Demander à Google

Vous avez cherché: rekrytoituminen (Finnois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Anglais

Infos

Finnois

rekrytoituminen

Anglais

recruitment

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

alhainen tai ennalta arvaamaton rekrytoituminen; tai

Anglais

low or unpredictable recruitment; or

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Koljan kannan rekrytoituminen on nimittäin erittäin epäsäännöllistä.

Anglais

Recruitment is very uneven for haddock.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Nuorten kalojen rekrytoituminen kalastukseen on ollut hyvin vähäistä vuodesta 2001 alkaen.

Anglais

Recruitment of young fish into the fishery has been very low since 2001.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Vuosiluokan 2004 rekrytoituminen oli erityisen alhaista, mikä johti kannan heikentymiseen ja kalastuksen kieltämiseen vuoden 2005 loppupuolella.

Anglais

Recruitment of the 2004 year class was particularly low, which resulted in a decline of the stock and led to the closure of the fishery in the second half of 2005.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Kannan kalastuskuolevaisuuden tason on todettu olevan alhainen, ja vuonna 2001 rekrytoituminen oli erityisen runsasta, minkä vuoksi lisääntymiskyky pysyy hyvänä vielä jonkin aikaa.

Anglais

Fishing mortality on this stock is perceived to be low, and the 2001 recruitment to the stock is considered to be particularly strong, providing for a robust reproductive capacity for still some time.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Toistaiseksi ei tiedetä, miksi kannan rekrytoituminen on niin hidasta. Sen seurauksena kanta kuitenkin painui alle varorajan vuonna 2006 ja lähestyy nyt uhkaavasti turvallista biologista rajaa.

Anglais

The causes of these successive poor recruitments are still unknown, but the result is that the stock has slipped below the precautionary level since 2006 and is moving dangerously close to the biologically safe level.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Tätä voidaan arvioida ainoastaan lyhyellä aikavälillä siksi, että pyyntiä koskeva valvontasääntö turvaa vähimmäissaaliin määräksi 54 prosenttia lähimenneisyyden saalisrajoituksesta jopa tapauksissa, joissa kannan rekrytoituminen epäonnistuisi jatkuvasti.

Anglais

The reason for the qualification limiting this statement to the short term is that the harvest control rule assures a minimum catch of 54% of recent catch limits, even in case where recruitment to the stock would be continuously failing.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

ICES toteaa ICES-alueen VI a koljakannan olevan turvallisten biologisten rajojen alapuolella, mutta myöntää samalla, että viimeaikainen keskimääräistä suurempi rekrytoituminen auttaa lisäämään kutevan kannan biomassaa.

Anglais

ICES identifies the haddock stock in ICES division VIa to be below safe biological limits, however ICES further identifies that recent stronger-than-average recruitment will contribute to an increase in the spawning stock biomass.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Tätä varten pyyntiä koskevan valvontasäännön olisi perustuttava tasapuolisesti sekä keskimääräisen rekrytoitumisen edellytyksiä koskeviin varovaisuusperiaatteen mukaisiin lausuntoihin että suurimpien sallittujen saaliiden viimeaikaisiin määriin, joihin sovelletaan kerrointa mätituotannon perusteella mitatun kannan runsauden uusimpien suuntausten huomioon ottamiseksi.

Anglais

To this end, the harvest control rule should be based in equal parts on precautionary advice given for average recruitment conditions, and on recent total allowable catches adjusted by a factor that reflects the recent trend in the stock abundance as measured through egg production.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Euroopan kalatalousrahastosta 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/200615 21 artiklan a kohdan i ja iv alakohdan soveltamiseksi suunnitelman olisi oltava elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 2371/200216 5 artiklan mukainen elvytyssuunnitelma, kun kutukannan koon arvioidaan olevan vähemmän kuin 130 prosenttia sen koosta poikkeuksellisen laajan rekrytoitumisen vuonna 1982, ja kaikissa muissa tapauksissa sen olisi oltava hoitosuunnitelma.

Anglais

For the purposes of points (i) and (iv) of Article 21(a) of Council Regulation (EC) No 1198/2006 of 27 July 2006 on the European Fisheries Fund15 the plan should be a recovery plan in the meaning of Article 5 Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the conservation and the sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy16 when the size of the spawning stock is estimated to be less than 130% its size in 1982, when it generated an extraordinarily large recruitment, and should be a management plan in all other cases.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Vaihtoehto C: Pyynniltä välttyneen kannan tason ylittävän vakio-osuuden pyynti alhaisen rekrytoitumisen tilanteissa.

Anglais

Option C: Harvesting a constant proportion above an escapement level for low recruitments scenarios.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

"rajaviitearvoilla" kalakantojen koon parametrien (kuten biomassa tai kalastuskuolevuus) arvoja, joita olisi vältettävä, koska niihin liittyy tuntematonta populaatiodynamiikkaa, kantojen romahtamista tai heikentynyttä rekrytoitumista;

Anglais

"limit reference points" means values of fish stock population parameters (such as biomass or fishing mortality rate), which should be avoided because they are associated with unknown population dynamics, stock collapse or impaired recruitment;

Dernière mise à jour : 2017-01-17
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

"rajaviitearvoilla" kalakantojen koon parametrien (kuten biomassa tai kalastuskuolevuus) arvoja, joita olisi vältettävä, koska niihin liittyy tuntematonta populaatiodynamiikkaa, kantojen romahtamista tai heikentynyttä rekrytoitumista;

Anglais

"limit reference points" means values of fish stock population parameters (such as biomass or fishing mortality rate), which should be avoided because they are associated with unknown population dynamics, stock collapse or impaired recruitment;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

Tulokset syntyivät suunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden, tiukan valvonnan ja vuosia jatkuneen runsaan rekrytoitumisen yhteisvaikutuksesta.

Anglais

This rapid improvement resulted from the combined effects of the plan’s measures, close monitoring and several years of strong recruitment.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

I.48 Pyritään tunnistamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat terroristisiin järjestöihin rekrytoitumiseen sekä EU:ssa että kansainvälisesti, ja kehitetään pitkän aikavälin strategia niihin puuttumiseksi.

Anglais

Ensure that specific counter-terrorism issues, including effective counter-terrorism clauses in all agree ments reflecting the priorities of the revised plan of action, are a key element of EU relations at all levels with priority countries.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK