Vous avez cherché: põletusrajatiste (Estonien - Slovène)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Slovène

Infos

Estonien

põletusrajatiste puhul:

Slovène

za sežigalnice:

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

uute põletusrajatiste puhul;

Slovène

nove sežigalnice;

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

olemasolevate põletusrajatiste puhul;

Slovène

obstoječe sežigalnice;

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

seetõttu lükkavad kõik pooled põletusrajatiste ja koospõletusrajatiste kombinatsiooni tagasi.

Slovène

zato vsi udeleženci postopka zavračajo združevanje sežigalnic in naprav za sosežig.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

vajaduse korral täpsustatakse ii lisa koodis r1 esitatud põletusrajatiste valemi kohaldamist.

Slovène

po potrebi se podrobno opredeli uporaba enačbe za sežigalnice iz priloge ii, r1.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

artikli 6 lõiked 1 ja 2 sätestavad põletusrajatiste ja koospõletusrajatiste käitamisele erinevad nõuded:

Slovène

Člen 6(1) in (2) določa različne zahteve za obratovanje sežigalnic in naprav za sosežig:

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

jäätmepõletusdirektiiviga on seadusandja vähemalt lähendanud koospõletusrajatistele esitatavaid nõudeid põletusrajatiste suhtes kehtivatele nõuetele.

Slovène

zakonodajalec je z direktivo o sežiganju odpadkov zahteve za naprave za sosežig vsaj približal zahtevam, ki veljajo za sežigalnice.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

taoline põletusrajatiste definitsioon ei eristaks rajatisi üksteisest, vaid hõlmaks vältimatult kõik koospõletusrajatised.

Slovène

kajti taka opredelitev sežigalnice ne bi določila razlike med napravama, temveč nujno zajela vse naprave za sosežig.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

sihtliikmesriigid edastavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele nende põletusrajatiste loetelu, millel on lubatud kõnealust materjali vastu võtta.

Slovène

namembne države članice obvestijo komisijo in druge države članice o seznamu sežigalnic, ki imajo dovoljenje za sprejem takšnega materiala.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Ühtki sellise läbivaatamise järel kehtestatud heitmete piirväärtust ei kohaldata olemasolevate põletusrajatiste suhtes enne 31. detsembrit 2006.

Slovène

nobena mejna vrednost emisij, določena po takšnem ponovnem pregledu, za obstoječe sežigalnice se ne uporablja pred 31. decembrom 2006.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

nagu märkis kohtujurist oma ettepaneku punktis 21, saab teatavaid põletusrajatiste kohta kehtivaid sätteid kohaldada vaid ühe katla kaupa.

Slovène

kot je poudarila generalna pravobranilka v točki 21 sklepnih predlogov, je mogoče nekatere določbe o sežigalnicah uporabiti le za posamezne kotle.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

1. käesoleva direktiivi sätted jõustuvad olemasolevate põletusrajatiste suhtes artikli 18 lõikes 1 piiritletud kuupäevast kolme aasta ja kuue kuu möödudes.

Slovène

1. določbe te direktive se uporabljajo za obstoječe sežigalnice najkasneje tri leta in šest mesecev po datumu, določenem v členu 18(1).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

2. käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira kohaldamast muid asjakohaseid ühenduse õigusnorme, mis käsitlevad eelkõige jäätmeid ja põletusrajatiste töökaitset.

Slovène

2. ta direktiva se uporablja brez vpliva na zadevno zakonodajo skupnosti, še zlasti tisto v zvezi z odpadki ter varovanjem zdravja in varnostjo delavcev v sežigalnicah.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

lisaks tuleks komisjonile anda volitus kohandada lisasid vastavalt teaduse ja tehnika arengule ning täpsustada ii lisa koodis r1 esitatud põletusrajatiste valemi kohaldamist.

Slovène

komisiji bi prav tako bilo treba podeliti pooblastila za prilagoditev prilog tehničnemu in znanstvenemu napredku in podrobno opredelitev uporabe enačbe za sežigalnice iz vnosa r1 v prilogi ii.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

a) põletusrajatiste heitgaasi puhul temperatuur 273 k, rõhk 101,3 kpa, hapnikku 11%, kuiv gaas;

Slovène

(a) pri odpadnem plinu iz sežigalnic: temperatura 273 k, tlak 101,3 kpa, 11% kisika, suh plin;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

artikli 7 lõike 2 teise lõigu alusel kohaldatakse põletusrajatiste heitmete piirväärtusi ka koospõletusrajatistele, milles eralduvast soojusest üle 40% tekib ohtlike jäätmete põletamisel.

Slovène

na podlagi odstavka 2, drugi pododstavek, navedenega člena se mejne vrednosti emisij, ki veljajo za sežigalnice, uporabijo tudi za naprave za sosežig, v katerih več kot 40 % toplote nastane iz nevarnih odpadkov.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

nii oleks põhimõtteliselt võimalik käsitleda mitut koospõletusrajatist heitmete piirväärtuste rakendamisel ühtse tervikuna, kuna need väärtused on direktiivi ii.2 lisa kohaselt suuremate põletusrajatiste puhul rangemad.

Slovène

tako bi si bilo načeloma mogoče predstavljati, da se v zvezi z vrednostmi za emisije več naprav za sosežig obravnava kot celota, saj priloga ii.2 z nara�čanjem velikosti naprave predpisuje čedalje strožje vrednosti za emisije.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

milliseid meetmeid rakendatakse põletusrajatiste puhul, mille nimivõimsus on vähemalt kaks tonni tunnis, et nõuda käitajalt rajatise toimimist ja järelevalvet käsitleva aastaaruande esitamist pädevale asutusele?

Slovène

katere določbe veljajo za sežigalnico z normalno zmogljivostjo dveh ton ali več na uro, ki zahtevajo, da mora upravljavec pristojnemu organu predložiti letno poročilo o delovanju in spremljanju obrata?

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

mis puutub esiteks ülesehitusse, siis on selge, et põletusrajatiste ja koospõletusrajatiste kohta kehtivad erinevad nõuded nii käitamistingimuste kui ka heitmete piirväärtuste osas, mida nende suhtes kohaldatakse.

Slovène

v zvezi z njeno strukturo ni sporno, da se za sežigalnice in naprave za sosežig uporab -ljajo različna pravila glede pogojev obratovanja in mejnih vrednosti emisij, ki za njih veljajo.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

näiteks artikli 7 lõike 2 teise lõigu alusel kohaldatakse põletusrajatiste jaoks kehtestatud heitmete piirväärtusi ka koospõletusrajatistele, kui eralduvast soojusest üle 40% tekib ohtlike jäätmete põletamisel.

Slovène

na primer, na podlagi njenega člena 7(2), drugi pododstavek, se mejne vrednosti emisij, določene za sežigalnice, uporabljajo tudi za naprave za sosežig, če več kot 40 %

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK