Demander à Google

Vous avez cherché: transportarse (Espagnol - Bulgare)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Espagnol

Bulgare

Infos

Espagnol

transportarse junto con animales vivos que

Bulgare

транспортират заедно с живи животни, които:

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Espagnol

Algunas pueden también transportarse a largas distancias y presentan una gran ubicuidad en el medio ambiente.

Bulgare

Някои вещества са способни също да се пренасят на далечни разстояния и присъстват до голяма степен навсякъде в околната среда.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Interfieren en la síntesis de proteínas al transportarse de forma reversible a la subunidad ribosómica 50S.

Bulgare

Те взаимодействат с протеинов синтез чрез обратно свързване с 50S рибозомната субединица.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Espagnol

Podrán transportarse dispositivos explosivos e incendiarios ensamblados en los envíos de carga si se cumplen íntegramente todas las normas de seguridad.

Bulgare

В товарните пратки може да се пренасят сглобени взривни и запалителни устройства, ако са спазени изцяло изискванията на всички правила за безопасност.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Los bovinos de engorde deberán transportarse directamente a la explotación de destino designada por la autoridad veterinaria competente del lugar de destino.

Bulgare

Животните за угояване от рода на едрия рогат добитък трябва да бъдат директно транспортирани до стопанството на местоназначение, определено от компетентния ветеринарен орган на местоназначението.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Espagnol

RECONOCIENDO TAMBIÉN que los desechos peligrosos y otros desechos deben transportarse de conformidad con los convenios y las recomendaciones internacionales pertinentes,

Bulgare

ПРИЗНАВАЙКИ също, че опасните и другите отпадъци трябва да се транспортират в съответствие със съответните международни конвенции и препоръки,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Aparte de ello, tras su entrada en un Estado miembro, estas importaciones podían transportarse y venderse en los demás Estados miembros.

Bulgare

Освен това, след като е внесен в дадена държава членка, продуктът може да се доставя и продава и в други държави членки.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Las preformas pueden transportarse con bastante facilidad porque son pequeñas y densas, mientras que las botellas vacías son frágiles y muy costosas de transportar.

Bulgare

Заготовките може да бъдат транспортирани относително лесно, тъй като са малки и компактни, докато празните бутилки са нестабилни и, поради своя размер, много скъпи за транспортиране.

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

El agua dulce debía transportarse desde Tarragona, en el sur de Cataluña, Marsella y Almería, una de las zonas más áridas del sur de España.

Bulgare

Прясната вода трябваше да дойде от Тарагона в Южна Каталония, Марсилия и Алмерия – един от най-сухите райони в южна Испания.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Las preformas pueden transportarse con relativa facilidad porque son pequeñas y densas, mientras que las botellas vacías son inestables y, debido a su tamaño, muy costosas de transportar.

Bulgare

Предварително формованите заготовки могат да бъдат сравнително лесно транспортирани, тъй като те са малки и плътни, докато празните бутилки са нестабилни и поради размера си много скъпи за транспорт.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Deberán estar en envases o contenedores nuevos o transportarse en vehículos o contenedores a granel que hayan sido desinfectados, antes de la carga, con un producto aprobado por la autoridad competente.

Bulgare

Те се опаковат в нови опаковки или в контейнери или се транспортират в превозни средства или в контейнери в насипно състояние, дезинфектирани преди товаренето с препарат, одобрен от компетентния орган.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

transportarse al Estado miembro destinatario en frascos que hayan sido limpiados, desinfectados o esterilizados antes de su utilización y hayan sido sellados antes de salir del local de almacenamiento autorizado.

Bulgare

да се транспортира до държавата-членка по местоназначение в колби, които са били почистени и дезинфектирани или стерилизирани преди употреба и които са били запечатани преди изпращането от одобрени складови приспособления.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

En el caso de las pieles y los cueros tratados de rumiantes destinados a la Unión Europea que se hayan mantenido separados durante veintiún días o vayan a transportarse ininterrumpidamente durante veintiún días antes de la importación, cualquier tercer país.

Bulgare

За обработени кожи с косми и кожи без косми на преживни животни, които са предназначени за изпращане към Съюза и които са съхранявани отделно за период от 21 дни или на които им предстои да бъдат транспортирани в продължение на непрекъснат период от 21 дни, преди да бъдат внесени — всяка трета страна.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Los embriones que vayan a ser objeto de comercio deberán transportarse al Estado miembro de destino en recipientes que hayan sido previamente limpiados y desinfectados, o esterilizados, o que sean de un solo uso, y que se hayan precintado y numerado antes de su expedición desde los locales de almacenamiento autorizados.

Bulgare

Ембриони, предмет на търговия, следва да бъдат транспортирани до държавата членка по местоназначението в контейнери, които следва да са почистени и дезинфекцирани или стерилизирани преди употреба, или да са контейнери за еднократна употреба, и които са запечатани и номерирани преди изпращане от одобрените помещения за съхранение.

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

transportarse al Estado miembro de destino en recipientes de transporte que hayan sido previamente limpiados y desinfectados, o esterilizados, o que sean de un solo uso, y que se hayan precintado y numerado antes de su expedición desde el centro de recogida o de almacenamiento de esperma autorizado;

Bulgare

да бъде транспортирана до държавата-членка по местоназначение в контейнери за транспорт, които са били почистени и дезинфекцирани или стерилизирани преди употреба, или са за еднократна употреба и които са били запечатани и номерирани преди изпращане от одобрените центрове за събиране и съхранение на сперма;

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

A efectos del presente capítulo, se considerarán «provisiones de a bordo» todos aquellos artículos u objetos que vayan a transportarse a bordo de una aeronave para uso, consumo o adquisición por parte de los pasajeros o de la tripulación durante un vuelo, que no sean:

Bulgare

За целите на настоящата глава „стоки, предназначени за полета“ са всички артикули, предвидени да бъдат взети на борда на въздухоплавателното средство за използване, консумация или закупуване от страна на пътниците или екипажа по време на полета, които не са:

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Las provisiones se considerarán «provisiones de a bordo» desde el momento en que sean reconocibles como objetos que vayan a transportarse a bordo de una aeronave para uso, consumo o adquisición por parte de los pasajeros o de la tripulación durante un vuelo.

Bulgare

Стоките се считат за такива, предназначени за полета, от момента, в който те са разпознаваеми като стоки, които ще бъдат взети на борда на въздухоплавателното средство, за да бъдат използвани, консумирани или закупени от пътниците или екипажа по време на полета.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

descargarse o bien trasladarse a otro avión — en el caso del transporte aéreo —, transportarse por carretera, por ferrocarril o a pie a través de terceros países, territorios o parte de los mismos que no estén enumerados en las columnas 1, 2 y 3 del cuadro que figura en el anexo I, parte 1, o para las que no exista un modelo de certificado veterinario correspondiente a la partida en cuestión en la columna 4 del mismo cuadro.

Bulgare

разтоварват, или – при транспорт по въздуха – прехвърлят на друго въздухоплавателното средство, или транспортират с пътен или железопътен транспорт, или придвижват на собствен ход през трета страна, територия или част от тях, които не са изброени в графи 1, 2 и 3 от таблицата, посочена в част 1 от приложение I, или за които в графа 4 от таблицата в част 1 от приложение I не е указан образец на ветеринарен сертификат, който отговаря на съответната пратка;

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Espagnol

La carne sin embalar y la carne embalada deberán almacenarse y transportarse por separado, a menos que su almacenamiento o transporte tenga lugar en momentos diferentes o se efectúe de manera tal que el material de embalaje y el modo de almacenamiento no puedan constituir fuentes de contaminación de la carne.».

Bulgare

Откритото месо трябва да се съхранява и транспортира отделно от опакованото месо, освен ако е съхранявано и транспортирано по различно време или по такъв начин, че опаковъчният материал и начинът на съхраняване и транспортиране не могат да бъдат източник за замърсяване на месото.“

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

cuando las mercancías en depósito temporal o situadas en una zona franca de control de tipo I se transborden del medio de transporte en que han sido conducidas hasta el almacén de depósito temporal o la zona franca en cuestión, bajo supervisión de la misma aduana, a un buque, una aeronave o un tren en que vayan a transportarse desde el depósito temporal o la zona franca fuera del territorio aduanero de la Comunidad, siempre que:

Bulgare

когато стоки, поставени под режим на временно складиране или съхранявани в свободна зона с контрол тип I, са пренатоварени от превозното средство, с което са били доставени до съоръжението за временно складиране или в свободната зона под наблюдението на същото митническо учреждение, на плавателен съд, въздухоплавателно средство или железопътно превозно средство, с който/което ще бъдат изведени от съоръжението за временно складиране или от свободната зона извън митническата територия на Общността, при условие че:

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK