Demander à Google

Vous avez cherché: ümberkorralduskavas (Estonien - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Suédois

Infos

Estonien

Et taotlus loetaks kõlblikuks, tuleb ümberkorralduskavas

Suédois

För att en ansökan skall anses vara behörig måste omstruktureringsplanen omfatta följande:

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Seetõttu nähti ümberkorralduskavas ette järgmised meetmed:

Suédois

Med detta som mål omfattade omstruktureringsprogrammet följande åtgärder:

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Teatatud ümberkorralduskavas ettenähtud ümberkorralduse ajavahemik on 2003–2005.

Suédois

Den omstruktureringsperiod som fastställts i den anmälda omstruktureringsplanen är 2003–2005.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

SNCM on ümberkorralduskavas ette nähtud neljast laevast kolm juba ära müünud.

Suédois

Faktum är att SNCM redan har sålt tre av de fyra fartyg vars överlåtelse planeras i omstruktureringsplanen.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Ümberkorralduskavas nähakse ette Alstom’i keskendamine uuesti tema põhitegevusele.

Suédois

I omstruktureringsplanen föreskrivs att Alstoms verksamhet skall återinriktas på kärnverksamheten.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

kolmandaks moodustas see tehing osa ümberkorralduskavas ette nähtud varade ümberkorraldamisest.

Suédois

För det tredje utgjorde transaktionen en del av omstruktureringen av tillgångarna enligt omstruktureringsplanen.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Lisaks aitas MobilCom rahastada ümberkorraldamist ümberkorralduskavas sätestatud varade müügiga.

Suédois

Dessutom bidrog MobilCom till finansieringen av omstruktureringen genom avyttringen av anläggningstillgångar, vilket redan hade aviserats i omstruktureringsplanen.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Bilansimahu kavandatud vähendamine kujuneb uues ümberkorralduskavas suuremaks kui esialgses kavas.

Suédois

Den planerade minskningen av balansomslutningen blir större i den nya omstruktureringsplanen än i den ursprungliga planen.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Iga meede, mida ümberkorralduskavas kirjeldati, oli hädavajalik pikaajalise elujõulisuse taastamiseks.

Suédois

Var och en av de åtgärder som beskrivs i omstruktureringsplanen är helt och hållet nödvändig för att företagets överlevnad på lång sikt skall kunna garanteras.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Turu tasakaal tagatakse ümberkorralduskavas ettenähtud suhkrukvootide kogustega ja allpool kavandatud turutasakaalu abinõudega.

Suédois

Marknadsbalansen kommer att garanteras genom de mängder sockerkvoter som kommer att ingå i omstruktureringsordningen och de verktyg för marknadsbalans som föreslås nedan.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

e) vajaduse korral mis tahes muudatused ümberkorralduskavas, põhjused ja tulevased mõjud.

Suédois

e) I förekommande fall ändringar av omstruktureringsplanen, med angivande av skäl, och deras följder.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

(64) MobilCom alustas ümberkorralduskavas nimetatud meetmete rakendamist 2002. aasta novembris.

Suédois

(64) Redan i november 2002 började MobilCom verkställa de åtgärder som planerats i omstruktureringsplanen.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Liikmesriik nõustub kõikide heakskiidetud ümberkorralduskavas tehtavate muudatustega vastavalt asjaomase ettevõtja sooviavaldusele, milles

Suédois

Alla ändringar av den godkända omstruktureringsplanen måste godkännas av medlemsstaten på begäran av det berörda företaget, som i sin begäran skall

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Ümberkorraldamisteatise kohaselt tuleb ümberkorralduskavas ette näha konkurentsimoonutusi piiravad ja pangandussektori konkurentsivõimet tagavad meetmed.

Suédois

Enligt omstruktureringsmeddelandet måste omstruktureringsplanen innehålla åtgärder för att begränsa snedvridningen av konkurrensen och säkra en konkurrenskraftig banksektor.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Esiteks ei jaganud Poola komisjoni kahtlusi seoses äriühingu poolt ümberkorralduskavas kavandatud tulevase kasumimarginaaliga.

Suédois

För det första är de polska myndigheterna inte eniga med kommissionen, som ifrågasatte de vinstmarginaler som företaget förutsett enligt omstruktureringsplanen.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Sellega seoses osutab komisjon asjaolule, et ümberkorralduskavas lähtutakse VBRO positiivsetest tulemustest järgnevatel aastatel.

Suédois

I detta sammanhang påpekar kommissionen att omstruktureringsplanen för de kommande åren utgår från positiva resultat för VBRO.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

(171) Komisjon hindas üksikasjalikult ümberkorralduskavas tehtavaid tellimuste või tegevustulu prognoose sektorite lõikes.

Suédois

(171) Kommissionen har i detalj granskat de förväntade resultaten av omstruktureringsplanen, när det gäller såväl beställningar som intäkter av verksamheten inom varje sektor.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Seepärast kahtles komisjon selles, kas ümberkorralduskavas on BB rahalisi raskusi piisaval määral tuvastatud ja käsitletud.

Suédois

Kommissionen hyste därför tvivel om huruvida skälen till BB:s problem som anges i omstruktureringsplanen har identifierats och behandlats på ett tillfredsställande sätt.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

a) kõik ümberkorralduskavas, riiklikes ümberkorraldusprogrammides ja äriplaanis ettenähtud meetmed ja tegevused on rakendatud;

Suédois

a) alla åtgärder och insatser som anges i omstruktureringsplanen, de nationella omstruktureringsprogrammen respektive affärsplanen har genomförts,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Niipea kui ümberkorraldusabi on antud, võtab taotleja kõik heakskiidetud ümberkorralduskavas kirjeldatud meetmed ning täidab ümberkorraldusabi taotluses võetud kohustused.

Suédois

Så snart omstruktureringsstödet har beviljats skall stödmottagaren genomföra alla åtgärder som anges i den godkända omstruktureringsplanen och respektera de åtaganden som ingår i ansökan om omstruktureringsstödet.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK