih se ti v ‍ivljenju 61 00:05:07,481 --> 00:05:10,591 nekaj zgodi in zaveڑ se, da èe se ne boڑ zadeve lotil sam, 62 00:05:10,591 --> 00:05:12,654 potem se je ne bo nihèe drug. tega dela nisem mogla pustiti 63 00:05:12,654 --> 00:05:15,095 svojim otrokom. 64 00:05:15,095 --> 00:05:17,982 vnesla sem tri besede v iskalnik novic: 65 00:05:17,982 --> 00:05:22,121 »volilne naprave in napake« naڑla sem desetine volilnih 66 00:05:22,121 --> 00:05:26,136 primerov, kjer so naprave napaèno ڑtele glasove. 67 00:05:26,136 --> 00:05:31,219 v tistem trenutku sem pomislila, da to v resnici pomeni te‍ave. 68 00:05:31,219 --> 00:05:35,433 bev je odkrila, da se res ne moremo zanesti na rezultate, 69 00:05:35,433 --> 00:05:38,018 ki nam jih prika‍ejo volilne naprave. 70 00:05:38,018 --> 00:05:40,864 v louisiani je republikanska kandidatka susan bernecker 71 00:05:40,864 --> 00:05:44,151 posnela dokaz, med preverjanjem lastnih rezultatov 72 00:05:44,151 --> 00:05:47,729 na raèunalniڑki volilni napravi. 73 00:05:47,729 --> 00:05:52,703 sem sem priڑla onega dne, saj so skladiڑèa na voljo 74 00:05:52,703 --> 00:05:57,775 kandidatu, da jih pregleda. stari prijatelj je prinesel 75 00:05:57,775 --> 00:06:01,918 kamero, nato pa sem uslu‍bence prosila naj mi poka‍ejo, 76 00:06:01,918 --> 00:06:04,014 kako naprave delujejo. zaèela sem uporabljati 77 00:06:04,014 --> 00:06:07,198 napravo na vse mo‍ne naèine in ko sem pritisnila na gumb 78 00:06:07,198 --> 00:06:11,993 ob svojem imenu sem videla, da se namesto mojega imena 79 00:06:11,993 --> 00:06:16,295 izpiڑe ime protikandidata. 80 00:06:16,295 --> 00:06:20,414 - naj test ponoviva? - da, dajva ڑe enkrat. 81 00:06:20,414 --> 00:06:24,414 pritisnem ime bernecker in izpiڑe se giambelluca. 82 00:06:25,429 --> 00:06:28,805 nato smo se lotili posla in stestirali cca 15 naprav, 83 00:06:28,805 --> 00:06:32,526 nakar sem ugotovila, da ni potrebno nadaljevati. 84 00:06:32,526 --> 00:06:37,554 takrat sem rekla: o moj bog! to je grozno! 85 00:06:37,554 --> 00:06:41,842 ne moremo preڑteti naڑih glasov in kako naj vemo, 86 00:06:41,842 --> 00:06:44,477 ali so rezultati pravilni? 87 00:06:44,477 --> 00:06:47,291 ker je samo dajanje glasov skrivnost, je redko mo‍no 88 00:06:47,291 --> 00:06:50,725 dobiti dokaze o napaènem ڑtetju glasov v napravi. 89 00:06:50,725 --> 00:06:53,511 a susanina izkuڑnja ni osamljen primer. 90 00:06:53,511 --> 00:06:57,823 raèunalniki preڑtejejo cca 80% vseh glasov v ameriki. 91 00:07:01,147 --> 00:07:05,051 okro‍ja vodijo volitve in kupujejo volilne naprave. 92 00:07:05,051 --> 00:07:07,738 torej se izdelovalec in model naprave razlikujejo od kraja 93 00:07:07,738 --> 00:07:11,239 do kraja. toda obstajata dve veliki seriji teh naprav. 94 00:07:12,923 --> 00:07:15,478 na napravi z zaslonom na dotik, program ڑteje glasove, 95 00:07:15,478 --> 00:07:18,443 glede na to, katero ime izberete na zaslonu. 96 00:07:19,761 --> 00:07:22,032 naprave z optiènim bralnikom pa preberejo papirnato 97 00:07:22,032 --> 00:07:25,449 volilnico, na kateri ste oznaèili svojega kandidata. 98 00:07:26,762 --> 00:07:29,713 ura je 19.00! voliڑèe je zaprto. 99 00:07:29,713 --> 00:07:33,762 sami glasovi so shranjeni na spominskih karticah. 100 00:07:34,355 --> 00:07:39,840 to je volilna kartuڑa. je zelo pomembna in 101 00:07:39,840 --> 00:07:43,884 vstavila jo bom naravnost v zaڑèitno vreèko. 102 00:07:44,650 --> 00:07:47,041 te spominske kartice se nato vstavijo v glavni raèunalnik, 103 00:07:47,041 --> 00:07:51,385 oziroma »centralni tabulator«, ki prebere in seڑteje glasove, 104 00:07:51,385 --> 00:07:55,697 nato pa napove zmagovalca. problem je v dejstvu, 105 00:07:55,697 --> 00:07:58,867 da ne moremo nadzirati, kako raèunalnik seڑteva glasove. 106 00:07:58,867 --> 00:08:02,883 torej ... kako vemo, da ڑteje pravilno? 107 00:08:08,258 --> 00:08:10,946 vzemimo, da raèunalnikov sploh ne bi imeli. 108 00:08:10,946 --> 00:08:14,968 volili bi v zastrti volilni kabini, hkrati pa bi nekdo 109 00:08:14,968 --> 00:08:18,185 skrit za zaveso, zapisoval vaڑe glasove. vi mu poveste 110 00:08:18,185 --> 00:08:22,311 vaڑo voljo, on jo zapiڑe in ko odidete, ne morete preveriti, 111 00:08:22,311 --> 00:08:24,594 ali je vaڑ glas zapisan pravilno ali ne. 112 00:08:24,594 --> 00:08:26,526 veèina ljudi pri zdravi pameti ne bi zaupala takڑnemu procesu. 113 00:08:26,526 --> 00:08:29,304 بlovek za zaveso je lahko nesposoben, lahko narobe sliڑi, 114 00:08:29,304 --> 00:08:32,853 lahko narobe zapiڑe ali pa ne mara vaڑe politiène opredelitve 115 00:08:32,853 --> 00:08:38,365 in pripiڑe vaڑ glas drugemu kandidatu. pri elektronskih 116 00:08:38,365 --> 00:08:42,131 volilnih napravah sicer nimamo malih ljudi znotraj njih, 117 00:08:42,131 --> 00:08:44,818 ki si zapisujejo naڑ glas, vendar pa je vpletenih mnogo 118 00:08:44,818 --> 00:08:46,901 ljudi pri pisanju programa in mnogo je tudi tistih, 119 00:08:46,901 --> 00:08:50,731 ki bi lahko program spremenili, preden se ga nalo‍i v napravo. 120 00:08:50,731 --> 00:08:54,554 بe bi od vseh teh ljudi le en dodal nekaj slabega v program, 121 00:08:54,554 --> 00:08:56,836 ki se ga nato nalo‍i na volilne naprave, 122 00:08:56,836 --> 00:08:58,928 potem bi bil ta èlovek odgovoren za spremembo 123 00:08:58,928 --> 00:09:02,432 desettisoèev glasov, morda celo stotine tisoèev glasov. 124 00:09:02,432 --> 00:09:07,066 to je zelo nevarna situacija. 125 00:09:09,493 --> 00:09:12,128 zaèela sem reziskovati volilne naprave in en razlog, 126 00:09:12,128 --> 00:09:15,208 zakaj sem bila tako radovedna je bil v prikrivanju njihovega 127 00:09:15,208 --> 00:09:18,505 delovanja. izdelovalci so delovanje oznaèili za skrivnost 128 00:09:18,505 --> 00:09:21,049 in nihèe od raèunalniڑkih znanstvenikov ni imel vpogleda 129 00:09:21,049 --> 00:09:24,974 v izvorno kodo, saj naj bi bila skrivnost. laboratoriji za 130 00:09:24,974 --> 00:09:27,283 certifikacijo naprav skrivajo postopke testiranja naprav in 131 00:09:27,283 --> 00:09:30,566 celo volilnim uradnikom, ki kupijo te naprave 132 00:09:30,566 --> 00:09:33,126 je s pogodbo prepovedano kadarkoli preverjati, 133 00:09:33,126 --> 00:09:36,485 kako naprave res delujejo. 134 00:09:38,173 --> 00:09:40,752 kar se je zgodilo potem, je resnièno spremenilo 135 00:09:40,752 --> 00:09:43,963 moje ‍ivljenje. iskala sem tehnika, ki bi morda lahko 136 00:09:43,963 --> 00:09:47,661 odgovoril na moja vpraڑanja in med brskanjem po internetu 137 00:09:47,661 --> 00:09:51,335 sem naletela na nenavadno web stran, ki je bila stara 138 00:09:51,335 --> 00:09:56,156 verzija strani dieboldovega volilnega sistema. 139 00:09:56,156 --> 00:10:00,282 kliknila sem na link, ki me je popeljal na stran, 140 00:10:00,282 --> 00:10:02,787 ki sicer ni bila obièajna, temveè neka oblika spletne 141 00:10:02,787 --> 00:10:06,813 knji‍njice datotek in je vsebovala mnogo razliènih 142 00:10:06,813 --> 00:10:13,327 datotek, znotraj katerih je bilo nato ڑe mnogo drugih. 143 00:10:13,327 --> 00:10:18,312 datoteke so bile neverjetne, vsebovale so specifikacije 144 00:10:18,312 --> 00:10:21,689 programa, sam program, gonilnike za naprave, 145 00:10:21,689 --> 00:10:26,078 uporabniڑke priroènike in v nekaj primerih tudi gesla. 146 00:10:26,078 --> 00:10:28,233 bilo je, kot bi naڑla kronske dragulje za 147 00:10:28,233 --> 00:10:31,625 dieboldov volilni sistem. 148 00:10:41,481 --> 00:10:43,982 bev tega ni vedela, toda to kar je pravkar naڑla 149 00:10:43,982 --> 00:10:47,861 je bil raèunalniڑki program imenovan gems. 150 00:10:47,861 --> 00:10:53,998 gems je izelal diebold in ڑteje cca 40% ameriڑkih glasov. 151 00:10:55,652 --> 00:11:00,216 zaèela sem prenaڑati datoteke in trajalo je vso noè in 152 00:11:00,216 --> 00:11:10,932 ves vikend. bilo je toliko datotek, da je bilo potrebnih 153 00:11:10,932 --> 00:11:18,854 40 ur za prenos vseh. takrat sem se zavedla, 154 00:11:18,854 --> 00:11:24,580 da bom na tem projektu delala ڑe dolgo, dolgo èasa. 155 00:11:24,580 --> 00:11:27,369 do tega trenutka so le proizvajalci naprav vedeli, 156 00:11:27,369 --> 00:11:32,970 kako se glasovi dejansko preڑtevajo. ko pa je bev 157 00:11:32,970 --> 00:11:38,259 prenesla dieboldov program, se je zid skrivnosti sesul. 158 00:11:44,090 --> 00:11:45,868 korporacija diebold je trdila, da je bev ukradla 159 00:11:45,868 --> 00:11:50,867 njihov program iz njihovega ftp stre‍nika. 160 00:11:50,867 --> 00:11:54,492 ftp stran je bila v zoprni situaciji, to priznam. 161 00:11:54,492 --> 00:11:56,218 bila je v poziciji, ko so bile informacije dostopne 162 00:11:56,218 --> 00:12:00,275 in nekdo jih je prenesel, to je bila naڑa krivda. 163 00:12:00,275 --> 00:12:04,978 se bo to zgodilo ponovno? ne, ne bo se! 164 00:12:06,195 --> 00:12:09,023 nikoli v ‍ivljenju nisem videla programske kode. 165 00:12:09,023 --> 00:12:12,243 toda kot pisateljica sem se nauèila veliko spraڑevati in 166 00:12:12,243 --> 00:12:15,277 se skuڑati nauèiti èim veè o vsaki stvari. 167 00:12:15,277 --> 00:12:18,070 moram reèi, da najprej nisem hotela preuèevati kode. 168 00:12:18,070 --> 00:12:20,429 menila sem, da bi lahko sledila zgodbi, brez da bi 169 00:12:20,429 --> 00:12:22,271 se nauèila, kako koda deluje. toda to se ni zgodilo. 170 00:12:22,271 --> 00:12:24,616 dejansko sem se nauèila, kako koda deluje. 171 00:12:24,616 --> 00:12:28,212 po odkritju datotek sem poiskala razliène raèunalniڑke 172 00:12:28,212 --> 00:12:32,179 strokovnjake in programerje, ki so mi pomagali razumeti kodo. 173 00:12:32,179 --> 00:12:37,364 avi rubin je ڑe s tremi kolegi naredil izjemno ڑtudijo. 174 00:12:38,088 --> 00:12:40,839 dieboldova koda je bila na spletu in bev jo je naڑla 175 00:12:40,839 --> 00:12:47,662 na dieboldovi strani, nakar sem jo ‍elel analizirati. 176 00:12:47,662 --> 00:12:52,616 bil sem navduڑen glede prilo‍nosti in menim, 177 00:12:52,616 --> 00:12:56,238 da je bila to prva prilo‍nost, ko je nekdo izven korporacije 178 00:12:56,238 --> 00:13:00,147 lahko pogledal, kaj se res dogaja v volilnih napravah. 179 00:13:01,160 --> 00:13:03,322 dr. rubin je odkril, da lahko poneverite volitve, 180 00:13:03,322 --> 00:13:07,634 brez da bi sploh vedeli, kako sistem deluje. 181 00:13:07,634 --> 00:13:10,854 ... odkrili smo pomembne in obse‍ne varnostne te‍ave ... 182 00:13:10,854 --> 00:13:15,004 problem, ki ga je bev odkrila je precej pomembna varnostna 183 00:13:15,004 --> 00:13:20,738 luknja, ki ljudem odpira pot za resno manipulacijo 184 00:13:20,738 --> 00:13:24,972 z volitvami, kar pa je nato tudi zelo te‍ko odkriti. 185 00:13:24,972 --> 00:13:28,190 vendar niso bile le dieboldove naprave skrb vzbujajoèe. 186 00:13:28,190 --> 00:13:32,554 sequoia, esns in diebold imajo levji dele‍ na tr‍iڑèu. 187 00:13:32,554 --> 00:13:38,250 pravzaprav esns in diebold obvladujeta 80% trga. 188 00:13:38,250 --> 00:13:42,095 dr‍ava maryland je vlo‍ila 55 mio dolarjev za dieboldov 189 00:13:42,095 --> 00:13:45,210 volilni sistem. prosili so strokovnjake podjetja 190 00:13:45,210 --> 00:13:48,751 raba technologies, naj te naprave stestirajo. 191 00:13:48,751 --> 00:13:54,063 le-ti so potrebovali za vdor v napravo pribli‍no 10 sekund. 192 00:13:54,063 --> 00:13:57,157 za kaj so torej zapravili 55 mio dolarjev? 193 00:13:57,157 --> 00:14:01,062 za toènost, varnost in zanesljivost opreme. 194 00:14:01,062 --> 00:14:03,328 ponavljam. obstaja mnenje ... 195 00:14:03,328 --> 00:14:09,145 je veè, kot le mnenje. strokovnjaki so vdrli v napravo. 196 00:14:09,145 --> 00:14:10,935 povedal vam bom, kaj sem prebral v poroèilu 197 00:14:10,935 --> 00:14:15,856 podjetja raba zelo natanèno. koraki, ki so jih ubrali in 198 00:14:15,856 --> 00:14:20,327 postopki s katerimi so vdrli v napravo, bi bili v primeru 199 00:14:20,327 --> 00:14:25,203 pravih volitev praktièno neizvedljivi. 200 00:14:27,700 --> 00:14:29,838 veèina dr‍av zahteva, da se volilni sistem testira 201 00:14:29,838 --> 00:14:34,178 s strani neodvisnih ustanov imenovanih tudi ita. 202 00:14:34,178 --> 00:14:36,740 toda, èe so bile naprave testirane, zakaj je toliko 203 00:14:36,740 --> 00:14:39,959 varnostnih pomanjkljivosti in zakaj so lahko ڑtele 204 00:14:39,959 --> 00:14:42,964 glasove v negativo? 205 00:14:42,964 --> 00:14:45,999 izgleda, da imam prijatelje v zasebnih podjetjih in javnih 206 00:14:45,999 --> 00:14:49,731 slu‍bah, za katere ne vem in jih ne poznam, a vedo, da je 207 00:14:49,731 --> 00:14:55,101 nekaj narobe. so vznemirjeni nad tem kar vidijo in ‍elijo, 208 00:14:55,101 --> 00:14:57,418 da bi ljudje spoznali, kaj se v resnici dogaja. 209 00:14:57,418 --> 00:15:00,461 tukaj imam dokumente, katere je te‍ko pridobiti 210 00:15:00,461 --> 00:15:03,387 in vsebujejo dvoje poroèil. eno je za napravo votehere in 211 00:15:03,387 --> 00:15:06,757 drugo je za dieboldov sistem gems. 212 00:15:06,757 --> 00:15:10,262 oboje je izdalo podjetje ciber, ki je neodvisna testirna ustanova. 213 00:15:10,262 --> 00:15:16,241 tukaj imamo obڑirne tabele, ki pokrivajo razliène predpise 214 00:15:16,241 --> 00:15:24,240 in smernice fec. okno za oknom vidimo potrditve o ustreznosti, 215 00:15:24,240 --> 00:15:30,481 vse do zadnje strani, kjer je potrditev v drugem stolpcu. 216 00:15:30,481 --> 00:15:34,417 neèesa niso stestirali. in kar niso stestirali je, 217 00:15:34,417 --> 00:15:39,176 varnost sistema. to je najpomembnejڑi test, 218 00:15:39,176 --> 00:15:42,349 ki nam pove, ali je napravo mo‍no prirediti. in tukaj 219 00:15:42,349 --> 00:15:48,706 imamo oznako: »analiza vdora ni testirana s strani ita.« 220 00:15:50,081 --> 00:15:53,012 bev je ustanovila web stran www.blackboxvoting.org 221 00:15:53,012 --> 00:15:56,020 in neprofitno organizacijo, ki je posveèena varstvu 222 00:15:56,020 --> 00:16:00,370 potroڑnikov na volitvah. objavila je rezultate svoje 223 00:16:00,370 --> 00:16:05,065 raziskave na internetni strani. andy stevenson, kandidat za 224 00:16:05,065 --> 00:16:07,503 dr‍avnega sekretarja v dr‍avi washington, je prebral 225 00:16:07,503 --> 00:16:11,304 njene ugotovitve in odloèil se je, da jo poklièe. 226 00:16:11,304 --> 00:16:14,977 volilna bitka je ڑe potekala in moja reakcija je bila: 227 00:16:14,977 --> 00:16:21,368 :/ **klik** :/ nategnili so me! 228 00:16:22,739 --> 00:16:25,220 bev in jaz nisva dobila odgovorov od pristojnih, 229 00:16:25,220 --> 00:16:29,425 ne glede na to, koliko sva jim morila. bilo je nemogoèe. 230 00:16:29,425 --> 00:16:36,000 torej sva se odloèila, da odgovore poiڑèeva sama.

Anglais

hacking democracy

Dernière mise à jour : 2012-09-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Espagnol

0 00:00:01,000 --> 00:00:04,000 hacking democracy 1 00:00:16,485 --> 00:00:19,503 amerika, najveèja demokracija na svetu. 2 00:00:19,503 --> 00:00:24,799 in v njenem srediڑèu je volilni glas, volja ljudstva. 3 00:00:24,799 --> 00:00:28,424 toda, kako lahko vemo, ali so glasovi preڑteti pravilno? 4 00:00:28,424 --> 00:00:32,565 in, èe tega ne moremo vedeti, kaj sploh imamo? 5 00:00:32,565 --> 00:00:35,877 demokracijo?!? 6 00:00:47,618 --> 00:00:52,617 sprevraبanje demokracije 7 00:00:54,876 --> 00:00:57,857 to je zgodba o majhni skupini dr‍avljanov, 8 00:00:57,857 --> 00:01:02,216 pod vodstvom babice iz seattle-a. 9 00:01:02,216 --> 00:01:05,669 na pot so se odpravili s preprostim vpraڑanjem: 10 00:01:05,669 --> 00:01:10,591 kako se v ameriki ڑteje volilne glasove? 11 00:01:10,591 --> 00:01:15,714 odkrili so pritajenost, zavr‍ene glasove in naèin, 12 00:01:15,714 --> 00:01:18,855 kako spremeniti potek zgodovine. 13 00:01:26,982 --> 00:01:33,284 بe ... ko, bodo ljudje spoznali, kaj se v resnici dogaja, 14 00:01:33,284 --> 00:01:40,573 v nobenem primeru ne bodo dopustili, da se to nadaljuje. 15 00:01:49,824 --> 00:01:54,074 leta 2000 je al gore izgubil predsedniڑke volitve na floridi, 16 00:01:54,074 --> 00:01:59,532 po vsem kaosu in prepirih, kako preڑteti glasove. 17 00:02:00,950 --> 00:02:06,134 toda nihèe se ni vpraڑal, kako so glasove ڑteli raèunalniki. 18 00:02:11,464 --> 00:02:14,822 ko je na volilni dan padel mrak, je eden od uradnikov opazil 19 00:02:14,822 --> 00:02:21,087 nekaj zelo èudnega. znak, da je demokracija v ameriki ogro‍ena. 20 00:02:22,759 --> 00:02:26,092 v okro‍ju volusia na floridi je raèunalnik ڑtel glasove za 21 00:02:26,092 --> 00:02:31,481 al gora v obratni smeri. dobil je negativne glasove. 22 00:02:32,322 --> 00:02:37,357 pred volilnimi rezultati je bil znak minus in glasove 23 00:02:37,357 --> 00:02:41,429 za al gora je odڑtelo. saj ne, da bi hoteli to skriti. 24 00:02:41,429 --> 00:02:46,008 pisalo je minus 16.022 glasov. 25 00:02:47,592 --> 00:02:50,991 kako lahko raèunalnik, ki naj bi varoval moje in vaڑe glasove 26 00:02:50,991 --> 00:02:56,349 ڑteje nazaj in pripiڑe kandidatu negativne toèke? 27 00:02:56,349 --> 00:02:58,696 bodisi je ڑlo za napako, ali pa je nekdo hotel 28 00:02:58,696 --> 00:03:01,053 poneveriti volitve. 29 00:03:02,356 --> 00:03:05,029 glede negativnih glasov so uvedli preiskavo, 30 00:03:05,029 --> 00:03:07,819 katere zakljuèek je bil, da do napake ni priڑlo zaradi 31 00:03:07,819 --> 00:03:11,567 napake v napravi, saj so bili napaèni zgolj podatki iz 32 00:03:11,567 --> 00:03:15,349 volitev za predsednika. izgledalo je, da so v napravo 33 00:03:15,349 --> 00:03:19,364 vstavili drugo spominsko kartico. spominske kartice vsebujejo 34 00:03:19,364 --> 00:03:23,129 glasove, vendar pa je ta druga kartica izginila in je ni bilo 35 00:03:23,129 --> 00:03:26,150 mo‍no pregledati. izvor negativnih glasov ni bil 36 00:03:26,150 --> 00:03:29,228 nikoli dokazan. toda nekateri in‍enirji menijo, da je bil to 37 00:03:29,228 --> 00:03:36,226 poskus volilne goljufije. nikoli ne bomo vedeli zagotovo. 38 00:03:36,226 --> 00:03:40,207 program, ki je ڑtel glasove so napisali v global election systems. 39 00:03:40,207 --> 00:03:43,738 leta 2002 jih je kupila korporacija diebold. 40 00:03:43,738 --> 00:03:46,057 program je bil poslovna skrivnost, hkrati pa je 41 00:03:46,057 --> 00:03:50,036 nezakonito odpirati volilne naprave. 42 00:03:50,036 --> 00:03:54,239 bil sem glavni tehnièni svetovalec sekretarju najveèje 43 00:03:54,239 --> 00:04:00,001 dr‍ave v zda in tudi jaz nisem smel preveriti programov, 44 00:04:00,001 --> 00:04:03,174 ki so tekli na dieboldovih ali katerikoli drugih napravah. 45 00:04:03,174 --> 00:04:08,739 do tega dne mi niso ڑe omogoèili vpogleda v te programe. 46 00:04:10,674 --> 00:04:14,597 program, kot je ta, je inڑtaliran v veè kot tridesetih dr‍avah. 47 00:04:14,597 --> 00:04:17,587 بe bi ga nekdo priredil, ali pa bi zgolj deloval napaèno, 48 00:04:17,587 --> 00:04:21,314 bi na volitvah zmagal napaèni kandidat. بe bi se to zgodilo, 49 00:04:21,314 --> 00:04:25,281 bi stotine poslancev, sodnikov in drugih uradnikov zasedlo 50 00:04:25,281 --> 00:04:28,157 polo‍aj, na katerega niso bili izvoljeni. 51 00:04:28,157 --> 00:04:32,161 demokrati ali republikanci, prizadelo bi vse. 52 00:04:38,176 --> 00:04:41,080 bev harris ‍ivi v seattlu s svojo dru‍ino. 53 00:04:41,080 --> 00:04:43,584 je pisateljica, publicistka in babica. 54 00:04:43,584 --> 00:04:47,328 o raèunalniڑkem programiranju in volilnih sistemih ni vedela niè, 55 00:04:47,328 --> 00:04:50,250 toda ko je njeno okro‍je kupilo novi sistem 56 00:04:50,250 --> 00:04:53,187 z zaslonom na dotik, je zaèela spraڑevati. 57 00:04:53,187 --> 00:04:56,686 odgovori, ki jih je prejela, razkrivajo krizo sistema. 58 00:04:56,686 --> 00:04:59,453 veste, pred vsem tem sem imela svoje ‍ivljenje. 59 00:04:59,453 --> 00:05:02,208 nikoli si nisem predstavljala, da bi postala kakrڑnakoli 60 00:05:02,208 --> 00:05:07,481 aktivistka ali zagovornica. toda, vèasih se ti v ‍ivljenju 61 00:05:07,481 --> 00:05:10,591 nekaj zgodi in zaveڑ se, da èe se ne boڑ zadeve lotil sam, 62 00:05:10,591 --> 00:05:12,654 potem se je ne bo nihèe drug. tega dela nisem mogla pustiti 63 00:05:12,654 --> 00:05:15,095 svojim otrokom. 64 00:05:15,095 --> 00:05:17,982 vnesla sem tri besede v iskalnik novic: 65 00:05:17,982 --> 00:05:22,121 »volilne naprave in napake« naڑla sem desetine volilnih 66 00:05:22,121 --> 00:05:26,136 primerov, kjer so naprave napaèno ڑtele glasove. 67 00:05:26,136 --> 00:05:31,219 v tistem trenutku sem pomislila, da to v resnici pomeni te‍ave. 68 00:05:31,219 --> 00:05:35,433 bev je odkrila, da se res ne moremo zanesti na rezultate, 69 00:05:35,433 --> 00:05:38,018 ki nam jih prika‍ejo volilne naprave. 70 00:05:38,018 --> 00:05:40,864 v louisiani je republikanska kandidatka susan bernecker 71 00:05:40,864 --> 00:05:44,151 posnela dokaz, med preverjanjem lastnih rezultatov 72 00:05:44,151 --> 00:05:47,729 na raèunalniڑki volilni napravi. 73 00:05:47,729 --> 00:05:52,703 sem sem priڑla onega dne, saj so skladiڑèa na voljo 74 00:05:52,703 --> 00:05:57,775 kandidatu, da jih pregleda. stari prijatelj je prinesel 75 00:05:57,775 --> 00:06:01,918 kamero, nato pa sem uslu‍bence prosila naj mi poka‍ejo, 76 00:06:01,918 --> 00:06:04,014 kako naprave delujejo. zaèela sem uporabljati 77 00:06:04,014 --> 00:06:07,198 napravo na vse mo‍ne naèine in ko sem pritisnila na gumb 78 00:06:07,198 --> 00:06:11,993 ob svojem imenu sem videla, da se namesto mojega imena 79 00:06:11,993 --> 00:06:16,295 izpiڑe ime protikandidata. 80 00:06:16,295 --> 00:06:20,414 - naj test ponoviva? - da, dajva ڑe enkrat. 81 00:06:20,414 --> 00:06:24,414 pritisnem ime bernecker in izpiڑe se giambelluca. 82 00:06:25,429 --> 00:06:28,805 nato smo se lotili posla in stestirali cca 15 naprav, 83 00:06:28,805 --> 00:06:32,526 nakar sem ugotovila, da ni potrebno nadaljevati. 84 00:06:32,526 --> 00:06:37,554 takrat sem rekla: o moj bog! to je grozno! 85 00:06:37,554 --> 00:06:41,842 ne moremo preڑteti naڑih glasov in kako naj vemo, 86 00:06:41,842 --> 00:06:44,477 ali so rezultati pravilni? 87 00:06:44,477 --> 00:06:47,291 ker je samo dajanje glasov skrivnost, je redko mo‍no 88 00:06:47,291 --> 00:06:50,725 dobiti dokaze o napaènem ڑtetju glasov v napravi. 89 00:06:50,725 --> 00:06:53,511 a susanina izkuڑnja ni osamljen primer. 90 00:06:53,511 --> 00:06:57,823 raèunalniki preڑtejejo cca 80% vseh glasov v ameriki. 91 00:07:01,147 --> 00:07:05,051 okro‍ja vodijo volitve in kupujejo volilne naprave. 92 00:07:05,051 --> 00:07:07,738 torej se izdelovalec in model naprave razlikujejo od kraja 93 00:07:07,738 --> 00:07:11,239 do kraja. toda obstajata dve veliki seriji teh naprav. 94 00:07:12,923 --> 00:07:15,478 na napravi z zaslonom na dotik, program ڑteje glasove, 95 00:07:15,478 --> 00:07:18,443 glede na to, katero ime izberete na zaslonu. 96 00:07:19,761 --> 00:07:22,032 naprave z optiènim bralnikom pa preberejo papirnato 97 00:07:22,032 --> 00:07:25,449 volilnico, na kateri ste oznaèili svojega kandidata. 98 00:07:26,762 --> 00:07:29,713 ura je 19.00! voliڑèe je zaprto. 99 00:07:29,713 --> 00:07:33,762 sami glasovi so shranjeni na spominskih karticah. 100 00:07:34,355 --> 00:07:39,840 to je volilna kartuڑa. je zelo pomembna in 101 00:07:39,840 --> 00:07:43,884 vstavila jo bom naravnost v zaڑèitno vreèko. 102 00:07:44,650 --> 00:07:47,041 te spominske kartice se nato vstavijo v glavni raèunalnik, 103 00:07:47,041 --> 00:07:51,385 oziroma »centralni tabulator«, ki prebere in seڑteje glasove, 104 00:07:51,385 --> 00:07:55,697 nato pa napove zmagovalca. problem je v dejstvu, 105 00:07:55,697 --> 00:07:58,867 da ne moremo nadzirati, kako raèunalnik seڑteva glasove. 106 00:07:58,867 --> 00:08:02,883 torej ... kako vemo, da ڑteje pravilno? 107 00:08:08,258 --> 00:08:10,946 vzemimo, da raèunalnikov sploh ne bi imeli. 108 00:08:10,946 --> 00:08:14,968 volili bi v zastrti volilni kabini, hkrati pa bi nekdo 109 00:08:14,968 --> 00:08:18,185 skrit za zaveso, zapisoval vaڑe glasove. vi mu poveste 110 00:08:18,185 --> 00:08:22,311 vaڑo voljo, on jo zapiڑe in ko odidete, ne morete preveriti, 111 00:08:22,311 --> 00:08:24,594 ali je vaڑ glas zapisan pravilno ali ne. 112 00:08:24,594 --> 00:08:26,526 veèina ljudi pri zdravi pameti ne bi zaupala takڑnemu procesu. 113 00:08:26,526 --> 00:08:29,304 بlovek za zaveso je lahko nesposoben, lahko narobe sliڑi, 114 00:08:29,304 --> 00:08:32,853 lahko narobe zapiڑe ali pa ne mara vaڑe politiène opredelitve 115 00:08:32,853 --> 00:08:38,365 in pripiڑe vaڑ glas drugemu kandidatu. pri elektronskih 116 00:08:38,365 --> 00:08:42,131 volilnih napravah sicer nimamo malih ljudi znotraj njih, 117 00:08:42,131 --> 00:08:44,818 ki si zapisujejo naڑ glas, vendar pa je vpletenih mnogo 118 00:08:44,818 --> 00:08:46,901 ljudi pri pisanju programa in mnogo je tudi tistih, 119 00:08:46,901 --> 00:08:50,731 ki bi lahko program spremenili, preden se ga nalo‍i v napravo. 120 00:08:50,731 --> 00:08:54,554 بe bi od vseh teh ljudi le en dodal nekaj slabega v program, 121 00:08:54,554 --> 00:08:56,836 ki se ga nato nalo‍i na volilne naprave, 122 00:08:56,836 --> 00:08:58,928 potem bi bil ta èlovek odgovoren za spremembo 123 00:08:58,928 --> 00:09:02,432 desettisoèev glasov, morda celo stotine tisoèev glasov. 124 00:09:02,432 --> 00:09:07,066 to je zelo nevarna situacija. 125 00:09:09,493 --> 00:09:12,128 zaèela sem reziskovati volilne naprave in en razlog, 126 00:09:12,128 --> 00:09:15,208 zakaj sem bila tako radovedna je bil v prikrivanju njihovega 127 00:09:15,208 --> 00:09:18,505 delovanja. izdelovalci so delovanje oznaèili za skrivnost 128 00:09:18,505 --> 00:09:21,049 in nihèe od raèunalniڑkih znanstvenikov ni imel vpogleda 129 00:09:21,049 --> 00:09:24,974 v izvorno kodo, saj naj bi bila skrivnost. laboratoriji za 130 00:09:24,974 --> 00:09:27,283 certifikacijo naprav skrivajo postopke testiranja naprav in 131 00:09:27,283 --> 00:09:30,566 celo volilnim uradnikom, ki kupijo te naprave 132 00:09:30,566 --> 00:09:33,126 je s pogodbo prepovedano kadarkoli preverjati, 133 00:09:33,126 --> 00:09:36,485 kako naprave res delujejo. 134 00:09:38,173 --> 00:09:40,752 kar se je zgodilo potem, je resnièno spremenilo 135 00:09:40,752 --> 00:09:43,963 moje ‍ivljenje. iskala sem tehnika, ki bi morda lahko 136 00:09:43,963 --> 00:09:47,661 odgovoril na moja vpraڑanja in med brskanjem po internetu 137 00:09:47,661 --> 00:09:51,335 sem naletela na nenavadno web stran, ki je bila stara 138 00:09:51,335 --> 00:09:56,156 verzija strani dieboldovega volilnega sistema. 139 00:09:56,156 --> 00:10:00,282 kliknila sem na link, ki me je popeljal na stran, 140 00:10:00,282 --> 00:10:02,787 ki sicer ni bila obièajna, temveè neka oblika spletne 141 00:10:02,787 --> 00:10:06,813 knji‍njice datotek in je vsebovala mnogo razliènih 142 00:10:06,813 --> 00:10:13,327 datotek, znotraj katerih je bilo nato ڑe mnogo drugih. 143 00:10:13,327 --> 00:10:18,312 datoteke so bile neverjetne, vsebovale so specifikacije 144 00:10:18,312 --> 00:10:21,689 programa, sam program, gonilnike za naprave, 145 00:10:21,689 --> 00:10:26,078 uporabniڑke priroènike in v nekaj primerih tudi gesla. 146 00:10:26,078 --> 00:10:28,233 bilo je, kot bi naڑla kronske dragulje za 147 00:10:28,233 --> 00:10:31,625 dieboldov volilni sistem. 148 00:10:41,481 --> 00:10:43,982 bev tega ni vedela, toda to kar je pravkar naڑla 149 00:10:43,982 --> 00:10:47,861 je bil raèunalniڑki program imenovan gems. 150 00:10:47,861 --> 00:10:53,998 gems je izelal diebold in ڑteje cca 40% ameriڑkih glasov. 151 00:10:55,652 --> 00:11:00,216 zaèela sem prenaڑati datoteke in trajalo je vso noè in 152 00:11:00,216 --> 00:11:10,932 ves vikend. bilo je toliko datotek, da je bilo potrebnih 153 00:11:10,932 --> 00:11:18,854 40 ur za prenos vseh. takrat sem se zavedla, 154 00:11:18,854 --> 00:11:24,580 da bom na tem projektu delala ڑe dolgo, dolgo èasa. 155 00:11:24,580 --> 00:11:27,369 do tega trenutka so le proizvajalci naprav vedeli, 156 00:11:27,369 --> 00:11:32,970 kako se glasovi dejansko preڑtevajo. ko pa je bev 157 00:11:32,970 --> 00:11:38,259 prenesla dieboldov program, se je zid skrivnosti sesul. 158 00:11:44,090 --> 00:11:45,868 korporacija diebold je trdila, da je bev ukradla 159 00:11:45,868 --> 00:11:50,867 njihov program iz njihovega ftp stre‍nika. 160 00:11:50,867 --> 00:11:54,492 ftp stran je bila v zoprni situaciji, to priznam. 161 00:11:54,492 --> 00:11:56,218 bila je v poziciji, ko so bile informacije dostopne 162 00:11:56,218 --> 00:12:00,275 in nekdo jih je prenesel, to je bila naڑa krivda. 163 00:12:00,275 --> 00:12:04,978 se bo to zgodilo ponovno? ne, ne bo se! 164 00:12:06,195 --> 00:12:09,023 nikoli v ‍ivljenju nisem videla programske kode. 165 00:12:09,023 --> 00:12:12,243 toda kot pisateljica sem se nauèila veliko spraڑevati in 166 00:12:12,243 --> 00:12:15,277 se skuڑati nauèiti èim veè o vsaki stvari. 167 00:12:15,277 --> 00:12:18,070 moram reèi, da najprej nisem hotela preuèevati kode. 168 00:12:18,070 --> 00:12:20,429 menila sem, da bi lahko sledila zgodbi, brez da bi 169 00:12:20,429 --> 00:12:22,271 se nauèila, kako koda deluje. toda to se ni zgodilo. 170 00:12:22,271 --> 00:12:24,616 dejansko sem se nauèila, kako koda deluje. 171 00:12:24,616 --> 00:12:28,212 po odkritju datotek sem poiskala razliène raèunalniڑke 172 00:12:28,212 --> 00:12:32,179 strokovnjake in programerje, ki so mi pomagali razumeti kodo. 173 00:12:32,179 --> 00:12:37,364 avi rubin je ڑe s tremi kolegi naredil izjemno ڑtudijo. 174 00:12:38,088 --> 00:12:40,839 dieboldova koda je bila na spletu in bev jo je naڑla 175 00:12:40,839 --> 00:12:47,662 na dieboldovi strani, nakar sem jo ‍elel analizirati. 176 00:12:47,662 --> 00:12:52,616 bil sem navduڑen glede prilo‍nosti in menim, 177 00:12:52,616 --> 00:12:56,238 da je bila to prva prilo‍nost, ko je nekdo izven korporacije 178 00:12:56,238 --> 00:13:00,147 lahko pogledal, kaj se res dogaja v volilnih napravah. 179 00:13:01,160 --> 00:13:03,322 dr. rubin je odkril, da lahko poneverite volitve, 180 00:13:03,322 --> 00:13:07,634 brez da bi sploh vedeli, kako sistem deluje. 181 00:13:07,634 --> 00:13:10,854 ... odkrili smo pomembne in obse‍ne varnostne te‍ave ... 182 00:13:10,854 --> 00:13:15,004 problem, ki ga je bev odkrila je precej pomembna varnostna 183 00:13:15,004 --> 00:13:20,738 luknja, ki ljudem odpira pot za resno manipulacijo 184 00:13:20,738 --> 00:13:24,972 z volitvami, kar pa je nato tudi zelo te‍ko odkriti. 185 00:13:24,972 --> 00:13:28,190 vendar niso bile le dieboldove naprave skrb vzbujajoèe. 186 00:13:28,190 --> 00:13:32,554 sequoia, esns in diebold imajo levji dele‍ na tr‍iڑèu. 187 00:13:32,554 --> 00:13:38,250 pravzaprav esns in diebold obvladujeta 80% trga. 188 00:13:38,250 --> 00:13:42,095 dr‍ava maryland je vlo‍ila 55 mio dolarjev za dieboldov 189 00:13:42,095 --> 00:13:45,210 volilni sistem. prosili so strokovnjake podjetja 190 00:13:45,210 --> 00:13:48,751 raba technologies, naj te naprave stestirajo. 191 00:13:48,751 --> 00:13:54,063 le-ti so potrebovali za vdor v napravo pribli‍no 10 sekund. 192 00:13:54,063 --> 00:13:57,157 za kaj so torej zapravili 55 mio dolarjev? 193 00:13:57,157 --> 00:14:01,062 za toènost, varnost in zanesljivost opreme. 194 00:14:01,062 --> 00:14:03,328 ponavljam. obstaja mnenje ... 195 00:14:03,328 --> 00:14:09,145 je veè, kot le mnenje. strokovnjaki so vdrli v napravo. 196 00:14:09,145 --> 00:14:10,935 povedal vam bom, kaj sem prebral v poroèilu 197 00:14:10,935 --> 00:14:15,856 podjetja raba zelo natanèno. koraki, ki so jih ubrali in 198 00:14:15,856 --> 00:14:20,327 postopki s katerimi so vdrli v napravo, bi bili v primeru 199 00:14:20,327 --> 00:14:25,203 pravih volitev praktièno neizvedljivi. 200 00:14:27,700 --> 00:14:29,838 veèina dr‍av zahteva, da se volilni sistem testira 201 00:14:29,838 --> 00:14:34,178 s strani neodvisnih ustanov imenovanih tudi ita. 202 00:14:34,178 --> 00:14:36,740 toda, èe so bile naprave testirane, zakaj je toliko 203 00:14:36,740 --> 00:14:39,959 varnostnih pomanjkljivosti in zakaj so lahko ڑtele 204 00:14:39,959 --> 00:14:42,964 glasove v negativo? 205 00:14:42,964 --> 00:14:45,999 izgleda, da imam prijatelje v zasebnih podjetjih in javnih 206 00:14:45,999 --> 00:14:49,731 slu‍bah, za katere ne vem in jih ne poznam, a vedo, da je 207 00:14:49,731 --> 00:14:55,101 nekaj narobe. so vznemirjeni nad tem kar vidijo in ‍elijo, 208 00:14:55,101 --> 00:14:57,418 da bi ljudje spoznali, kaj se v resnici dogaja. 209 00:14:57,418 --> 00:15:00,461 tukaj imam dokumente, katere je te‍ko pridobiti 210 00:15:00,461 --> 00:15:03,387 in vsebujejo dvoje poroèil. eno je za napravo votehere in 211 00:15:03,387 --> 00:15:06,757 drugo je za dieboldov sistem gems. 212 00:15:06,757 --> 00:15:10,262 oboje je izdalo podjetje ciber, ki je neodvisna testirna ustanova. 213 00:15:10,262 --> 00:15:16,241 tukaj imamo obڑirne tabele, ki pokrivajo razliène predpise 214 00:15:16,241 --> 00:15:24,240 in smernice fec. okno za oknom vidimo potrditve o ustreznosti, 215 00:15:24,240 --> 00:15:30,481 vse do zadnje strani, kjer je potrditev v drugem stolpcu. 216 00:15:30,481 --> 00:15:34,417 neèesa niso stestirali. in kar niso stestirali je, 217 00:15:34,417 --> 00:15:39,176 varnost sistema. to je najpomembnejڑi test, 218 00:15:39,176 --> 00:15:42,349 ki nam pove, ali je napravo mo‍no prirediti. in tukaj 219 00:15:42,349 --> 00:15:48,706 imamo oznako: »analiza vdora ni testirana s strani ita.« 220 00:15:50,081 --> 00:15:53,012 bev je ustanovila web stran www.blackboxvoting.org 221 00:15:53,012 --> 00:15:56,020 in neprofitno organizacijo, ki je posveèena varstvu 222 00:15:56,020 --> 00:16:00,370 potroڑnikov na volitvah. objavila je rezultate svoje 223 00:16:00,370 --> 00:16:05,065 raziskave na internetni strani. andy stevenson, kandidat za 224 00:16:05,065 --> 00:16:07,503 dr‍avnega sekretarja v dr‍avi washington, je prebral 225 00:16:07,503 --> 00:16:11,304 njene ugotovitve in odloèil se je, da jo poklièe. 226 00:16:11,304 --> 00:16:14,977 volilna bitka je ڑe potekala in moja reakcija je bila: 227 00:16:14,977 --> 00:16:21,368 :/ **klik** :/ nategnili so me! 228 00:16:22,739 --> 00:16:25,220 bev in jaz nisva dobila odgovorov od pristojnih, 229 00:16:25,220 --> 00:16:29,425 ne glede na to, koliko sva jim morila. bilo je nemogoèe. 230 00:16:29,425 --> 00:16:36,000 torej sva se odloèila, da odgovore poiڑèeva sama.

Anglais

hacking democracy

Dernière mise à jour : 2012-09-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Espagnol

lietuvos sveikatos informacijos centras

Anglais

lietuvos sveikatos informacijos centras;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Anglais

lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

esa es la razón por la que rogamos a todos los organizadores de peregrinajes, anunciar la llegada de sus grupos por correo electrónico: informacije@medjugorje.hr o por teléfono + 387.36.651 988 .

Anglais

this is why we ask all organisers of pilgrimages to announce the arrival of their groups by e-mail to: informacije@medjugorje.hr or by tel/fax: 00 387 36 651 988 .

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

56. en el marco de un proyecto, ahora ya concluido, que impulsaba la oficina en vilnius de la organización internacional para las migraciones, el centro de información sobre migración preparó y publicó el material de información 8 mitai apie darbą užsienyje ir prekybą (ocho mitos sobre el trabajo en el extranjero y la trata de personas) (http://infocentras.iom.lt/lt/informacija-isvykstantiems/mitai-ir-tikrove/).

Anglais

56. informational material 8 mitai apie darbą užsienyje ir prekybą (eight myths on work abroad and trafficking in human beings) (http://infocentras.iom.lt/lt/informacija-isvykstantiems/mitai-ir-tikrove/) was prepared and published by the migration information centre, which was a project carried out by the vilnius office of the international organization for migration, now already completed.

Dernière mise à jour : 2016-11-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

toda las informaciones adicionales, así como establecer contacto con los guías para su grupo, para los siguientes idiomas: croata, inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, checo y eslovaco, pueden obtenerse en la oficina de informaciones por correo electrónico: informacije@medjugorje.hr o por teléfono/fax: + 387.36.651.988 .

Anglais

all additional information as well as contact with the guides for your group (for croatian, english, german, french, italian, spanish, polish, czech and slovak) can be obtained at the information booth by e-mail: informacije@medjugorje.hr or by tel/fax: 00 387 36 651 988 .

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

para todas las informaciones con relación con la organización de las peregrinaciones, les rogamos dirigirse a la oficina de informaciones, a la dirección de e-mail: informacije@medjugorje.hr o al teléfono 00 387 36 651 988. en esta oficina pueden obtener todas las informaciones necesarias vinculadas al trabajo y a la contratación de los guías locales.

Anglais

all relative information can be obtained in the information office, by e-mail: informacije@medjugorje.hr or by phone: 00 387 36 651 988. in the same office, you can obtain all information about the availability, work and service of local guides.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

lietuvos sveikatos informacijos centras

Anglais

lietuvos sveikatos informacijos centras;

Dernière mise à jour : 2018-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Anglais

lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras.

Dernière mise à jour : 2018-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

importuotojo pateiktoje deklaracijoje arba prašyme importo leidimui gauti turi būti pateikiama bent ii priede nurodyta informacija.

Anglais

the declaration or request made by the importer in order to obtain the import authorisation shall contain at least the information listed in annex ii.

Dernière mise à jour : 2010-09-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Ši informacija konkrečiai nurodo pareiškėjų skaičių ir bendrą prašomą kiekį.

Anglais

that information shall specify the number of applicants and the aggregate quantities applied for.

Dernière mise à jour : 2010-09-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

pagal šio straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą suinteresuotumą parodžiusios šalys ir eksportuojančios šalies atstovai, pateikę raštišką prašymą, gali susipažinti su visa tyrimo metu komisijos gauta informacija, išskyrus bendrijos arba jos valstybių narių institucijų parengtus vidaus dokumentus, su sąlyga, kad ji yra svarbi joms ginant savo interesus ir nekonfidenciali, kaip nurodyta 9 straipsnyje, ir kad komisija ja naudojasi tyrimo metu.

Anglais

interested parties which have come forward pursuant to the first subparagraph of paragraph 1 and representatives of the exporting country may, upon written request, inspect all information made available to the commission in connection with the investigation other than internal documents prepared by the authorities of the community or its member states, provided that that information is relevant to the presentation of their case and not confidential within the meaning of article 9 and that it is used by the commission in the investigation.

Dernière mise à jour : 2010-09-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

informacija bet kokiu atveju laikoma konfidencialia, jei jos atskleidimas galėtų turėti didesnių neigiamų pasekmių tokios informacijos teikėjui arba šaltiniui.

Anglais

information shall in any case be considered to be confidential if its disclosure is likely to have a significantly adverse effect upon the supplier or the source of such information.

Dernière mise à jour : 2010-09-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

a) dokumentų ir informacijos perdavimas bet kokia forma pagal europos parlamento ir tarybos reglamentą (eb) nr.

Anglais

(a) the transmission of documents and information, in whatever form, pursuant to regulation (ec) no 1049/2001 of the european parliament and of the council [3];

Dernière mise à jour : 2016-11-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

tais atvejais, kai po 3 ir 4 straipsniuose nurodytų konsultacijų komisijai paaiškėja, kad yra pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagrįsti, komisija per mėnesį nuo informacijos iš valstybės narės gavimo inicijuoja tyrimą ir paskelbia pranešimą europos sąjungos oficialiajame leidinyje.

Anglais

where, after the consultations referred to in articles 3 and 4, it is apparent to the commission that there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation, the commission shall initiate an investigation within one month of receipt of information from a member state and publish a notice in the official journal of the european union.

Dernière mise à jour : 2010-09-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

valstybių narių pateikta informacija turi būti suskirstyta pagal prekes ir šalis.

Anglais

the information supplied by member states shall be broken down by product and by country.

Dernière mise à jour : 2010-09-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

dar reikia pažymėti, kad informacija, pateikiama europos rotacinės giliosios spaudos įmonių asociacijos tinklalapyje [27], rodo, kad rotacinei giliajai spaudai ir toliau teikiama pirmenybė dėl kokybės: "kadangi rotacinė gilioji spauda, skirtingai negu visi kiti spausdinimo procesai, garantuoja stabiliai aukštą kokybę spausdinant didelius tiražus, jai ir toliau tenka svarbiausias vaidmuo, nes tai pagrindinis spausdinimo procesas, taikomas žurnalams, katalogams ir rūšiniams gaminiams kur kas labiau internacionalizuotoje rinkoje".

Anglais

it should also be noted that, according to the information available on the website of the european rotogravure association [27], rotogravure still maintains its edge as regards quality: "as gravure, unlike any other print process, guarantees constant high quality throughout long print runs it continues to play a leading role as key print process for magazines, catalogues and brand articles in a more and more internationalised market place."

Dernière mise à jour : 2017-03-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Espagnol

produkcijos atitiktis transporto priemonės arba sudėtinės dalies elektromagnetinio suderinamumo kriterijams tikrinama remiantis iv priede ir (arba) v priede (pagal paskirtį) nurodytame eb tipo patvirtinimo sertifikate (-uose) esančia informacija.

Anglais

conformity of production with regard to the electromagnetic compatibility of the vehicle or component of separate technical unit shall be checked on the basis of the data contained in the ec type-approval certificate(s) set out in annex iv and/or annex v as appropriate.

Dernière mise à jour : 2013-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK