Demander à Google

Vous avez cherché: cartografiado (Espagnol - Letton)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Espagnol

Letton

Infos

Espagnol

Objeto cartografiado

Letton

Kartēts raksturlielums

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Intervalo cartografiado

Letton

Kartēts intervāls

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Intervalo cartografiado (MappedInterval)

Letton

Kartēts intervāls (MappedInterval)

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Objeto cartografiado (MappedFeature)

Letton

Kartēts raksturlielums (MappedFeature)

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Marco de cartografiado (MappingFrameValue)

Letton

Kartēšanas kadrs (MappingFrameValue)

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Geometría del objeto geográfico cartografiado.

Letton

Kartētā raksturlieluma ģeometrija.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Cartografiado geológico detallado del área o áreas de interés.

Letton

Detalizēta izpētāmo teritoriju ģeoloģisko karšu izveide.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Superficie sobre la que se proyecta el objeto geográfico cartografiado.

Letton

Virsma, uz kuras ir projicēts kartētais raksturlielums.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Asociación descriptiva que enlaza el objeto geográfico cartografiado con un objeto geológico conceptual.

Letton

Apraksta saistība, kas saista kartēto raksturlielumu ar abstraktu ģeoloģisku raksturlielumu.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Cartografiado y seguimiento transparente de nuestras actividades, sobre la base de datos reales.

Letton

Pārskatāmi un zinātnes atziņām atbilstīgi kartēt un uzraudzīt mūsu darbības;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Espagnol

Falla en la que la componente de desplazamiento paralelo al rumbo es más de 10 veces superior a la componente de desplazamiento paralelo al buzamiento al menos en una zona del trazado cartografiado.

Letton

Lūzums, kam vismaz vienā kartētās lūzuma līnijas vietā nobīdes vektora šķērseniskais komponents ir vairāk nekā 10 reizes lielāks nekā vertikālais komponents.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Clase especial de objeto geográfico cartografiado cuya forma es un intervalo 1-D y que utiliza el sistema de referencia espacial del sondeo que lo contiene.

Letton

Īpašs kartēta raksturlieluma veids, kura forma ir viendimensionāls intervāls un kurš izmanto ietverošā dziļurbuma telpiskās atskaites sistēmu.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Falla en la que la relación del desplazamiento paralelo al rumbo y el desplazamiento paralelo al buzamiento está comprendida entre 10 a 1 y 1 a 10 al menos en un lugar a lo largo del trazado cartografiado.

Letton

Lūzums, kam vismaz vienā kartētās lūzuma līnijas vietā vertikālās un horizontālās nobīdes vektora proporcija ir no 10 pret 1 līdz 1 pret 10.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Según informes científicos recientes, especialmente los del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), se han encontrado y cartografiado hábitat de aguas profundas muy sensibles en el Atlántico.

Letton

Saskaņā ar jaunākajiem zinātniskajiem ziņojumiem, jo īpaši Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) ziņojumiem, Atlantijas okeānā ir atklāti un kartēs sīki iezīmēti ļoti jūtīgas dziļūdens dzīvotnes.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Espagnol

Falla en la que el componente de desplazamiento paralelo al buzamiento es más de 10 veces superior al componente de desplazamiento paralelo al rumbo al menos en un lugar del trazado cartografiado y la falla buza sistemáticamente en la misma dirección, estando el labio levantado desplazado hacia arriba en relación con el labio hundido al menos la mitad del trazado cartografiado.

Letton

Lūzums, kam vismaz vienā kartētās lūzuma līnijas vietā nobīdes vektora vertikālais komponents ir vairāk nekā 10 reizes lielāks nekā šķērseniskais komponents un kam vismaz pusi kartētās lūzuma līnijas garuma nepārtraukti vienā virzienā karenspārns pārvietojas augšup salīdzinājumā ar guļošo spārnu.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

El Estado del pabellón remitirá los resultados de la identificación, el cartografiado y la evaluación de impacto realizados de conformidad con el apartado 1 a la Comisión, para su transmisión a la reunión anual del Comité Científico de la SEAFO.

Letton

Karoga valsts iesniedz Komisijai saskaņā ar 1. punktu veiktās identificēšanas, kartēšanas un ietekmes novērtējuma rezultātus, lai tos izskatītu SEAFO zinātniskās komitejas gadskārtējā sanāksmē.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Por otra parte, las medidas previstas en la Directiva pueden no aplicarse a las cuencas y subcuencas hidrográficas y las regiones que no presentan un riesgo significativo de inundaciones ni a aquéllas en las que ya se hayan adoptado medidas que estén en consonancia con las disposiciones relativas al cartografiado o a los planes de gestión del riesgo de inundación.

Letton

Tajā pašā laikā upju baseinos un apakšbaseinos, kā arī reģionos, kuros nav būtiska plūdu riska, var nepiemērot pasākumus, kas noteikti šajā direktīvā; tas pats attiecas uz upju baseiniem, apakšbaseiniem un reģioniem, kur pasākumi jau ir veikti saskaņā ar noteikumiem par plūdu kartēšanu un/vai plūdu riska pārvaldības plāniem.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Espagnol

“leyenda” (legend), la aplicación de una clasificación en un área específica usando una escala de cartografiado y un conjunto de datos específicos definidos,

Letton

“paskaidrojums” (legend) ir klasifikācijas lietošana noteiktā jomā, izmantojot definētu kartēšanas mērogu un specifisku datu kopu;

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

(10) El cartografiado estratégico de ruidos debe imponerse en determinadas zonas de interés, de manera que puedan recogerse en él los datos necesarios para ofrecer una representación de los niveles de ruido percibidos dentro de dicha zona.

Letton

(10) Noteiktos rajonos jāveic trokšņa stratēģiskā kartēšana, jo tā var iegūt vajadzīgos datus, lai rastu priekšstatu par trokšņa līmeņiem minētajos rajonos.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Espagnol

No se reanudará la actividad pesquera en ninguna de las zonas de veda a que se refiere el artículo 62 hasta que el Estado del pabellón no haya identificado y cartografiado los ecosistemas marinos vulnerables de la zona, incluidos los montes marinos, las fuentes hidrotermales y los corales de aguas frías, y llevado a cabo una evaluación del impacto de la eventual reanudación de la pesca en estos ecosistemas marinos vulnerables.

Letton

Zveju šīs regulas 62. pantā minētajā slēgtajā zvejas apgabalā nedrīkst atsākt, pirms karoga valsts ir identificējusi un kartējusi minētajā apgabalā esošās jutīgās jūras ekosistēmas, tostarp jūras pacēlumus, hidrotermālos avotus un aukstūdens koraļļus, kā arī novērtējusi zvejas atsākšanas ietekmi uz šādām jutīgām jūras ekosistēmām.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK