Demander à Google

Vous avez cherché: koostööalgatus (Estonien - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Tchèque

Infos

Estonien

Ühine keskkonnateabe süsteem (SEIS) on Euroopa Komisjoni, ELi liikmesriikide ja EKA koostööalgatus.

Tchèque

Evropský sdílený systém informací o životním prostředí (SEIS) je iniciativa prováděná ve spolupráci Evropské komise, členských států EU a EEA.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

14. tõdemine, et pidades silmas tuumarelvastumise ja terrorismi kasvanud ohtu, tuleks leviku julgeolekualgatus, ülemaailmse ohu vähendamise algatus ja G8 ülemaailmne koostööalgatus heaks kiita;

Tchèque

14. uznat, že s ohledem na zvýšenou hrozbu šíření jaderných zbraní a terorismu je třeba schválit bezpečnostní iniciativu proti šíření zbraní, globální iniciativu pro omezení hrozeb a iniciativu globálního partnerství G8;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

(9) Lisaks lepiti nimetatud Euroopa Ülemkogus kokku, et sotsiaalse tõrjutuse tõkestamise poliitika peaks rajanema avatud koordineerimismeetodil, milles ühendatakse siseriiklikud tegevuskavad ja komisjoni koostööalgatus.

Tchèque

(9) Uvedené zasedání Evropské rady dále odsouhlasilo, že politiky boje proti sociálnímu vyloučení by měly být založeny na otevřené metodě koordinace kombinování vnitrostátních akčních plánů s podnětem Komise pro spolupráci.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Liikmesriigid ja komisjon peaksid jätkama kogu ELi hõlmavat koostööd täiendavate ja innustavate piirkondlike algatuste edendamist (muu hulgas Põhja- ja Baltimaade inimkaubanduse vastane töörühm, Kagu-Euroopa koostööalgatus, Kagu-Euroopa koostööprotsess, üleeuroopaline Budapesti protsess, "5+5 dialoog" Vahemeremaade lääneosa riikide vahel ja Vahemere piirkonna kaudu toimuvat migratsiooni puudutav dialoog, "Inimkaubanduse vastane liit" ning muud foorumid/organisatsioonid).

Tchèque

Členské státy a Komise by měly nadále podporovat regionální iniciativy, které doplňují a podněcují širokou spolupráci na úrovni EU (mimo jiné Severobaltská zvláštní skupina pro boj proti obchodování s lidmi, Iniciativa pro spolupráci v jihovýchodní Evropě, Proces spolupráce v jihovýchodní Evropě, panevropský Budapešťský proces, "Dialog 5+5" mezi zeměmi západního Středomoří a Středomořský dialog o tranzitní migraci, "Aliance proti obchodu s lidmi", jakož i další fóra nebo organizace).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

(12) EL koostööalgatus "Vaesuse likvideerimise ja säästva arengu energeetikaalgatus", mis käivitati 1. septembril 2002, põhineb suuremal energiatõhususel ja ulatuslikumal taastuvate energiaallikate kasutamisel; selle algatusega, mille põhimõtted ja strateegia on sätestatud "Komisjoni teatises energeetikakoostöö kohta arengumaadega", on juba ühinenud mitu arengumaad, piirkondlikku organisatsiooni ning erasektori ja kodanikuühiskonna organisatsiooni.

Tchèque

(12) Partnerská iniciativa EU "Energetická iniciativa pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj" zahájená dne 1. září 2002 je založena na lepší energetické účinnosti a zvýšeném využívání obnovitelných zdrojů energie a k této iniciativě, jejíž zásady a strategie jsou stanoveny ve sdělení Komise o energetické spolupráci s rozvojovými zeměmi, se již připojilo několik rozvojových zemí a regionálních organizací, jakož i organizací soukromého sektoru a občanské společnosti.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

ELi osaluse tõhustamine Musta mere koostöös: märtsis algasid läbirääkimised ELi ja Ukraina vahelise uue tõhustatud lepingu üle; aprillis esitati piirkondlik koostööalgatus Musta mere sünergia; septembris toimus esimene Euroopa naabruspoliitika ministrite konverents kõigi ELi ja Euroopa naabruspoliitika riikidega; detsembris ilmus teatis Tõhus Euroopanaabruspoliitika. naabruspoliitika.

Tchèque

Posílení přítomnosti EU ve spolupráci v oblasti Černomoří: v březnu započala jednání o nové rozšířené dohodě mezi EU a Ukrajinou; v dubnu prezentována iniciativa pro regionální spolupráci Černomořská synergie; v září se uskutečnila první konference ministrů o EPS za účasti všech členských států EU a EPS; v prosinci vydáno sdělení Silná evropská politika sousedství.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

See partnerlus on koostööalgatus, milles osalevad Euroopa Komisjon, Venemaa Föderatsioon, EBRD, Põhjamaade Investeerimispank ja EIP ning mitmed doonorriigid, et käsitleda kõige valulisemaid keskkonnaprobleeme Loode-Venemaal.

Tchèque

EUR, a to na financování investic ve východní Evropě (v Rusku, na Ukrajině a - vyjádří-li s tím v budoucnosti Rada souhlas - v Bělorusku) a v jižním Kavkaze (v Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

iii) Piirkondlikud lahendused inimkaubanduse tõkestamiseks, abi vajajate kaitsmiseks ja aitamiseks ning ohvrite turvalise tagasipöördumise ja tõhusa ning turvalise taasintegreerumise tagamiseks on keskse tähtsusega. Liikmesriigid ja komisjon peaksid jätkama kogu ELi hõlmavat koostööd täiendavate ja innustavate piirkondlike algatuste edendamist (muu hulgas Põhja-ja Baltimaade inimkaubanduse vastane töörühm, Kagu-Euroopa koostööalgatus, Kagu-Euroopa koostööprotsess, üleeuroopaline Budapesti protsess, "5+5 dialoog" Vahemeremaade lääneosa riikide vahel ja Vahemere piirkonna kaudu toimuvat migratsiooni puudutav dialoog, "Inimkaubanduse vastane liit" ning muud foorumid/organisatsioonid).

Tchèque

iii) Je nezbytné, aby na regionální úrovni byla nalezena řešení pro prevenci obchodu s lidmi, pro ochranu a pomoc osobám v nouzi a pro zajištění bezpečného návratu a účinného a bezpečného opětného začlenění obětí do společnosti. Členské státy a Komise by měly nadále podporovat regionální iniciativy, které doplňují a podněcují širokou spolupráci na úrovni EU (mimo jiné Severobaltská zvláštní skupina pro boj proti obchodování s lidmi, Iniciativa pro spolupráci v jihovýchodní Evropě, Proces spolupráce v jihovýchodní Evropě, panevropský Budapešťský proces, "Dialog 5+5" mezi zeměmi západního Středomoří a Středomořský dialog o tranzitní migraci, "Aliance proti obchodu s lidmi", jakož i další fóra nebo organizace).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK