Demander à Google

Vous avez cherché: kustannustekijöistä (Finnois - Hongrois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Hongrois

Infos

Finnois

c) tiedot 7 artiklan 2 kohdan mukaisista kustannuksista sekä niiden laskentaan käytetyistä menetelmistä ja kustannustekijöistä;

Hongrois

(c) A díjak kiszámítására használt díjakkal, eljárásokkal és költségelemekkel kapcsolatos tájékoztatást a 7. cikk (2) bekezdésével összhangban;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Unionin toimielimen tai komitean jäsen, unionin virkamies tai muu unionin henkilöstöön kuuluva ei saa tehtävänsä päätyttyäkään ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja eikä varsinkaan tietoja yrityksistä taikka niiden liikesuhteista tai kustannustekijöistä.

Hongrois

Az Unió intézményeinek tagjai, a bizottságok tagjai, valamint az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai szolgálati jogviszonyuk megszűnését követően sem fedhetik fel a szolgálati titoktartási kötelezettség alá eső információkat, így különösen a vállalkozásokra, az ezek üzleti kapcsolataira vagy költségösszetevőire vonatkozó információkat.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Unionin toimielimen tai komitean jäsen, unionin virkamies tai muu unionin henkilöstöön kuuluva ei saa tehtävänsä päätyttyäkään ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja eikä varsinkaan tietoja yrityksistä taikka niiden liikesuhteista tai kustannustekijöistä.

Hongrois

Az egyes ktiz < is kiaddsokra vonatkoz6 ktil < inris rendelkez6sek s6relme nClhil az B u r6pai Parlament, az Eur6pai Tandcs 6s a Tandcs, a Bizottsdg, valamint az Eur6pai Uni6 Birds{gdnak kiad{saia koltsdgvetdsben ktikin szakaszokat kdpeznek.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

(36) Infrastruktuurimaksujen sopivan ja oikeudenmukaisen tason vahvistamiseksi infrastruktuurin hallintojen olisi kirjattava ja vahvistettava käyttöomaisuutensa arvo sekä muodostettava selkeä kuva infrastruktuurin toimintaan liittyvistä kustannustekijöistä.

Hongrois

(36) A megfelelő és méltányos infrastruktúradíjak kialakítása érdekében a pályahálózat-működtetőknek nyilvántartásba kell venniük eszközeiket, meg kell állapítaniuk azok értékét, továbbá egyértelműen tisztázniuk kell a pályahálózat működtetésének költségtényezőit.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Laskentakaava riippuu yleensä kustannustekijöistä, kuten kalkkikivi-, sähkö-, palkka- ja inflaatiokustannuksista, joihin tarkasteltavana oleva keskittymä ei vaikuta.

Hongrois

A fenti szabály általában az ártényezőktől (a mészkő, a villamos energia, a bérek költségei és az infláció) függ, amit az ügylet nem befolyásol.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

30 – Artiklan toisessa kohdassa säädettiin, että ”komissio ei saa ilmaista luonteeltaan salassapidettäviä tietoja eikä varsinkaan tietoja yrityksistä taikka niiden liikesuhteista tai kustannustekijöistä”.

Hongrois

29 – A T-134/94. sz., NMH Stahlwerke kontra Bizottság ügy (EBHT 1999., II-239. o.); a T-136/94. sz., Eurofer kontra Bizottság ügy (EBHT 1999., II-263. o.); a T-137/94. sz., ARBED kontra Bizottság ügy (EBHT 1999., II-303. o.); a T-138/94. sz., Cockerill-Sambre kontra Bizottság ügy (EBHT 1999., II-333. o.); a T-141/94. sz., Thyssen Stahl kontra Bizottság ügy (EBHT 1999., II-347. o.); a T-145/94. sz., Unimétal kontra Bizottság ügy (EBHT 1999., II-585. o.); a T-147/94. sz., Krupp Hoesch kontra Bizottság ügy (EBHT 1999., II-603. o.); a T-148/94. sz., Preussag Stahl kontra Bizottság ügy (EBHT 1999., II-613. o.); a T-151/94. sz., British Steel kontra Bizottság ügy (EBHT 1999., II-629. o.); a T-156/94. sz., Aristrain kontra Bizottság ügy (EBHT 1999., II-645. o.) és a T-157/94. sz., Ensidesa kontra Bizottság ügy (EBHT 1999., II-707. o.).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Unionin toimielimen jäsen, komitean jäsen, unionin virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva ei saa, tehtävänsä päätyttyäkään, ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja eikä varsinkaan tietoja yrityksistä taikka niiden liikesuhteista tai kustannustekijöistä.

Hongrois

Az Unió intézményeinek tagjai, a bizottságok tagjai, valamint az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai szolgálati jogviszonyuk megszűnését követően sem fedhetik fel a szolgálati titoktartási kötelezettség alá eső információkat, így különösen a vállalkozásokra, az ezek üzleti kapcsolataira vagy költségösszetevőire vonatkozó információkat.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Unionin toimielimen jäsen, komitean jäsen, unionin virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva ei saa, tehtävänsä päätyttyäkään, ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja eikä varsin­kaan tietoja yrityksistä taikka niiden liikesuhteista tai kustannustekijöistä.

Hongrois

Az Unió intézményeinek tagjai, a bizottságok tagjai, valamint az Unió tisztviselői és egyéb alkalma­zottai szolgálati jogviszonyuk megszűnését követően sem fedhetik fel a szolgálati titoktartási köte­lezettség alá eső információkat, így különösen a vállalkozásokra, az ezek üzleti kapcsolataira vagy költségösszetevőire vonatkozó információkat.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Yhteisön toimielimen jäsen, komitean jäsen, yhteisön virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva ei saa, tehtävänsä päätyttyäkään, ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja eikä varsinkaan tietoja yrityksistä taikka niiden liikesuhteista tai kustannustekijöistä.

Hongrois

A Közösség intézményeinek tagjai, a bizottságok tagjai, valamint a Közösség tisztviselői és egyéb alkalmazottai szolgálati jogviszonyuk megszűnését követően sem fedhetik fel a szolgálati titoktartási kötelezettség alá eső információkat, így különösen a vállalkozásokra, az ezek üzleti kapcsolataira vagy költségösszetevőire vonatkozó információkat.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

339 artikla Unionin toimielimen jäsen , komitean jäsen , unionin virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva ei saa , tehtävänsä päätyttyäkään , ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja eikä varsinkaan tietoja yrityksistä taikka niiden liikesuhteista tai kustannustekijöistä .

Hongrois

Az Európai Parlament a tagjai többségének kérelmére , valamint a Tanács vagy a Bizottság kérelmére rendkívüli ülésszakot tarthat .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Sopimuspuolten edustajien, valtuutettujen ja asiantuntijoiden sekä tämän sopimuksen nojalla toimivien virkamiesten ja muiden viranomaisten on vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin pidettävä salassa tiedot, joita koskee salassapitovelvollisuus, erityisesti tiedot yrityksistä, niiden liikesuhteista tai niiden kustannustekijöistä.

Hongrois

A szerződő felek képviselői, küldöttei és szakértői, valamint az ezen megállapodás értelmében eljáró tisztviselők és egyéb alkalmazottak feladataik megszűnését követően sem fedhetnek fel a szolgálati titoktartási kötelezettség alá eső információkat, különös tekintettel a vállalkozásokra, ezek üzleti kapcsolataira vagy költségösszetevőire vonatkozó információkra.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

yleiskustannukset, jotka ovat tarpeen sekä yleispalvelun että muun kuin yleispalvelun tarjoamiseksi, kohdennetaan asianmukaisesti; samoja kustannustekijöitä on sovellettava sekä yleispalveluun että muuhun kuin yleispalveluun.”;

Hongrois

a mind az egyetemes, mind a nem egyetemes szolgáltatások nyújtásához szükséges közös költségeket megfelelő módon kell felosztani; ugyanazokat a költségtényezőket kell alkalmazni mind az egyetemes, mind a nem egyetemes szolgáltatásokra.”;

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Yksittäisissä jäsenvaltioissa koron laskemisessa otetaan huomioon erilaisia kustannustekijöitä.

Hongrois

Ennek kiszámítására az egyes tagállamokban különböző költségtényezőket vesznek figyelembe.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Edellä mainitussa selvityksessä mainittujen kustannusten perusteella toinen yhteisön tuottajista väitti, että VAM:n lisäksi myös muut CCP:n polyvinyylialkoholin tuotantokustannuksiin vaikuttavat kustannustekijät, kuten käyttökustannukset, muut yleiset valmistuskustannukset ja myynti-, yleis- ja hallintokustannukset, oli arvioitu liian alhaisiksi.

Hongrois

A két közösségi gyártó közül az egyik a fent említett tanulmányban szereplő költségek alapján azt állította, hogy a vinilacetát-monomeren kívül, a CCP polivinil-alkohol gyártásának más költségelemeit, mint például a közüzemi díjakkal, egyéb általános előállítási költségekkel, valamint általános és adminisztratív („SG&A”) költségekkel kapcsolatos költségelemeit is alulbecsülték.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

Syyksi tälle jalkineiden hinnan pitkälle vakaalle kaudelle ne esittivät seuraavaa: i) suotuisat kustannustekijät tuotannon jatkuvasti siirtyessä alhaisten kustannusten maihin ja vaihtokurssin suotuisa kehitys sekä ii) vähittäismyyjien soveltamat hintaluokat ja kuluttajien maksuhalukkuus.

Hongrois

Kifejtették, hogy a kiskereskedelmi cipőárak azért tudtak már ilyen hosszú ideje stabilak maradni, mert (i) a költségtényezők kedvezően alakultak a gyártási tevékenységek alacsonyabb költségszintű országokba történő folyamatos kiszervezése és az árfolyamok kedvező alakulása miatt (ii) a kiskereskedők az „árkategóriák” elvét alkalmazták, a fogyasztók pedig hajlandóak voltak ezt megfizetni.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Useat osapuolet totesivat, että tarkastelujaksolla vallinneita suotuisia kustannustekijöitä (ks. 465 kappale) ei enää ollut.

Hongrois

Számos érdekelt kijelentette, hogy a fenti (465) preambulumbekezdésben összefoglalt, a vizsgálati időszakban tapasztalt kedvező költségtényezők ideje lejárt.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Tätä hinnanmuodostusmenetelmää mukautetaan autoteollisuuden tarpeiden mukaan, mutta sekä OEM-pyörien että jälkimarkkinapyörien kustannustekijät ovat samat.

Hongrois

Ez az árképzési módszer a személygépjármű-ipar szükségleteihez igazodik, azonban az „eredeti és utángyártott” alumíniumkerekek költségtényezői megegyeznek.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Koska terminaalikustannusten osuus on suhteellisen pieni, on terminaalin vaihtaminen epätodennäköistä, jos terminaalimaksut nousevat 10 tai jopa 15 prosenttia, sillä sataman ja terminaalin valintaan vaikuttavat ensisijaisesti muut, huomattavasti suuremmat kustannustekijät, kuten merirahdin ja maakuljetuksen kustannukset sekä muut, asiakaskohtaiset tekijät.

Hongrois

A termináldíjak jelentősége viszonylag kicsi, ami miatt nem valószínű, hogy az ügyfelek a termináldíjak 10 %-os vagy akár 15 %-os növekedésére adott válaszként terminált váltanának, mivel a kirakodás helyszínéül szolgáló kikötő és terminál kiválasztását fontosabb költségelemek határozzák meg – az áruk tengeri és belföldi szállításának költségei –, illetve az ügyfelenként változó egyéb, specifikus tényezők.

Dernière mise à jour : 2014-11-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Logistiikkaketjun tärkeimmät kustannustekijät ovat terminaalissa tapahtuvan käsittelyn ja varastoinnin ohella merirahti ja maakuljetus.

Hongrois

A logisztikai lánc legfontosabb költségelemei a terminálszolgáltatások és a raktározás mellett a tengeri és belföldi szállítás.

Dernière mise à jour : 2014-11-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Se, että luonnonvarojen hinta on kustannustekijänä vähäinen, ja se, että unioni on varsin kilpailukykyinen kyseisellä huipputeknologian alalla, ovat merkittäviä huomioon otettavia osatekijöitä.

Hongrois

Az AREVA világelső az atomenergia területén, és az egyetlen olyan cég, amely minden ehhez a területhez tartozó ipari tevékenységet lefed (nukleáris fűtőelemek gyártása, atomreaktorok építése, újrafeldolgozási műveletek, használatból kivont berendezések leszerelése).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK