Vous avez cherché: mikrobioloogilisi (Estonien - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Tchèque

Infos

Estonien

- mikrobioloogilisi ja parasitoloogilisi kriteeriume,

Tchèque

- mikrobiologických a parazitologických kritérií,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Estonien

piimapõhiste toodete mikrobioloogilisi ja hügieenitingimusi;

Tchèque

mikrobiologickou a hygienickou kvalitu mléčných výrobků;

Dernière mise à jour : 2014-10-17
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Estonien

loomsete saaduste mikrobioloogilisi ja hügieenitingimusi;

Tchèque

mikrobiologické a hygienické podmínky výrobků živočišného původu;

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

- valmistoodete suhtes kohaldatavaid mikrobioloogilisi kriteeriume,

Tchèque

- mikrobiologická kritéria pro hotové výrobky,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Estonien

see puudutab eelkõige asjaomaseid mikrobioloogilisi kontrollimisi.

Tchèque

to se týká především podmínek mikrobiologických kontrol, které s tím souvisejí.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

uuringud sisaldavad võimaluse korral piisavaid epidemioloogilisi ja mikrobioloogilisi uuringuid.

Tchèque

Šetření pokud možno zahrnuje přiměřené epidemiologické a mikrobiologické studie.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

uue mikrobioloogilisi kriteeriume käsitleva määruse sõnastusel on oluline mõju ettevõttesisese kontrollimise kuludele.

Tchèque

podoba nového nařízení o mikrobiologických kritériích bude mít rozhodující vliv na náklady samokontrol.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

mikrobioloogilisi kriteeriume võib kasutada haccp põhimõtetel põhineva korra ning teiste hügieenikontrollimeetmete jõustamisel ja kontrollimisel.

Tchèque

mikrobiologická kritéria je možné použít při validaci a ověřování postupů založených na zásadách haccp a dalších opatření na kontrolu hygieny.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

kõnealuse analüüsi põhjal võib ta teha täiendavaid mikrobioloogilisi uuringuid kõigil tootmisetappidel või kõikide toodete puhul.

Tchèque

může na základě této analýzy vést další mikrobiologická vyšetření ve všech stadiích produkce nebo u produktů.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

ohutushinnangus tuleb käsitleda toorainete (ainete või segude) ja kosmeetikatoodete mikrobioloogilisi andmeid.

Tchèque

mikrobiologické specifikace surovin (látek nebo směsí) a kosmetického přípravku jsou součástí posouzení bezpečnosti.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

ta võib mainitud analüüsi alusel viia läbi täiendavaid mikrobioloogilisi uuringuid kõikidel tootmise etappidel või kõikide toodete kohta.

Tchèque

na základě těchto rozborů může provádět další mikrobiologická vyšetření na všech stupních produkce nebo produktů samých.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

(9) mikrobioloogilisi toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite klassifitseerimiseks ja märgistamiseks peaks samuti ette nägema ühtlustatud kava.

Tchèque

(9) harmonizovaný systém by měl být stanoven také pro klasifikaci a označování přípravků na ochranu rostlin obsahujících jako účinné látky mikroorganismy.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Estonien

purustamise järel tuleb vedelas olekus muna kõik osad võimalikult kiiresti töödelda, et vältida mikrobioloogilisi ohte või vähendada need vastuvõetavale tasemele.

Tchèque

po vytlučení musí být všechny složky tekutého vejce zpracovány co nejdříve, aby se vyloučilo mikrobiologické riziko nebo aby se snížilo na přijatelnou úroveň.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

4.18 praegu välja töötatava mikrobioloogilisi norme puudutava määruse sisu avaldab eriti olulist mõju toidusektori väikeste toidukäitlejate edasisele konkurentsivõimele.

Tchèque

4.18 pro budoucí postavení malých potravinářských podniků v konkurenčním prostředí bude podoba nařízení o mikrobiologických kritériích, na němž se v současné době pracuje, velmi důležitá.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

toodete ettevalmistamine ja külmutamine peab toimuma kiiresti ja asjakohaseid tehnilisi seadmeid kasutades, et miinimumini piirata keemilisi, biokeemilisi ja mikrobioloogilisi muutusi.

Tchèque

příprava a hluboké zmrazování výrobků se musí provádět neprodleně za použití vhodného technického zařízení, aby se chemické, biochemické a mikrobiologické změny omezily na minimum.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Estonien

b) põllumajandustoote või toidu kirjeldus, mis sisaldab selle peamisi füüsikalisi, keemilisi, mikrobioloogilisi ja organoleptilisi omadusi;

Tchèque

b) popis zemědělského produktu nebo potraviny, který zahrnuje hlavní fyzikální, chemické, mikrobiologické nebo organoleptické vlastnosti;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Estonien

seepärast on vaja kehtestada rakendusmeetmed analüüsimeetoditele, mis hõlmavad vajaduse korral mõõtemääramatust, proovivõtukava, mikrobioloogilisi piirmäärasid ning kõnealustele piirmääradele vastavate analüüside arvu.

Tchèque

je proto vhodné stanovit prováděcí opatření k analytickým metodám zahrnující v případě potřeby nejistotu měření, plán odběru vzorků, mikrobiologické limity a počet analytických jednotek, které mají být v souladu s uvedenými limity.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

käesoleva määrusega kehtestatud mikrobioloogilisi kriteeriume peab olema võimalik läbi vaadata ning vajadusel tuleb neid muuta või täiendada, et võtta arvesse toiduohutuse ja toidumikrobioloogia valdkonna arengut.

Tchèque

je třeba umožnit přezkoumání mikrobiologických kritérií stanovených v tomto nařízení a tato kritéria by měla být v zájmu zohlednění vývoje v oblasti bezpečnosti potravin a potravinářské mikrobiologie případně podrobena revizi či doplněna.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

hinnates seda, milliseid tagajärgi võib endaga kaasa tuua semikarbasiidi sisaldus imikutoitudes, võttis eksperdirühm arvesse nii toksikoloogilisi tegureid kui ka mikrobioloogilisi ja toitumisalaseid kaalutlusi.

Tchèque

při hodnocení možných účinků sem v kojenecké výživě přezkoumala odborná skupina jak toxikologické, tak i mikrobiologické a nutriční aspekty.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

riiklik veterinaararst peab regulaarselt analüüsima lõikes 2 sätestatud kontrolli tulemusi. ta võib mainitud analüüsi alusel viia läbi täiendavaid mikrobioloogilisi uuringuid kõikidel tootmise etappidel või kõikide toodete kohta.

Tchèque

Úřední veterinární lékař pravidelně vyhodnocuje výsledky kontrol provedených podle odstavce 2. na základě těchto rozborů může provádět další mikrobiologická vyšetření na všech stupních produkce nebo produktů samých.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK