Vous avez cherché: moodustuma (Estonien - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Polonais

Infos

Estonien

lahuste kokkupuutepinnal peab moodustuma punakasvioletne värvus

Polonais

na granicy faz pojawi się czerwono-fioletowe zabarwienie

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Estonien

4. a) esitatav finantstagatis peab moodustuma sularahast või finantsinstrumentidest.

Polonais

4. a) ustanowienie zabezpieczenia finansowego wymaga, aby składało się ono z gotówki lub instrumentów finansowych.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Estonien

a) nimetus, mille all toiduensüümi müüakse; see nimetus peab moodustuma nimetusest, mis on kehtestatud kõnealuse toiduensüümi suhtes kohaldatavate ühenduse õigusnormidega;

Polonais

a) nazwa, pod którą dany enzym jest sprzedawany; nazwa ta jest zgodna z przepisami wspólnotowymi mającymi zastosowanie do danego enzymu spożywczego;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

"aromatiseeritud veini valmistamiseks kasutatud vein ja/või värske viinamarjavirre, mille käärimine on peatatud alkoholi lisamise teel, peab moodustuma valmistootest vähemalt 75 %.

Polonais

"wino i/lub świeży moszcz winogronowy z zatrzymaną fermentacją przez dodanie alkoholu, stosowane w przygotowaniu wina aromatyzowanego, muszą być obecne w produkcie końcowym w nie mniejszym udziale niż 75 %.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

määrust (eÜ) nr 2100/94 rakendab ühenduse sordiamet (edaspidi "amet"); ameti tuludest peaks ameti eelarve tasakaalustamiseks põhimõtteliselt piisama; kõnealused tulud peaksid moodustuma lõivudest, mis tasutakse algmääruses ja komisjoni 31. mai 1995. aasta määruses (eÜ) nr 1239/95 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (eÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses ühenduse sordiameti menetlusega) [2] (edaspidi "rakendusmäärus") sätestatud ametlike toimingute eest, ja ühenduse sordikaitse kehtimise ajal makstavatest aastamaksudest;

Polonais

rozporządzenie (we) nr 2100/94 wykonuje wspólnotowy urząd odmian roślin (urząd); przychody urzędu powinny w zasadzie wystarczać do zrównoważenia budżetu urzędu; przychody te powinno się uzyskiwać z opłat uiszczanych za urzędowe czynności przedstawione w podstawowym rozporządzeniu i w rozporządzeniu komisji (we) nr 1239/95 z dnia 31 maja 1995 r., ustanawiającym przepisy wykonawcze dotyczące zastosowania rozporządzenia rady (we) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed wspólnotowym urzędem odmian roślin [2] (rozporządzenie o postępowaniu) oraz z corocznych opłat za czas trwania wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/eÜ kohaldamist, võib lõpptarbijale müügiks ette nähtud toiduensüüme turustada vaid juhul, kui nende pakendile on kantud järgmised andmed, mis peavad olema selgesti nähtavad, loetavad ja kustumatud:a) nimetus, mille all toiduensüümi müüakse; see nimetus peab moodustuma nimetusest, mis on kehtestatud kõnealuse toiduensüümi suhtes kohaldatavate ühenduse õigusnormidega;

Polonais

1. enzym spożywczy spełniający warunki określone w art. 5 może zostać włączony do wspólnotowego wykazu zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu (we) nr […][ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności].

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

"aromatiseeritud veini valmistamiseks kasutatud vein ja/või värske viinamarjavirre, mille käärimine on peatatud alkoholi lisamise teel, peab moodustuma valmistootest vähemalt 75%. olenemata artiklist 5, on kasutatavate toodete väikseim naturaalne alkoholisisaldus mahuprotsentides sätestatud määruse (emÜ) nr 822/87 artikli 18 lõikes 1."

Polonais

"wino i/lub świeży moszcz winogronowy z zatrzymaną fermentacją przez dodanie alkoholu, stosowane w przygotowaniu wina aromatyzowanego, muszą być obecne w produkcie końcowym w nie mniejszym udziale niż 75%. bez względu na art. 5 minimalna naturalna moc objętościowa alkoholu wykorzystywanych produktów jest taka jak określona w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (ewg) nr 822/87;."

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

a) abi peab moodustuma likviidsustoetusest laenugarantiide või laenudena. [17] mõlemal juhul tuleb laenult võtta intressi, mis on vähemalt võrreldav heas majanduslikus olukorras olevatelt äriühingutelt võetava intressiga ja eelkõige komisjoni poolt vastuvõetud viiteintressiga;

Polonais

a) składa się z pomocy w środkach płynnych w formie gwarancji kredytowych lub kredytów [17].w obu przypadkach, kredyt powinien podlegać oprocentowaniu przynajmniej porównywalnemu z oprocentowaniem stwierdzonym w przypadku pożyczek udzielanym przedsiębiorstwom znajdującym się w dobrej kondycji, a w szczególności oprocentowaniem odniesienia przyjętemu przez komisję;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

igas liikmesriigis tuleks luua riiklikud kvoodireservid, et muuta kvootide eraldamise kord paindlikumaks, toetada tootjate ümberõpet ja hõlbustada liikmesriikide põllumajandusettevõtete ümberkorraldamist; need riiklikud reservid peaksid moodustuma kvootidest, mis vabanevad tootjatele eraldatud kvootide lineaarsel vähendamisel, ja liikmesriikidel peaks olema võimalik lisada sinna kogused, mis vabanevad lõplikult ülekantud ja kvoodi eraldamise tõendile kantud koguste lineaarsel vähendamisel, samuti sõlmitud külvieelsete lepingutega hõlmamata kvoodid, sealhulgas ajutiselt ülekantud tootmiskvoodi eraldamise tõendi kogused;

Polonais

1. państwo członkowskie, na którego terytorium pierwszy przetwórca ma swoją siedzibę, jest odpowiedzialne za udzielanie zgody na działalność pierwszym przetwórcom upoważnionym do podpisywania umów kontraktacji.2. zainteresowane państwo członkowskie decyduje w sprawie wniosku o zatwierdzenie, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (ewg) nr 2075/92 i innymi warunkami, które samo ustanowiło, w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku oraz ustala datę, od której zatwierdzenie wchodzi w życie, w przypadku gdy wniosek zostanie przyjęty. zatwierdzenie pierwszego przetwórcy nie może poprzedzać daty złożenia wniosku.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

a) abi peab moodustuma likviidsustoetusest laenugarantiide või laenudena. [17] mõlemal juhul tuleb laenult võtta intressi, mis on vähemalt võrreldav heas majanduslikus olukorras olevatelt äriühingutelt võetava intressiga ja eelkõige komisjoni poolt vastuvõetud viiteintressiga;

Polonais

w obu przypadkach, kredyt powinien podlegać oprocentowaniu przynajmniej porównywalnemu z oprocentowaniem stwierdzonym w przypadku pożyczek udzielanym przedsiębiorstwom znajdującym się w dobrej kondycji, a w szczególności oprocentowaniem odniesienia przyjętemu przez komisję;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

igas liikmesriigis tuleks luua riiklikud kvoodireservid, et muuta kvootide eraldamise kord paindlikumaks, toetada tootjate ümberõpet ja hõlbustada liikmesriikide põllumajandusettevõtete ümberkorraldamist; need riiklikud reservid peaksid moodustuma kvootidest, mis vabanevad tootjatele eraldatud kvootide lineaarsel vähendamisel, ja liikmesriikidel peaks olema võimalik lisada sinna kogused, mis vabanevad lõplikult ülekantud ja kvoodi eraldamise tõendile kantud koguste lineaarsel vähendamisel, samuti sõlmitud külvieelsete lepingutega hõlmamata kvoodid, sealhulgas ajutiselt ülekantud tootmiskvoodi eraldamise tõendi kogused;

Polonais

w każdym państwie członkowskim powinno się ustalić krajowe rezerwy kwot w celu zwiększenia elastyczności ustaleń dotyczących przyznawania kwot aby zachęcić producentów do przestawiania się na inne uprawy oraz w celu ułatwienia restrukturyzacji gospodarstw rolnych w państwach członkowskich; tego typu rezerwy krajowe powinny być utworzone z kwot udostępnionych poprzez liniowe zmniejszenie wszystkich kwot przyznanych producentom oraz przez państwa członkowskie będące w stanie zastosować liniowe zmniejszenie ilości ujętych w deklaracjach kwot produkcyjnych, które zostały przeniesione na stałe wraz z kwotami, które nie zostały objęte już zawartymi umowami kontraktacji, łącznie z ilościami ujętymi w deklaracjach kwot produkcyjnych, które zostały tymczasowo przeniesione;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK