Demander à Google

Vous avez cherché: võrreldavusnõuete (Estonien - Maltais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Maltais

Infos

Estonien

Pärast nõu pidamist komiteega esitab komisjon (Eurostat) kahe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumiskuupäevast ja veel kord kahe järgneva aasta jooksul nõukogule aruande käesoleva määruse kohaselt arvutatud THHIde ning eelkõige nende usaldusväärsuse ja võrreldavusnõuete täitmise kohta.

Maltais

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara li jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Artikkel 9 asendatakse järgmisega: „Artikkel 9 Tulemuste koostamine Liikmesriigid töötlevad Laspeyres' i indeksi tüüpi THHI arvutamiseks kogutud andmeid, mis hõlmavad kõiki rahvusvahelise liigituse COICOP( classification of individual consumption by purpose)(*) rühmasid, mida kohandab komisjon võrreldavate THHIde arvutamiseks. Komisjon määrab kindlaks meetodid, menetlused ja valemid, millega tagatakse võrreldavusnõuete täitmine.

Maltais

L-Artikolu 9 jiġi mibdul b' dan li ġej: « Artikolu 9 Preżentazzjoni ta » riżultati L-Istati Membri għandhom jipproċessaw l-informazzjoni miġbura sabiex jiġi preżentat l-HICP, li għandu jkun indiċi tat-tip Laspeyres, li jkopri l-kategoriji talklassifikazzjoni internazzjonali Coicop( klassifikazzjoni ta » konsum individwali skond l-iskop)(*), li għandu jiġi adattat mill-Kummissjoni sabiex jiġu stabbiliti HICP komparabbli.

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Artikkel 9 asendatakse järgmisega : „Artikkel 9 Tulemuste koostamine Liikmesriigid töötlevad Laspeyres' i indeksi tüüpi THHI arvutamiseks kogutud andmeid , mis hõlmavad kõiki rahvusvahelise liigituse COICOP ( classification of individual consumption by purpose ) (*) rühmasid , mida kohandab komisjon võrreldavate THHIde arvutamiseks . Komisjon määrab kindlaks meetodid , menetlused ja valemid , millega tagatakse võrreldavusnõuete täitmine .

Maltais

L-Artikolu 9 jiġi mibdul b' dan li ġej : « Artikolu 9 Preżentazzjoni ta » riżultati L-Istati Membri għandhom jipproċessaw l-informazzjoni miġbura sabiex jiġi preżentat l-HICP , li għandu jkun indiċi tat-tip Laspeyres , li jkopri l-kategoriji talklassifikazzjoni internazzjonali Coicop ( klassifikazzjoni ta » konsum individwali skond l-iskop ) (*) , li għandu jiġi adattat mill-Kummissjoni sabiex jiġu stabbiliti HICP komparabbli .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

2. Sellised statistilised üksused nagu riigiasutused, sotsiaalkindlustusasutused ja leibkondi teenindavad mittetulundusühingud, kelle poole liikmesriigid pöörduvad koostöö tegemiseks hinnateabe kogumisel või esitamisel, on kohustatud andma õigeid ja täielikke andmeid siis, kui neid nõutakse, ja võimaldama ametliku statistika koostamise eest vastutavatel organisatsioonidel ja asutustel nõudmise korral hankida võrreldavusnõuete täitmise ja THHI osaindeksite kvaliteedi hindamiseks piisavalt üksikasjalikku teavet.

Maltais

2. L-entitajiet statistiċi, bħalma huma l-aġenziji governattivi, l-amministrazzjonijiet tas-sigurtà soċjali jewNPISHs, mitluba mill-Istati Membri biex jikkooperaw fil-ġbir jew fil-provvista ta'l-informazzjoni bażika huma obbligati li jagħtu informazzjoni onestà u sħiħa fiż-żmien li tiġi mitluba minnhom u li jippermettu lill-organizzazzjonijiet u lill-istituzzjonijiet responsabbli għall-ġbir ta'l-istatistiċi uffiċjali, biex meta jitolbu, dawn ikunu jistgħu jiksbu l-informazzjoni fil-livell ta'dettall meħtieġ biex tista'ssir valutazzjoni dwar kemm qed ikun hemm konformità ma'l-obbligi u dwar il-ħtiġiet fejn għandhom x'jaqsmu l-paragunabilità u l-kwalità tas-sub-indiċijiet ta'l-HICP.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

2. Statistilised üksused, kelle poole liikmesriigid pöörduvad koostöö tegemiseks hinnateabe kogumisel või esitamisel, on kohustatud andma õigeid ja täielikke andmeid siis, kui neid nõutakse, ja võimaldama ametliku statistika koostamise eest vastutavatel organisatsioonidel ja asutustel nõudmise korral hankida võrreldavusnõuete täitmise ja THHI osaindeksite kvaliteedi hindamiseks piisavalt üksikasjalikku teavet.

Maltais

2. L-unitajiet statistiċi msejħa mill-l-Istati Membri sabiex jikkooperaw fil-ġbir jew għoti ta'informazzjoni bażika huma obbligati li jagħtu informazzjoni onesta u kompleta fiż-żmien li tiġi mitluba u jippermettu l-organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet responsabbli fil-ġbir ta'statistika uffiċċjali, fuq talba, sabiex tiġi akkwistata informazzjoni fil-livell ta'detall meħtieġ sabiex jiġi evalwata l-konformità mal-ħtiġijiet komparabbli u l-kwalità ta'subindiċi HICP.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

2. Statistilised üksused, kelle poole liikmesriigid pöörduvad koostöö tegemiseks hinnateabe kogumisel või esitamisel, on kohustatud andma õigeid ja täielikke andmeid siis, kui neid nõutakse, ja võimaldama ametliku statistika koostamise eest vastutavatel organisatsioonidel ja asutustel nõudmise korral hankida võrreldavusnõuete täitmise ja THHI osaindeksite kvaliteedi hindamiseks piisavalt üksikasjalikku teavet.

Maltais

2. L-unitàjiet statistiċi msejħa mill-Istati Membri biex jikkooperaw fil-ġbir jew l-għoti ta'informazzjoni bażika huma obbligati li jagħtu informazzjoni onesta u sħiħa fiż-żmien meta din tiġi mitluba u biex iħallu l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet li huma inkarigati milli jiġbru l-istatistiċi uffiċjali, fuq talba tagħhom stess, jiksbu informazzjoni fil-livell ta'dettal meħtieġ sabiex tiġi meqjusa l-konformità mar-rekwiżiti ta'paragunabilità u l-kwalità tas-sub-indiċijiet tal-IAPK.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

3. THHI kaalusid ajakohastatakse sellise sagedusega, mis on vajalik artiklis 4 sätestatud võrreldavusnõuete täitmiseks. Käesolev lõige ei nõua pere-eelarvevaatluste teostamist sagedamini kui üks kord viie aasta jooksul, välja arvatud need liikmesriigid, kus artiklis 14 sätestatud menetluse kohaselt on kindlaks tehtud muutused tarbimisharjumustes, mistõttu on vaatlusi vaja sagedamini teostada.

Maltais

3. Il-piżijiet ta'l-HICP għandhom jinżammu aġġornati bi frekwenza suffiċjenti sabiex jintlaħaq ir-rekwizit ta'komparabbiltà stabbilit fl-Artikolu 4. Dan il-paragrafu m'għandux jitlob li jitweqqtu sondaġġi fil-familji aktar spiss minn darba kull ħames snin, ħlief f'dawk l-Istati Membri illi, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 14, jiġu identifikati li qed jgħaddu minn kambjamenti fil-mudelli ta'konsum li jinneċessita sondaġġi aktar spissi.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) viimase nõudmisel andmed, kaasa arvatud artikli 6 kohaselt kogutud, sellisel üksikasjalikul kujul, mis on piisav võrreldavusnõuete täitmise ja THHIde kvaliteedi hindamiseks.

Maltais

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) fuq talba tagħha, b'informazzjoni, inter alia dik miġbura skond l-Artikolu 6, f'dak il-livell ta'dettall li huwa neċessarju sabiex tiġi stabbilita konformità mar-rekwiżiti ta'paragunabilità u l-kwalita'tal-HICP.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Liikmesriigid töötlevad Laspeyres'i indeksi tüüpi THHI arvutamiseks kogutud andmeid, mis hõlmavad kõiki rahvusvahelise liigituse COICOP (classification of individual consumption by purpose) [7] rühmasid, mida kohandatakse võrreldavate THHIde arvutamiseks artiklis 14 sätestatud menetluse kohaselt. Sama menetluse alusel määratakse kindlaks meetodid, menetlus ja valemid, millega tagatakse võrreldavusnõuete täitmine.

Maltais

L-Istati Membri għandhom jipproċessaw l-informazzjoni miġbura sabiex jiġi preżentat l-HICP, li għandu jkun indiċi tat-tip Laspeyres, li jkopri l-kategoriji tal-klassifikazzjoni internazzjonali Coicop (klassifikazzjoni ta'konsum individwali skond l-iskop) [7], li għandu jiġi addattat taħt il-proċedura fl-Artikolu 14 sabiex jiġu stabbilit HICP komparabbli. Il-metodi, il-proċeduri u l-formuli sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu ir-rekwiżiti ta'paragunabilità għandhom jiġu stabbiliti bl-istess proċedura.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK