Demander à Google

Vous avez cherché: tietotalouden (Finnois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Anglais

Infos

Finnois

Sähköiset maksupalvelut ovat tärkeitä kypsyvän tietotalouden kannalta

Anglais

Electronic pay services are important for a maturing knowledge economy

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

On tarkoitus tukea tietotalouden edellyttämien valmiuksien ja pätevyyden kehittämistä.

Anglais

Efforts will be made to support the development of the expertise and skills needed in a knowledge-based society.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Internetin kasvava käyttö puolestaan edistää uuden tietotalouden kehitystä.

Anglais

This increased use of the Internet will, in turn, fuel the development of the new, knowledge–based economy.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tietotalouden luomiseksi eEurope 2002 keskittyi Internet-liittymien lisäämiseen Euroopassa.

Anglais

To create a knowledge economy, eEurope 2002 focused on extending Internet connectivity in Europe.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Uuden tietotalouden on oltavasellainen, että se edistää kaikkien osal-lisuuttasiihen.

Anglais

It focuses on developing European content in Europeanlanguages so that everybody hasaccess to services and content in theirown mother tongue.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kolmantena mainittakoon maailmanlaajuisen tietotalouden synty, josta aiheutuu uusia haasteita kehitysmaille.

Anglais

A third is the emergence of a global knowledge-based economy, which creates new challenges for developing countries.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Käsittelen erityisesti tietotalouden merkitystä, joka on Euroopan politiikan perustekijä investoitaessa inhimilliseen potentiaaliin.

Anglais

I should like to comment, in particular, on the importance of the knowledge economy and of investments in human resources as a basic element of European policy.

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Finnois

Yleisesti ottaen eEurope on voimakkaasti tuonut kansalaisia ja yrityksiä verkkomaailmaan ja luonut puitteet tietotalouden kasvulle.

Anglais

In general eEurope has been strong on bringing citizens and businesses online and establishing a framework within which the knowledge economy can grow.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Näin Eurooppa voi käyttää hyväkseen digitaalisen tietotalouden kaikkia mahdollisuuksia, jotka konkretisoituvat talouskasvuna ja työpaikkojen lisääntymisenä.

Anglais

This will enable Europe to seize the full potential of the digital, knowledge-based economy in growth and jobs.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tämän alan toiminnalla varmistetaan Euroopan johtoasema yleisluontoisissa ja soveltavissa teknologioissa, jotka muodostavat tietotalouden ytimen.

Anglais

It will ensure European leadership in the generic and applied technologies at the heart of the knowledge economy.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vuotta 2010 koskevan tavoitteen mukaisesti tietotalouden alan toimia on kuitenkin jatkettava.

Anglais

However, the objective of the Lisbon European Council for 2010 will require continuing efforts in the area of the e-economy.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

Innovatiiviset sovellukset yhdistettynä seuraavan sukupolven tutkimukseen koulutuksen ja kulttuuriperinnön alalla ovat tärkeitä tekijöitä syntymässä olevan tietotalouden kehityksessä.

Anglais

Innovative applications combined with next generation research in education, training and cultural heritage are all major drivers for the emergent knowledge based economy.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

Tavoitteella kilpailukyisen tietotalouden luomisesta on merkittävä vaikutus kasvuun, tuottavuuteen, työllisyyteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen Euroopassa.

Anglais

The objective of creating a competitive economy based on information will have a significant impact on growth, productivity, employment and social cohesion in Europe.

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

Lissabonin strategiassa korostettiin syrjimättömän tietotalouden tarvetta, ja yksi eEuropen tavoitteista on "Tietoyhteiskunta kaikille".

Anglais

The Lisbon strategy stressed the need for an inclusive knowledge-based economy and eEurope aims to realise an "Information Society for all".

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

1.15 Komitean perusnäkemyksen mukaan yrittäjyyden Euroopan toteuttaminen edellyttää, että komissio ottaa huomioon uuden tietotalouden toimintatavan.

Anglais

115 Basically the Committee feels that one prerequisite in achieving "Enterprise Europe" is for the Commission to take account of the workings of the new knowledgedriven economy.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

2.5 Alueiden komitea kehottaa komissiota analysoimaan tarkemmin uuden tietotalouden alueellisia ulottuvuuksia ja vaikutuksia osana alalla toteuttamansa politiikan kehittämistä.

Anglais

2.5 The Committee urges the Commission, for the purpose of developing its strategy in this sphere, to study the regional aspects and impact of the new knowledgedriven economy in greater depth.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

Viime vuosina on käynnistetty monia poliittisia hankkeita joko suorana vastauksena tietotalouden vaatimuksiin tai sen huomioon ottamiseksi perinteisemmillä politiikan osa-alueilla.

Anglais

Over the recent years many policy initiatives have been launched either as a direct response to the e-economy or to build in an e-dimension into existing policies.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

- Pyritään ymmärtämään syvällisemmin tietotalouden, sen uusien liiketoimintaympäristöjen ja aineettomien tekijöiden taloudellisia vaikutuksia ja mahdollista merkitystä kestävälle kasvulle.

Anglais

- To gain a better understanding of the economic impact of the knowledge based economy, its new business paradigms and intangible elements, and its potential impact for sustainable growth.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

T&k:n asema kilpailukykyisen ja dynaamisen tietotalouden moottorina on sidoksissa talouden kykyyn muuntaa uutta tietämystä teknologisiksi innovaatioiksi1.

Anglais

The role of R&D as a driving force for a competitive and dynamic knowledge-based economy is linked to the economy's capacity to turn new knowledge into technological innovation1.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

Vuonna 2009 EIP lainasi yli 18,2 miljardia euroa tietotalouden investointeihin, kun edellisen vuoden vastaava määrä oli 12,5 miljardia euroa.

Anglais

In 2009 the EIB lent more than EUR 18.2bn for investment in the knowledge economy compared with EUR 12.5bn in 2008.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :



Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK