Demander à Google

Vous avez cherché: recalentamiento (Espagnol - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Espagnol

Polonais

Infos

Espagnol

Recalentamiento

Polonais

Rozgrzewanie

Dernière mise à jour : 2014-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Espagnol

Para Szeged es una manera de combatir el problema del recalentamiento climático.

Polonais

Jest to dla miasta sposób walki z problemem ocieplenia klimatu.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

¿Cuáles son las medidas más urgentes en la lucha contra el recalentamiento climático?

Polonais

Jakie są najpilniejsze działania w walce z ociepleniem klimatu?

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

La afluencia masiva de inversión directa extranjera y un crecimiento muy pronunciado del crédito favorecieron el recalentamiento de la economía.

Polonais

Do przegrzania gospodarki przyczynił się ogromny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i bardzo silny wzrost akcji kredytowej.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Espagnol

El dispositivo de escape y los tubos de escape deberán direccionarse o protegerse de modo que se evite cualquier peligro para el cargamento por recalentamiento o inflamación.

Polonais

Układ wydechowy łącznie z rurami wydechowymi powinien być skierowany i zabezpieczony w sposób pozwalający uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa związanego z nagrzaniem lub zapaleniem ładunku.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

El dispositivo de escape y los tubos de escape deberán direccionarse o protegerse de modo que se evite cualquier peligro para el cargamento por recalentamiento o inflamación.

Polonais

Układ wydechowy łącznie z rurami wydechowymi powinien być skierowany i zabezpieczony w sposób pozwalający uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa związanego z nagrzaniem lub zapaleniem ładunku.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

El motor que arrastre los vehículos deberá ir equipado y estar ubicado de modo que se evite cualquier peligro para el cargamento a consecuencia de un recalentamiento o inflamación.

Polonais

Silnik napędzający pojazd powinien być wyposażony i umieszczony w sposób pozwalający uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa związanego z ładunkiem w wypadku nagrzania lub zapalenia.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Entrada en vigor en febrero de 2005 del Protocolo de Kyoto, tratado internacionaldestinado a limitar el recalentamiento delplaneta y reducir las emisiones de gas deefecto invernadero.

Polonais

W ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE bierzeudział w operacjach utrzymywania pokoju na Bałkanach,początkowo w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, a następnie w Bośni i Hercegowinie.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

así como el aumento de las tensiones en el mercado de trabajo y un crecimiento muy acusado de la demanda, que reflejaban el recalentamiento de la economía.

Polonais

Szybki wzrost wynagrodzeń, stale przekraczający wzrost wydajności pracy, doprowadził do spadku konkurencyjności.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Espagnol

mantenga la viabilidad económica y presupuestaria mediante una política fiscal más restrictiva con el fin de contribuir a la prevención del recalentamiento de la economía y a una priorización cuidadosa del gasto,

Polonais

dążyć do utrzymania stabilności gospodarczej i budżetowej poprzez realizację bardziej restrykcyjnej polityki finansowej, zapobiegając w ten sposób przegrzaniu gospodarki oraz umożliwiając staranne ukierunkowanie wydatków;

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

El motor que arrastre los vehículos deberá ir equipado y estar ubicado de modo que se evite cualquier peligro para el cargamento a consecuencia de un recalentamiento o inflamación.

Polonais

Silnik napędzający pojazd powinien być wyposażony i umieszczony w sposób pozwalający uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa związanego z ładunkiem w wypadku nagrzania lub zapalenia.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Las calefacciones por combustión y sus conductos de evacuación de gases deberán diseñarse, ubicarse y estar protegidos o recubiertos de modo que se prevenga cualquier riesgo inaceptable de recalentamiento o inflamación de la carga.

Polonais

Ogrzewacze spalinowe oraz należące do nich przewody odprowadzające gazy spalinowe, powinny być zaprojektowane, usytuowane i zabezpieczone lub przykryte w sposób zabezpieczający ładunek przed niebezpieczeństwem nagrzania lub zapalenia.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Las calefacciones por combustión y sus conductos de evacuación de gases deberán diseñarse, ubicarse y estar protegidos o recubiertos de modo que se prevenga cualquier riesgo inaceptable de recalentamiento o inflamación de la carga.

Polonais

Ogrzewacze spalinowe oraz należące do nich przewody odprowadzające gazy spalinowe, powinny być zaprojektowane, usytuowane i zabezpieczone lub przykryte w sposób zabezpieczający ładunek przed niebezpieczeństwem nagrzania lub zapalenia.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

El Protocolo de Kyoto estableció objetivos claramente definidos para la reducción de los gasesde efecto invernadero culpables del recalentamiento mundial, así como instrumentos flexibles basados en el mercado para poder lograresos objetivos.

Polonais

Przedsi´biorstwo nast´pniemusia∏oby podjàç decyzj´ odnoÊnie najtaƒszego sposobu, by w tym limicie si´ zmieÊciç: do wyboru ma albo ograniczenie emisji,albo nabycie dodatkowych limitów od innych przedsi´biorstw, które nie wykorzystajà ca∏ego rocznego przydzia∏u.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

En el contexto de unos resultados económicos sólidos y un amplio déficit de la balanza por cuenta corriente, los objetivos presupuestarios no parecen ambiciosos, especialmente si se pretenden evitar los riesgos potenciales de recalentamiento de la economía.

Polonais

Na tle dobrych wyników gospodarczych i dużego deficytu na rachunku obrotów bieżących zamierzenia budżetowe nie wydają się ambitne, również w kontekście zapobiegania ewentualnemu przegrzaniu gospodarki.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Ante los sólidos resultados económicos y el voluminoso déficit por cuenta corriente, es necesaria una política presupuestaria prudente con objeto, entre otros, de evitar riesgos potenciales de recalentamiento.

Polonais

Na tle dobrych wyników gospodarczych i dużego deficytu na rachunku obrotów bieżących potrzebna jest rozważna polityka budżetowa, również w kontekście zapobiegania ewentualnemu ryzyku przegrzania się koniunktury.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

De la misma manera, el uso de gas natural en el horno de recalentamiento reducirá drásticamente las emisiones si se compara con el fuel-oil y representa un coste adicional de 1502530 EUR.

Polonais

Podobnie, zastosowanie gazu ziemnego w piecach grzewczych radykalnie zmniejszy emisje w porównaniu do oleju opałowego, a to stanowi dodatkowy koszt w wysokości 1502530 EUR.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

aplique una política fiscal más restrictiva, fijando detenidamente prioridades de gasto y evoluciones salariales que estén en consonancia con la productividad, con el fin de contribuir a corregir las presiones de recalentamiento y a reducir el riesgo de inestabilidad macroeconómica,

Polonais

Dlatego też Łotwa powinna: realizować bardziej restrykcyjną politykę budżetową, umożliwiającą staranne ukierunkowanie wydatków i kontrolę wzrostu płac odpowiednio do wydajności, korygując tym samym presję wynikającą z „przegrzania” gospodarki i ograniczając ryzyko niestabilności makroekonomicznej,

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

Conjuntos diseñados para la obtención de vapor y de agua sobrecalentada a temperaturas superiores a 110 °C que consten al menos de un equipo a presión sometido a la acción de la llama o a otra aportación de calor que represente un peligro de recalentamiento.

Polonais

Zespoły przeznaczone do wytwarzania pary lub przegrzanej wody przy temperaturze wyższej niż 100 °C, składające się przynajmniej z jednego elementu opalanego lub ogrzewanego inaczej urządzeń ciśnieniowych, stanowiącego ryzyko przegrzania.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Espagnol

El pronunciado aumento de la inflación registrado entre 2005 y 2008 debe contemplarse en un contexto de recalentamiento de la economía, con un crecimiento excesivo de la demanda, incrementos salariales muy acusados y subidas de los precios de los alimentos y de la energía.

Polonais

Znaczny wzrost inflacji w latach 2005-2008 należy rozpatrywać na tle jednoczesnego przegrzewania się gospodarki związanego z nadmiernym wzrostem popytu, bardzo dużymi podwyżkami płac i wzrostem światowych cen energii i żywności.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK